Kort en krachtig

 • Organische gazonmeststoffen zijn geschikt voor de biologische landbouw omdat ze zuiver natuurlijke ingrediënten bevatten. Als u kinderen en/of huisdieren in uw huishouden hebt, zult u vooral baat hebben bij het feit dat organische gazonmeststoffen niet giftig zijn.
 • Als u een gazonmeststof nodig hebt die snel werkt, zijn producten met een minerale samenstelling de eerste keuze. Het effect treedt al na enkele dagen in, zodat een snelle toevoer van voedingsstoffen gegarandeerd is.
 • Wanneer u blauwe korrels als gazonmest gebruikt, moet u altijd het nutriëntengehalte van de bodem in de gaten houden. Blauw graan bevat een relatief grote hoeveelheid fosfor en kalium, maar gazonplanten hebben vooral grotere hoeveelheden stikstof nodig.

gazonmest

Winnaar gazonmest test* 2022

1. NEUDORFF Azet Gazonmeststof
NEUDORFF Azet Gazonmeststof
Eigenschappen: organische gazonmeststof, NPK-verhouding: 9-3-5, korrels, onmiddellijke en langdurige werking

Bekijk de dagprijs

Organische meststof met onmiddellijk effect: NEUDORFF Azet GazonMeststof is door zijn organische samenstelling niet giftig voor kinderen en huisdieren en kan na het opbrengen onmiddellijk betreden worden. De fabrikant belooft dichte, groene gazons en de eliminatie van mos en onkruid.

Hoewel het bemestende effect door bijna alle kopers als goed wordt omschreven, melden sommige gebruikers dat sommige gazonspecifieke onkruiden, zoals paardenbloemen en klaver, zich toch kunnen vestigen. Zoals gebruikelijk bij organische meststoffen ontwikkelt deze gazonmeststof een sterke eigen geur, die door sommige kopers als sterk en langdurig wordt ervaren.

Volgens de getuigenissen treedt het effect met vertraging in, wat echter te verwachten is bij organische gazonmeststoffen. Volgens de fabrikant is NEUDORFF Azet Gazonmeststof door zijn samenstelling geschikt voor de biologische landbouw.

Bovendien is deze gazonmest onschadelijk voor bijen, nuttige insecten, honden en katten en wordt daarom speciaal aanbevolen voor gezinnen en eigenaars van huisdieren.
In zeldzame gevallen waren kopers niet tevreden over het effect van NEUDORFF Azet Gazonmeststof. Zij klaagden over slechts een geringe bemesting en ook groeide het onkruid in sommige gazons meer.

Voordelen:

 • onschadelijk voor kinderen en dieren
 • Natuurlijk onmiddellijk en op lange termijn effect
 • het gazon kan onmiddellijk na het aanbrengen worden gebruikt
 • geschikt voor bodemvoorbereiding bij het leggen van graszoden
 • Zorgt voor een dicht en groen gazon
 • gemakkelijk aan te brengen met een strooier of met de hand

Nadelen:

 • Af en toe een sterke inherente geur

2e Beckmann Professionele Gazonmeststof
Beckmann Professionele Gazonmeststof
Eigenschappen: organisch-minerale gazonmeststof, NPK-verhouding 20-5-8, met 2% magnesium, 9% zwavel en 1% ijzer, granulaat, 12 weken lang werkzaam.

Bekijk de dagprijs

Alleen voor ervaren gebruikers: Volgens de fabrikant is Beckmann Profi Gazonmeststof geschikt voor sier- en sportgazons. De samenstelling van de korrels met zijn ijzergehalte remt de vorming van mos.

Kopers melden af en toe dat het bemestende effect niet voldoende is voor grote en intensief gebruikte gazons. Dit leidde tot kritiek in sommige getuigenissen, aangezien de Beckmann Profi Gazonmeststof beweert het geschikte product te zijn voor juist die intensief gebruikte zones.

