Steden en gemeenten waarschuwen steeds vaker voor eikenprocessierupsen. Behalve schade aan bomen is er ook een gezondheidsreden voor. In welk stadium van ontwikkeling de rupsen gevaarlijk kunnen zijn, waar ze leven en nog veel meer wat u over dit ongedierte moet weten, vindt u in onze gids.

Inhoudsopgave

In welk stadium van ontwikkeling zijn eikenprocessierupsen gevaarlijk?

Het ongedierte is pas gevaarlijk als rups vanaf ongeveer het derde ontwikkelingsstadium, dat ze begin/half juni bereiken. Dan hebben ze fijne haartjes waardoor brandnetelgif bij aanraking op de huid wordt overgedragen. Zelfs de kleinste hoeveelheden zijn genoeg om symptomen te veroorzaken. Motten zijn ongevaarlijk omdat de rups zijn brandharen verliest wanneer hij zich verpopt.

Lees meer “

Hoe lang duurt de ontwikkeling van rups tot vlinder?

Tussen het uitkomen uit het ei en het verpoppen doorlopen de rupsen zes ontwikkelingsstadia. Na het zesde stadium vindt de verpopping plaats, waarna ze tot 500.000 giftige haren kunnen hebben. Deze ontwikkelingsperiode duurt gemiddeld negen tot twaalf weken.

Het verpoppen duurt nog 20 tot 35 dagen. Dit betekent dat uiterlijk half augustus een rups een vlinder is geworden.

Meer informatie “

Hoe kunnen rupsen van de eikenprocessierups worden herkend?

De rupsen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van typische herkennings- en gedragskenmerken:

 • Verzamelen in processies (groepen) – vaak zij aan zij met een leider.
 • Vanaf juni vormen ze webben op de stammen als bescherming tegen roofdieren (die visueel aan spinnenwebben doen denken).
 • Nestgrootte van enkele meters langs de stam mogelijk
 • Migreren in de “neus-tot-staart positie”: voorste gebied altijd dicht bij het achterste van het gebied ervoor
 • Zijn nachtelijk
 • Gaan ’s nachts naar de boomtop om zich te voeden (want daar wordt gekapt)
 • Terugtrekken naar het nest bij dageraad
 • Talrijke lange witte haren vallen op tussen de korte haren
 • In het beginstadium grijs van kleur, later donkerbruin met een zwarte ruglijn.
 • Maximale rupslengte: vijf centimeter

Lees meer “

Wanneer zijn eikenprocessierupsen actief?

Rupsennest van een eikenprocessierups
De rupsen van de eikenprocessierups verzamelen zich in een nest dat meer dan honderd individuen kan bevatten.

De volwassen mot is meestal actief van eind juli tot begin/half september. Dan bevrucht ze meestal in augustus en legt ze tot 150 eieren. De larven komen hieruit in de volgende maand april, afhankelijk van de temperaturen, en zijn dienovereenkomstig actief in het voorjaar tot in de zomermaanden. De rups is een nachtdier, net als de vlinder.

Lees meer “

Aan welke boomsoorten geven eikenprocessierupsen de voorkeur?

De volwassen vlinder legt zijn eitjes voornamelijk in de kronen en op dunne takken van eiken. Als er weinig voedsel beschikbaar is en de plaag overvloedig aanwezig is, zijn beuken, vooral haagbeuken, ook interessant voor hen.

Op andere boomsoorten blijven ze maar kort. Het leggen van eitjes is hier uiterst zeldzaam, zodat de eikenprocessierups meestal alleen op eiken wordt aangetroffen. Alle eikensoorten worden aangevallen.

Meer informatie “

Hoe gevaarlijk zijn de rupsen voor eiken?

Eikenprocessierupsen zijn gevaarlijk voor alle bomen, hoewel de eik altijd de voorkeur geniet. Hier gaan ze van tak naar tak en eten ze ze kaal. De schade kan zo ver gaan dat eiken energie verliezen en langzaam afsterven. Ze zijn in staat hele eikenbossen te verwoesten en daarom vormen ze een ernstig probleem voor de bosbouw wanneer ze elk jaar opduiken.

Lees meer “

Hoe gevaarlijk zijn eikenprocessierupsen voor mensen?

