Vul het verhoogde bed: Instructies en tips van experts

Verhoogde bedden zijn in opkomst. Na het instellen is het een kwestie van snel vullen. Maar het is niet gemakkelijk om de verschillende lagen correct te leggen.

Zodra het verhoogde bed op zijn plaats staat, is het tijd om het te vullen.

Verhoogde bedden bieden behalve gemak en rugvriendelijkheid nog een aantal andere voordelen: ze zijn moeilijk bereikbaar voor slakken, ze kunnen groenteteelt mogelijk maken, zelfs op plaatsen met minder vruchtbare grond, en ze maken het gemakkelijker om onkruid op afstand te houden. Door de warmte die ontstaat door het rotten van het vulmateriaal en door het laterale zonlicht kan in verhoogde bedden ook vroeger en met een hogere opbrengst worden geoogst. Succes en opbrengst zijn nauw verbonden met de inhoud van het verhoogde bed en liggen dus in uw handen. Wij laten u zien waar u op moet letten bij het vullen en bijvullen van uw verhoogde bed en hoe u fouten kunt voorkomen.

Inhoud

 • Het vullen van een verhoogd bed: De lagen in één oogopslag
 • Het vullen van een verhoogd bed: Instructies
 • Expert tips over het vullen: Fouten vermijden

Het vullen van verhoogde bedden: De lagen in één oogopslag

Ongeacht of het verhoogde bed is gemaakt van hout, steen of een ander materiaal, het moet na het vullen bestaan uit verschillende verhoogde bedlagen van bepaalde materialen. Dit om optimale groeiomstandigheden voor de planten te creëren. De onderste laag (ongeveer 30 cm) dient als drainage, zodat zich geen water ophoopt in het bed. Grove materialen zoals takken en twijgen, stenen en houtsnippers zijn hiervoor zeer geschikt. Holle ruimtes laten water beter weglopen en zorgen voor voldoende zuurstof voor bodemorganismen.
Bovenop deze drainagelaag komt nog eens 20 tot 30 cm iets fijner materiaal zoals bladeren, grasmaaisel, graszoden, groen keukenafval of, indien nodig, bovengrond. Als u bijvoorbeeld een balkonverhogingsbed wilt vullen en zelf niet over de beschreven materialen beschikt, kunt u tuinbezitters vragen of gewoon online kant-en-klaar “vulmateriaal” voor verhoogde bedden kopen.

Het vullen van het verhoogde bed
Verschillende lagen zijn belangrijk voor een verhoogd bed [Foto: bmf-foto.de/ Shutterstock.com]

De derde laag is ongeveer 20 cm hoog. Afhankelijk van de beschikbare materialen kunnen bladeren, grof vergane compost, dierlijk strooisel, maaisel, stro en dergelijke in dunne lagen worden aangebracht. Voor een snellere afbraak en dus een compacter bed kan tussen de andere materialen ook rijpe compost worden toegevoegd.
De laatste laag is minstens 20 cm dik en bestaat uit een mengsel van goede bovengrond, potgrond en rijpe compost. Deze grondlaag mag in geen geval te dun zijn, zodat de plantenwortels voldoende ruimte en voedingsstoffen ter beschikking hebben.
De aanbevolen hoogten van de lagen moeten uiteraard worden aangepast aan de grootte van het bestaande of geplande verhoogde bed.

Samenvatting van de lagen:

 • 4 lagen vormen een verhoogd bed
 • Onderste laag ~30 cm: drainagelaag van grof materiaal (takken, stenen enz.)
 • Vullaag: 20-30 cm bladeren, gemaaid gras, keukenafval
 • Compostlaag ~20 cm: Grof ontbonden compost, dierlijk strooisel, grasmaaisel afwisselend en elk in een dunne laag
 • Plantlaag ~20 cm: Hoogwaardige bovengrond of in de handel verkrijgbaar plantensubstraat
Vul het verhoogde bed met aarde
Het verhoogde bed wordt in verschillende lagen gevuld (Advertentie: Met veel dank aan Floragard)

Voor de onderste lagen moet u al nadenken over het beoogde gebruik. Mediterrane kruiden verdragen wateroverlast niet goed en moeten in een goed gedraineerd bed worden geplant. De twee onderste lagen moeten daarom bestaan uit veel grof en slecht afbreekbaar of niet-afbreekbaar materiaal, zoals grotere takken of stenen, grof grind of gravel. Als het bed bestemd is voor vaste beplanting (bijvoorbeeld met bloeiende vaste planten), is het niet zo gemakkelijk om het wegzakken van het vulmateriaal te verhelpen als wanneer het als groentebed wordt gebruikt. Daarom mag de bodemlaag geen afbreekbaar materiaal bevatten, maar alleen anorganisch materiaal zoals grof grind, gravel of stenen. Op deze laag wordt vervolgens een tuindersdrain geplaatst, die voorkomt dat de grond van de bovenste laag met het giet- of regenwater wordt weggespoeld. Deze procedure kan ook worden aanbevolen voor zeer hoge verhoogde bedden (vanaf 80 cm) waarvoor groenteteelt is gepland. Ga voor de volgende lagen op dezelfde manier te werk als hierboven beschreven.

