Bemest het gazon: Bemestingstips van de gazonexpert

De verzorging van het gazon is bijzonder veeleisend en voor velen niet gemakkelijk. Wij leggen uit wanneer, hoe en waarmee u uw gazon goed moet bemesten.

De bemesting van het gazon laat veel tuinbezitters in vertwijfeling achter en veel te zelden krijgt het groene tapijt precies de voeding die het groen en weelderig maakt. Kennis van de juiste meststof, de juiste frequentie en de perfecte timing zijn cruciaal voor een goede bemesting. Dat is precies de kennis die wij u in dit overzichtsartikel willen bijbrengen. Hier kunt u leren hoe u in het voorjaar, de zomer of de herfst moet bemesten, hoe de toepassing van organische en minerale gazonmeststoffen verschilt en hoe gebreks- of overmatige symptomen kunnen worden herkend en behandeld.

Inhoud

 • Het gazon bemesten: De juiste tijd
  • Bemesting van het gazon in het voorjaar
  • Bemesting van het gazon in de zomer
  • Het gazon bemesten in de herfst
  • Het juiste weer voor gazonbemesting
 • Het gazon bemesten: Hoe vaak en hoeveel?
  • Bemest de grasmat
  • Voedingsstoffentekorten in het gazon herkennen
  • Overbemesting van het gazon herkennen
 • De juiste gazonmeststof
  • Minerale gazonmeststof
  • Biologische gazonmeststof
 • Gazons bemesten met kalk: Belangrijke bijdrage aan nutriëntenvoorziening?

Als u verbijsterd bent over een droog, haveloos of schraal gazon, kan het probleem een verkeerde bemesting zijn. Wij helpen u en beantwoorden belangrijke vragen over het bemesten van gazons.

Gazons bemesten: De juiste tijd

Een goed geplande bemesting garandeert dat de gazongrassen steeds van precies de juiste hoeveelheid voedingsstoffen worden voorzien. Dit houdt onder meer in dat tijdens fasen van geringe groei slechts kleine hoeveelheden voedingsstoffen aanwezig zijn. Vooral bij het gebruik van minerale gazonmeststoffen kan een te hoge bemesting op het verkeerde moment ernstige gevolgen hebben: Enerzijds kan het gazon worden beschadigd, anderzijds kunnen voedingsstoffen ongebruikt in het grondwater terechtkomen of kan de bodemkwaliteit eronder lijden.

Gazon met voetbaldoel
Alleen zeer intensief gebruikte gazons moeten meerdere keren per jaar worden bemest. [Foto: MAEWJPHO/ Shutterstock.com]

In particuliere gebieden zijn twee tot drie bevruchtingen per jaar meestal voldoende. De eerste bemesting vindt plaats tussen februari en april om het uitlopen te stimuleren en voedingsstoffen voor de zomer te leveren. Als u een zeer vroege datum hebt gekozen en een meststof hebt gebruikt zonder langdurig effect, kan een nieuwe bemesting in het begin van de zomer nodig zijn. Vanaf juli tot uiterlijk oktober moet u een najaarsgazonmeststof met een hoog kaliumgehalte gebruiken, zoals onze Plantura Organische Najaarsgazonmeststof.

Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische slow-release meststof – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Tip: Vaker bemesten is alleen nodig bij intensief gebruikte en zeer vaak gemaaide gazons. Voorbeelden zijn sier- en sportgazons.

Meer gedetailleerde informatie over het juiste moment om uw gazon te bemesten vindt u in dit artikel.

Bemesting van het gazon in het voorjaar

Wanneer uw gazon voor het eerst moet worden bemest, hangt af van de kwaliteit van de grond eronder:

 • Een lichte, zanderige bodem slaat niet genoeg voedingsstoffen op om het gazon in het voorjaar snel en krachtig genoeg te laten ontkiemen. Om te voorkomen dat onkruid de overhand krijgt, moet een gazon op dergelijke grond worden ondersteund met een vroege bemesting. Bemest al in februari met een organische gazonmeststof of tussen maart en april met een minerale of organisch-minerale gazonmeststof.
 • Een kleiachtige, zeer lemige of humusrijke bodem heeft meestal voldoende voedingsreserves om in het voorjaar snel en krachtig uit te lopen. Een gazon op dergelijke krachtige grond moet u pas bemesten als de natuurlijke groei vertraagt. U herkent dit aan het feit dat u minder vaak hoeft te maaien. Bemest voor het eerst tussen april en mei met een organische gazonmeststof en tussen mei en juni met een organisch-minerale of minerale gazonmeststof.
 • Als u niet zeker bent van de toestand van uw bodem, kunt u ook een bodemanalyse laten uitvoeren – die wordt bijvoorbeeld aangeboden door de laboratoriumdienst van Raiffeisen. Of u kunt het groeigedrag van uw gazon nauwkeurig observeren en u het komende jaar oriënteren op de genoteerde tijdstippen van uitlopen en afnemende groei.
Humusrijke grond met gazon
Bemest zeer humusrijke grond alleen wanneer de natuurlijke groei afneemt. [Foto: ifong/ Shutterstock.com]

