Gazons overwinteren: tips van de experts

Hoe kunt u uw gazon het beste voorbereiden op een mogelijk strenge winter? Wij hebben nuttige deskundige tips voor het winterklaar maken van uw gazon.

Bevroren gazon met bladeren in de tuin
In de winter blijft het gazon vaak onbeheerd [Foto: photolinc/ Shutterstock.com]

Meer dan een derde van alle Duitsers heeft een tuin – en dus meestal ook een gazon. Terwijl de potplanten in de motten staan en de rozen liefdevol met winterbescherming worden bedekt, blijft het gazon vaak onopgemerkt. En toch sloopt een strenge winter ook de kracht van deze geliefde tuinplanten. Uw tuin winterklaar maken omvat dus ook het winterklaar maken van uw gazon. Van de laatste bemesting tot het maaien op de juiste hoogte – met onze tips komt uw gazon de winter wel door. Daarna laten we u ook zien waar u rekening mee moet houden als na de winter de lente weer aanbreekt en ook voor uw gazon het nieuwe jaar begint.

Inhoud

 • Het gazon winterklaar maken: het gazon voorbereiden op de winter
  • Wanneer moet u uw gazon voor het laatst bemesten voor de winter?
  • Overwinterende gazons: Wanneer moet je voor het laatst maaien?
  • Overwinterende gazons: Welke gazonhoogte is het beste?
 • Gazons onderhouden in de winter
  • Gazon bemesten in de winter?
  • Het gras maaien in de winter?
  • Gazon zaaien in de winter?
 • Gazon bij vorst: niet betreden?
 • Het gazon onderhouden na de winter
  • Verticuteer en belucht het gazon na de winter
  • De eerste gazonbemesting van het jaar

Het gazon winterklaar maken: het gazon voorbereiden op de winter

Het groene tapijt in de tuin wil in de herfst goed en goed verzorgd zijn, anders worden de eigenaren in de lente gestraft met gaten en gele of bruine gazons. De laatste bemesting, de laatste maaibeurt voor de winter en de bijbehorende juiste gazonhoogte – al deze factoren moeten vóór het koude seizoen worden geregeld.

Wanneer moet u het gazon voor de laatste keer voor de winter bemesten?

Wanneer u uw gazon voor de laatste keer moet bemesten, hangt voornamelijk af van de keuze van de meststof en het gebruik van het gazon. Over het algemeen wordt oktober beschouwd als de laatste zinvolle maand voor het bemesten van het gazon.

Als u een organische gazonmeststof gebruikt, is het belangrijk regelmatig te bemesten – idealiter eenmaal in het late voorjaar en eenmaal in september of oktober. Aangezien de organisch gebonden voedingsstoffen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid worden omgezet, hoeft u zich geen zorgen te maken over overbemesting of uitspoeling als u zich niet precies aan deze periode houdt. De najaarsbemesting moet ook een voldoende hoeveelheid snel beschikbaar kalium bevatten. Kalium verhoogt namelijk de stabiliteit van de celwand en de vorstbestendigheid, twee eigenschappen die uw gazon kunnen beschermen tegen schade in de winter. Wij presenteren hier onze puur biologische en op kalium gerichte Plantura Organische Herfstgazonmeststof in meer detail.

Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische slow-release meststof – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Als u een minerale meststof gebruikt die geen langdurig effect heeft, kunt u de laatste meststof tussen juni en oktober aanbrengen. Deze tijd hangt af van de belasting van het gazon. De vuistregel is: hoe hoger de stress, hoe vaker het maaien en hoe intensiever en langer de bemesting. Dus tenzij u een nutsgazon hebt en er de hele herfst op wilt voetballen, hoeft u pas op het laatst te bemesten.

Plantura Organische Herfstgazonmeststof
Onze puur biologische Plantura Organische Herfstgazonmeststof bevat een extra portie kalium voor extra winterharde gazons.

