De hogedrukreiniger is een zeer praktisch apparaat waarmee u efficiënt schoonmaakwerk kunt verrichten. Het produceert een waterstraal onder hoge druk. Wanneer je dit op een verontreiniging richt, werkt er een enorme kracht op, zodat deze snel wordt verwijderd.

Dit principe is niet alleen zeer effectief. Bovendien kunt u op deze manier uw schoonmaakwerk zeer snel afronden. Bovendien zijn er geen chemische reinigingsmiddelen nodig. Dit bespaart kosten en draagt ook bij tot de bescherming van het milieu.
hoeveel druk moet een hogedrukreiniger hebben
Uit deze korte beschrijving blijkt al dat de druk die de hogedrukreiniger genereert van groot belang is voor de resultaten van de reinigingswerkzaamheden. Veel gebruikers vragen zich daarom af welke druk een toestel van hoge kwaliteit moet hebben. In de volgende paragrafen wordt op deze vraag ingegaan.

Aanbevolen druk (bar) Tabel

Toepassing Aanbevolen druk (bar)
Fietsen, tuingereedschap, vuilnisbakken enz. ca. 20 bar
Houten banken, houten terrassen min. 80 bar
Auto wassen, motor wassen 85 bar
Huisgevels 130 bar
Bestrating, stenen enz. 130 bar

Wat zijn de voordelen van hoge druk?

Zoals u in de tabel kunt zien, is voor de meeste taken een druk van ongeveer 100 bar nodig. Maar waarom zijn er zoveel hogedrukreinigers die meer dan 100 bar hebben? De reden is eigenlijk heel simpel. Want met een hogere druk kunt u grotere oppervlakken sneller schoonmaken.
voordelen van hoge druk
Dit komt omdat u een grotere afstand kunt bewaren tot het te reinigen oppervlak en toch voldoende reinigingsvermogen kunt bereiken dankzij de hogere druk. Met een grotere afstand wordt de waterstraal over een groter gebied verdeeld en kunt u dus veel sneller vooruitgang boeken. Dit hangt echter ook af van de vraag of de levercapaciteit voldoende is gedimensioneerd voor de druk.

Werkdruk en maximumdruk: de verschillen

Alvorens op de concrete waarden in te gaan, is het van belang de informatie over de druk van het toestel correct in te delen. De meeste fabrikanten geven de maximumdruk en de werkdruk aan. In sommige gegevensbladen is de informatie echter niet helemaal duidelijk.
verschillende druk niveaus instellen
De maximumdruk verwijst naar de waarde die de eenheid bereikt direct bij de uitlaat van de pomp of wanneer de uitlaat gesloten is. Wanneer u echter het mondstuk opent en het water eruit komt, is er enige drukvermindering als gevolg van de overdracht. Om het effect van de hogedrukreiniger te beoordelen, is de druk van de waterstraal bij het verlaten van de sproeikop van belang. Dit wordt de werkdruk genoemd. Het is natuurlijk iets lager dan de maximumdruk.

De maximumdruk is de druk wanneer het mondstuk gesloten is. De werkdruk is de waterdruk wanneer het mondstuk open staat.

Het is waar dat er een sterke correlatie bestaat, zodat een hoge maximumdruk gewoonlijk gepaard gaat met een hoge werkdruk. Afhankelijk van het ontwerp kan de drukverlaging echter sterker of zwakker zijn. Bij de keuze is het raadzaam in de eerste plaats te letten op de werkdruk, aangezien deze waarde van groter belang is voor de reinigingsprestaties.

Welke druk is vereist?

Nu rijst de vraag hoe hoog de werkdruk moet zijn voor een hogedrukreiniger. Dit hangt natuurlijk af van uw eisen – en van de hoeveelheid geld die u aan het toestel wilt uitgeven.
Hoeveel bar een hogedrukreiniger nodig
In principe resulteert een werkdruk van minder dan 100 bar slechts in een vrij geringe reinigingsprestatie. Dergelijke toestellen zijn geschikt voor lichtere schoonmaakklussen in de privésfeer, waar geen al te hardnekkige vervuiling optreedt.
Voor zware vervuiling moet een hogedrukreiniger een werkdruk van ten minste 100 bar hebben.

Voor professioneel gebruik of voor veeleisende particuliere gebruikers zijn echter apparaten met een hogere druk geschikt. De Kärcher HD 5/13 P Plus heeft bijvoorbeeld een werkdruk van 130 bar en verwijdert zo zelfs vast vuil.

Aanbevolen combinaties bar / l/h

Druck (bar) min. Fördermenge (l/h)
100 bar 360 l/h
120 bar 380 l/h
150 bar 420 l/h
160 bar 450 l/h
180 bar 480 l/h
200 bar 500 l/h

Conclusie: Hoge druk is onontbeerlijk voor grondige reiniging

De druk die door een hogedrukreiniger wordt gegenereerd, is van doorslaggevend belang voor het reinigingseffect. U moet letten op een waarde van ten minste 100 bar. Afgezien daarvan zijn echter nog enkele technische details van belang. U moet bijvoorbeeld letten op een hoog debiet. Dit verhoogt de oppervlakteoutput en draagt zo bij tot een efficiënte afwerking van uw schoonmaakwerk. Voor een gemakkelijke hantering moeten de afmetingen en het gewicht ook zo laag mogelijk zijn.

Vergelijkbare berichten