Dat de Beckmann Profi Gazonmeststof met langdurige werking een product voor professionele gebruikers is, is ook te merken aan de hoge eisen die aan de toepassing worden gesteld. De meststof is alleen geschikt voor droge gazons en moet zeer gelijkmatig en precies volgens de doseeraanwijzingen worden opgebracht om verbranding te voorkomen. Vanwege het hoge ijzergehalte (1 %) moet contact met paden en terrasvloeren worden vermeden, omdat hier gemakkelijk roestvlekken kunnen ontstaan.

Veel kopers melden dat ze de Beckmann Profi Gazonmeststof gelijkmatig konden strooien met een strooier en dat het effect op lange termijn ongeveer 2 maanden zichtbaar was. Ook de goede opbrengst en de goede oplosbaarheid in water springen in positieve zin in het oog.

Voordelen:

 • Snel oplosbaar, zelfs bij geringe hoeveelheden neerslag
 • Zeer dichte groei van het gazon
 • onmiddellijk effect na 1-2 weken
 • zuinig verbruik (30g/m²)
 • IJzer en ammoniumstikstof verdringen mos

Nadelen:

 • Langetermijneffect minder dan 100 dagen
 • Veroorzaakt roestvlekken op terrassen en paden

3. Compo gazonmeststof op lange termijn
Compo gazonmeststof op lange termijn
Eigenschappen: minerale gazonmeststof, 15-5-8, 0,3 % ijzer, fijne korrels, 2-3 maanden langdurige werking

Bekijk de dagprijs

Bijzonder fijnkorrelig: Compo Gazon Langdurige Meststof is een van de meest populaire gazonmeststoffen. Volgens de fabrikant is het geschikt voor bemesting tussen maart en december en wordt het gekenmerkt door duidelijk zichtbare resultaten in een korte tijd.

De meeste kopers melden dat het gazon na toepassing dikker en sneller groeit en gekenmerkt wordt door een donkergroene kleur. Voorzichtigheid is echter geboden bij het strooien met een strooiwagentje: Bij sommige gebruikers traden brandwonden op bij de draaipunten van de trolley.

Zorgvuldig strooien wordt volgens berichten van gebruikers beloond met een snelle effectiviteit en een donkergroene, dichte en snelle groei. Compo Gazon Langdurige Bemesting is echter slechts in geringe mate effectief tegen onkruid.

Volgens veldrapporten maken de fijnkorrelige korrels de Compo Gazon Langdurige Bemesting zeer gemakkelijk hanteerbaar. Ook wordt het feit geprezen dat er kort na de bemesting geen bultgroei optreedt en dat het gazon het hele jaar door van voedingsstoffen wordt voorzien.

Met name in oudere reviews klagen sommige kopers dat de Compo Langdurige Gazonmeststof de neiging heeft klonten te vormen. Sommige gebruikers vonden het granulaat te fijn. Bovendien kan het in zeldzame gevallen stof doen opwaaien.

Voordelen:

 • Lost snel op
 • kan met de hand of met een kar worden gestrooid
 • voor een dicht, diepgroen gazon
 • gelijkmatige afgifte van het actieve bestanddeel zonder schoksgewijze groei
 • zuinig verbruik (30g/m²)

Nadelen:

 • Gevaar voor verbranding bij keerpunten
 • Kan in sommige gevallen klonterig of stoffig zijn

4. WOLF-Garten – 2-in-1: onkruidverdelger plus gazonmest
WOLF-Garten - 2-in-1 onkruidverdelger plus gazonmest
Kenmerken: minerale gazonmeststof met onkruidverdelger, NPK-verhouding: 22-5-5, korrels, 100 dagen langetermijneffect

Bekijk de dagprijs

Prijs-prestatie winnaar: De WOLF-Garten – 2-in-1: onkruidverdelger plus gazonmest overtuigt in vergelijking met een zeer goede prijs-prestatie verhouding. De meeste gebruikers kunnen zowel het bemestende effect als het succes bij het verwijderen van onkruid bevestigen.