Bij bemesting in de herfst met een langzaam vrijkomende minerale meststof kan de laatste bemesting enkele maanden worden vervroegd. Zorg er bij gebruik van deze meststof voor dat de werking ervan in oktober eindigt om uitspoeling te voorkomen. Als u bijvoorbeeld een minerale langzaam vrijkomende meststof met een werkingsduur van vier maanden gebruikt, vindt de laatste bemesting al in juni of juli plaats.

Elke vorm van minerale herfstbemesting – als langzaam werkende meststof of als meststof zonder langzaam werkende werking – moet voldoende snel beschikbaar kalium bevatten. Aangezien vanaf augustus aanzienlijk minder stikstof moet worden bemest, mag een langzaam vrijkomende meststof die in juni of juli wordt gebruikt, ook niet stikstofrijk zijn. Een te late stikstofbemesting verlaagt de vorsttolerantie en kan leiden tot vorstschade bij een gele grasmat.

Samenvatting: Wanneer moet u het gazon voor het laatst bemesten?

 • Oktober is de laatste maand waarin het zinvol is het gazon voor de winter te bemesten. Voor een gazon dat niet aan veel slijtage onderhevig is, kan de laatste bemesting al in juni plaatsvinden.
 • Een organische, minerale of organisch-minerale langzaam vrijkomende meststof kan de laatste bemesting vervroegen.
 • Organische bemesting kan het hele jaar door worden toegepast, maar het late voorjaar en september zijn het beste vanwege de relatief langzame omzetting.
 • Als u bemest met minerale meststoffen, hangt de uiteindelijke bemesting af van de belasting van het gazon: als het vaak gemaaid moet worden, wordt er ook langer bemest om het gazon dicht te houden.
 • Alle gazonmeststoffen in de herfst moeten rijk zijn aan kalium om de grasplanten beter bestand te maken tegen vorst.

TipAls in de herfst een meststof wordt gebruikt die te veel stikstof bevat, lijdt de vorsttolerantie van de grasplanten daaronder. Meestal wordt het gazon dan gedeeltelijk of zelfs helemaal geel en later zelfs bruin. Deze plekken duiden op doodgevroren grassprieten.

Overwinterende gazons: Wanneer als laatste maaien?

Zoals bekend bestaat een gazon niet uit slechts één soort gras: Gewone zaadmengsels bevatten zowel snelgroeiende geslachten en soorten als de langzamere, zogenaamde “subgrassen”. Zij zorgen gewoonlijk voor de dichte basis van het gazon. Bij een zeer late laatste snede zijn ze in het nadeel: terwijl de snelgroeiende grassen bij de laatste zonnestralen in de late herfst weer op gang komen, kunnen de subgrassen het niet meer bijbenen. Daardoor liggen ze de hele winter in de schaduw en zijn ze in het nadeel als de lente begint. De groeiremming door schaduw kan leiden tot het afsterven van de ondergrassen, wat kan resulteren in een vlekkerig, dun gazon met bruine plekken. Om dit te voorkomen moet het gazon uiterlijk half november voor het laatst worden gemaaid.

Samenvatting: Wanneer moet u het gazon voor het laatst maaien?

 • De laatste grasmaaibeurt voor de winter moet half november plaatsvinden.
 • Te laat maaien kan leiden tot het afsterven van de belangrijke ondergrassen

U kunt meer lezen over “Grasmaaien” in ons speciale artikel.

TipAls er na de laatste maaibeurt nog grote hoeveelheden bladeren op uw gazon vallen, moet u die grof verwijderen. De bladeren die op het gazon liggen, ontnemen het namelijk licht en zorgen voor een ongelijkmatige uitloop in het voorjaar. Wat je met de herfstbladeren in de tuin kunt doen, hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

Grasmaaier in de tuin met bladeren
Als er na de laatste maaibeurt nog grote hoeveelheden bladeren op uw gazon vallen, moet u deze verwijderen [Foto: konecny/ Shutterstock.com]

Overwinterende gazons: Welke gazonhoogte is het beste?

