Hoeveel stroom verbruikt een Zandfilterpomp

De pomp van uw zwembad draait elke dag, omdat het water regelmatig moet worden gefilterd, en het is de pomp die de filtratie in werking stelt. Hoeveel elektriciteit verbruikt het? Hoeveel kost het om uw Zandfilterpomp te laten draaien?
Hoeveel stroom verbruikt een Zandfilterpomp

Bereken het verbruik van uw Zandfilterpomp

Om te weten te komen hoeveel stroom uw zwembadpomp per jaar verbruikt, berekent u bijvoorbeeld hoe lang hij draait. Als hij elke dag 10 uur draait, vermenigvuldig dat getal dan met het aantal dagen dat hij draait.

Bijvoorbeeld: 10 uur x 100 dagen = 1000 uur

Vervolgens moet u het stroomverbruik van uw pomp in kW kennen. Vermenigvuldig het verbruik met het eerder verkregen resultaat.

Bijvoorbeeld: 1000 uur x 0,75 kW = 750 kW

In dit voorbeeld heeft de zwembadpomp 750 kW elektriciteit verbruikt in 100 dagen. Om de kosten van deze operatie te berekenen, volstaat het dit cijfer te vermenigvuldigen met de prijs per kWh. Deze prijs is afhankelijk van uw elektriciteitsabonnement.

Bijvoorbeeld: 750 kW x € 0,13 = € 97,5

In dit geval bedraagt het elektriciteitsverbruik van de pomp 97,5 euro als deze gedurende 100 dagen 10 uur per dag draait.

Kortom, om de elektriciteitskosten van uw zwembadpomp te berekenen, doet u deze berekening:

Looptijd (in uren) x pompverbruik (in kW) x prijs per kWh (in €*)

Hoe optimaliseert u de kosten van uw zwembadpomp?

Uw zwembadpomp moet een debiet hebben dat is aangepast aan het volume van uw zwembad. Het debiet wordt uitgedrukt in m3/h. Maar het debiet is niet het enige criterium waarmee rekening moet worden gehouden. Druk, vermogen, type zwembadfilter: het is niet eenvoudig een pomp te kiezen die geschikt is voor uw zwembad. Vraag een deskundige om advies.

Met pompen met variabele snelheid kunt u het elektriciteitsverbruik verminderen door de snelheid aan te passen aan uw behoeften.

Anderzijds, als het mogelijk is om op elektriciteit te besparen, geef dan voorrang aan netheid en hygiëne in uw zwembad. Het is van essentieel belang dat uw zwembadpomp een bepaald aantal uren per dag draait om het zwembadwater naar behoren te filteren.

Vergelijkbare berichten