Groenling: Alles over zang, voedsel, broedseizoen & Co.

Hoe kun je de groenling herkennen? Waar voedt het zich mee en hoe kun je het ondersteunen? We beantwoorden deze en andere vragen in onze grote factsheet over de groene vink.

Groenling op tak
De groenling is een levendige kerel [Foto: Manzetta/ Shutterstock.com]

De groenling (Chloris chloris of Carduelis chloris), ook wel groenling genoemd, is een algemene zangvogel in heel Europa. Hij is ook een frequente bezoeker van onze open landschappen, parken en tuinen. Met zijn prachtige groengele verenkleur is hij een echte blikvanger en gemakkelijk te herkennen, zelfs voor de onervaren vogelaar. Groenvinken hadden echter een zeer ongelukkig jaar in 2009: een ziekte genaamd trichomonadose trof grote delen van de populatie en veroorzaakte de dood van ongeveer 80.000 vogels. Gelukkig werd de ziekte bedwongen en de populaties hebben zich sindsdien goed hersteld. Niettemin moeten zieke of dode vogels aan de NABU worden gemeld en moeten voederplaatsen en vogelbaden regelmatig worden schoongemaakt, omdat zij anders een punt van overdracht van besmettelijke ziekten kunnen worden. Meer interessante – en leukere – informatie over de Groenling vindt u in ons soortenportret hieronder.

Inhoud

 • Groenling: Profiel
 • Hoe herken je de Groenling?
  • Hoe klinkt het lied van de groenling?
  • Hoe ziet de zang van de groenling eruit?
  • Hoe herken je de eieren van de groenling?
  • Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke groenlingen?
  • Wat is de favoriete habitat van de vogel?
  • Waar bouwt de groenling zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van de Groenling?
  • Wat doet de groenling in de winter?
 • Hoe de groenlingen in de tuin te ondersteunen
  • Wat eet de groenling?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor de vink?
  • Hoe kun je groenlingen extra ondersteunen?

Groenling: Profiel

Maat Ongeveer 15 cm.
Gewicht Ongeveer 35 g
Broedseizoen April – Juni
Levenslang Ongeveer 5 jaar
Habitat Open landschappen, parken en tuinen
Voorkeur voor voer Plantenzaden, blad- en bloemknoppen
Bedreigingen Verlies van habitat, trichomonadose

Hoe herken je de Groenling?

De Groenling is een vrij grote, compacte zangvogel. Hij onderscheidt zich door de sterke driehoekige snavel die typisch is voor vinken en zijn intens gekleurde verenkleed. De kop, rug, buik en vleugels zijn heldergroen, afgewisseld met grijze en gele elementen. Bijzonder zijn ook de felgele vleugelvlekken, waaraan de groenling zelfs in de vlucht zonder twijfel kan worden herkend. Door deze karakteristieke kleuring is de groenling met geen enkele andere inheemse vogel te verwarren.

mannelijke groenling
De groenling doet zijn naam eer aan [Foto: YK/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt het lied van de groenling?

De zang van de Groenling bestaat uit twee zeer verschillende componenten. Het eerste is een tamelijk melodieus couplet van wilde trillers en snelle fluiten. Het tweede is een langgerekt “Dschüüüi”, dat in combinatie met de rest of ook individueel wordt uitgevoerd.

Het lied van de groenling klinkt als volgt:

Hoe ziet de zang van de groenling eruit?

Jonge groenvinken zijn al duidelijk herkenbaar aan hun sterke vinkensnavel en gele vleugelband. In tegenstelling tot de volwassenen is het verenkleed van de jonge vogels echter nog niet zo intens groen en wordt het afgewisseld met vage grijze strepen.

jonge groenlingen
Jonge groenlingen zijn nog niet zo kleurrijk als hun ouders [Foto: stmilan/ Shutterstock.com]

Hoe herken je de eieren van groenlingen?

De eieren van de groenling hebben een witte grondkleur en zijn bedekt met kleine roodachtige tot bruinachtige spikkels. Vier tot zes eieren worden elk gelegd in een nest van twijgen, gras en mos, dat is opgevuld met kleine wortels en dierlijk haar.

Waarin verschillen vrouwelijke en mannelijke groenlingen?

Vrouwelijke en mannelijke Groenvinken lijken op het eerste gezicht erg op elkaar. Pas bij nadere beschouwing valt op dat het vrouwtje niet zo intens groen van kleur is als het mannetje. Vrouwtjes Groenvinken hebben een iets bruinere of grijzere grondtint dan hun partner. De exacte tint kan variëren afhankelijk van de lichtinval en het verschil tussen de geslachten is het best te zien in een directe vergelijking – zoals op de foto hieronder.

Groenling vrouwtje en mannetje
Het mannetje van de groenling (links) is intenser gekleurd dan het vrouwtje. [Foto: Dervis Kokenek/ Shutterstock.com]

Wat is de favoriete habitat van de vogel?

