Zodra de temperatuur onder het vriespunt daalt, dreigen trottoirs glad te worden. Bewoners zijn verplicht een mogelijk valrisico tegen te gaan. Als er een laag ijs ligt, is de enige optie meestal om het te verspreiden. Maar mogen particuliere bewoners strooizout gebruiken of moeten ze een ander strooimiddel gebruiken?

Inhoudsopgave

Strooizout zorgt ervoor dat ijs en sneeuw zelfs bij temperaturen onder nul smelten, waardoor ijsvorming wordt voorkomen. Hoewel het voor ten minste 94 % bestaat uit niet-giftig natriumchloride (NaCl) en dus lijkt op tafelzout uit de handel, is het ongeschikt voor consumptie vanwege begeleidende stoffen en additieven. Voor een effectief effect moeten de consistentie, de temperatuur en de strooitechniek goed zijn.

Is het verboden om zout te strooien?

Zout is erg populair als strooimiddel vanwege zijn snelle werking, maar het schaadt ons milieu wanneer het in de bodem of zelfs het grondwater sijpelt. Om te voorkomen dat er te veel zout in de bodem terechtkomt, hebben veel steden en gemeenten het daarom nu voor particulieren verboden. Alleen professionele winterdiensten mogen in de winter nog strooizout gebruiken.

In sommige steden mag ondanks het verbod in uitzonderlijke gevallen toch zout worden gebruikt. Uitzonderlijke situaties zijn bijvoorbeeld ijzel of ijzel, waarbij snel en betrouwbaar moet worden opgetreden. Het strooien van zout is ook toegestaan op hardnekkig bevroren trappen, mits deze tot een gemeentelijk of commercieel gebied behoren – op particulier terrein is strooizout ook verboden op trappen. De reden hiervoor is ook de milieuschade die door doorsijpeling in de bodem wordt veroorzaakt.

Belangrijk om te weten:
Het verbod geldt ook voor alle andere soorten zout, zoals keuken- en huishoudzout. Deze hebben dezelfde schadelijke gevolgen voor het milieu en verschillen van speciale wegzouten alleen in zuiverheid, additieven en hogere prijs.

Wie ondanks het verbod toch dooimiddelen verspreidt, kan een fikse boete krijgen. Het bedrag hangt af van waar je woont. In Frankfurt bijvoorbeeld is momenteel tot 500 euro verschuldigd voor overtredingen. In Berlijn kan de boete oplopen tot 10.000 euro.

Meer informatie “

Hoe gevaarlijk is strooizout voor mens en milieu?

Strooizout schaadt huisdieren
Strooizout is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar veroorzaakt ook verwondingen bij dieren.

Verhoogde pH-waarde schaadt planten

Door het smelten van het ijs sijpelt het zout met het water in de bodem, wat enorme schade veroorzaakt. Als het dooizout in de bodem terechtkomt, verandert onder meer de pH-waarde, wat een schadelijk effect heeft op de micro-organismen in de bodem. Daardoor gaat de bodemkwaliteit achteruit.

Als er een hoog zoutgehalte in de grond zit, bereikt dit automatisch de wortels van de planten. Dit veroorzaakt een verstoring van de vochtopname en de planten sterven af. Als het zout de bovengrondse delen van de plant bereikt, ontstaan verbrandingen die de fotosynthese belemmeren. Bovendien vermindert een te hoog zoutgehalte ook de opname van voedingsstoffen, zodat deficiëntieverschijnselen een gezonde groei van de planten verhinderen en ze vatbaarder maken voor ziekten en plagen.

Oververzilting van het grondwater

Als het dooizout in het grondwater sijpelt, is de weg naar de wateren niet ver meer. Het zout bereikt ook de wateren via de riolering, waar oververzilting kan leiden tot het uitsterven van dieren. Bovendien beschikken rioolwaterzuiveringsinstallaties niet over voldoende technologie om wegzouten in grote hoeveelheden volledig uit te filteren. Het resultaat: verhoogde niveaus in de watervoorziening met drinkwaterkwaliteit. Dit kan op zijn beurt een negatief effect hebben op de menselijke gezondheid.

Gevaar voor huisdieren en wilde dieren

Huisdiereigenaren weten dat strooizout de poten van hun viervoeters kan verwonden. Dit kan leiden tot ernstige brandwonden die medische behandeling vereisen. Hetzelfde geldt voor wilde dieren met poten, zoals vossen. Bovendien bijten veel dieren graag in sneeuw en slikken het vaak in. Bij een hoger zoutgehalte zijn brandwonden van het mondslijmvlies, de slokdarm en irritatie van het maagslijmvlies met onherstelbare gezondheidsschade niet ongewoon.

Meer informatie “

Welke gritalternatieven zijn er voor winteronderhoud?

