Onhandelbare klaver is een van de meest voorkomende onkruiden op gazons. Preventie biedt de beste hulp, omdat controle achteraf erg moeilijk is.

Klaver in het gazon
Klaver in het gazon is goed voor bijen en vlinders – wij mensen minder. [Foto: Ihor Hvozdetskyi/ Shutterstock.com]

Een weelderig groen gazon doet menig tuiniershart glimlachen. Dit uitzicht kan enigszins worden bedorven wanneer onkruid, zoals klaver, zich verspreidt. Want enerzijds verdringt dit kruid de gazonplanten, anderzijds trekken de prachtige bloemen snel hommels, bijen en andere bestuivers aan. Wat aan de ene kant een reden tot vreugde is, kan echter ook ongemakkelijk worden. Vooral kinderen die op het gazon spelen of voetgangers op blote voeten lopen het risico door de insecten gestoken te worden. Om dit te voorkomen hebben wij hieronder handige tips voor u verzameld.

Inhoud

 • Klaver in het gazon: Wat is de oorzaak?
 • Bestrijding van witte klaverzuring: huismiddeltjes en natuurlijke bestrijding
 • Witte klaver in het gazon bestrijden
 • Bestrijding van rode klaver in de tuin
 • Voorkom klaver in het gazon

Klaver in het gazon: Wat is de oorzaak?

Een verzwakt gazon laat ruimte voor klaver. Deze laatste plant zich voort door zaden of wortels en is in dit opzicht vrij weinig veeleisend. Gazons daarentegen zijn in sommige opzichten eerder ijdele grassen, die, als ze niet goed of helemaal niet worden verzorgd, slechts geremd groeien en dus minder concurrerend zijn.

Plaatselijke omstandigheden: Ook verschillende plaatsgebonden factoren spelen een rol. Gras heeft voldoende licht nodig en houdt van een losse en goed beluchte bodem, zoals het die vindt in een zandleembodem. Klaver daarentegen is zo weinig veeleisend, afhankelijk van de soort, dat dit in zijn voordeel is op “arme” gronden. Een goede voorbereiding van de grond vóór het inzaaien van het gazon biedt daarom een goede preventie tegen klaver.

Gazon gevoelig voor klaver
Als het gazon al vlekkerig of beschadigd is, heeft klaver het gemakkelijk. [Foto: SingjaiStocker/ Shutterstock.com]

Te diep gemaaid gazonTe diep maaien beschadigt de grassen van het gazon en zorgt ervoor dat het licht de kruipende scheuten van de klaver bereikt, wat deze op zijn beurt aanmoedigt. Omdat bij het maaien van het gazon vaak vermijdbare fouten worden gemaakt, hebben wij hier een artikel voor u opgesteld over hoe u het gazon correct kunt maaien.

Onvoldoende bemestingMet behulp van speciale bacteriën, de rhizobia, kan klaver stikstof uit de lucht gebruiken. Dit geeft klaver op voedselarme grond een beslissend voordeel ten opzichte van gazon en het heeft de overhand. Alleen een goed bemest gazon kan tegen klaver.

Onjuiste bewateringGazongrassen verdragen ook geen droogte. Om te voorkomen dat ze door klaver worden overwoekerd, is het van essentieel belang dat ze op passende en professionele wijze worden bewaterd.

Gazons besproeien tegen klaver
Wild onkruid koloniseert sneller op een te droog gazon [Foto: Alison Hancock/ Shutterstock.com]

Nu rijst de volgende vraag: Hoe komt klaver überhaupt op het gazon? Wortels of zaden zijn vaak al in de grond aanwezig voordat het gazon is aangelegd. Wind en dieren spelen ook een grote rol bij de verspreiding van de klaverzaden.

Als klaver zich eenmaal in het gazon heeft gevestigd, is volledige bestrijding zeer moeilijk. Gelukkig zijn er toch enkele tips om klaver in het gazon te voorkomen en te verminderen.

Bestrijding van witte klaverzuring: huismiddeltjes en natuurlijke bestrijding

De eenjarige gehoornde zuring (Oxalis corniculata) is minder problematisch omdat hij geen kruipende wortelstokken vormt. De witte klaverzuring (Oxalis acetosella) is echter overblijvend en overleeft met behulp van zijn wortels. Hij vormt overlevingsknoppen voor het volgende jaar net boven het grondoppervlak.
De bestrijding van de soorten verschilt enigszins:

Zuring in het gazon
Houtzuring overleeft met kruipende wortelstokken [Foto: Alexey Kharin/ Shutterstock.com]

LimingAlle soorten hebben gemeen dat ze graag groeien in voedselrijke, humusrijke en zure grond. Met een snelwerkende kalk, zoals onze Plantura Organic Lawn & Garden Lime, kunt u een lage pH-waarde verhogen, waardoor de natuurlijke zuren in de grond enigszins worden geneutraliseerd. Bekalking verhoogt ook de activiteit van micro-organismen, waardoor de vruchtbaarheid van de bodem kan toenemen. Alvorens het gazon te bekalken, adviseren wij een pH-test uit te voeren om de juiste hoeveelheid kalk te verdelen.

