Boerenzwaluw: nest, broedseizoen & Co. in het profiel

Hoe zien boerenzwaluwen, ook wel huiszwaluwen genoemd, eruit? Hoe kun je ze onderscheiden van huiszwaluwen? Dit artikel vertelt je alles wat je moet weten over boerenzwaluwen.

Boerenzwaluw zittend
Boerenzwaluwen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun typische lange gevorkte staart

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) is, naast de huiszwaluw, onze meest voorkomende zwaluwsoort. De elegante vliegers zijn klassieke cultuurvolgers die zich uitstekend hebben aangepast aan door de mens gecreëerde leefgebieden. Ze vinden bij voorkeur onderdak in veestallen en schuren op het platteland. Daar voeden ze zich met de vliegende insecten boven de velden en gebruiken ze kleiplasjes op zandwegen om hun nesten te bouwen. Dit idyllische beeld wordt sinds enkele decennia echter steeds meer aan het wankelen gebracht: kleine boerderijen worden steeds minder, veldwegen worden geasfalteerd en het aanbod van insecten neemt drastisch af. Daarnaast zijn er verliezen door directe jacht in hun Afrikaanse overwinteringsgebieden. Als gevolg van deze problemen gaat de boerenzwaluwpopulatie gestaag achteruit en de vroegere “Vogel van het Jaar 1979” staat nu op de Rode Lijst, waar hij als bedreigd wordt geclassificeerd. Alles wat u moet weten over de identificatie van inheemse zwaluwen, hun broedbiologie en mogelijke beschermingsmaatregelen vindt u in ons informatieblad hieronder.

Inhoud

 • Boerenzwaluw: profiel
 • Hoe herken je boerenzwaluwen?
  • Wat is het verschil tussen boerenzwaluwen en huiszwaluwen?
  • Hoe klinkt het lied van boerenzwaluwen?
  • Hoe zien de jonge vogels van de boerenzwaluw eruit?
  • Waar bouwt de boerenzwaluw zijn nest?
  • Hoe kun je boerenzwaluweieren herkennen?
  • Hoe kun je vrouwelijke en mannelijke boerenzwaluwen uit elkaar houden?
  • Wat is hun favoriete habitat?
  • Wanneer broeden boerenzwaluwen?
  • Wat doet de boerenzwaluw in de winter?
 • Hoe kunt u boerenzwaluwen steunen?
  • Wat eten boerenzwaluwen?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor boerenzwaluwen?
  • Hoe kunnen boerenzwaluwen extra steun krijgen?
  • Hoe kan men boerenzwaluwen in nood helpen?

Boerenzwaluw: profiel

Maat Ongeveer 17 – 19 cm
Gewicht Ongeveer 20 g
Broedseizoen Mei – Augustus
Levenslang Tot 8 jaar
Habitat Boerderijen, nederzettingen, steden
Voer Voorkeur Insecten
Bedreigingen Gebrek aan voedsel, nestmateriaal en nestplaatsen; directe vervolging

Hoe herken je Boerenzwaluwen?

Wie een boerenzwaluw in de lucht ziet, herkent onmiddellijk zijn spitse vleugels en typische gevorkte staart. Deze laatste onderscheidt zich bij boerenzwaluwen vooral door de zeer lange, smalle uiteinden, ook wel staartstekels genoemd. Tijdens de vlucht lijken de bovendelen en de keel van de boerenzwaluw egaal donker, terwijl de borst, de buik en de ondervleugel helder afsteken. Bij nadere beschouwing schitteren de zwaluwen echter in een metaalachtig blauwzwart aan de bovenkant, terwijl de keel is versierd met even glanzende metaalachtige roestrode veren.

Boerenzwaluwen op tak
Van dichtbij tonen boerenzwaluwen indrukwekkende verenkleuren [Foto: CezaryKorkosz]

Wat is het verschil tussen Boerenzwaluwen en Huismussen?

Boerenzwaluwen en huiszwaluwen worden vaak samen gezien boven velden of waterpartijen. De sierlijke vliegers zijn soms zo snel dat het moeilijk is de subtiele verschillen tussen de soorten waar te nemen. Maar als je ze eenmaal geïnternaliseerd hebt, is identificatie vrij eenvoudig. Ten eerste missen Huiszwaluwen de lange staartstekels die Boerenzwaluwen zo elegant maken. Bovendien hebben de eerste een lichtgekleurde onderkant – inclusief de keel. En last but not least hebben Huiszwaluwen altijd een helder witte onderzijde, ook wel stuit genoemd, die contrasteert met hun verder blauwzwarte rug.

