Meststof voor de tuin: de juiste meststof voor uw tuin

Om van uw eigen tuin een groen paradijs te maken, hebben de planten voldoende voedingsstoffen nodig. Wij onthullen wat belangrijk is in een tuinmeststof.

Organische mestkorrels die met de hand in de bedden worden gestrooid
Een goede tuinmeststof kiezen is een investering in de toekomst van uw tuin

Niet iedereen heeft het geluk een productieve composthoop of een stal vol geurige paardenmest te hebben. Als u tuinmest wilt kopen om uw tuin mee te bemesten, vindt u hier een handleiding voor het nemen van beslissingen.

Inhoud

 • Waarop moet u letten bij tuinmeststoffen?
 • Vergelijking van tuinmeststoffen
  • Minerale tuinmeststof
  • Voornamelijk organische tuinmest

Een tuinmeststof moet zorgvuldig worden gekozen, want hij wordt veel en vaak gebruikt. Wij leggen uit waarop u moet letten en of minerale en hoofdzakelijk organische meststoffen even geschikt zijn.

Waarop moet u letten bij tuinmeststoffen?

De tuin als plaats van toepassing stelt hoge eisen aan een meststof. Het zou de vruchtbaarheid van de bodem moeten handhaven of zelfs vergroten. Het mag ook geen negatieve gevolgen hebben voor de natuur die de tuin bevolkt: nuttige insecten, zoogdieren en vogels, het bodemleven en natuurlijk huisdieren en spelende kinderen mogen niet aan gevaar worden blootgesteld. Vooral wanneer de meststof wordt toegepast op groenten die later op ons bord belanden, is het kiezen van een organische meststof het beste. Men mag ook niet vergeten dat tuinmest in grotere hoeveelheden wordt gekocht dan mest voor kamerplanten – de prijs is dus belangrijker voor u en de verenigbaarheid is belangrijker voor het milieu. Last but not least zijn de beschikbare informatie over de meststof, het gebruiksgemak (bijvoorbeeld het langetermijneffect van de meststof) en de service van de fabrikant belangrijke beslissingscriteria.

Waarop moet u letten bij tuinmeststoffen?

 • De vruchtbaarheid van de bodem moet behouden blijven
 • Onschadelijkheid voor mens en natuur
 • Prijs
 • Gebruiksgemak, langdurig effect
 • Ecologische compatibiliteit, biologische kwaliteit
 • Productinformatie en service van de fabrikant
Worm uit gazon gepikt door vogel
Tuinmest heeft niet alleen invloed op wat u bemest, maar op alles wat in de tuin leeft. [Foto: Kaganovych Valentyn/ Shutterstock.com]

Omdat wij bovenstaande criteria ter harte nemen, hebben wij zelf meststoffen ontwikkeld die aan al deze criteria voldoen: Onze dierproefvrije Plantura organische meststoffen met langdurige werking zijn milieuvriendelijk en ongevaarlijk, houden de bodemvruchtbaarheid op peil en bieden naast grote veiligheid en gemak natuurlijk uitgebreide productinformatie.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!
Plantura Organische Tomatenmeststof
Plantura Organische Tomatenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!
Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Vergelijking van tuinmeststoffen

In elke bouwmarkt en op het internet zijn allerlei verschillende meststoffen verkrijgbaar, verschillend in merk, toepassingsgebied, prijs en kwaliteit. Deze kunnen ruwweg in twee categorieën worden verdeeld: Minerale meststoffen en volledig of hoofdzakelijk organische meststoffen. Wij leggen uit in hoeverre deze twee categorieën aan de bovengenoemde eisen voldoen.