U kunt meer lezen over “Bemesting van het gazon in het voorjaar” in ons speciale artikel hier. We hebben hier ook alles verzameld wat u nog meer moet weten over de heropleving van uw gazon na de winter.

Bemesting van het gazon in de zomer

Bemesting in de vroege zomer kan nodig zijn omdat in het voorjaar te weinig meststoffen zijn toegediend – of het kan al een voorbereiding op de winter zijn, waarmee in de zomer kan worden begonnen. In de zomer is het echter belangrijk rekening te houden met droogte: Planten nemen alleen voedingsstoffen op uit de waterige bodemoplossing. Als u in de zomer bemest, moet het dus regenen – of u kunt water geven na de bemesting. Meer informatie over het bemesten van uw gazon in de zomer vindt u hier.

Het gazon bemesten in de herfst

Bemesting in de herfst bereidt gazonplanten voor op de winter. Speciale gazonmeststoffen voor de herfst leveren minder stikstof maar meer kalium dan een normale gazonmeststof. Kalium is betrokken bij de vorming van celwanden en de vorstbestendigheid voor de winter. Het is beter om deze belangrijke voorbereiding op de winter niet uit te stellen tot het laatst mogelijke tijdstip, zodat het gazon voldoende tijd heeft om de voedingsstof ook te gebruiken. Het is mogelijk om vanaf juni organische najaarsgazonmest toe te dienen, maar de bemesting moet uiterlijk eind oktober hebben plaatsgevonden. Een najaarsgazonmeststof bevat ook stikstof, zodat uw gazon groen blijft tot in de winter en, optimaal, zelfs de hele winter.

Gazon met bladeren en hark
Gebruik in de herfst een kaliumrijke meststof [Foto: Alena TS/ Shutterstock.com]

Tip: Gebruik in de herfst in geen geval een minerale, stikstofrijke gazonmeststof. Aangezien stikstof de groei stimuleert, zou dit resulteren in nieuwe, sterke scheuten. Deze verse kiemen zijn dan gevoelig voor vorst en lopen het risico om in de winter te bevriezen en de kieming in het komende jaar te belemmeren.

Meer gedetailleerde informatie over het onderwerp “Gazon bemesten in de herfst” vindt u hier in ons speciale artikel. U kunt hier ook alles lezen over het winterklaar maken van uw gazon.

Het juiste weer voor het bemesten van het gazon

Het juiste weer voor het bemesten van het gazon is wanneer het vochtig en bewolkt is. Na de bemesting moet regen worden aangekondigd, anders is beregening noodzakelijk. Als de meststof na de toepassing niet met water wordt ingespoeld, heeft deze enerzijds een trager effect. Anderzijds kan minerale gazonmest op droge grond leiden tot “verbranding” door de plotselinge hoge zoutconcentratie.

Tip: Voordat u het gazon bemest, kunt u het het beste vers maaien. Als het gazon in het voorjaar wordt geverticuteerd, moet daarna de eerste bemesting plaatsvinden.

Het gazon bemesten: Hoe vaak en hoeveel?

Zoals aan het begin vermeld, volstaan twee tot drie bemestingen per jaar voor de overgrote meerderheid van de particuliere gazons. De bemeste hoeveelheden hangen af van het gekozen type meststof: let altijd goed op de aanbevolen dosering om onnodige kosten en schade aan het gazon, de bodem en het milieu te voorkomen. Voor een gazon met een lage belasting – zoals de meeste tuinbezitters dat noemen – hebben wij hieronder een voorbeeldig jaarlijks bemestingsplan voor u opgesteld. Dit zijn ruwe richtlijnen die variëren naargelang het type meststof en de belasting: Meststoffen met een laag nutriëntengehalte worden in grotere hoeveelheden gebruikt en intensief gebruikte gebieden hebben tot twee keer zoveel nutriënten nodig als licht gebruikte gebieden.

