Ook al zijn haagbeuken zeer robuust, ze vinden het prettig om af en toe bemest te worden. Wij laten zien waar u op moet letten bij het bemesten van haagbeukenhagen.

Groene bladeren van de haagbeukhaag
Als inheemse boomsoort is de haagbeuk uitstekend aangepast – dit maakt hem tot een voorbestemde plant voor uw tuin. [Foto: M. Schuppich/ Shutterstock.com]

Haagbeuken (Carpinus betulus) hebben stammen en bladeren als beuken en lijken er ook op – bijna. Dat komt omdat haagbeuken eigenlijk helemaal geen beuken zijn. Ze behoren tot de berkenfamilie (Betulaceae) en worden vanwege hun gelijkenis ten onrechte beuken genoemd (Fagus). Als inheemse planten zijn haagbeuken optimaal aangepast aan ons Midden-Europese klimaat. Dit vereenvoudigt de zorg enorm. In de natuur geven de bomen de voorkeur aan bijzonder voedselrijke bodems. Een goede voorwaarde voor een gezonde haagbeukhaag is dus diepe tuingrond. Als u dit niet hebt, moet u de grond vóór het planten verrijken met rijpe compost of een voornamelijk organische langzaam vrijkomende meststof.

Haagbeukenhaag in het voorjaar
De haagbeuk is zeer snoeitolerant en uiterst gemakkelijk te verzorgen – u zult dus weinig problemen hebben met de bemesting. [Foto: Heller Joachim/ Shutterstock.com]

De haagbeuk bemesten: De juiste tijd

Haagbeuken hebben eigenlijk alleen mest nodig als ze jong zijn, of als ze symptomen van gebrek en groeiproblemen vertonen. Een eerste bemesting bij het planten is zeker aan te bevelen. Bemesting dient echter alleen in het voorjaar plaats te vinden, kort na nieuwe scheuten. Later in het jaar bemesten kan leiden tot vorstschade in de volgende winter.

Waarmee moeten haagbeuken worden bemest?

Haagbeuken worden als uiterst robuust beschouwd. De bevruchting is dus nogal spaarzaam. In de regel is het voldoende om alleen jongere planten te bemesten. Dit is meestal niet nodig voor oudere exemplaren. Met hun hartvormige wortelstelsel kunnen de planten diep in de bodem doordringen en voedingsstoffen verzamelen. Ze worden daarbij geholpen door verschillende inheemse mycorrhizaschimmels waarmee ze in symbiose leven.

Gele haagbeukbladeren in de herfst
Zijn eigen bladeren zijn de beste meststof voor de haagbeuk [Foto: MVolodymyr/ Shutterstock.com]

De beste meststof voor haagbeukenhagen zijn de eigen bladeren. Ze hebben zeer gemakkelijk afbreekbare bladeren die uitstekende humus maken. Dus laat de bladeren onder de planten gewoon liggen ten gunste van de haag. Het resultaat is een goede humus met waardevolle voedingsstoffen, een verbeterde bodemvruchtbaarheid en goede omstandigheden voor mycorrhizaschimmels. Als de grond niet erg goed is of uw planten gebreksverschijnselen vertonen, zoals bleke bladeren, kunt u aanvullen met verschillende voornamelijk organische meststoffen.

Bemest haagbeukenhagen voornamelijk biologisch: Aanbeveling voor toepassing

Organische meststoffen brengen niet alleen voedingsstoffen in de bodem, maar bevorderen ook de vruchtbaarheid en de activiteit van de bodem. Je hoeft echter niet te overdrijven. Het volstaat om in het voorjaar een portie kant-en-klare compost of organische meststof met een langdurig organisch effect, zoals onze Plantura Organische Universele Meststof, aan te brengen.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Minerale bemesting van haagbeukenhagen

Voor haagbeuken is minerale bemesting niet aan te raden. Deze planten zijn minder veeleisend en kunnen met weinig toe. Te veel meststof veroorzaakt meer schade dan te weinig. Gebruik voor de zekerheid vooral organische meststoffen om overbemesting te voorkomen. Minerale meststoffen zijn sneller beschikbaar voor planten, waardoor overbemesting waarschijnlijker wordt. Als u toch een minerale meststof wilt gebruiken, moet u kiezen voor een depotmeststof.

Bemesting van haagbeukenhagen met huismiddeltjes

Het bemesten van hagen met huismiddeltjes is nogal bewerkelijk, omdat huismiddeltjes meestal kleinschaliger zijn. Gebruik daarom liever organische materialen zoals compost of mest in kleinere hoeveelheden. De beste meststof is echter het loof van de planten zelf. Het bevat wat nodig is voor de vorming van nieuwe bladeren.

Geel haagbeukblad op loof
Het beste is om de gevallen bladeren onder de haag te laten liggen – ze zullen na verloop van tijd vergaan tot uitstekende humus. [Foto: Kateryna_MA/ Shutterstock.com]

Overzicht van het bemesten van haagbeukenhagen:

  • Haagbeuken zijn uitstekend aangepast aan inheemse omstandigheden
  • Optimale omstandigheden worden geboden door diepe, goede tuingrond
  • Pas de grond zo nodig aan met compost of een beetje mest vóór het planten.
  • Alleen bemesten als ze jong zijn, in het voorjaar kort na nieuwe scheuten.
  • Bodemvruchtbaarheid en humusvorming kunnen worden bevorderd door hoofdzakelijk organische meststoffen
  • Als afgevallen bladeren blijven liggen, kunnen de voedingsstoffen worden gerecycleerd.

Hoe u uw haagbeukhaag vormgeeft, leest u in ons artikel over het snoeien van hagen.

Vergelijkbare berichten