Groenlingen geven de voorkeur aan halfopen habitats. Deze variëren van schaarse bossen, bosranden en open plekken, tot groepen bomen in cultuurlandschappen, tot stadsparken, begraafplaatsen en tuinen. Groene vinken zijn ook verspreid over verschillende breedtegraden en komen voor in heel Europa en aangrenzende delen van Afrika en Azië.

Waar bouwt de groenling zijn nest?

Groenlingen gebruiken elke vorm van houtachtige ophoping als nestplaats – of het nu bomen, struiken of zelfs klimplanten aan de gevels van huizen zijn. De groene vinken nestelen niet in intieme paren, maar komen samen in kleine kolonies van maximaal zes broedparen. Samen verdedigen ze hun territorium en de nesten daarin fel tegen rivalen en roofdieren.

Wanneer is het broedseizoen van de Groenling?

Het broedseizoen van de Groenling duurt van april tot juni. Tussen één en drie broedsels zijn mogelijk gedurende deze periode. Het vrouwtje broedt de eieren uit gedurende 10 tot 14 dagen na het leggen. Gedurende deze tijd voorziet het mannetje haar van voedsel. Na het uitkomen worden de weerloze jonge vogels enkele dagen door het vrouwtje onder haar vleugels beschut en verwarmd. Dit gedrag wordt ook wel “het hof maken” genoemd. Daarna worden de jongen door beide ouders gevoed met verweekte zaden.

Groenling eieren in het nest
De vrouwelijke groenling legt vier tot zes eieren [Foto: Vishnevskiy Vasily/ Shutterstock.com]

Wat doet de groenling in de winter?

Groenlingen zijn ook buitengewoon sociaal buiten het broedseizoen. In de winter zijn ze vaak in kleine zwermen samen met andere vinken of gorzen op zoek naar voedsel. Ze vormen ook nestgemeenschappen om elkaar warm te houden. Onze inheemse populaties vliegen dus niet naar het zuiden, maar het is niet ongewoon dat wintergasten uit noordelijker delen van Europa aanwezig zijn of worden waargenomen op doorreis naar zuidelijker streken.

Hoe groenlingen in de tuin te ondersteunen

Door het toenemende verlies van natuurlijke habitats zoals halfopen landschappen en schaarse bossen trekt de groenling zich steeds meer terug in stadsparken en woonwijken. Als u de kleine groene vogels een thuis wilt bieden in uw eigen tuin, vindt u hier praktische tips voor het creëren van een groenvinkenparadijs.

Wat eet de Groenling?

Groenvinken hebben een uitgesproken vegetarisch dieet. Ze eten een hele reeks planten- en boomzaden, die ze met hun krachtige snavel opensplijten. Maar ook besdragende struiken, zoals rozenbottels, zijn een belangrijke voedselbron.

Als u in de winter wat extra voedsel wilt toevoegen, kunt u allerlei soorten zaden uitzetten, zoals zonnebloempitten. Ons strooivoer voor wilde vogels bevat naast zonnebloempitten ook pinda’s, havervlokken en sultana’s – voor voldoende energie in de winter.

Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels
Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Het voer moet worden beschermd tegen regen en zo worden aangeboden dat de vogels er niet in kunnen gaan zitten. Besmetting van het voer met uitwerpselen kan namelijk leiden tot besmetting met ziekten. Waardevolle tips over het onderhoud en de optimale bouw van een vogelvoederhuisje vindt u in ons speciale artikel over “Zelf een vogelvoederhuisje bouwen”.

Groene vinken bij een voederhuisje
Groenvinken worden vaak gezien bij voederstations in de winter [Foto: Gints Ivuskans/ Shutterstock.com]

Welke nestkasten zijn geschikt voor de vink?

Klassieke nestkasten met kleine invliegopeningen zijn niet geschikt voor groenlingen, omdat de kleurrijke vogels vrije broeders zijn en daarom de voorkeur geven aan open nesten. In plaats daarvan kun je zogenaamde branch pockets installeren. Neem hiervoor bundels twijgen – bij voorkeur van groenblijvende coniferen – en bind ze in een lus vast aan een boomstam. U kunt ook voor natuurlijke nestplaatsen zorgen door uw hagen niet te veel uit te dunnen of door klimplanten tegen de muur van uw huis te laten kruipen.

Hoe kun je groenlingen extra ondersteunen?

Als u groenlingen niet alleen in de winter van extra voedsel wilt voorzien, maar ook het voedselaanbod in de zomer wilt vergroten, kunt u dit doen met een reeks zaad- en besdragende planten. Een selectie van deze waardevolle planten vindt u in ons speciale artikel “Een vogelvriendelijke tuin aanleggen”.

Graaneters als de groenling zijn ook altijd afhankelijk van voldoende water. Een eenvoudig vogelbad in de vorm van een onderzetter of een ondiepe schaal kan helpen, en op warme dagen ook als vogelbad dienen. Ook hier is regelmatige reiniging belangrijk om de verspreiding van ziekten te voorkomen. Overigens zijn veel andere tuinvogels, zoals de jeneverbeslijster of de tjiftjaf, ook blij met zo’n verfrissing.