Welke gazonhoogte het beste is, hangt af van het type gazon dat u hebt. Terwijl een siergazon zeer kort kan worden gemaaid, zijn er eigenlijk geen specificaties voor een extensief behandeld gazon of zelfs een wilde weide. Als algemene regel geldt dat een gazon in de winter kort moet worden gemaaid, zodat alle gazongrassen evenveel licht krijgen. Zo krijg je een gelijkmatige uitloop het volgende jaar.

In de volgende tabel vindt u de maaitijden die geschikt zijn voor uw gazon en een maaiadvies voor de winter.

Type gazon Snijtijd op hoogte [cm] Winter maaihoogte [cm]
Siergazon 3-6 2
Gras/speelgras 6-10 3
Slijtvaste grasmat/sportgrasmat 6-8 3
Extensief grasland 6

Tip: De categorie “nuttige grasmatten” omvat ook zaadmengsels voor speelmatten; sportgrasmatten. Uitgestrekte gazons zijn gazons die zelden worden belopen en daarom geen al te slijtvaste korrel nodig hebben.

Samenvatting: Welke grasmathoogte is het beste?

 • Welke gazonhoogte juist is, hangt af van het type gazon.
 • Een gazon moet kort gemaaid worden om de winter in te gaan.
 • Het siergazon wordt voor de winter zeer kort gemaaid, een extensief gazon met weinig stress blijft veel langer liggen.

Gazons onderhouden in de winter

Is het niet gelukt om uw gazon te onderhouden voor de winter? Voordat u naar de sneeuwschuiver en de kunstmeststrooier grijpt, kunt u zich maar beter inlezen in de regels voor gazononderhoud in de winter.

Het gazon bemesten in de winter?

Uw gazon hoeft in de winter niet bemest te worden. Hij groeit pas vanaf een bodemtemperatuur van ongeveer 8 °C, maar die ligt ’s winters meestal ruim onder. Een organische meststof aanbrengen op dit moment kan geen kwaad, maar heeft ook geen effect. Alleen sommige kieviten eten graag de mestkorrels, die ze geurig vinden.

In geen geval mag in de winter minerale mest worden toegediend. Kunstmest kan sowieso niet in bevroren grond doordringen, maar kan door kortstondig smeltende sneeuw of ijzel worden opgelost en vervolgens weggespoeld. Waar het dan terechtkomt, is het waarschijnlijk niet gewenst of hoopt het zich op in schadelijke concentraties in depressies in uw gazon. Het resultaat zou zoutschade zijn aan de graszaailingen, die in de winter al onder stress staan en zich als gele vlekken manifesteren.

Bevroren gazon
Een bevroren bodem kan niet veel doen met een bemesting [Foto: johan.lebedevski/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Het gazon in de winter bemesten?

 • Gazons hoeven in de winter niet te worden bemest.
 • Organische bemesting kan geen kwaad, maar kan door vogels worden gepredeerd en is niet effectief.
 • Minerale bemesting in de winter kan schadelijk zijn voor uw gazon of andere tuingebieden.

Het gras maaien in de winter?

Zoals hierboven uiteengezet, moet de laatste maaibeurt uiterlijk half november plaatsvinden. Normaal gesproken stopt uw gazon na deze tijd met groeien. Zelfs als het nog groeit, moet u het niet meer maaien. Dit komt doordat de grasplanten in het koude seizoen niet meer in staat zijn de kop van hun bladeren te compenseren. Door snoeien geopende bladeren zijn gevoelig voor vorst en de gestimuleerde noodscheut heeft dit kenmerk gemeen. Maaien in de winter maakt uw gazon dus gevoeliger voor vorstschade en kan dus beter niet gebeuren.