Type gazon Maart April Mei Juni Juli Augustus September tot oktober
Graszoden 80 g/m2
(*)
30 g/m2
(*)
50 – 80 g/m2
(**)
Medium stress grasmat 80 g/m2
(*)
50 g/m2
(*)
30 g/m2
(*)
50 – 80 g/m2 (**)

(*) = Geschikt voor onze Plantura Organische Gazonmeststof

(**) = Geschikt voor onze Plantura Organische Herfstgazonmeststof

Tip: Door te maaien en het maaisel te verwijderen worden veel voedingsstoffen aan het gazon onttrokken, die u vervolgens via bemesting weer moet toevoegen. Daarom betekent maaien met mulchmaaiers dat u minder hoeft te bemesten.

Bemest gerolde gazons

Gras moet ook bemest worden. In principe geldt hiervoor hetzelfde als voor een ingezaaid gazon. Er is slechts één klein ding waarmee direct na het leggen van de graszoden rekening moet worden gehouden: De grond onder de graszoden moet voor het leggen al bemest zijn met een volledige minerale meststof. Deze bemesting “van onderaf” zorgt ervoor dat de gazonmatten zo snel mogelijk in de bodem wortelen, zodat het gazon stroef wordt en water kan opnemen.

Gras in de tuin
Voor het bemesten van grasvelden gelden dezelfde principes als voor gewone gazons [Foto: borzywoj/ Shutterstock.com]

Wortelen duurt ongeveer drie tot vijf weken – afhankelijk van het weer. Gedurende deze periode mag u een opgerold gazon niet bemesten om het bewortelingsproces niet te verstoren. De eerste bemesting na de aanleg hangt af van het seizoen waarin de zoden zijn gelegd. Voor een betere oriëntatie hebben wij deze afhankelijkheid in onderstaande tabel samengevat.

Het gras werd gelegd in… De eerste bevruchting vindt plaats in …
Lente Vroege zomer
Vroege zomer Vroege herfst
Vroege herfst Herfst, met organische herfstmeststof voor gras
Late herfst of winter Voorjaar, met organische meststof

Nog meer gedetailleerde informatie over het bemesten van grasmatten vindt u hier.

Voedingsstoffentekorten in het gazon herkennen

Een tekort aan voedingsstoffen kan vrij snel optreden bij veeleisende planten zoals gazongrassen. Als u een tekort aan een bepaalde voedingsstof vaststelt, kunt u deze afzonderlijk bemesten of inbrengen met een samengestelde meststof.

Typisch voor een stikstoftekort is een gelige kleur van de stengels. Dit kan echter worden verholpen met een snelwerkende stikstofmeststof. Beter is natuurlijk een constante optimale toevoer van organische meststoffen of langzaam vrijkomende meststoffen die een dergelijk tekort überhaupt voorkomen.

Helaas kunnen vergeling en uitdroging in de hete zomer ook betekenen dat het gazon onvoldoende kalium krijgt, wat de tolerantie voor hittestress en watergebrek versterkt. In de herfst en de winter leidt een kaliumtekort op zijn beurt tot vorstschade en dus tot gele, modderige en dode gazongrassen.

Gazon met vorstschade
Schade door vorst wijst op te veel stikstof of te weinig kalium [Foto: Sergii Kuchugurnyi/ Shutterstock.com]

Een gebrek aan fosfaat is uiterst zeldzaam: Het gazon wordt donkergroen tot groen-paars. Verhoog in dat geval echter niet onmiddellijk de fosfaatbemesting: dat heeft misschien helemaal geen effect. Vaak is er voldoende fosfaat in de bodem, maar omdat de pH te hoog of te laag is, vormt het onoplosbare verbindingen met calcium-, ijzer- of aluminiumionen. Om het fosfaat op te lossen en beschikbaar te maken voor planten, is een pH-waarde van 6,0 tot 6,5 optimaal. Bij een fosfaattekort raden wij u daarom aan eerst de pH-waarde van uw grond te testen voordat u meer fosfaatmeststof gewoon in de grond laat “bezinken”.