Kopers melden dat het product ook met succes kan worden gebruikt tegen zeer hardnekkig onkruid zoals witte klaver en dat de door de onkruidverwijdering ontstane gaten in het gazon snel worden gedicht.
De gemakkelijke toepassing van de gazonmeststof wordt geprezen. Het is gemakkelijk aan te brengen, zowel met een strooier als met de hand, en een gelijkmatige verdeling was voor veel gebruikers geen probleem.

Het effect treedt snel in, zoals kopers melden, en houdt enkele weken aan. Zelfs op zwaarder beschadigde gazons konden de gebruikers al na korte tijd de positieve effecten van de gazonmeststof opmerken.

Wolf Garten Onkruidverdelger + Gazonmeststof wordt wel eens bekritiseerd omdat het niet effectief is tegen alle soorten onkruid en mos. Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij gebruik van het product in de nabijheid van bomen: De fabrikant verklaart dat de gazonmest bomen niet aantast.

Toch hebben individuele gebruikers gemeld dat bomen en gevoelige sierheesters door Wolf Garten Onkruidverdelger + Gazonmeststof zijn aangetast.

Voordelen:

 • Werkt via bladeren en wortels
 • Langetermijneffect tot 100 dagen
 • sluit gaten in het gazon
 • Zorgt voor een dichte en gelijkmatige groei
 • Doeltreffend tegen onkruid

Nadelen:

 • kan schade veroorzaken aan sierheesters en bomen
 • niet geschikt voor het 1e zaai-jaar

5 COMPO EXPERT Blauw Korrel Klassiek
COMPO EXPERT Blauw Korrel Klassiek
Eigenschappen: minerale gazonmeststof, NPK-verhouding: 12-8-16, met magnesium en ijzer, korrels, 100-dagen langetermijnwerking

Bekijk de dagprijs

Snelle toevoer van voedingsstoffen: COMPO EXPERT Blaukorn Classic is een van de bekendste NPK-meststoffen en wordt ook door veel amateurtuinders gebruikt voor de verzorging van het gazon. Gebruikers waarderen hem om zijn eenvoudige bediening en goede prijs-prestatieverhouding.

Sommige kopers melden dat het granulaat schade heeft veroorzaakt aan metalen onderdelen van de grasmaaier en dat brandwonden en verbrandingen aan gazon en planten niet kunnen worden uitgesloten wegens gebrek aan informatie over de dosering.

Het bemestende effect op de gazonplanten wordt door de kopers verschillend beoordeeld. Veel gebruikers zijn tevreden over de snelle werking en melden dat zij ook pas geplante gazons met succes en zonder schade hebben bemest. Andere getuigenissen klagen er echter over dat het gazon zeer ongelijkmatig groeit.

Het langetermijneffect van 100 dagen kan niet door veel kopers worden bevestigd. Dit relativeert de goede prijs-prestatieverhouding opnieuw, aangezien vaker moet worden bijgemest.

Voordelen:

 • Bijzonder geschikt voor chloorgevoelige planten
 • Goede prijs-prestatieverhouding
 • snel onmiddellijk effect (enkele dagen)
 • Verhoogt de weerstand tegen plagen en ziekten
 • Lost snel op
 • hoog kaliumgehalte voor weerstand tegen vorst en hitte

Nadelen:

 • kan schade veroorzaken aan de grasmaaier
 • soms ongelijkmatige groei
 • Bevordert af en toe de groei van onkruid

Gazonmest kopen – De juiste meststof voor lente en herfst

Weelderig groen, vrij van onkruid en dichtbegroeid: voor een goed onderhouden gazon hebt u een gazonmeststof nodig. Regelmatig water geven en maaien maken evenveel deel uit van de verzorging van de groene zone als een optimale toevoer van voedingsstoffen.

