Camellia japonica is een echte blikvanger in de tuin, maar is ook gevoelig voor vele plagen. We laten u zien hoe u zieke camelia’s kunt herkennen.

Camellia bloem bruine randen
De redenen voor een ongezond uiterlijk van de camelia kunnen talrijk zijn [Foto: Diamond Bitzer/ Shutterstock.com]

De camelia (Camellia) is een relatief robuuste potplant. Als de bladeren of bloemen echter hangen of andere beschadigingen vertonen, is dat meestal omdat er iets mis is gegaan met de verzorging. Wij vertellen u hoe dergelijke fouten kunnen worden vermeden en welke plagen en ziekten een bedreiging vormen voor de camelia.

Inhoud

  • Camellia: Dierlijke plagen
  • Camellia: Schimmelziekten
  • Camellia gele en bruine bladeren: wat is er mis?

Camellia: Dierlijke plagen

Welke dierplagen uw camelia’s het leven zuur kunnen maken vindt u hieronder, evenals tips voor een effectieve bestrijding.

Trips (Thysanoptera)

De trips, ook bekend als franjebladluis, is een kleine plaag die soms nauwelijks zichtbaar is met het blote oog. Hij valt bij voorkeur kamerplanten aan, dus is hij een probleem voor camelia’s in de winter. De schade uit zich meestal in zilverachtige, bruine tot zwarte laesies op knoppen, bladeren en groene scheuten, veroorzaakt door de eileg en uitwerpselen van de trips.

Trips op blad
U kunt zich ontdoen van trips met zeepwater [Foto: Tomasz Klejdysz/ Shutterstock.com]

Voor controle: De bestrijding van trips is betrekkelijk eenvoudig. Soms is het besproeien van de plant met zeepwater voldoende om de trips weg te jagen. Als de aantasting niet te ernstig is, kunt u het probleem gewoon afwachten. De trips kan vaak niet omgaan met de omstandigheden buiten het huis en daarom zal de plaag zichzelf oplossen wanneer de camelia weer buiten wordt gezet.

Voorzichtig: Hoewel de trips gemakkelijk te bestrijden is, kan hij in popvorm in de grond overleven. Onder bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot grote populaties die later grote problemen kunnen veroorzaken. Vooral in de commerciële teelt is de aantasting door trips een veel voorkomend probleem.

Meer informatie over de bestrijding van trips vindt u hier.

Schildluizen (Coccoidea)

De kleine, relatief plat uitziende bladluizen behoren tot de floëemzuigende insecten en beschadigen uw camelia door het zuigende slurforgaan te doorboren. Net als trips zijn ze vooral een probleem op kamer- of potplanten. Schildluizen verkiezen de zachtere onderkant van de bladeren om het suikerhoudende plantensap op te zuigen. Een zeker teken van aantasting door schildluizen is de kleverige honingdauw.

Schildluizen op de stengel van een plant
Schildluizen zijn een groot probleem, vooral op kamerplanten. [Foto: Gilles San Martin]

Voor controle: Bij schildluizen is het doeltreffender een plaag te voorkomen door de juiste maatregelen te nemen dan er later op te reageren. Houd uw camelia dus gezond en zorg voor optimale omstandigheden. Bij een lichte aantasting kunnen de kleine dieren nog worden verzameld, maar bij een zwaardere aantasting is dat nauwelijks mogelijk. Bij een zware aantasting zijn er zowel biologische als conventionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt die soelaas bieden.

Grote Mondkever (Otiorhynchus)

De larven beschadigen camelia’s op twee manieren: ten eerste tasten de volwassen kevers de bladeren aan door zich aan de bladranden te voeden, en ten tweede nestelen hun larven zich vaak in de ondiepe grond van de pot en beschadigen daar de wortels. Als u bladvoeding ziet, is het zeer waarschijnlijk dat de grond in de pot ook is aangetast door larven van de snuitkever.