Ook de voedingsstof magnesium is van groot belang voor een gezond gazon. Een magnesiumtekort manifesteert zich op dezelfde manier als een stikstoftekort, maar de bladnerven van de bladen blijven langer groen. Dus om dit te controleren moet u uw gazon eens heel goed bekijken. De meeste gazonmeststoffen bevatten voldoende magnesium.

Overbemesting van het gazon herkennen

Gazons lijden – net als alle planten – niet alleen aan een tekort, maar ook aan een teveel aan voedingsstoffen. Een kleine overmaat leidt tot nutriënttypische schade.

Voedingselement Overtollig symptoom
Stikstof (N) – Overmatige groei
– Zachte halmen
– Gevoeligheid voor vorstschade
– Donkergroene kleur
– Veroorzaakt calcium- en magnesiumtekort
Fosfaat (P) – Geen/nauwelijks symptomen op de plant
– “Fixatie” in de bodem
Kalium (K) – Veroorzaakt calciumtekort
Magnesium (Mg) – Veroorzaakt calciumtekort

Zeer ernstige overbemesting, die alleen met minerale meststoffen kan plaatsvinden, veroorzaakt “verbranding” van het gazon: de hoge concentratie opgeloste zouten in de bodem zorgt ervoor dat de grassen veel vocht verliezen en dus afsterven. Meer informatie over de kenmerken en hoe u overbemesting van het gazon kunt voorkomen, vindt u hier in dit speciale artikel.

Grote lichte plekken in het gazon
Een te royaal gebruik van minerale gazonmeststoffen kan schade aan het gazon veroorzaken [Foto: SingjaiStock/ Shutterstock.com]

De juiste gazonmeststof

De keuze van de gazonmeststof bepaalt hoe vaak en op welk tijdstip u uw gazon kunt of moet bemesten. Het type voedingsstof is ook van grote invloed op de gezondheid en de kwaliteit van de bodem. Dit bepaalt dan weer in beslissende mate hoe gelijkmatig uw gazon groeit, hoe goed het in het voorjaar uitloopt, hoe goed het van water wordt voorzien en hoe gezond de wortels groeien.

Minerale gazonmest

Minerale gazonmeststoffen bevatten voedingsstoffen in zoutvorm. Na toepassing lossen deze zeer gemakkelijk op in het in de bodem aanwezige water. Eenmaal opgelost kunnen ze onmiddellijk door de planten worden opgenomen. Samengevat hebben minerale gazonmeststoffen de volgende voor- en nadelen:

Voordelen van minerale gazonmeststoffen

 • Snel effect
 • Redelijke prijs

Nadelen minerale gazonmest

 • Minerale meststoffen worden met veel energie of uit fossiele voorraden gewonnen, de productie is schadelijk voor het milieu.
 • Minerale meststoffen omzeilen veel chemische en biologische processen die leiden tot het vrijkomen van nutriënten op natuurlijke locaties. Daarom kunnen er gemakkelijk mestfouten optreden. Mogelijke gevolgen zijn: Een ongunstige verandering van de pH, overmatige verschijnselen, verlies van voedingsstoffen en schade aan het milieu door uitspoeling, overbemesting en vermindering van de bodemkwaliteit.

Aangezien het gebruik van minerale meststoffen zeer veel sneller tot bemestingsfouten leidt, raden wij aan het gebruik van minerale meststoffen over te laten aan beter opgeleide vakmensen.

Minerale meststoffen worden gedistribueerd
Het gebruik van minerale meststoffen kan snel leiden tot overbemesting [Foto: Bochkarev Photography/ Shutterstock.com]

Tip: Een zekere uitzondering geldt voor minerale meststoffen met een langdurig effect. Deze maken schade aan planten en uitspoeling minder waarschijnlijk door een speciale coating en een langzame afgifte van voedingsstoffen. Maar ook zij zullen uiteindelijk de kwaliteit van de bodem aantasten, tenzij af en toe ook organisch materiaal aan de bodem wordt toegevoegd. U kunt hier meer lezen over minerale meststoffen in het algemeen.

Organische gazonmest

Organische of hoofdzakelijk organische gazonmeststoffen zoals onze Plantura organische gazonmeststoffen bevatten voedingselementen in organische vorm. Dit betekent dat ze verpakt zijn in een natuurlijk omhulsel. Deze bedekking wordt min of meer snel afgebroken door bodemorganismen, waardoor de voedingsstoffen vrijkomen. Biologische gazonmeststoffen hebben de volgende voor- en nadelen:

Voordelen van organische gazonmest

 • Organische meststoffen geven langzaam en langdurig voedingsstoffen af, waardoor overbemesting nooit voorkomt en uitspoeling zelden optreedt
 • Organische meststoffen hebben een natuurlijk langetermijneffect
 • De natuurlijke afgifte van voedingsstoffen houdt de bodemchemie in evenwicht.
 • Bodemorganismen worden aangemoedigd: Nuttige insecten, bacteriën, schimmels en wormen scharrelen door de bodem en zorgen voor een goede beluchting en vermenging
 • Afhankelijk van het type organische meststof wordt meer of minder humus gevormd. U kunt hier ook meer lezen over humus en de voordelen ervan
 • Met name het veeleisende onderhoud van gazons wordt vergemakkelijkt, omdat vergeten of late bemestingsdata minder belastend zijn.

Nadelen van organische gazonmest

 • Het effect van organische meststoffen is altijd enigszins vertraagd, zodat vooraf bemest moet worden.

Ook onze Plantura biologische gazonmest en onze biologische herfstgazonmest hebben al deze voordelen. Bovendien zijn beide vrij van dierlijke bestanddelen en worden de gebruikte grondstoffen geproduceerd in de levensmiddelenindustrie. Dit maakt onze meststoffen nog duurzamer dan andere meststoffen op basis van slachtafval.

Plantura Organische Gazonmeststof en Organische Herfst Gazonmeststof
Onze Plantura organische gazonmeststoffen hebben een natuurlijke langetermijnwerking en bevorderen het bodemleven

Een overzicht van alle minerale en organische gazonmeststoffen, hun toepassing en voor- en nadelen vindt u in ons speciale artikel.

Tip: Organisch-minerale gazonmeststoffen zijn ook geschikt voor het bemesten van gazons. De combinatie van organische en minerale bestanddelen maakt zowel een kortetermijn- als een langetermijneffect mogelijk. Met deze meststoffen kunt u voorzien in de acute behoefte aan voedingsstoffen – zonder risico op schade aan planten, uitspoeling of schade aan het bodemleven.

Bemest gazons met kalk: Belangrijke bijdrage aan nutriëntenvoorziening?

Het bekalken van gazons heeft een lange traditie. Tot enkele jaren geleden werden gazons bij voorkeur bemest met minerale meststoffen. Ammonium diende vaak als stikstofleverancier. Aangezien de toevoer van ammonium leidt tot een daling van de pH-waarde, moest deze ontwikkeling worden tegengegaan door regelmatige bekalking.

Een gazon op een normale tuingrond, bemest met organische meststoffen, hoeft niet regelmatig te worden bekalkt. Integendeel, het onzorgvuldig aanbrengen van kalk kan zelfs tot problemen leiden: Een te hoog calciumgehalte in de bodem leidt tot fixatie van fosfaat en dus mogelijk tot een fosfaattekort van het gazon. Bovendien biedt een te hoge pH-waarde geen optimale groeiomstandigheden voor gazongrassen – integendeel, kalktolerante of kalkminnende wilde onkruiden worden bevoordeeld. Daarom is het beter om, als u denkt dat bekalking nodig is, eerst de pH van uw grond te testen. U kunt deze pH-bodemtest zelf uitvoeren of gebruik maken van een bodemanalyse, zoals die welke door de laboratoriumdienst van Raiffeisen wordt aangeboden.

Weide in het bos
Om een mooi gazon te creëren op een bosperceel moet de pH-waarde van de bodem worden geregeld. [Foto: Joseph Thomas Photography/ Shutterstock.com]

Natuurlijk bewijzen uitzonderingen hier de regel. Sommige eigendommen hebben bodems met een extreem lage pH-waarde. Dit geldt met name voor eigendommen in bossen en aan voormalige of bestaande heidegebieden. Hier kan regelmatige bekalking om een gematigde pH-waarde te handhaven inderdaad nodig zijn om de optimale pH-waarde van 6,5 voor het gazon te handhaven.

Meer gedetailleerde informatie over het bekalken van het gazon vindt u ook in dit speciale artikel.

Tip: Als ammonium samen met nitraat wordt bemest – als calciumammoniumnitraat of ammoniumsulfaatnitraat – daalt de pH-waarde niet. De toevoer van minerale voedingsstoffen heeft echter ook andere nadelen, zoals u hierboven in het hoofdstuk “Minerale gazonmeststoffen” hebt geleerd.