Minerale tuinmest

 • Minerale meststoffen houden de bodem helaas niet vruchtbaar. Ze stimuleren het bodemleven sterk, wat de afbraak van organisch materiaal en humus bevordert – omdat ze zelf niets meebrengen dat de sterk toegenomen bodemorganismen anders zouden kunnen consumeren. Dus na een langdurig gebruik van minerale meststoffen blijft er een bodem over met een verminderd humusgehalte, die zelf minder water en voedingsstoffen kan opslaan en afgeven.
 • In de meeste gevallen zijn minerale meststoffen niet direct schadelijk voor mens en natuur. Er zijn echter ook inferieure producten die fosforverbindingen bevatten die besmet zijn met cadmium of zelfs uranium. En op lange termijn is de achteruitgang van de bodemkwaliteit en de verarming van het bodemleven natuurlijk schadelijk voor het milieu.
 • De prijs van minerale meststoffen in termen van de nutriëntenconcentraties die zij bevatten is bijna altijd lager dan die van organische of organisch-minerale meststoffen. In ruil daarvoor aanvaardt de gebruiker echter dat de vruchtbaarheid van de bodem door het gebruik ervan afneemt.
 • Minerale tuinmeststoffen hebben enkele nadelen bij het gebruik: enerzijds moeten handschoenen worden gedragen bij het aanbrengen van de geconcentreerde zouten, anderzijds moet de dosering zeer nauwkeurig gebeuren. Als er te veel voedingszout wordt toegediend, is er sprake van lichte tot ernstige overbemesting, waardoor planten zelfs volledig kunnen afsterven.
 • Helaas is de productie van minerale meststoffen niet duurzaam: stikstof wordt uit de lucht gehaald via het Haber-Bosch-proces, dat veel energie vergt; alle andere nutriënten worden uit eindige fossiele voorraden gehaald en omgezet in een gemakkelijk oplosbare vorm, waarvoor ook veel energie nodig is.
 • Minerale meststoffen zijn in het lagere segment geprijsd, en vooral bij laaggeprijsde merken is een goede klantenservice niet in de prijs inbegrepen.

Conclusie: Minerale meststoffen zijn geen blijvend goede oplossing als tuinmeststof.

Minerale mestkorrels verspreid in het bed
Helaas zijn minerale meststoffen alleen zo goedkoop ten koste van het milieu [Foto: encierro/ Shutterstock.com]

Voornamelijk organische tuinmest

Behoud de vruchtbaarheid van de bodem: Grotendeels biologische tuinmeststoffen leveren niet alleen de nodige voedingsstoffen, maar voegen ook organisch materiaal toe aan de bodem, dat dient als voedsel voor micro-organismen en humusvorming als basis voor nieuwe humus. Op die manier blijft de vruchtbaarheid van de bodem behouden.

Onschadelijkheid voor mens en natuur: Meststoffen uit slachthuisafval in het bijzonder zijn lange tijd met argwaan bekeken vanwege de mogelijke overdracht van dierziekten. Het staat vast dat de hoorns en hoeven van commercieel gehouden dieren residuen van toegediende antibiotica kunnen bevatten. Bovendien zijn de grondstoffen voor biologische meststoffen in verreweg de meeste gevallen afkomstig uit de commerciële landbouw en is ook de herkomst van de verwerkte dieren niet traceerbaar. Diervrije, hoofdzakelijk organische meststoffen zijn hier het ethisch en ecologisch betere alternatief. Onze Plantura organische meststoffen zijn trouwens 100 procent dierproefvrij.

Prijs: Voornamelijk organische meststoffen zijn meestal duurder dan minerale meststoffen wat betreft de nutriëntenconcentratie die zij bevatten. Anderzijds leveren ze niet alleen voedingsstoffen, maar houden ze ook de bodemkwaliteit in stand of bevorderen ze die. De iets hogere prijs is het dus waard voor de bodemkwaliteit op lange termijn.

Toepassingsgemak: Sommige organische meststoffen zijn gewoon fijn verpulverd organisch materiaal, dat geacht wordt de omzetting in de bodem te versnellen. Beter voor het strooien zijn meststoffen die eerst worden verpulverd en daarna gegranuleerd, omdat ze gemakkelijker te strooien zijn en geen stof doen opwaaien. En dan is er nog de geur: meststoffen op basis van slachtafval ruiken onaangenaam, meststoffen op basis van planten niet.

Ecologische compatibiliteit: In vergelijking met de productie van minerale meststoffen zijn hoofdzakelijk organische meststoffen in ieder geval milieuvriendelijker. Aangezien de veeteelt aanzienlijk meer grond en middelen vergt dan de productie van planten, worden hier varianten op basis van plantaardige grondstoffen aanbevolen.

Tomatenmest met een schaal vol groenten en fruit
Als u de juiste meststof kiest, kunt u de vruchten uit uw eigen tuin zonder aarzeling eten.

Productinformatie en service: De markt voor hoofdzakelijk organische meststoffen wordt nog steeds gedomineerd door enkele grote, vaak idealistisch georiënteerde fabrikanten. Deze hebben meestal de middelen en de wil om met klanten te communiceren en hen de best mogelijke service te bieden.

Conclusie: Organische en hoofdzakelijk organische meststoffen zoals onze dierproefvrije Plantura Organische Meststoffen met natuurlijke langetermijnwerking zijn de betere keuze als tuinmeststof vanwege hun ecologische compatibiliteit bij productie en toepassing en hun gebruiksgemak. Hun grootste voordeel is het behoud van de vruchtbaarheid van de bodem, waardoor uw tuin een bloeiend paradijs wordt.