Feng Shui – Wind en Water. De taoïstische doctrine van harmonie tussen de mens en zijn omgeving vindt ook buiten China talrijke aanhangers. In principe gaat het er bij Feng Shui om de omgeving zo in te richten dat de Qi (ook wel Chi genoemd) stroomt ongehinderd… vrij kan stromen. Dit gebeurt alleen als de tegenpolen ying en yang in evenwicht worden gehouden. Een van de traditionele toepassingsgebieden van Feng Shui is tuinontwerp. Als plaats die het innerlijk evenwicht moet bevorderen en rust en ontspanning moet uitstralen, is de tuin in de Chinese traditie van groot belang. Wij laten u zien hoe ook u uw tuin volgens Feng Shui kunt inrichten.

De principes van Feng Shui

Vertaald betekent Feng “wind” en Shui “water”. Centraal in de leer staat Qi, de levensenergie die alle dingen in de wereld doorstroomt en bezielt. Harmonie heerst alleen waar de Qi ongehinderd kan stromen. Dit is het geval wanneer zijn de tegenpolen Ying en Yang in evenwicht. en geen van beide overheerst. Zo is ying onder meer de qi van nacht, stilte en water en yang de qi van dag, beweging en bergen. Het Ying en Yang principe is het principe van de vijf elementen (water, vuur, hout, metaal, aarde), die tegelijkertijd een nauwkeuriger differentiatie van de eerste vertegenwoordigt. De kardinale punten zijn op hun beurt toegewezen aan de elementen: Zo horen water en noord, vuur en zuid, hout en oost, metaal en west en aarde en het centrum bij elkaar.

Om de afzonderlijke elementen in de tuin optimaal op elkaar af te stemmen, moet de omgeving worden “gelezen” en de natuurlijke stroom van Qi worden bepaald. De richting van de stroom van Qi, die bepaald wordt door de natuurlijke loop van de natuur, is van enorm belang: volgens de loop van de zon wordt het zuiden gevolgd door het oosten, het vuur door het hout, enz. Een tuin voldoet niet altijd van nature aan de voorwaarden voor een geslaagd Feng Shui concept. In dit geval wordt kunstmatige hulp gegeven om disharmonieën te compenseren.

De uitlijning van de tuin

Japanse fonteinHet doel van tuinontwerp is de zeven basiselementen van de tuin (aarde, lucht, water, stenen, structuren, paden en planten) met elkaar in harmonie te brengen, zodat de mens als achtste element daarin perfecte harmonie vinden kan. De afzonderlijke zones van de tuin bepalen welke planten, kleuren, vormen en materialen worden gebruikt. In het noorden zijn er hoge, beschermende bergen, die naar het oosten toe afnemen tot glooiende heuvels. In het zuiden is er een vlakke vlakte en in het westen vindt het element water zijn plaats. Deze structuur kan ook kunstmatig tot stand worden gebracht. Grote stenen opgestapeld tot kleine “bergen” zijn hiervoor geschikt. Ze vormen een uitstekend platform voor waterpartijen die het water van de rotsen naar beneden transporteren in een riviertje of vijver. In het westen van de tuin moet een vijver komen. Overigens: wie weinig ruimte heeft, kan ook werken met passende kleine elementen en symbolen.

Naast de cirkel van elementen is er ook het Bagua-kompas is een belangrijk oriëntatiehulpmiddel. Het verdeelt de tuin – of het interieur – in bepaalde zones, die elk staan voor een kenmerk:

Bagua kompas - Feng ShuiIn het zuiden ligt het veld voor roem en erkenning, in het zuidwesten voor partnerschap, in het westen voor kinderen en creativiteit, in het noordwesten voor behulpzame vrienden, in het hoge noorden voor carrière, in het noordoosten ligt het veld voor kennis, in het oosten dat van het gezin en tenslotte in het zuidoosten het veld voor rijkdom. Het centrum van de bagua herbergt de levenskracht. Vaak worden de zones weergegeven door een raster.