Gazon met sneeuw
Maaien in de winter maakt uw gazon gevoeliger voor vorstschade [Foto: josefkubes/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Grasmaaien in de winter?

 • Het gazon mag in de winter niet worden gemaaid.
 • Maaien in de winter kan ertoe leiden dat planten gevoeliger zijn voor vorst.

Gazon zaaien in de winter?

Gazons moeten worden ingezaaid tussen half april en september. In geen geval mag er gevaar zijn voor late of vroege vorst. Zaaien buiten dit tijdsvenster kan leiden tot een verschuiving in de grassamenstelling. De reden hiervoor is gelegen in de verschillende eigenschappen van de grassoorten en -variëteiten in het zaadmengsel: sommige groeien nog goed bij lagere temperaturen, terwijl andere nauwelijks bewegen of zelfs doodvriezen. Zo overwoekeren de grassen die door de heersende temperatuur in het voordeel zijn, de minder krachtige grassen. Het resultaat van de inzaai komt dan niet meer overeen met het gewenste en ingezaaide gazontype.

Samenvatting: Gazon zaaien in de winter?

 • Het zaaien van gazons in de winter biedt weinig uitzicht op een succesvolle opkomst van het gras.
 • Als het zaad wel opkomt, gebeurt dat ongelijkmatig en zal het latere gazon niet de gewenste samenstelling hebben.

Gazon bij vorst: niet betreden?

Er wordt vaak gewaarschuwd om bij vorst niet op het gazon te lopen. De bevroren sprieten zouden bij vorst broos worden en afbreken, en ook het gevaar van bodemverdichting zou bij vorst bijzonder groot zijn. In het voorjaar kunnen naar verluidt bruine vlekken ontstaan waar het gazon is betreden. Deze beweringen blijven bestaan en zijn nooit bijzonder goed onderbouwd. We ontkrachten de geruchten.

Ten eerste zijn de sprieten van uw gazon nog lang niet helemaal doorgevroren en zo broos als dunne ijspegels. De hoge concentratie kalium in de plantencellen beschermt ze tegen volledige bevriezing, net zoals zout in zeewater de zee beschermt tegen bevriezing. Als u niet zeker bent, kunt u een matte grasspriet testen op zijn buigzaamheid.

Bevroren grasspriet
De sprieten van uw gazon zijn nooit helemaal doorgevroren [Foto: Marek Walica/ Shutterstock.com]

Ook de bewering dat betreding van een bevroren gazon tot meer bodemverdichting leidt, is volledig uit de praktijk verdwenen: zodra de grond is doorgevroren, beginnen de houtkapwerkzaamheden in het bos – juist omdat de grond bevroren is en om die reden beter bestand is tegen de belasting door de zware machines. De veelgeroemde “bruine vlekken” die in het voorjaar zonder twijfel kunnen verschijnen, hebben we nog niet kunnen toeschrijven aan onze voetafdrukken. Ze kunnen natuurlijk voorkomen als stapels sneeuw of andere zware voorwerpen langere tijd op het gazon liggen.

De grasmat kan een beetje gevoelig zijn als de grond volledig is doorgevroren en alleen de bovenste centimeters door de dagzon zijn ontdooid. Dan zijn deze delen vrij zacht en kunnen ze letterlijk “besmeurd” worden door erop te lopen. Dit uitsmeren kan leiden tot zeer oppervlakkige verdichting. Maar zelfs dit kan vermeden worden door voorzichtig te werk te gaan. Dergelijke oppervlakkige verdichting komt in het voorjaar vanzelf weer los als de grond gezond is met een gezond gazon. Uiteraard moet in de winter – net als in de zomer – het rijden met zware machines of voertuigen op het gazon worden vermeden.

Samenvatting: Niet over gazons lopen bij vorst?

 • Gazons kunnen zelfs bij vorst voorzichtig worden betreden zonder grote schade aan de grasplanten toe te brengen of de grond te verdichten.
 • Alleen overmatige en onnodige belasting kan leiden tot versmering van de bovenste bodemlaag wanneer de grond is ontdooid.