Gazonmeststoffen zijn verkrijgbaar in vloeibare en vaste vorm en worden gekenmerkt door samenstellingen van nutriënten die soms sterk uiteenlopen. Niet alle producten zijn even geschikt voor elk gazon.

De manier waarop het gazon wordt gebruikt, is even belangrijk als de toestand van de bodem. Bij de bemesting moet ook rekening worden gehouden met het seizoen en de leeftijd van het gazon.

Kopers kunnen niet altijd vertrouwen op de instructies van de fabrikant: Vaak ontbreekt belangrijke informatie of komt de verkoopbelofte niet overeen met het gemiddelde resultaat dat gebruikers met de gazonmeststof behalen.

Gazonmeststof als korrels of vloeibare meststof?

Voor het gazon is het in eerste instantie niet van belang of de meststof in vaste of vloeibare vorm wordt toegediend. Als de samenstelling van de voedingsstoffen aan de behoeften van het gazon voldoet, leveren beide soorten mest even goed aan het gazon.

De verschillen zijn vooral te vinden in de wijze van toepassing. Terwijl korrels met de hand of met een mestwagen worden gestrooid, kan met vloeibare meststof de meststof zeer snel worden verspreid met behulp van een tuinslang.

De meeste vloeibare gazonmeststoffen zijn gevuld in bussen die een aansluiting voor de waterslang hebben. Met zijn hulp kan een gazon van 100 m² in een paar minuten worden bemest.

Een ander voordeel van vloeibare gazonmeststoffen is dat ze onafhankelijk zijn van het weer. Korrels kunnen gemakkelijk door de wind worden rondgedwarreld, wat leidt tot een ongelijkmatige verdeling.

De voordelen van korrels zijn dat ze goedkoper zijn en dat er minder gevaar is voor overdosering en brandwonden. Granulaat is voldoende voor de hobbytuin. Indien nodig kan het ook in water worden opgelost en met het irrigatiewater worden toegediend.

Ingrediënten voor gazonmest – organisch, mineraal of organo-mineraal?

Net als speciale meststoffen of NPK-meststoffen worden ook gazonmeststoffen onderverdeeld in de categorieën organisch, mineraal of organisch-mineraal. Alle varianten bevatten verschillende samenstellingen; het grootste verschil ligt echter in de ingrediënten waaruit de respectieve voedingsstoffen worden gehaald.

Naast de stoffen die planten via de lucht en het water opnemen, hebben ze ook stoffen nodig:

 • Stikstof
 • Kalium
 • Fosfor
 • Calcium
 • Magnesium
 • IJzer
 • Zwavel
 • Sporenelementen

De eerste drie zijn de belangrijkste ingrediënten van een volledige meststof en zijn ook bestanddelen van veel gazonmeststoffen. Extra voedingsstoffen geven het gazon extra voeding naar behoefte en seizoen en dragen bij tot een gezonde groei.

Minerale gazonmeststoffen werken bijzonder snel

Opdat de voedingsstoffen door het gazon kunnen worden opgenomen en verwerkt, moeten zij chemisch gebonden zijn. De term NPK-meststof is ingeburgerd geraakt voor de aanduiding van volledige meststoffen.

De volgorde van de letters en de opeenvolging van de cijfers geven aan hoeveel delen van de respectieve bestanddelen in de meststof aanwezig zijn.

Voorbeeld: Een gazonmeststof met de samenstelling NPK 15+5+8 meststof bevat 15% stikstof, 5% fosfor en 8% kalium.

De optimale samenstelling van de meststof hangt in de eerste plaats af van het soort gazon, het individuele gebruik en het seizoen. Bij intensief gebruik worden producten met een meer nutriëntenrijke samenstelling aanbevolen; bij gering of gemiddeld gebruik volstaan gazonmeststoffen met een lagere nutriëntdichtheid.