TIP: Scheid de afzonderlijke lagen met vliesdoek om te voorkomen dat de grond door de grovere lagen spoelt bij water geven of regen.

Het vullen van een verhoogd bed: Instructies

Een verhoogd bed wordt idealiter in de herfst gevuld, anders in het vroege voorjaar. Dit geeft voldoende tijd om de inhoud van het bed te laten ontbinden en bezinken vóór de eerste beplanting. Als het oppervlak van het bed tijdens het groeiseizoen zakt, zullen de planten vrijwel “instorten”. Sommige planten, zoals aardappelen of koolrabi, hebben er geen probleem mee om daarna gewoon weer opgestapeld te worden met aarde. Andere planten vinden dit echter minder leuk. Het vullen in de herfst heeft nog een ander voordeel: het verhoogde bed kan worden gebruikt als een soort compostvat. De onderste lagen kunnen worden verzameld uit allerlei tuinafval tijdens de wintermaanden. Gedurende maanden kunnen huisdiervrij keukenafval en matige hoeveelheden strooisel aan het verhoogde bed worden toegevoegd. Door onmiddellijke afbraak van mineralen en de hulp van vele kleine dieren kan de bedding ongelooflijke hoeveelheden organisch materiaal inslikken. Op deze manier verzamelt zich waardevol, voedselrijk materiaal in het bed, dat na verloop van tijd door afbraak beschikbaar komt voor de planten. Bij keukenafval moet er echter op worden gelet dat er geen sterk zoute levensmiddelen in het bed terechtkomen, omdat de meeste planten niet goed tegen zoute grond kunnen.

Een verhoogd bed vullen met takken
Een verhoogd bed moet in het beste geval in de herfst worden gevuld, anders in het vroege voorjaar.
 • De herfst is de beste tijd om een verhoogd bed te planten
 • Organische bestanddelen kunnen al in de winter worden afgebroken
 • Eerst het opvulmateriaal verzinken vóór het planten, zodat het nog zonder complicaties kan worden opgevuld
 • In de herfst kan het verhoogde bed worden gebruikt als een soort “composteerbak” voor tuinafval.

Voordat u het verhoogde bed vult, kunt u overwegen het te bekleden. Voor houten verhoogde bedden kan vijverfolie of noppenfolie de duurzaamheid van het hout verlengen. Ook bij sommige soorten bedranden, zoals verhoogde bedden van europallets, kan het zijdelings wegsijpelen van grond en water worden voorkomen door een folie. Bij de keuze van de folie is het belangrijk erop te letten dat deze geen weekmakers bevat. Het kan bijvoorbeeld met een nietmachine aan de zijkanten van het bed worden bevestigd. Bij noppenfolie moet de noppenzijde tegen het hout liggen, zodat het hout “geventileerd” blijft. Uiteraard blijft de bodem van het verhoogde bed vrij van folie, er moet immers water uit het bed kunnen ontsnappen.

Verhoogd bed bekleed met folie
Onkruidvlies en vijverfolie mogen in geen enkel verhoogd bed ontbreken.
 • Verhoogde bedwanden van hout? Bekleed de muren met folie of noppenfolie
 • Noppenfolie laat hout zelfs binnenin ademen (door luchtruimtes tussen de kussentjes).
 • Bekleed de vloer niet zodat overtollig water naar beneden kan ontsnappen

De vulling zelf stelt niets voor. Laag voor laag voeg je eerst grof en dan fijner materiaal aan het bed toe. Als het bed nog niet gebouwd is, kunt u ook beginnen met het vullen ervan als de rand van het bed nog niet klaar is. Op die manier hoeft het vulmateriaal niet over de verhoogde bedwand te worden getild en is het gemakkelijker te hanteren. Zorg er in ieder geval voor dat de onderste lagen niet te laag zijn. Anders gebruikt u uiteindelijk veel duurdere potgrond en compost dan eigenlijk nodig is. Om te voorkomen dat de onderste lagen te dun worden of meteen bij de eerste regenval verzakken, is het het beste om het vulmateriaal vochtig te houden: Niet nat, maar goed bevochtigd, omdat het materiaal dan onmiddellijk bezinkt en de hoogte van de lagen beter kan worden geschat. In de herfst zijn de meeste tuinresten meestal vochtig genoeg. Zo niet, dan kan elke laag vulling kort met de gieter worden overgoten.

