Junikever: herkennen, voorkomen en bestrijden

Junikevers zijn een plaag en hun larven kunnen enorme schade aanrichten aan het wortelstelsel van planten. We laten zien hoe je de larve kunt controleren.

Junikever op tak
Als de junikever uit de hand loopt, kan er schade ontstaan [Foto: Marek R. Swadzba/ Shutterstock.com]

De junikever, waarmee in engere zin de geribbelde wulpenkever (Amphimallon solstitiale) wordt bedoeld, komt sinds enkele jaren steeds vaker voor. In sommige gebieden van Duitsland is de kever een echte plaag geworden. Hoe u de junikever kunt herkennen, voorkomen en bestrijden leest u in dit artikel.

Inhoud

  • Het herkennen van junikevers: Uiterlijk van de kever en zijn larve
  • Junikever: een informatieblad
  • Voorkom junikevers
  • Bestrijding van de junikever

Het herkennen van junikevers: Uiterlijk van de kever en zijn larve

Wortelvoeding door de larven kan ernstige schade aan gazons veroorzaken. Door de beschadigde wortels zorgt het gazon voor nesten en kan het later helemaal uitdrogen. Als de gedroogde zoden in de aangetaste gebieden gemakkelijk kunnen worden losgetrokken, is dit een verdere aanwijzing voor een aantasting door de larven van de junikever. Uiterlijk op dit punt moet u de zaak tot op de bodem uitzoeken door de grond onder de dode gazonnesten te bekijken. Als u dikke roomwitte larven in de grond vindt met de typische gebogen houding, kunnen het junikeverlarven zijn. Ze hebben zes opvallende borstbeenparen en een bruine kop, zoals op de onderstaande foto te zien is. De larven, tot 3 cm groot, kunnen gemakkelijk worden verward met de rozenkever- en meikeverlarven. In principe is het echter niet nodig om onderscheid te maken tussen de larven, aangezien de larven van alle drie de bladhoornkevers ongedierte zijn en bestreden moeten worden als ze vaker voorkomen. De engerlingen kunnen ook andere plantenwortels beschadigen, maar vaak treedt zichtbare schade alleen op in gazons.

Junikever op blad
junikevers zijn duidelijk kleiner dan meikevers [Foto: SPF/ Shutterstock.com]

De bruine en vliegende junikever bereikt afmetingen van 14 – 18 mm. Daarmee is hij veel kleiner dan de meikever, die een lichaamslengte tot 30 mm kan bereiken. Verder is de junikever te herkennen aan zijn geelbruine haren en de drieledige antennes op zijn kop. De onaangename kevers vliegen vooral op fruitbomen en andere loofbomen en veroorzaken voedingsschade aan de bladeren. In de regel vormen de volwassen kevers echter geen probleem. Door hun beperkte levensduur kunnen aangetaste planten zich ook snel herstellen.

Junikever: een informatieblad

De junikevers verschijnen pas vanaf het begin van de zomer (21 juni) tot uiterlijk half juli. Als de schemering intreedt, vliegen de mannelijke kevers op en zoeken de vrouwtjes die op de grond blijven om te paren. De vervelende kevers kunnen massaal verschijnen en echt vervelend zijn tijdens de zomernachten. Aan de andere kant vliegen ze vaak niet langer dan een uur en is de schrik snel weer voorbij. De vrouwtjes, die na de vlucht bevrucht zijn, leggen hun eieren in kleine groepjes in de grond. In totaal legt een vrouwtje ongeveer 40 eieren in haar leven. De eerste larven komen na drie weken uit de eieren. Het duurt echter enige tijd voordat ze een volgroeide, dikke en vlezige larve zijn. De engerlingen hebben tot drie jaar nodig om zich te ontwikkelen. In warmere grondtemperaturen, zoals in het zuiden, hebben de engerlingen maar twee jaar nodig om te verpoppen. In het koelere noorden daarentegen duurt de ontwikkeling van de larven drie jaar. In deze periode voedt het ongedierte zich met plantenwortels, wat ons tuinbezitters natuurlijk zeer onaangenaam vindt.

Junikeverlarven
De larven van de junikever komen vaak tevoorschijn tijdens grondwerkzaamheden [Foto: Anton_Lutsenko/ Shutterstock.com]

De vrouwtjes geven de voorkeur aan zanderige en lichte bodems om hun eieren te leggen, omdat de larven beter tegen droge grond kunnen. Vochtige of zelfs natte plaatsen worden daarom liever door de junikever vermeden. Tot slot willen wij erop wijzen dat de junikever geenszins gevaarlijk is voor de mens. Ze kunnen een echte plaag zijn, vooral omdat ze graag mensen als landingsplaats gebruiken, maar ze kunnen niet steken of bijten.