Onkruidsteker: Met behulp van een onkruidverdelger kunt u bijna moeiteloos alle soorten zuring verwijderen. Het is essentieel om de hele penwortel eruit te trekken, anders zal de plant regenereren.

Zuring in het gazon
Gehoornde zuring is een eenjarige klaver die kan worden verwijderd door verticuteren [Foto: Alexandra Ozerova/ Shutterstock.com]

Verticuteren: Bij sommige soorten veldzuring kan verticuteren worden gezien als een beproefde remedie – maar zeker niet bij veldzuring (Oxalis acetosella) en zuring (Oxalis stricta). Beide groeien kruipend, zoals hierboven vermeld. Verticuteren van deze soorten zou hun voortplanting alleen maar bevorderen door de wortelstokken te verdelen en te verspreiden.
Met andere eenjarige houtzuring soorten zoals hoornzuring (Oxalis corniculata), maar verticuteren kan dienen om het te elimineren.
Bij het verticuteren moet het apparaat op het aangetaste gebied worden gebruikt totdat alle onkruid en wortels zijn verwijderd. Het is belangrijk het gazon daarna opnieuw in te zaaien om kale plekken te herstellen. Omdat witte klaverzuring zeer goed tegen schaduw kan, wordt herinzaaiing met schaduwgras aanbevolen. Deze is aangepast aan de eisen van donkere hoekjes in de tuin en kan zich dus met succes handhaven.

UitprikkenAls je geen verticuteermachine bij de hand hebt, kun je een spade gebruiken. Het ontstane gat moet dan ook opnieuw worden dichtgegooid.

Dekking: Maaien leidt niet tot succes bij witte klaverzuring, omdat deze door zijn geringe groeihoogte niet door de messen kan worden gegrepen. In plaats daarvan kunnen de planten worden gedood door een ondoorzichtig laken over het aangetaste gebied te leggen en het te verzwaren zodat het niet wegwaait. Na ongeveer zes tot acht weken moet de klaver dood zijn. Natuurlijk lijdt het gazon ook onder het gebrek aan licht, maar het herstelt zich veel sneller dan de klaver.

Bestrijding van klaver in het gazon
Opgaande veldzuring kan niet worden verwijderd door verticuteren [Foto: Bhupinder Bagga/ Shutterstock.com]

Nieuwe inzaaiingIn het geval van zeer zware klaverzuring zit er meestal niets anders op dan de bovenste grondlaag te verwijderen en het gazon opnieuw in te zaaien, vooral als de klaver een vaste plant is. Bij het voorbereiden van de grond voor herinzaai is het belangrijk om zorgvuldig alle wortelfragmenten te verwijderen. Zorg ervoor dat u het gebied ten minste twee weken braak laat liggen tussen de voorbereiding en het inzaaien van het gazon – zo kunt u eventuele wortelresten opsporen die over het hoofd zijn gezien door ze te laten uitlopen. Het is gemakkelijker om de plantjes te verwijderen voordat het gazon wordt ingezaaid als het gebied nog zonder problemen begaanbaar is.

Overzicht: Controle van de boszuring

 • Liming
 • Verticuteren
 • Uitprikken
 • Dekking
 • Nieuwe plant

Bestrijding van witte klaver in het gazon

Gazon met klaver
Als de witte klaver slechts in flarden groeit, moet hij over een groot gebied worden gemaaid. [Foto: Beekeepx/ Shutterstock.com]

De overblijvende witte klaver (Trifolium repens) verschijnt tussen mei en oktober met zijn typische bossige bloemen in wit tot lichtroze. Hij verspreidt zich kruipend met uitlopers en is de dominante soort in Duitse gazons. In tegenstelling tot de witte klaver geeft hij de voorkeur aan neutrale tot alkalische grond. Het gebruik van kalk tegen witte klaver in het gazon is dus niet effectief. In plaats daarvan is gazonbemesting efficiënter. Klaver is aangepast aan de groei in stikstofarme bodems, maar heeft daarvoor relatief veel fosfaat nodig. Bij gazons is het precies andersom. Daarom bevat onze Plantura organische gazonmest veel stikstof en kalium, maar slechts een kleine hoeveelheid fosfaat. Dit zorgt voor een optimale toevoer van voedingsstoffen naar het gazon en ondersteunt geen onkruidgroei.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Witte klaver mag nooit worden geverticuteerd, want dan verspreidt het zich alleen maar verder in het gazon. Individuele planten inclusief wortels kunnen diep worden uitgegraven met een spade.

Afdekken met een ondoorzichtig laken gedurende ongeveer acht weken in de zomer kan witte klaver uit grotere gebieden elimineren. Daarna moet het gazon echter opnieuw worden ingezaaid.

Met een groeihoogte van 5 tot 20 cm – bloeiwijzen worden zelfs tot 30 cm hoog – kan witte klaver gemakkelijk door de messen van de grasmaaier worden gegrepen en zo worden verzwakt. Het moet echter ook niet te diep worden gesneden. Nuttige deskundige tips hierover vindt u in ons artikel over grasmaaien.