Dit hangt af van hoe gevoelig de mens is voor het eiwittoxine “thaumetopoeïne” van de eikenprocessierups en hoeveel toxine in het lichaam terechtkomt. Aangezien de fijne haartjes ook kunnen rondvliegen en in de onmiddellijke omgeving van besmette bomen op de grond kunnen liggen, is zelfs inademing mogelijk. Vooral voor astmapatiënten en allergiepatiënten kan dit tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Meer informatie “

Welke symptomen en gevolgen voor de gezondheid kunnen optreden na contact?

 • Huidirritatie met roodheid en zwelling
 • Jeuk
 • Oogirritatie en branderigheid
 • Koorts
 • Duizelingen
 • Allergische shock – ergste geval met fatale afloop
 • Zwelling van de luchtwegen en kortademigheid
 • ademhalingsproblemen, vooral bij astmapatiënten

Lees meer “

Zijn eikenprocessierupsen gevaarlijk voor honden en katten?

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen ook gevaarlijk zijn voor huisdieren. De symptomen zijn net zo ernstig als bij mensen. Als u met uw hond heeft gewandeld in de buurt van besmette bomen, moet u uw hond controleren op huiduitslag of ongewoon gedrag, zodat u bij contact snel kunt reageren. Als een besmetting in de buurt bekend is, moeten ook loslopende katten worden onderzocht.

Meer informatie “

Welke eerstehulpmaatregelen zijn nuttig na een mogelijk contact?

Waarschuwing voor eikenprocessierupsen
Omdat er een risico op allergieën bestaat, wordt het getroffen gebied in geval van een eikenprocessierupsvraat over een groot gebied afgezet.

Als u een contact met de eikenprocessierups vermoedt, spoel de getroffen plek dan onmiddellijk af met koel water. Wrijven met isopropanol ontsmet de huid. Idealiter neem je een douche en reinig je jezelf grondig. Vergeet niet je haar te wassen. Spoel de douche/wastafel daarna goed af.

Uw kleren moeten onmiddellijk in de wasmachine belanden zonder in contact te komen met andere voorwerpen of textiel. Was ze op 60 graden Celsius. Spuit uw schoenen af met een tuinslang of hogedrukreiniger, indien mogelijk direct boven een afvoerbuis.

Meer informatie “

Welke medicijnen kunnen worden ingenomen bij contact met het haar?

Voor allergische huidreacties kunnen momenteel alleen antihistaminica en zalven met cortisone worden gebruikt om de symptomen te verlichten. Indien na inhalatie de eerste lichaamsreacties optreden, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Dit geldt vooral voor patiënten met chronische bronchitis of astma. Bij zwelling van de luchtwegen wordt meestal cortisone of een antihistaminicum in hoge dosis ingespoten.

Lees meer “

Wat zijn de bestrijdingsmethoden tegen de eikenprocessierups?

Er bestaan verschillende insecticiden, maar men kan alleen verwachten dat ze doeltreffend zijn als ze zeer giftig zijn en dus ook schadelijk voor het milieu en uw gezondheid. Deskundigen adviseren de bestrijding van rupsen van de eikenprocessierups over te laten aan professionals. Zij komen aan in beschermende kleding en brengen gif aan of verharden en verzegelen de nesten met hardschuim of speciale lijmproducten. Zo kan geen enkele rups ontsnappen en worden de haren geïsoleerd. Daardoor sterven ze.

Lees meer “

Hoe lang leven de motten?

Een eikenprocessierupsvlinder leeft slechts enkele weken na de verpopping tot kort na de eileg. Dan sterven de vlinders uiterlijk in september. Hun nakomelingen zorgen echter voor veel nieuwe en vruchtbare motten in het volgende jaar. Als de cyclus niet wordt doorbroken, blijft de plaag meestal vele jaren actief in het milieu.

Lees meer “

Welke gedragsregels moeten worden gevolgd in geval van ontdekking?

 • Raak in geen geval nesten of rupsen aan – beter ook niet te dichtbij komen
 • Probeer nooit de rupsen van de boom los te krijgen met een tuinslang – dat bevordert de haarvlucht.
 • Houd uw kinderen en huisdieren uit de buurt
 • Indien ontdekt, onmiddellijk opdracht geven aan specialist voor controle/verwijdering

Lees meer “

Product- en boekentip

Vergelijkbare berichten