Alternatieven voor het strooien van ijzige trottoirs
De markt biedt verschillende zoutvrije alternatieven om ijzige trottoirs veilig begaanbaar te maken © mijn tuindeskundige

Of strooizout in uw omgeving nu verboden is of niet, voor het milieu moet u altijd alternatieven zoeken. Hoewel er geen vergelijkbaar grit is dat ijs doet smelten, kunnen ze toch het risico van uitglijden aanzienlijk verminderen. Bovendien kunnen de meeste alternatieven achteraf worden opgeveegd en de volgende winter opnieuw worden gebruikt. Het enige belangrijke is dat er strooimiddelen worden gebruikt.

Dit gebeurt het best met Lavakorrels. Met gemiddeld 50 cent per liter is het goedkoop in vergelijking met andere strooimiddelen. Het voordeel: het wordt aangeboden in een afgeronde vorm speciaal voor de winter, zodat dieren hun poten niet verwonden en zelfs fietsbanden er zonder schade overheen kunnen rollen.

Zand is een ander alternatief voor strooizout. Het gebruik ervan is ecologisch onschadelijk. Het vestigt zich op ijzige oppervlakken en zorgt voor een antislip profiel. Ideaal geschikt en speciaal aangeboden voor strooien is strooizand met een gewassen korrelgrootte tussen één en vier millimeter. Het nadeel is dat er snel zand in komt.

Minder snel Grit binnenkomen. Door zijn grofheid zorgt dit voor een goede afstomping van ijzige oppervlakken, wat resulteert in een betere en bijna slipvrije ondergrond. Grit heeft echter vaak scherpe randen die fietsbanden en gevoelige dierenpoten kunnen beschadigen.

Onze expert tip:
Vermijd het gebruik van houtsnippers. Het werkt niet matterend, maar neemt juist vocht op en zorgt zo voor een extra glijdend effect.

Meer informatie “

Wanneer moeten openbare voetpaden worden gestrooid?

Het is gebruikelijk dat er op werkdagen tussen 7.00 en 20.00 uur gestrooid en geruimd moet worden. Op zon- en feestdagen begint het meestal een uur later. Afhankelijk van de stad en de gemeente kunnen de tijden verschillen. Het is raadzaam bij de bevoegde instantie te informeren voordat u uw verplichting tot strooien en vrijmaken te laat nakomt en een voetganger in de tussentijd gewond raakt door een val.

Meer informatie “

Hoeveel strooizout moet er in de winter worden gestrooid?

Als het gebruik van zout grit niet verboden is in uw stad of als er een extreme uitzonderlijke situatie is die het gebruik ervan toestaat, mag u het milieu toch niet verwaarlozen. De juiste dosering is van cruciaal belang om milieuvriendelijk te werk te gaan en toch het gewenste effect te bereiken.

Professionele strooidiensten bepalen de dosering op basis van de mate van gladheid tussen zeven en 40 gram per vierkante meter. Voor dikke ijslagen kunt u de gemiddelde dosering van ongeveer 15 gram per vierkante meter gebruiken. Het is raadzaam met een kleine hoeveelheid te beginnen en pas meer toe te voegen als het effect uitblijft.

Lees meer “

Wanneer is de beste tijd om te strooien?

Idealiter strooit u strooizout vóór de eerste sneeuwval, wanneer ijzel een gevaar kan worden. Dit voorkomt ijsvorming en je hebt minder zout nodig, omdat er dan geen dikke ijslagen zijn die moeten ontdooien. Zodra de sneeuw in contact komt met het zout, smelt deze en komt de volgende sneeuw ook direct op het zout terecht.

Als in uw stad alleen de vrijstelling geldt, mag u niet preventief zout strooien, maar moet u afwachten of zich überhaupt een hardnekkige of gevaarlijke ijslaag vormt.

Meer informatie “

Hoe wordt strooizout correct verwijderd?

Als u nog oude restjes strooizout hebt of te veel hebt gekocht, moet het strooizout als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Hiervoor zijn in elke grote stad inzamelpunten beschikbaar. In sommige gevallen reizen mobiele inzamelpunten voor gevaarlijk afval door de regio’s om restanten strooizout in ontvangst te nemen, vooral na de winter, om deze overeenkomstig de voorschriften te verwijderen.

Meer informatie “

Strooiwagen voor het strooien van strooimateriaal

Ingbertson Strooier
Ingbertson Strooier
Strooiwagen
alleen 145,99 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

-18%
GARDENA Strooier L
GARDENA Strooier L
Strooier
van 39,49 €

47,99 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

GARDENA Strooier XL
GARDENA Strooier XL
Strooier
van 74,99 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

GARDENA combisystem-strooier
GARDENA combisystem-strooier
Strooier
van 34,99 €

Naar Amazon.

Bladwijzer &; Vergelijk

Vergelijkbare berichten