Overzicht: voorkomen en bestrijden van witte klaver

 • Bemesting
 • Uitprikken
 • Maaien
 • Dekking
Witte klaver in het gazon
Witte klaver in het gazon is zeer moeilijk te bestrijden [Foto: Kimberly Irish/ Shutterstock.com]

Bestrijding van rode klaver in de tuin

De diepwortelende overblijvende rode klaver (Trifolium pratense) geeft een kleurrijk contrast aan het gazon met zijn paarse bloemen van april tot oktober. Hij heeft dezelfde voorkeuren als de verwante witte klaver. De bestrijding ervan bestaat daarom ook uit een stikstofrijke en fosfaatarme bemesting, verspenen en afdekken met een donkere folie. Vanwege zijn zeer diepe wortels moeten ook onkruidmaaiers en dergelijke dieper worden gebruikt. Bovendien wordt hij met 15 tot 80 cm vrij hoog en kan hij met de grasmaaier kort worden gehouden. Zorg ervoor dat het hele gebied niet te kort wordt gemaaid, want dat ontneemt het gazon zijn kracht en maakt het voor de rode klaver gemakkelijker om zich voort te planten. Een goede snijlengte is 4 tot 5 cm.

Overzicht: bestrijding van rode klaver

 • Bemesting
 • Uitprikken
 • Maaien
 • Dekking
Rode klaver in het gazon
Rode klaver (Trifolium pratense) is een landbouwgewas dat samen met andere klaversoorten en grassen als groenbemester wordt gebruikt. [Foto: tamu1500/ Shutterstock.com]

Voorkom klaver in het gazon

Preventie is de beste strategie als het gaat om klaver in het gazon. Dit is wat u ter harte moet nemen als u geen klaver in uw gazon wilt verwelkomen:

BemestenZoals reeds is aangetoond, is een adequate toevoer van voedingsstoffen de sleutel tot de bestrijding en preventie van klaver in het gazon. Een meststof met een hoog aandeel stikstof en weinig fosfaat, zoals onze Plantura Biologische Gazonmest, is hiervoor de perfecte remedie.

KalkOm veldzuring te weren, mag de grond onder het gazon slechts licht zuur tot neutraal zijn – als hij te zuur wordt, voelt veldzuring zich bijzonder goed thuis. Het is raadzaam om eerst een pH-test uit te voeren om na te gaan hoeveel kalk er moet worden toegediend. Als uit de pH-test blijkt dat de grond te zuur is, kan een snelwerkende kalk zoals onze Plantura Organische Gazon- en Tuinkalk helpen.

Plantura Gazon & Tuin Kalk
Plantura Gazon & Tuin Kalk

Fijnkorrelige, koolzuurhoudende kalk,
compenseert lage pH-waarden van de bodem,
voorkomt mos & viltvorming in het gazon

Koop hier!

Vloer: Het is het beste ervoor te zorgen dat de grond los is, niet te kleiachtig en goed belucht voordat u een gazon aanlegt. Om een zware kleigrond te verbeteren, kan zand in de bovenste grondlaag worden gewerkt. Voordat klaver zich heeft verspreid, kan een bestaand gazon worden geverticuteerd en geschuurd, vooral als de grond nogal kleiachtig en zwaar is. Verticuteren moet met tussenpozen van enkele jaren worden herhaald, want te vaak verticuteren remt ook de grasgroei.

Juiste keuze van het zaad: Houtzuring soorten kunnen nog steeds goed groeien in de schaduw. Dit geldt echter niet voor de meeste graszaadmengsels. Informeer daarom naar schaduwgazons om klaver in het gazon te voorkomen.

Klaver verwijderen
Gazons in de schaduw hebben bijzonder vaak te maken met klaver [Foto: Floki/ Shutterstock.com]

Water geven: Een verkeerd besproeid gazon is minder droogtetolerant dan de robuustere klaverplanten. Daarom is het belangrijk om het gazon op een evenwichtige manier te besproeien – gazons worden vaak niet optimaal besproeid.

CutWekelijks snoeien zorgt voor een goede vertakking van de grassen en dus voor een dichte oppervlakte en vermindert het risico dat klaver zich vestigt.

Overzicht: klaver voorkomen

 • Schuren
 • Verticuteer met tussenpozen van enkele jaren om het gazon dicht te houden.
 • Bemesting
 • Water naar behoefte
 • Wekelijks maaien
 • Kalk naar behoefte
 • Gebruik schaduwgras voor schaduwrijke gebieden
gezond gazon
Een gezond gazon is de beste bescherming tegen klaver [Foto: OoddySmile Studio/ Shutterstock.com]

Om klaver in het gazon te bestrijden en te voorkomen is een vitaal gazon het meest effectieve middel. Om alle belangrijke maatregelen uit te voeren, hebben wij nuttige tips voor u verzameld in ons artikel over gazononderhoud.

Vergelijkbare berichten