Bladsprietkever plaag gegeten bladeren
De snuitkever veroorzaakt grote schade aan de bladeren [Foto: Jiri Prochazka/ Shutterstock.com]

Voor controle: Normaal gesproken veroorzaken snuitkevers alleen schade die uw camelia in gezonde toestand gemakkelijk kan compenseren. Als er echter gele bladeren en hangende scheuten verschijnen, kunt u denken aan een gewasbeschermingsbehandeling. Opmerking: voer de behandeling uit in het donker of bij weinig licht, want de snuitkever vermijdt het licht.

Meer informatie over de bestrijding van de grote dennenkever vindt u in ons artikel over gewasbescherming.

TipOnze Plantura Organic Pest Control Neem is een biologisch en zeer effectief product voor de bestrijding van trips, schildluizen en de larven van de largemouth weevil.

Plantura Biologische Ongediertebestrijding Neem
Plantura Biologische Ongediertebestrijding Neem

Zeer effectief & natuurlijk spuitmiddel
tegen bladluizen, Coloradokever & Co,
van de zaden van de neemboom

Koop hier!

Camellia: Schimmelziekten

Een schimmelziekteverwekker kan ook schade veroorzaken aan uw camelia’s.

Camellia pest (Sclerotinia camelliae)

Camelia pest was voorheen alleen wijdverspreid in Azië. Sinds korte tijd heeft het ook in Europa een ravage aangericht. De aantasting door de schadelijke schimmel manifesteert zich in de bloesems, die van binnenuit beginnen te rotten. De meest effectieve manier om van de camelia pest af te komen is het verwijderen van de besmette bloesems. Dit is voldoende, aangezien de schimmel zich alleen via sporen in de lucht verspreidt en niet systemisch in de plant. Camellia pest is tot nu toe de enige schimmelziekte waarvan bewezen is dat ze camelia’s aantast. Het heeft vele synoniemen, waaronder de namen “cameliabloesemziekte”, “cameliabloesemrot” en “boomziekte”.

Camellia boom met bloesems
Bloemen aangetast door camelia pest moeten worden verwijderd [Foto: Veronika Von/ Shutterstock.com]

Camellia gele en bruine bladeren: wat is er mis?

Van tijd tot tijd zal uw camelia zich niet zo goed gedragen. Vaak zijn het geen ziekten die de mooie planten in de problemen brengen, maar externe abiotische omstandigheden. We leggen de mogelijke oorzaken uit.

Knopdaling/bladdaling

Knop- en bladval wordt voornamelijk veroorzaakt door schommelingen in de watertoevoer en grote temperatuurverschillen in korte tijd. De camelia kan zich niet aanpassen aan de voortdurend veranderende omstandigheden, zodat er een tekort of een teveel aan reacties ontstaat. Zeer frequente veranderingen kunnen ook een reden zijn waarom de externe omstandigheden voortdurend veranderen. Het zijn echter meestal verzorgingsfouten of wisselende weersomstandigheden die de planten meer treffen.

Camellia bloemen op de grond
Weerschommelingen kunnen ook problemen veroorzaken voor de camelia [Foto: Mariia Semenova/ Shutterstock.com]

Rotverschijnselen in de camelia

Net zoals knop- en bladval een verschijnsel kan zijn van verkeerde verzorgingsmaatregelen, kan rot ook een verschijnsel zijn. Overmatige vochtigheid en wateroverlast en de bijbehorende temperaturen creëren perfecte omstandigheden voor rottingsprocessen. Bovendien kan overbemesting ertoe leiden dat het weefsel zijn weerstand verliest, waardoor de plant vatbaarder wordt.

Camellia bloem bruine bladranden
Wateroverlast en overbemesting moeten worden vermeden. [Foto: Mirjam Cornelissen/ Shutterstock.com]

In het algemeen verliezen camelia’s hun bladeren na twee tot drie jaar, dus af en toe bladverlies is geen reden tot zorg. Als de symptomen zich opstapelen en er geen duidelijke redenen zijn, is het raadzaam om eerst de verzorgingsmaatregelen aan te passen alvorens onmiddellijk te concluderen dat er een plaag is.

Om ervoor te zorgen dat uw camelia zo robuust mogelijk is en zo goed mogelijk bestand tegen ziekten, moet u de plant regelmatig bemesten. Alles wat u moet weten over het bemesten van camelia’s vindt u in ons speciale artikel.

Vergelijkbare berichten