De meeste fabrikanten geven aan voor welke gazons hun meststoffen het meest geschikt zijn. Als vuistregel kunt u deze waarden ook als richtsnoer gebruiken:

 • Sier gazons: Stikstof (N) 10-25, fosfor (P) 3-5, kalium (K) 5-15.
 • Utility turf: Stikstof (N) 5-25, fosfor (P) 2-5, kalium (K) 5-15.
 • Sportgras: Stikstof (N) 15-35, fosfor (P) 5-10, kalium (K) 10-25

De in het voorbeeld genoemde gazonmeststof met de NPK-samenstelling 15+5+8 is dus geschikt voor een nutsgazon met een gemiddelde belasting. Bij de aankoop moet men niet alleen afgaan op de artikelbeschrijving en de specificaties van de fabrikant, maar moet men de waarden specifiek vergelijken, zodat de gazonmest volledig tot ontplooiing kan komen.

Als de informatie over de samenstelling van de nutriënten ontbreekt, moet de tuinder een ander product kiezen. Alleen als de toevoer van voedingsstoffen in de gazonmest overeenkomt met de behoeften van het gazon, kan het product zijn volledige effect ontwikkelen en kan schade door overbemesting worden voorkomen.

Organische gazonmeststoffen voeden niet alleen het gazon, maar ook de micro-organismen in de bodem.

Naast minerale meststoffen is het ook mogelijk het gazon biologisch te bemesten. Mulchen is hier natuurlijk een goede optie: Bij gebruik van een grasmaaier met mulchfunctie blijft het maaisel op het gazon liggen in plaats van in een opvangbak te worden opgevangen en afgevoerd. Ook robotmaaiers werken volgens hetzelfde principe.

Mulchen bespaart tijd en geld omdat het maaien en bemesten van het gazon in één stap kan worden gedaan. Veel grasmaaiers hebben al een mulchfunctie. Met behulp van een afzonderlijk hulpstuk kunnen veel machines ook worden omgebouwd tot een mulchmaaier.

Mulching wordt vaak bekritiseerd omdat het de groei van mos en vilt zou bevorderen. Studies tonen aan dat deze bezorgdheid ongegrond is. Toch zien veel amateurtuiniers ervan af het gazon te mulchen.

Wie een biologische gazonmeststof wil gebruiken, kan in de winkels tal van producten met natuurlijke ingrediënten vinden. Deze hebben verschillende voordelen:

 • Lange werkingsduur bij langdurige bemesting (tot 4 maanden)
 • goede prijs-prestatieverhouding
 • Beschermt het milieu en het grondwater
 • onschadelijk voor de gezondheid, zelfs bij contact met de huid
 • gelijkmatige toevoer van voedingsstoffen
 • geen groeispurten waardoor het gazon vaak moet worden gemaaid
 • geen gevaar voor overbemesting, brandwonden en verschroeiing
 • bevat sporenelementen en vitaminen
 • vooral geschikt voor huisdiereigenaren en gezinnen met kinderen

Tegenover de voordelen staan echter ook enkele nadelen: Om de voedingsstoffen in de bodem te krijgen, moet de meststof worden afgebroken door schimmels, bacteriën en micro-organismen.

Bij koelere temperaturen zijn deze echter niet erg actief, zodat er slechts weinig voedingsstoffen vrijkomen. Organische meststoffen zijn niet geschikt als kortetermijnmeststof, omdat de verwerking door de organismen enige tijd vergt. In tegenstelling tot minerale gazonmeststoffen vergt het effect van organische stoffen enige tijd.

Het beste van alles: organisch-minerale gazonmeststoffen

De voordelen van organische en minerale meststoffen worden gecombineerd in organisch-minerale gazonmeststoffen. Hierin worden hoofdzakelijk natuurlijke ingrediënten gebruikt, die worden vermengd met minerale stoffen en de voedingsstoffen stikstof, fosfor en kalium.