De positie van het huis ten opzichte van de tuin is altijd een doorslaggevende factor bij het bepalen van hoe men zijn tuin kan inrichten. Aangezien niet elke tuin optimaal op het zuiden is georiënteerd, kan het zijn dat bepaalde ontwerpmiddelen niet kunnen worden gebruikt in de mate die het model voorschrijft. In dit geval richt het ontwerp zich op de centrale oriëntatie van de tuin en benadrukt deze.

Correct gebruik van ontwerpelementen

U kunt bepaalde ontwerpelementen gebruiken om de verschillende gebieden te benadrukken, maar ook om ze af te remmen. Daarom is het belangrijk te weten wat in welke zone wel en niet mag worden gebruikt. Bepaalde planten, voorwerpen, kleuren en vormen hebben in elk gebied een ander effect. Hier volgt een kort overzicht van de aandachtspunten van de afzonderlijke gebieden:

Luchtrichting Zuid Zuid-West Noord – Oost West Noord-West Noord Zuidoost Oost
Gebieden

Roem en erkenning

Partner-schaft

Kennis

Kinderen & creativiteit

Behulpzame vrienden

Carrière

Rijkdom

Familie

Elementen

Brand

Aarde

Metaal

Water

Hout

Planten Kanten bladeren: doornen, rozen, lelies, zonnebloemen Plat & breed, dicht bij de grond:
Steenbezem, steenkruid, muurpeper, treurklokje
Ronde, bolvormige groei: buxus, balsemspar, gipskruid Golvende, onregelmatige groei: kraanvogel, strandanjer Slanke, hoge planten: Bamboe, klimplanten
Kleuren Rood, Roze, Oranje, Paars
Bruine tinten creëren een verbinding met de gebieden rijkdom en partnerschap
Geel, oker, bruin, oranje
Goud, zilver, wit, grijs creëren verbinding met het metaalgebied
Goud, Zilver, Wit, Grijs
Goud zorgt voor verbinding met het aardrijk, paars met het waterrijk.
Blauw, Violet, Zwart
De combinatie met geel en beige heeft een versterkend effect
Groen
Rode tonen creëren verbinding met het gebied van roem, blauwe tonen met carrière
Vormen Kant
Driehoeken
Rechthoekig, vierkant
plat
Rond, ovaal, rond Golvend, onregelmatig, traanvormig Hoog, lang, zuilvormig
Bevordering van Alles uit de elementenreeks Hout Alles van het element Vuur Alles uit het elementaire gebied Aarde Alles van het elementaire gebied Metaal Alles van het element water
Het remmen van Alles uit het elementaire gebied van water Alles van het element hout Alles van het element Vuur Alles uit het elementaire gebied Aarde Alles van het elementaire gebied metaal
Objecten Objecten in rood Objecten van keramiek, porselein, klei, terracotta, beton, enz. Metalen voorwerpen in gebogen, gebogen vormen Objecten in blauw, Fontein Objecten in groen
Groenblijvende planten, hout
Materialen Kunststoffen,
Dierlijke producten
zie boven Metaal Glas Hout, Rotan
Decoratie Vuurschalen & grills
Kaarsen, Tuinverlichting, Abstract-Moderne Kunstobjecten
Ondiepe kleikommen enz.
Binnenfonteinen, stenen, stenen/grindbodems
Ballen
Metalen meubilair, metalen griezels
Vijver, fonteinen, waterpartijen, mineralen Houten palen, hoge kandelaars, houten vlaggenmasten…

Vanuit het centrum van de bagua moeten de positieve energieën in alle richtingen kunnen uitstralen. Daarom is het raadzaam de ruimte gelijkmatig en leeg te houden. Zo kan de Qi ongehinderd stromen en zich ontvouwen.

Of het Feng Shui principe daadwerkelijk werkt in de tuin is zeker altijd een kwestie van geloof. Maar zelfs degenen die niet geloven in de invloed van Qi, de vijf elementen en de windrichtingen op hun leven zullen genieten van de creatieve diversiteit van de Feng Shui tuin.

Vergelijkbare berichten