Mottenval: feromoonvallen tegen motten opzetten & correct gebruiken

Iedereen die ooit te maken heeft gehad met motten in opbergkasten of kleerkasten weet dat het geen pretje is. Met behulp van mottenvallen kan een slechte aantasting meestal worden voorkomen dankzij vroegtijdige opsporing en kan de schade tot een minimum worden beperkt.

Feromoonval tegen motten
Feromoonvallen worden gebruikt om een mottenplaag gemakkelijk te controleren en op te sporen. [Foto: sophiecat/ Shutterstock.com]

Kleding- en voedselmotten komen snel in huis. Ze komen het huis gewoon binnen via het raam of via besmet voedsel uit de supermarkt. Daar vinden ze vaak optimale leefomstandigheden, wat leidt tot een snelle voortplanting. Feromoonvallen zijn een ongecompliceerde methode om een mottenplaag in een vroeg stadium op te sporen en te controleren. De mottenvallen bevatten bepaalde lokstoffen die een aantrekkelijk effect hebben op mannelijke motten, zodat zij zich aan de kleeflaag van de vallen hechten. Als een plaag tijdig wordt ontdekt, kan het nemen van passende maatregelen meestal grotere schade voorkomen.

Inhoud

  • Hoe werken mottenvallen?
  • Het opzetten van mottenvallen
    • Voedselmottenvallen opzetten
    • Opzetten van kledingmottenvallen

Hoe werken mottenvallen?

Mottenvallen zijn feromoonvallen. Ze worden gebruikt voor monitoring en vroege opsporing van een mottenplaag. De vallen zijn uitgerust met speciale sekslokstoffen, de zogenaamde feromonen, die alleen effect hebben op bepaalde mottensoorten. Er zijn vallen voor voedselmotten zoals graan- en gedroogde fruitmotten en vallen voor kleding- en pelsmotten. In de natuur gebruiken vrouwtjes ze om mannetjes aan te trekken om te paren. De lokstoffen op feromoonvallen tegen motten zijn gemodelleerd naar natuurlijke feromonen. In tegenstelling tot de natuur worden de mannetjes hier echter niet opgewacht door vrouwtjes, maar door een lijmlaag. Op die manier kunt u snel en gemakkelijk nagaan of uw kleerkast of opbergkast bijvoorbeeld door motten is aangetast. Aangezien alleen de mannelijke motten uit de onmiddellijke omgeving door feromoonvallen worden aangetrokken, zijn mottenvallen geen bestrijdingsmethode. Er is namelijk maar één mannetje nodig dat niet in de val loopt en een paar vrouwtjes bevrucht. Afhankelijk van de soort kunnen deze ongeveer 250 eieren leggen na slechts één bevruchting.

Tip: Sommige fabrikanten noemen mottenhangers met bestrijdingsmiddelen ook mottenvallen, omdat deze benaming minder giftig klinkt. “Echte” mottenvallen werken echter altijd via feromonen en bevatten geen insecticiden. Daarom moet u bij het kopen goed naar de verpakking kijken, zodat er niet per ongeluk ongewenste gifstoffen in huis terechtkomen.

Motten op feromoonval
In de natuur zorgen feromonen ervoor dat vrouwtjes en mannetjes elkaar vinden… [Foto: Tomasz Klejdysz/ Shutterstock.com]

Plaats mottenvallen

Het gebruik van mottenvallen is ongecompliceerd en kan het hele jaar door. Ze moeten uiterlijk worden gebruikt wanneer de eerste motten, webben in voedsel of gaten in kleding en tapijten worden aangetroffen. Er zij echter op gewezen dat de vallen slechts gedurende een bepaalde tijd feromonen afgeven, zodat hun effect na verloop van tijd verdwijnt en zij moeten worden vervangen. De meeste feromoonvallen zijn ook volledig insecticide- en gifvrij en dus onschadelijk voor mens en dier.