Veel producten zijn ook verrijkt met sporenelementen zoals magnesium en zwavel. Het grootste voordeel van organisch-minerale meststoffen is dat de minerale additieven onmiddellijk beschikbaar zijn en dus zorgen voor een snelle eerste toevoer van voedingsstoffen aan het gazon. Het effect op lange termijn wordt dan verzekerd door de organische bestanddelen, die ook de bodemkwaliteit verbeteren.

Gazonmeststof met extra effect

Optimaal gazononderhoud omvat niet alleen bemesten en maaien, maar ook het verwijderen van onkruid en mos. Veel fabrikanten bieden daarom producten aan waarmee deze taken in één enkele handeling kunnen worden uitgevoerd.

Gazonmeststof met mosverdelger

Mos verzwakt de groei van het gazon en onttrekt belangrijke voedingsstoffen aan de bodem, die dan niet meer beschikbaar zijn voor de gazonplanten. Voor een blijvende verwijdering van mos zijn gazonmeststoffen met mosdodende stoffen dus geschikt; hun effect houdt tot 4 maanden aan.

Gazonmeststof met onkruidverdelger

Net als mos verstoort onkruid de gezondheid van het gazon en verstoort het de voedingsstoffenbalans. Hobbytuinders moeten ook regelmatig onkruid verwijderen om visuele redenen.

Het effect van gazonmeststoffen met onkruidverdelgers houdt ongeveer 100 dagen aan en is vooral gericht tegen gazonspecifieke onkruiden zoals paardenbloem, klaver, madeliefjes, boterbloemen, herderstasje, duizendblad en vogelknoopkruid.

IJzermeststof

Deze speciale meststof wordt herhaaldelijk bekritiseerd omdat zij het zeer giftige ijzer-II-sulfaat bevat, dat brandwonden aan de huid, de luchtwegen en de ogen kan veroorzaken. Tuinders die het niet zonder ijzermeststoffen willen stellen, moeten beschermende kleding dragen en extra voorzichtig zijn bij het strooien.

Veel fabrikanten bevelen het gebruik van ijzermeststoffen aan voor de bestrijding van mos. IJzertekort komt in onze streken echter zelden voor en voor de bestrijding van onkruid en mos zijn veel veiliger en milieuvriendelijker producten beschikbaar, zoals gazonmest met mosverdelger.

Belangrijk om weten: Mos dat met ijzer is gedood, mag niet in de compost of bij het organisch of huishoudelijk afval worden gegooid. In plaats daarvan moet het als gevaarlijk afval worden behandeld.

Als amateurtuiniers vermoeden dat hun gazon lijdt aan ijzertekort, is het raadzaam een bodemmonster te laten analyseren om het vermoeden te bevestigen. Het is niet raadzaam achteloos ijzermeststof toe te dienen zonder voldoende vermoeden van een reëel ijzertekort.

Herfstbemesting maakt het gazon winterklaar

Sneeuw, vorst, weinig zon en aanhoudende nattigheid zijn een grote belasting voor veel gazons. De winter kan aanzienlijke sporen nalaten op het gazon en tuiniers al in het voorjaar voor een grote uitdaging stellen. In veel tuinen ziet het gazon er na de winter bleek en gelig uit en moet het met veel moeite en zorg weer gezond worden gemaakt.

Om het gazon voor te bereiden op de strenge winter, kan het in de herfst worden bemest met een herfstgazonmeststof. In tegenstelling tot de klassieke gazonmeststoffen die in het voorjaar worden gebruikt, hebben gazonmeststoffen voor de herfst een andere samenstelling.

Najaarsgazonmeststoffen behoren tot de categorie van de volledige meststoffen en bevatten hoofdzakelijk stikstof en grotere hoeveelheden kalium. Dit mineraal versterkt het loof, verstevigt de celwanden en maakt het gazon zo bestand tegen koude- en droogtestress. Najaarsbemesting van het gazon zorgt ervoor dat het weelderige groen niet door vorst wordt aangetast.

De ideale tijd om het gazon in de herfst te bemesten is september en oktober. Zo krijgt het gazon de tijd om voedingsstoffen op te nemen vóór de eerste vorst en profiteert het dus de hele winter van de speciale samenstelling.