Voorkom junikevers

Er zijn goede manieren om junikeverplagen onder controle te houden. Aangezien de kever zelf in de meeste gevallen geen langdurige problemen veroorzaakt, moet u zich concentreren op de engerlingen. Omdat gazons vaak worden gebruikt als broedplaats voor de junikevers, moeten ze zo onaantrekkelijk worden gemaakt dat het vrouwtje een andere tuin opzoekt om haar eieren te leggen. Zo blijven vooral de gevoelige gazonwortels beschermd tegen de vraatzuchtige larven. U kunt deze bescherming bereiken door uw gazon regelmatig te onderhouden. In gewone taal betekent dit regelmatig bemesten en maaien. Dit zorgt voor een dichte grasmat en maakt het leggen van eieren een marteling voor de junikevers. Bovendien mag het gazon niet te diep worden gemaaid, omdat dit het voor de junikever en andere bladhoornkevers ook moeilijker maakt om in de bodem door te dringen en zo hun eieren te leggen.

Eierleggingen van de junikever
In juli legt het vrouwtje eieren in de grond [Foto: jack perks/ Shutterstock.com]

In bijzonder zwaar getroffen gebieden (zoals Freiburg) is het aanbrengen van zogenaamde gazonbeschermingsweefsels op geringe bodemdiepte ingeburgerd. Hoewel een dergelijke aankoop gepaard gaat met hoge kosten, kunnen de junikevers dan niet meer in de grond komen om hun eieren te leggen. Uw gazon blijft vrij van engerlingen en molshopen behoren tot het verleden.

Bestrijding van de junikever

Naast preventieve maatregelen is ook directe bestrijding mogelijk. Het heeft echter geen zin om de vliegende junikevers met een val te vangen. Dit zal het aantal mannetjes alleen maar verminderen en uiteindelijk zullen er nog genoeg mannetjes overblijven om te paren. Er zijn ook speciale vallen voor tuinbladkevers op de markt. Deze zijn uitdrukkelijk niet geschikt voor het vangen van junikevers. Daarom moet je je aandacht richten op de larven.

Volwassen junikever
De volwassen junikever hoeft niet te worden bestreden. [Foto: Marek Velechovsky/ Shutterstock.com]

Bij de bestrijding van de engerlingen mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. In het algemeen is het gebruik van pesticiden in de bodem zeer problematisch, omdat de micro-organismen zeer gevoelig reageren op zelfs de kleinste hoeveelheden sproeimiddelen. Daarom is het gebruik van nuttige organismen doeltreffend gebleken. In dit geval hebben we het over roofnematoden. Meer bepaald zijn het bacteriën die door de nematoden worden afgescheiden en de engerlingen afbreken. De larven, voorverteerd door de bacteriën, dienen dan als voedsel voor de nematoden. Het nuttige insect, dat volledig onschadelijk is voor ons mensen en huisdieren, heet Heterorhabditis bacteriophora of HB nematoden. De nuttige organismen worden gewoon met het water meegegeven. Als u bijvoorbeeld onze Plantura HB nematoden koopt, ontvangt u de kleine draadwormen in poedervorm en lost u ze op in water volgens de bijgevoegde instructies. Zodra de nematodenoplossing over het te behandelen gebied is verspreid, gaan de nuttige insecten aan het werk en parasiteren ze op de engerlingen.

Toepassing van HB nematoden als nuttige insecten:

  • Gebruik tegen junikevers tussen juli en september
  • De grond moet minstens 12 °C warm zijn
  • Houd de grond vochtig (niet nat!) gedurende de toepassing.
  • Pas de nematoden alleen ’s ochtends of ’s avonds toe, want de nuttige organismen zijn erg gevoelig voor licht.
  • Bij een bijzonder zware aantasting kan het nodig zijn de toepassing te herhalen.
Plantura HB Nematoden
Plantura HB Nematoden

Nematoden van de soort Heterorhabditis bacteriophora
voor de biologische en doeltreffende bestrijding van zwarte engerlingen & witte engerlingen

Koop hier!

In ons speciale artikel vindt u alles wat u moet weten en verdere toepassingsmogelijkheden van nematoden als nuttige organismen.

Als alternatief kan de grond ook worden bewerkt met een grondfrees (bewerkingsdiepte 10 cm). Dit zal de meeste engerlingen doden en verdere bestrijding van de larven is wellicht niet nodig. Uiteraard mag deze controlestrategie alleen in absolute noodgevallen worden toegepast. Afgezien van de vernietigde planten op de bodem, lijdt de bodemkwaliteit aanzienlijk onder de grondbewerking. De bodemstructuur wordt op lange termijn vernietigd en herstelt zich slechts zeer langzaam.

Egels kunnen enorme schade aanrichten aan uw gazon. Daarom is het belangrijk de engerlingen in een vroeg stadium te bestrijden. In dit artikel vindt u onze beste tips om engerlingen in het gazon te bestrijden.