EPA’s vernieuwde houding ten aanzien van glyfosaat leidt tot kritiek


Het Environmental Protection Agency (EPA) is altijd een van de meest cruciale overheidsinstellingen geweest, die de activiteiten van bedrijven en spelers controleert waarvan de activiteiten op een of andere manier de gezondheid van de mens of het milieu kunnen beïnvloeden.

In een wereld waarin de klimaatverandering een prominentere plaats heeft gekregen in de maatschappelijke discussie, is de rol van de EPA in de politiebedrijven nog belangrijker geworden.

De EPA van de Trump administratie, onder leiding van lobbyist en advocaat Scott E. Pruitt, heeft echter een aantal meer controversiële oproepen gedaan. De meest recente daarvan is het besluit om glyfosaat te verklaren als een stof die geen waarneembaar risico voor de menselijke gezondheid inhoudt.

Glyfosaat: Veel oproer over niets?

Glyfosaat is een prominente chemische verbinding die wordt gebruikt om breedbladige planten en grassen te doden. Volgens het National Pesticide Information Center bevat de verbinding natriumzouten, die kunnen helpen om de vruchten te rijpen en de groei van een plant te controleren.

Het wordt ook door velen gebruikt als onkruidverdelger. In 2015 werd het door de Wereldgezondheidsorganisatie geïdentificeerd als een waarschijnlijke kankerverwekkende stof, en verschillende bedrijven die het in hun producten gebruiken, zijn onder de loep genomen om het in hun formuleringen op te nemen.

In oktober 2018 werd Monsanto, een agrarisch bedrijf uit Missouri, dat glyfosaat gebruikt in Roundup, de onkruidverdelger, door het Hooggerechtshof van Californië veroordeeld tot betaling van 289 miljoen dollar schadevergoeding aan Dewayne Johnson, een voormalige schooltuinman uit San Francisco, die beweerde dat de onkruidverdelger hem non-Hodgkin’s lymfoom had gegeven.

Monsanto heeft ook een klasse-actiepak van meer dan 800 aanklagers onder ogen gezien die Roundup beschuldigen van het aantasten van hun gezondheid. Het schikkingspakket van de firma wordt geplaatst om tussen $10 miljard en $12 miljard te kosten.

Verschillende andere studies zijn kritisch geweest over glyfosaat. Vorig jaar bleek uit een onderzoeksverslag van de Universiteit van Washington dat de verbinding het risico op kanker met wel 41 procent kon verhogen. De onderzoekers verklaarden daarin dat zij bestaande onderzoeken naar de stof hebben geëvalueerd en concludeerden dat het risico op non-Hodgkin-lymfoom hierdoor wel degelijk aanzienlijk is toegenomen.

“Alle meta-analyses die tot nu toe zijn uitgevoerd, inclusief onze eigen, rapporteren consequent dezelfde belangrijke bevinding: blootstelling aan GBH’s (herbiciden op basis van glyfosaat) worden geassocieerd met een verhoogd risico op NHL”, leggen de onderzoekers uit.

Onenigheid van deskundigen

Het is de moeite waard om op te merken dat dit niet de eerste keer is dat de EPA zich uitspreekt over de glyfosaatkwestie. In 2017 publiceerde het agentschap een ontwerp van risico-evaluatie, die beweerde dat de verbinding waarschijnlijk niet kankerverwekkend was voor de mens. Het standpunt van de Commissie werd bevestigd door verschillende internationale instanties, waaronder de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.

Gezien het aantal gevallen dat reeds is vastgesteld, is het echter logisch dat de EPO kritischer zal zijn in zijn benadering van de chemische verbinding. Volgens een rapport van Reuters legde het bureau uit dat het tot de conclusie was gekomen na onderzoek naar de effecten van glyfosaat op de mens. Verschillende academici en deskundigen hebben nu hun ongenoegen geuit over haar bevindingen.

In zijn persmededeling verklaarde Lori Ann Burd, de Directeur van Milieugezondheid bij het Centrum voor Biologische Diversiteit, de ,,bewering van de Troef EPA dat het glyfosaat geen risico’s voor menselijke gezondheid vormt negeert onafhankelijke wetenschappelijke bevindingen ten gunste van vertrouwelijk onderzoek van de industrie en de winsten van de industrie. De verontrustende trouw van dit beleid aan Bayer/Monsanto en de pesticidenindustrie verandert niets aan het belang van peer-reviewed onderzoek door vooraanstaande wetenschappers die verontrustende verbanden vinden tussen glyfosaat en kanker”.

Zoals gezegd zijn velen van mening dat de EPO hier een verkeerd beroep op doet, en de staat van dienst van het agentschap geeft reden tot bezorgdheid. Onder leiding van Pruitt heeft de EPA een zacht standpunt ingenomen ten aanzien van de klimaatverandering, waarbij Pruitt zelf op een gegeven moment beweert dat het klimaatprobleem van de aarde niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak is.

Het beleid van de overheid is lange tijd beïnvloed door lobbyen en speciale belangen, en Pruitt’s EPA zelf lijkt een zachte aanpak van milieukwesties te hebben. Velen zien deze classificatie van glyfosaat als het agentschap dat de landbouwbedrijven weer van zich af laat glijden.

 

 

 

Recent Posts