Is blauw graan een goede gazonmeststof?

Blauwe korrel is een populaire kunstmest met een lange traditie: Blauwe meststoffen worden al bijna 100 jaar gebruikt om landbouw- en siergewassen te voorzien van voedingsstoffen. Blauw graan is een zuiver minerale meststof die goedkoop is in de aanschaf en de belangrijkste voedingsstoffen stikstof, fosfor en kalium bevat.

Blauwkorrel is een universele minerale meststof die niet specifiek is afgestemd op de behoeften van het gazon.

Hoewel blauwe korrel zichtbare resultaten in gazononderhoud kan opleveren, is blauwe meststof niet de eerste keuze voor gazononderhoud. De blauwe korrels bevatten relatief veel fosfor en kalium in vergelijking met andere gazonmeststoffen. Deze voedingsstoffen zijn echter niet in de eerste plaats nodig voor het gazon.

Om sterk, groen en gezond te groeien, heeft het gazon vooral stikstof nodig. Dit mineraal zit in voldoende hoeveelheden in blauw graan, maar het aandeel fosfor en kalium is vaak groter dan de behoefte van het gazon. Het gevolg is dat deze mineralen niet door het gazon worden opgenomen en dus met het regen- of irrigatiewater worden weggespoeld.

Daardoor komen ze in het grondwater terecht en vervuilen ze het milieu. Als u toch blauwe korrel wilt gebruiken voor de bemesting van uw gazon, moet u de meststof gebruiken als startmeststof, vooral in het voorjaar, en heel voorzichtig zijn met de dosering.

In enkele gevallen kan het hoge gehalte aan voedingsstoffen in blauw graan nuttig zijn voor het gazon en de bodem. Wij raden u daarom aan een bodemmonster te laten analyseren voordat u regelmatig blauwe korrels als gazonmest gebruikt, om na te gaan welke voedingsstoffen in de bodem aanwezig zijn en wat er aanvullend nodig is voor een gezonde groei van het gazon.

De beste fabrikanten van gazonmest

Het is natuurlijk zo dat je veel verschillende fabrikanten kunt onderscheiden als het om gazonmest gaat. Het is goed om te bekijken op welke vlakken deze merken allemaal verschillen. De kwaliteit kan bijvoorbeeld anders zijn. Het is goed om te weten wat de beste merken zijn. Daarom kan je die hier op een rij vinden. Zo wordt het wat gemakkelijker om gazonmest te vinden die je in jouw tuin kan gebruiken.

Gazonmest van Ecostyle

Wanneer je graag organische gazonmest wilt gebruiken, dan is dit een goed merk om voor te gaan. Het is fijn dat dit merk betaalbaar is. Daardoor kan je dus ook met een wat kleiner budget aan goede mest komen. Je kunt er direct mee aan de slag in jouw tuin. Het is wel belangrijk om goed te kijken wat de beste optie is. Mogelijk kom je dan bij deze uit. Dat is altijd goed om te weten.

Gazonmest van Pokon

Dit merk is vooral geschikt voor de tuin. Het is goed om te weten dat er meerdere pakketten in het assortiment van de fabrikant te vinden zijn. Daardoor heb je voor elk budget een goede optie. Sommige soorten zijn namelijk wat goedkoper en andere zijn wat duurder. Die keuze heb je dan dus zelf. Het is goed om te kijken naar de verschillen in bijvoorbeeld de samenstelling van de gazonmestsoorten. Het is ook mogelijk om hele grote hoeveelheden te kopen bij deze fabrikant. Heb je dus een wat groter gazon, dan kan je daar ook gewoon goed mee aan de slag.