Een verhoogd bed van pallets vullen en planten
Gebruik vochtige vulmaterialen om het wegzakken te verminderen (Advertentie: Met veel dank aan Floragard)
 • Opvullen tijdens de aanleg van het verhoogde bed is arbeidsbesparend
 • De onderste lagen moeten iets royaler en dikker zijn dan de bovenste – dat is goed voor de portemonnee.
 • Gebruik vochtige vulmaterialen, dit vermindert het opzakken vanaf het begin

Als het bed in de herfst of winter is opgevuld, controleer dan in het voorjaar of de vulling is ingezakt en vul zo nodig aan met plantsubstraat. Als het bed kort voor het planten wordt gevuld, is het raadzaam enkele regens af te wachten of het meerdere malen krachtig te besproeien. Zo kan het vulmateriaal een beetje wegzakken en kunt u op tijd grond en compost toevoegen voordat u gaat planten of zaaien.

Floragard Organische Beddengrond
Turfgereduceerde organische speciale grond voor het verhoogde bed, groenafvalcompost ondersteunt de toevoer van voedingsstoffen, organische mest zorgt voor een rijke oogst.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Organische Beddengrond

Expert tips over het vullen: Fouten vermijden

Het is praktisch onmogelijk te voorkomen dat het organische vulmateriaal in een verhoogde bedding in de loop der tijd krimpt. De warme, vochtige omgeving van het verhoogde bed leidt tot snelle rotting en zeer vruchtbare grond. Verrotting gaat echter altijd gepaard met verlies van organisch materiaal, waardoor het oppervlak van de bedding na verloop van tijd natuurlijk inklinkt. Vooral als het bed pas in het voorjaar wordt gevuld, moeten de volgende maatregelen worden overwogen om een mislukte oogst als gevolg van een krimpende verhoogde bedding te voorkomen:

Sla in een verhoogd bed
Sla is zeer geschikt voor een verhoogde bedding [Foto: finepics/ Shutterstock.com]
 1. Grond ophopen achteraf
  Bij planten die een latere ophoping van grond verdragen, zoals aardappelen, tomaten of koolrabi, kan zonder problemen grond worden toegevoegd wanneer het grondoppervlak zakt.
 2. Verbouw vroege groenten en vul bij na de oogst
  Als u besluit om in het voorjaar vroegrijpe groenten te telen, kunt u het bed na de oogst gewoon weer vullen met plantsubstraat. Spinazie, sla of radijs rijpen snel en kunnen dan volledig worden geoogst. Het bed wordt opnieuw gevuld en vervolgens beplant met bijvoorbeeld pompoenen, selderij of courgettes, die dan tot de herfst in het bed blijven.
 3. Selecteren van niet- of slecht afbreekbare materialen
  Als laatste alternatief kan het bed, net als een verhoogd kruidenbed, worden gevuld met een goede drainage, d.w.z. veel anorganisch, niet-afbreekbaar materiaal. Als de onderste twee lagen meer bestaan uit stenen, grof grind, gruis, zand, grind en geëxpandeerde klei, zullen deze en bijgevolg het gehele bed minder bezinken. Bij dit alternatief moet er echter rekening mee worden gehouden dat uit dit materiaal geen vruchtbare en voedselrijke grond kan worden gevormd, zoals bij de gebruikelijke gelaagdheid van opvulmateriaal. Vooral planten die veel voedingsstoffen nodig hebben, zoals courgettes, pompoenen of kool, bereiken snel hun grenzen.

Als u tijdens het groeiseizoen al problemen hebt met een zettend bed, is het beter om voortdurend kleine hoeveelheden grond bij te vullen dan een grote hoeveelheid grond of compost toe te voegen die de planten zal verstikken.

Tip: Voordat u het verhoogde bed vult, moet u eerst de juiste locatie voor het verhoogde bed bepalen. Wij helpen u de juiste locatie te kiezen.

U wilt een verhoogd bed in uw tuin maken? In ons artikel laten we je zien hoe je een verhoogd bed maakt in 10 minuten.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Meer inspiratie over het onderwerp “verhoogde bedden” vindt u op onze Pinterest-pagina: