Zwartkop: Songbird profiel

Hoe herken je een zwartkop? Hoe herken je zijn zang en waarin verschillen mannetjes en vrouwtjes? Deze en andere vragen over de krachtige zangeres worden beantwoord in onze gedetailleerde factsheet.

Zwartkop mannetje op tak
De zwartkop is een regelmatige gast in plaatselijke tuinen. [Foto: Yuriy Balagula/ Shutterstock.com]

Hoewel de zwartkop (Sylvia atricapilla) is een zeer algemene zangvogelsoort, die door veel tuinbezitters niet bewust wordt opgemerkt. Dit is waarschijnlijk te danken aan zijn nogal onopvallende vorm en zijn gewoonte om zich in dichte struiken en dichtbegroeide bomen te verstoppen. In tegenstelling tot dit bewolkte gedrag is hun zang echter allesbehalve discreet. En als je eenmaal de melodieuze en kernachtige vogelstem van de zwartkop hebt geïnternaliseerd, herken je hem overal waar je in de zomermaanden komt. De zwartkop is ook de meest voorkomende van onze vijf inheemse fluiters en – tegen de verwachting in – een regelmatiger tuinbezoeker dan de nauw verwante tuinfluiter (Sylvia Borin). Meer spannende feiten en illustratieve foto’s van de zwartkop vindt u in ons onderstaande profiel.

Inhoud

 • Zwartkop: Factsheet
 • Zwartkoppen herkennen
  • Hoe klinkt het lied van de zwartkop?
  • Hoe herken je de jonge vogels van de zwartkop?
  • Aan welke habitat geven zwartkoppen de voorkeur?
  • Waar bouwt de zwartkop zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen voor zwartkoppen?
  • Waar overwinteren zwartkoppen?
 • Hoe kun je zwartkoppen in de tuin ondersteunen?
  • Aan welk voedsel geven de vogels de voorkeur?
  • Welke nesthulpmiddelen zijn geschikt voor zwartkoppen?
  • Hoe kun je zwartkoppen extra ondersteunen?

Zwartkop: Factsheet

Maat Ongeveer 13 – 15 cm
Gewicht Ongeveer 15 – 20 g
Broedseizoen April – Juni
Levenslang Ongeveer 5 jaar
Habitat Bossen, parken en tuinen met veel ondergroei
Voorkeur voor voer Insecten, wormen, slakken, bessen en vruchten
Bedreigingen Afname van voedsel en natuurlijke habitat

Zwartkoppen herkennen

Zwartkoppen zijn kleine zangvogels, ongeveer zo groot als een koolmees, met een korte, spitse snavel. De rug, staart en vleugeldekveren zijn egaal grijs, licht contrasterend met de iets lichtere onderkant. Het enige, maar duidelijke kenmerk van de Monnik is zijn intens gekleurde kap, die diepzwart is bij het mannetje en roestbruin bij het vrouwtje. Ook al is er een grote mate van overeenkomst tussen de vertegenwoordigers van de fluiters en dus een zeker risico op verwarring, de zwartkop is altijd onomstotelijk te herkennen aan dit opvallende hoofddeksel.

vrouwelijke zwartkop
Vrouwelijke zwartkoppen dragen een roestbruine pet; mannetjes dragen een zwarte pet.

Hoe klinkt het lied van de zwartkop?

De zang van de zwartkop bestaat uit een luide, sterke en melodieuze strofe, die doet denken aan een meer welluidende en minder keelachtige versie van de zang van de merel. Soms wordt deze strofe voorafgegaan door een meer discrete, praatgrage prelude die moeilijker te vatten is. Maar de beknopte hoofdrol laat nooit lang op zich wachten en kan ongetwijfeld aan de zwartkop worden toegewezen.

U kunt hier luisteren hoe het zwartkoplied klinkt:

Naast zijn karakteristieke lied heeft de zwartkop een tweede vogelroep: een roep die klinkt als twee kiezelstenen die tegen elkaar worden geslagen. Het harde “teck” kan ook functioneren als een waarschuwingsroep wanneer het snel aaneengeregen wordt: “Teck-teck-teck-teck”.

Zingende zwartkop
Het serene lied van de zwartkop weerklinkt vaak uit struiken en bomen [Foto: Karel Zahradka/ Shutterstock.com]

Hoe herken je de jonge vogels van de zwartkop?

De jonge vogels van de zwartkop hebben dezelfde kleur als het vrouwtje en hebben in het begin ook een roodbruine kap. Dit kenmerk maakt de jonge vogels in een zeer vroeg stadium gemakkelijk herkenbaar. In het late voorjaar en in hun eerste winter vertonen de jonge mannetjes al een donkerbruine tot zwarte kap en het volgende voorjaar presenteren ze zich in hun voltooide volwassen verenkleed.

jonge zwartkop
De jonge vogels dragen, net als de vrouwtjes, een bruinrode kap

Aan welke habitat geven zwartkoppen de voorkeur?

De zwartkop komt bijna overal in Europa voor – met uitzondering van de meest noordelijke gebieden en het hooggebergte – en in grote delen van Noord-Afrika. Hij bewoont een breed scala aan habitats, van dichte bossen en halfopen landschappen tot parken en wilde tuinen. Een mengsel van bomen en goed begroeide heesterlagen is er belangrijk voor.

Waar bouwt de zwartkop zijn nest?

Het nest van de zwartkop wordt gevonden in lage vegetatie – in dicht struikgewas ongeveer een meter boven de grond. Het mannetje begint met de bouw van het nest wanneer hij in de lente terugkeert van zijn winterverblijf. Het gebouw wordt herhaaldelijk onderbroken door lange, imposante zangintermezzo’s om een potentieel vrouwtje aan te trekken. Als een paar elkaar eindelijk gevonden heeft, wordt het nest samen voltooid.

Wanneer is het broedseizoen voor zwartkoppen?

Het broedseizoen van de zwartkop loopt van april tot juli. Het vrouwtje legt vier tot vijf bruinwitte eieren, gemarkeerd met zwarte vlekken, die afwisselend door beide ouders worden uitgebroed. Na ongeveer twee weken komen de kleine jongen uit het ei en blijven nog ongeveer 12 dagen in het nest en worden gevoed met insecten en bessen. Nadat de kleine zwartkoppen zijn uitgevlogen en het nest hebben verlaten, worden ze nog enige tijd door hun ouders ondersteund in hun zoektocht naar voedsel. Daarna zijn de jongen op zichzelf aangewezen en beginnen de ouders vaak een nieuw broedsel.

Zwartkopnest met baby's
De moeder zorgt voor haar jong [Foto: CezaryKorkosz/ Shutterstock.com]

Waar overwinteren zwartkoppen?

Zwartkoppen zijn trekvogels en verlaten hun broedgebieden in het late voorjaar. De meeste van onze inheemse populaties trekken naar het zuidwesten en overwinteren in het Middellandse Zeegebied. Een steeds groter deel van de bevolking overwintert echter in Groot-Brittannië. De laatste decennia zijn de leefomstandigheden voor de zangvogels daar verbeterd door mildere winters en royale voeding, en door de kortere afstand komen de monniken van daar eerder terug in hun broedgebieden. Dit geeft de vogels die op de Britse eilanden overwinteren een concurrentievoordeel ten opzichte van exemplaren uit het Middellandse-Zeegebied.

Hoe kun je zwartkoppen in de tuin ondersteunen?

Deze kleine zangvogels met de prachtige stem zijn frequente bezoekers van huistuinen. Tijdens het broedseizoen is hun uitbundig vogelgezang de hele dag door te horen. Als u iets goeds wilt doen voor de getalenteerde zangers, volgen hier enkele tips voor het creëren van een vogelparadijs.

Aan welk voedsel geven vogels de voorkeur?

Zwartkoppen hebben een zeer gevarieerd dieet. Het grootste deel van hun dieet bestaat uit kleine dieren, zoals insecten en hun larven, wormen en slakken. Maar ze gebruiken ook vegetarisch voedsel, zoals bessen en ander fruit. Daarom kunnen de monniken vrij vroeg terugkeren uit hun winterkwartier. Omdat ze niet hoeven te wachten tot er insecten beschikbaar zijn, zijn ze in ons land al in maart te zien. Vanwege hun trekgedrag is een klassieke wintervoeding hier natuurlijk niet nodig. Maar wie in maart zijn voederhuisjes nog niet heeft weggehaald, kan de zwartkop nog steeds om voedsel zien concurreren met pimpelmees, merel en co.

Zwartkop met insect
Zwartkappen voeden hun jongen ook met verschillende insecten

De zwartkoppen zijn vooral geïnteresseerd in zachte voedselmengsels en fruit. U kunt de zangvogels bijvoorbeeld ons Plantura jaarrondvoer aanbieden, dat zowel rijke zaden als sultanarozijnen en zachte havervlokken bevat. Een extra lading eiwit en toegevoegde voederkalk maken ons jaarrond voer ook tot een optimale aanvullende voeding voor aanstaande vogelouders.

Plantura All-Season voer voor wilde vogels
Plantura jaarrond voedsel voor wilde vogels

Eiwitrijk vogelvoer voor het hele jaar
voor alle graan- en zachtvoerders,
ondersteunt vogelouders & hun nakomelingen

Koop hier!

Welke nesthulpmiddelen zijn geschikt voor zwartkoppen?

Klassieke nestkasten, zoals die voor pimpelmezen of spreeuwen, zijn niet geschikt voor zwartkoppen. Dat komt omdat zwartkoppen vrije broeders zijn en dus geen gesloten structuren als nestplaats gebruiken. Als u toch voldoende nestgelegenheid wilt bieden, moet u zich richten op het creëren van meer natuurlijke structuren. Zwartkoppen houden van dicht onderhout waarin ze hun nesten op de grond kunnen verbergen. Dun uw heggen en struiken daarom niet te veel uit en zorg voor een dichte ondergroei in uw tuin. En met een beetje geluk kunt u binnenkort de nestactiviteit van de monniken met eigen ogen aanschouwen.

Hoe kun je zwartkoppen extra steunen?

Aangezien zwartkoppen zich niet alleen voeden met insecten, maar ook met bessen en vruchten, is er een hele reeks vogelvriendelijke planten die het dieet van de kleine vogels kan uitbreiden. Maar u kunt ook dieren voedsel bieden door een insectvriendelijke tuin aan te leggen. Er mogen met name geen chemische sprays worden gebruikt, omdat deze vaak stoffen bevatten die giftig zijn voor insecten en dus niet alleen de insectenpopulatie verminderen, maar via de voedselketen ook schade kunnen toebrengen aan vogels. Als u daarentegen extra leven in uw tuin wilt brengen, kunt u met onze Plantura insectenmagneet een waar paradijs creëren voor bestuivers, ongediertebestrijders en andere kleine tuindieren, waarvan er vele ook op het menu van de zwartkop staan.

Plantura Gunstige Insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

De Moerasmees bijvoorbeeld lijkt van een afstand sterk op een mannelijke Zwartkop, want beide hebben een zwarte verenkap. In ons soortenportret leert u hoe u de Moerasmees zonder twijfel kunt herkennen en ook kunt onderscheiden van andere mezensoorten.