Gazonmest van DCM

Het is goed om een merk te hebben dat niet zo heel veel hoeft te kosten. Dan kom je al snel bij DCM uit. Dat komt omdat de kwaliteit wel heel goed is, maar de prijs lekker laag gehouden is. Zo kan je dus zorgen dat je wel gewoon met je gazon aan de slag kan, maar niet veel kwijt bent. Bedenk je wel dat de andere soorten die hier genoemd zijn net wat beter zijn dan deze soort.

Aanbieders van gazonmest

Er zijn veel winkels waar je gazonmest kan kopen. Het is wel belangrijk dat je een aanbieder kiest die garant staat voor goede kwaliteit. In dat opzicht is het dus handig wanneer je wat hulp krijgt. Daarmee kan je dan zeker zijn dat je gazonmest koopt waar je ook echt iets aan hebt. De volgende twee aanbieders zijn in ieder geval de moeite waard.

Gazonmest bij Welkoop kopen

Welkoop is een aanbieder die bekendstaat om het bieden van kwaliteitsproducten voor de tuin en de natuur. Het is dan ook nog eens zo dat je dit voor een goede prijs kan krijgen. De prijzen zijn soms wel wat hoger dan bij de concurrenten, maar er zijn ook voordelige alternatieven te vinden. Doordat je zoveel mogelijkheden hebt, moet je wel even goed uitzoeken wat voor jou de beste optie is. Zo kan je altijd aan hoogwaardige gazonmest voor jouw tuin komen.

Gazonmest bij Action kopen

Ook Action heeft gazonmest te bieden. Hier is de prijs ook nog eens heel gunstig, zoals je gewend bent van deze keten. Het is vooral gemakkelijk om op deze manier te zorgen dat je tuin goed onder handen te nemen is. Bedenk je wel dat het assortiment regelmatig verandert. Dat betekent dat de mest niet altijd te vinden is. Wel ben je lekker voordelig uit wanneer het er wel is.

Vaak gestelde vragen

Welke gazonmest is de beste?

NEUDORFF Azet Gazonmeststof bevat micro-organismen en mycorrhiza en wordt gekenmerkt door een onmiddellijke en een langdurige werking.

Alternatieve producten

Een gelijkmatige en regelmatige toevoer van voedingsstoffen is essentieel voor een gezond gazon. Voor degenen die geen speciaal product willen gebruiken, zijn hier alternatieven voor de klassieke gazonmest.

 • Grasmaaiers met mulchfunctie: Tuiniers kunnen kiezen tussen grasmaaiers met mulchfunctie en grasmaaiers die in slechts enkele stappen kunnen worden omgebouwd. Gazonmaaiers met mulchfunctie versnipperen het gemaaide gras en verdelen het gelijkmatig over het gazon via de uitwerptrechter. De mulch verrijkt het gazon met voedingsstoffen en vormt tegelijk een goede voedingsbodem voor nuttige micro-organismen in de bodem.
 • Robotmaaiers: door hun speciale manier van werken korten robotmaaiers de uiteinden van de grassprieten in en laten ze achter op het gazon. Hier composteert het gemaaide gras na verloop van tijd en levert zo voedingsstoffen voor het gazon.
 • Kooimesmaaier: Als u het gemaaide gras na het maaien op het gazon laat liggen met een klepelmaaier, bespaart u niet alleen harken, maar profiteert u ook van de nutriëntenrijke mulch. Er zij echter op gewezen dat bij het maaien van het gazon met de cilindermaaier zich snel grote hoeveelheden grof maaisel kunnen ophopen, wat de beluchting van het gazon nadelig kan beïnvloeden. Deze methode is alleen geschikt voor een probleemloze bemesting van het gazon als het gazon vaak wordt gemaaid en er kleine hoeveelheden fijn grasmaaisel worden geproduceerd.
 • Composteerbak: Als u het gemaaide gazon regelmatig in de compostbak laat rotten, kunt u het gazon ook maaien met de ontstane humus. De natuurlijke cyclus bespaart de tuinier geld en tegelijk weet hij precies wat er in de voedingsstoffenmix zit.

Vergelijkbare berichten