Het gazon onderhouden na de winter

Met de eerste warmere zonnestralen begint de lente – en tegelijkertijd begint het gazononderhoud na de winter om het groene tapijt een goede start van het nieuwe jaar te geven.

Wanneer de voorjaarszon het vochtige gazon weer doet glinsteren en de thermometer geleidelijk richting dubbele cijfers klimt, warmt ook de bodem heel geleidelijk op. Hoe snel dit gebeurt, hangt sterk af van de grondsoort die u hebt: als u zandgrond hebt, zal deze het snelst opwarmen. Een zware, leemachtige of kleiachtige bodem bevat veel water, dat veel meer warmte nodig heeft om in zijn eigen temperatuur te stijgen. Een zware bodem warmt dus langzamer op. Dienovereenkomstig begint de groei op een zware bodem ook later, omdat gazons pas groeien vanaf een bodemtemperatuur van ongeveer 8 °C.

Handmatige gras verticuteermachine
Na de winter kan het gazon indien nodig geverticuteerd worden. [Foto: iratxe_lopez/ Shutterstock.com]

Verticuteer en belucht het gazon na de winter

Wanneer het gazon groeit en al voor het eerst is gemaaid – meestal rond april – kan het gazon zo nodig worden geverticuteerd. Zware gronden kunnen voor het eerst worden belucht en geschuurd. Schuren is nuttig op deze gronden omdat het zand holtes creëert die de beluchting en waterafvoer van de grond verbeteren. Het gazon heeft dus minder last van wateroverlast en gebrek aan lucht bij de wortels, kan voedingsstoffen beter opnemen, wortelt dieper en heeft vaak zichtbaar baat bij de introductie van het zand. Om ervoor te zorgen dat het zand zo diep mogelijk in de bodem doordringt, wordt het pas aangebracht nadat het gazon is belucht. Verticuteren, beluchten en schuren mag niet vaker dan één keer per jaar gebeuren. De eerste herinzaaiing kan ook nu plaatsvinden als de grasmat dun is.

Floragard Gazonzand
Na het verticuteren en voor het egaliseren van oneffenheden, lbelucht het gazon en verbetert de waterdoorlaatbaarheid, eVerhoogt de veerkracht.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Gazonzand

De eerste gazonmeststof van het jaar

Voor de eerste bemesting in het voorjaar geldt het volgende: lichte gronden worden vroeg bemest, voordat de natuurlijke uitloop plaatsvindt – dit tijdstip valt in maart of april. Zware gronden worden pas bemest wanneer de natuurlijke groei is begonnen en de stikstofvoorraad in de bodem al enigszins is uitgeput. Deze tijd is rond eind mei tot begin juni. Een snelwerkende, stikstofrijke bemesting kan uw gazon de beslissende voorsprong geven op mos in het gazon en wild onkruid in het voorjaar. Deze zal net zo blij zijn als uw gazon met de eerste zonnestralen en daarom moet het wortelonkruid in het gazon al worden weggemaaid of anderszins worden bestreden.

Samenvatting: Het gazon onderhouden na de winter

 • Lichte bodems warmen snel op en daardoor begint de gazongroei eerder; zware bodems warmen langzaam op en daardoor begint de gazongroei ook later.
 • Lichte gronden kunnen vanaf maart worden bemest, zware gronden vanaf mei.
 • De eerste maaibeurt kan meestal in april plaatsvinden.
 • Na de eerste maaibeurt kan – indien nodig – geverticuteerd, belucht, geschuurd en opnieuw ingezaaid worden.
 • Wild onkruid moet vanaf het begin van het jaar consequent worden verwijderd om te voorkomen dat het zich in het gazon vestigt.

Een gedetailleerder plan voor de start van het seizoen van uw gazon na de winter vindt u in ons speciale artikel.