Soort vogel Huismus
Huiszwaluwen hebben een effen witte onderkant [Foto: Karol Waszkiewicz / Shutterstock.com]

Hoe klinkt het lied van boerenzwaluwen?

De zang van Boerenzwaluwen bestaat uit een levendig, ongestructureerd getjilp dat vaak eindigt in een lang, droog gespin. In de vlucht zijn bijna altijd soortgelijke levendige roepjes te horen: “Witt-witt-witt”.

U kunt horen hoe de zang van de boerenzwaluw klinkt in deze geluidsopname:

Hoe zien de jonge vogels van de boerenzwaluw eruit?

Jonge boerenzwaluwen zijn al duidelijk herkenbaar aan hun bleke onderkant en donkere, blauwzwarte bovenkant. Hun keel is ook donker, wat hen duidelijk onderscheidt van de jongen van House Martin. Ze missen echter nog steeds de intens roestrode keelkleuring van de volwassen dieren en de lange staartstekels.

jonge boerenzwaluw
Jonge boerenzwaluwen zijn nog niet zo kleurrijk [Foto: Ryzhkov Sergey/ Shutterstock.com]

Waar bouwt de boerenzwaluw zijn nest?

Boerenzwaluwen geven de voorkeur aan klassieke houten schuren en veestallen voor het bouwen van hun nesten. Zij gebruiken echter ook andere gebouwen of beschutte gevels van gebouwen. De nesten worden helemaal bovenaan onder het dak op de verticale muur geplaatst. Deze constructie vereist veel klei en een zo ruw mogelijke bodem. Bij gebrek aan geschikte gebouwen broeden boerenzwaluwen ook onder bruggen en maken hun nesten vast aan de draagbalken.

Boerenzwaluw in het nest
Boerenzwaluwen broeden bij voorkeur in gebouwen [Foto: Viesturs Jugs/ Shutterstock.com]

Hoe kun je boerenzwaluweieren herkennen?

De eieren van de boerenzwaluw zijn gemiddeld 2 x 1,4 centimeter groot en hebben een witte grondkleur met donkere, roodachtige spikkels. De vrouwtjes leggen vier tot zes eieren in een bekervormig nest van klei en plantenvezels, dat is opgevuld met fijne veren.

Hoe kun je vrouwelijke en mannelijke boerenzwaluwen uit elkaar houden?

Mannelijke en vrouwelijke boerenzwaluwen lijken op het eerste gezicht erg op elkaar. Maar zoals zo vaak in het dierenrijk, vallen de mannetjes wat meer op. De vrouwtjes hebben gemiddeld kortere staartstekels en een minder intens gekleurde keel. De eerste zijn prominenter bij mannen omdat zij ze gebruiken om de gunst van vrouwen te winnen. Lange staartstekels drukken de vitaliteit van het mannetje uit en zijn bedoeld om indruk te maken op vrouwelijke boerenzwaluwen.

Wat is hun favoriete habitat?

De ideale habitat voor Boerenzwaluwen bestaat uit een landelijk gebied met kleinschalige veestallen en schuren, overvloedige insecten en kleiplasjes. Boerenzwaluwen voelen zich echter ook thuis in stedelijke gebieden als er geschikte gebouwen of gevels en geschikte natuurgebieden zijn om te nestelen en te foerageren.

Wanneer broeden boerenzwaluwen?

Het broedseizoen van Boerenzwaluwen begint in mei en kan doorlopen tot in augustus, aangezien broedparen tot drie broedsels per seizoen kunnen grootbrengen als de omstandigheden geschikt zijn. Na het leggen van de eieren broedt het vrouwtje ze minstens twee weken uit. De pas uitgekomen jonge vogels worden dan door de ouders van veel insecten voorzien en hebben ongeveer 18 tot 23 dagen nodig voordat ze het nest kunnen verlaten.

Boerenzwaluw baby's in het nest
Jonge vogels hebben altijd honger [Foto: Pascale Gueret/ Shutterstock.com]

Wat doet de boerenzwaluw in de winter?

Boerenzwaluwen overwinteren niet in hun broedgebieden, maar zoeken hun toevlucht in zuidelijker streken. Onze inheemse populaties brengen de koude wintermaanden voornamelijk door in Centraal- en Zuid-Afrika. Voor de lange reis vormen boerenzwaluwen in de herfst soms zeer grote zwermen. Het is niet ongewoon om in deze periode honderden vogels opeengepakt op bomen of elektriciteitsleidingen te zien zitten.