Gebruik sluipwespen en feromoonvallen tegelijk.Het gelijktijdige gebruik van sluipwespen en mottenvallen is veilig en wordt zelfs aanbevolen. Feromoonvallen worden alleen gebruikt om de plaag te controleren, terwijl sluipwespen parasiteren op de eieren van de motten en zo de voortplanting onderbreken. Met behulp van de feromoonvallen kan het bestrijdingssucces van de sluipwespen zichtbaar worden gemaakt. Bij het gebruik ervan moet er echter op worden toegezien dat tussen de vallen en de sluipwespenkaarten een afstand van ten minste 1,5 m wordt bewaard. Anders kunnen de sluipwespen per ongeluk over de vallen lopen en eraan blijven hangen.

Kleefval met motten
Mottenvallen kunnen het hele jaar door binnenshuis worden gebruikt. [Foto: sophiecat/ Shutterstock.com]

Voedselmottenvallen opzetten

Als u een plaag van voedselmotten vermoedt, bijvoorbeeld meelmotten, gedroogde fruitmotten of graanmotten, moet u alle betrokken kasten, laden en planken uitrusten met feromoonvallen tegen voedselmotten. Hiervoor zijn bijvoorbeeld onze Plantura voedselmottenvallen uitstekend geschikt. Na bestelling ontvangt u er gewoon 6 in een envelop.

Plantura Voedselmottenvallen
Plantura Voedselmottenvallen

Feromoonvallen voor vroege plaagbestrijding.
met een werkingsduur van 6 weken,
geurloos, insecticide & gifvrij

Koop hier!

Onze feromoonvallen hebben aan beide zijden een kleverige laag. De ene kant is voor eenvoudige bevestiging in kasten of laden, waar de voedselmotvallen rechtstreeks op de zijwanden kunnen worden geplakt. Aangezien ze geen gevaarlijke stoffen bevatten, kunnen de mottenvallen ook zonder meer in keukens worden gebruikt. Aan de andere kant zitten de feromonen om de voedselmotten aan te trekken. De val wordt geactiveerd zodra de beschermlaag over de lijmlaag met de feromonen wordt verwijderd. Dan komen de seksferomonen gedurende een bepaalde tijd vrij, waardoor mannetjes worden aangetrokken. In de volgende periode moet u de vallen eenmaal per week controleren. Bij een zware plaag kan het zinvol zijn de vallen te vervangen voordat de effectieve tijd verstreken is, zodat de motten aan de vallen kunnen blijven kleven.

Als er binnen een week al ongeveer 10 motten aan de val blijven hangen, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze toevallig naar het raam zijn gevlogen. Dan moet je verdere stappen ondernemen om ze te controleren. Wij gaan hier dieper op in in ons artikel over de bestrijding van voedselmotten.

Motten in voedsel
Motten in voedsel zijn iets waar u zo snel mogelijk vanaf wilt. [Foto: Jsep/ Shutterstock.com]

Zet wasmottenvallen op

De toepassing van feromoonvallen tegen kleding- en pelsmotten is vergelijkbaar. Onze Plantura kledingmottenvallen moeten worden opgehangen op een donkere, tochtvrije plaats en niet in de directe nabijheid van lampen, deuren of ramen. Bij gebruik tegen motten in de kleerkast kunt u het beste één val plaatsen per kleerkastcompartiment met textiel van dierlijke oorsprong, zoals wol. Voor meubels en tapijten is de vuistregel één val per kamer. Ook hier wordt de val geactiveerd zodra de beschermlaag over de kleeflaag met de feromonen wordt verwijderd. Controleer de vallen wekelijks en vervang ze in geval van zware aantasting, eventueel zelfs voordat de feitelijke werkingsduur is verstreken.

Plantura wasmottenvallen
Plantura wasmottenvallen

Feromoonvallen voor vroege aantasting
met een werkingsduur van 3 maanden,
geurloos, insecticide- & gifvrij

Koop hier!

Aangezien de feromoonvallen slechts controle-instrumenten zijn, moet u ook verdere stappen ondernemen om kledingmotten te bestrijden zodra een plaag is vastgesteld, bijvoorbeeld met behulp van sluipwespen. Meer tips hierover vindt u in ons artikel over het bestrijden van kledingmotten.