Hoe kunt u Boerenzwaluwen steunen?

De laatste decennia is de boerenzwaluwpopulatie dramatisch afgenomen door een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Als u de inheemse vogels in uw eigen tuin wilt ondersteunen, vindt u hier belangrijke tips voor een zwaluwvriendelijk huis.

Wat eten boerenzwaluwen?

Boerenzwaluwen zijn uitzonderlijk goede jagers. Ze vangen vliegende insecten vanuit de lucht en kunnen daarom vaak in zwermen boven velden of wateroppervlakten worden waargenomen tijdens spectaculaire vliegmanoeuvres. Omdat insecten in de winter in ons land vrij schaars zijn, leggen de zwaluwen in de winter lange afstanden af om het voedselaanbod naar zuidelijker streken te volgen. Conventionele wintervoeding heeft voor deze soort dus geen zin.

Boerenzwaluw op jacht naar voedsel
Boerenzwaluwen jagen op insecten tijdens de vlucht [Foto: PatP66/ Shutterstock.com]

Welke nesthulpmiddelen zijn geschikt voor boerenzwaluwen?

Klassieke gesloten nestkasten zijn niet geschikt voor boerenzwaluwen. Er bestaat echter de mogelijkheid om bekervormige, open kunstnesten te maken van gips en deze te installeren in een schuur, loods of op een beschermd deel van de gevel. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen huiszwaluwnesten en boerenzwaluwnesten, omdat de meeste zwaluwnesthulpmiddelen die te koop zijn, gesloten halve bollen zijn, met uitzondering van een klein invlieggat, die alleen geschikt zijn voor huiszwaluwen.

Waar mogelijk maken boerenzwaluwen echter het liefst hun eigen nest. Maar ook hier kunt u de vogels steunen in hun werk. Dit komt doordat geschikt nestmateriaal vaak een beperkende factor is, wat kan leiden tot onvoltooide en instabiele nesten. U kunt dit verhelpen door een klein plasje aan te bieden waarin de zwaluwen kunnen zoeken naar geschikt kleiachtig bouwmateriaal. Als uw grond daarentegen nogal zanderig is en niet zo mooi kleeft, kunt u ook extra leemachtige, vochtige grond aanbieden in een bakje of hoopje in de tuin.

Hoe kunt u boerenzwaluwen extra ondersteunen?

Naast geschikte nestplaatsen is het voedselaanbod een tweede groot probleem voor boerenzwaluwen. Door de voortdurende insectensterfte verliezen boerenzwaluwen hun voedselbron. Als u iets goeds wilt doen voor de plaatselijke zwaluwen, moet u chemische sprays in uw eigen tuin en bij het kopen van voedsel vermijden. Bovendien kunt u door een bloemenweide te planten extra leven in uw huis brengen en het aanbod van insecten duurzaam bevorderen. Met onze Plantura Beneficial Insect Magnet kunt u een prachtige habitat creëren voor diverse kleine tuinbewoners en zo de voedselketen van onderaf versterken.

Plantura Gunstige Insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Hoe kun je boerenzwaluwen in nood helpen?

Als u een jonge vogel buiten het nest vindt, is er één ding dat u nooit moet doen: in paniek raken. Er is immers niet altijd reden tot bezorgdheid. Welke actie wordt ondernomen hangt af van de gezondheidstoestand en de ontwikkeling van de vogel. Volledig bevederde jonge vogels hebben waarschijnlijk zelf het nest verlaten en moeten, indien ongedeerd, gewoon met rust gelaten worden. Onbevederde jonge vogels die hoogstwaarschijnlijk uit het nest zijn gevallen, moeten zorgvuldig op verwondingen worden gecontroleerd en, indien mogelijk, naar het nest worden teruggebracht. Indien gewonde jongen worden gevonden of het nest niet kan worden gelokaliseerd, moet direct contact worden opgenomen met een geschikt hulpcentrum, zoals Wild Bird Aid.

Boerenzwaluw jong gevonden
Een val uit het nest betekent niet noodzakelijk het einde [Foto: Furiarossa/ Shutterstock.com]

Natuurlijk gelden dezelfde etiquetteregels voor alle andere vogelsoorten. En als u meer wilt weten over inheemse vogels, bekijk dan onze andere soortenportretten over spreeuwen, merels of zwartkoppen.