Mos kan een zachte ondergrond bieden om op blote voeten te lopen, maar het is eerder ongewenst in het gazon. Wij laten u zien hoe u met succes mos uit uw gazon kunt verwijderen.

Mos in het gazon voelt prettig als je er met blote voeten overheen loopt, maar het brengt problemen met zich mee voor het gazon. Mos ontwikkelt zich in schaarse zwermen wanneer het gazon geen ideale groeiomstandigheden heeft. Zodra er een mooie laag mos op de bodem van het gazon ligt, wordt de bodemgesteldheid van het gazon steeds slechter. De lucht- en waterdoorlaatbaarheid van de bodem is verminderd en de graswortels worden minder voorzien van de vitale elementen lucht en water.

Inhoud

 • Mos in het gazon: De oorzaken
 • Mos in het gazon: Voorkomen en vermijden
  • Selectie van gazonzaad
  • De juiste verzorging en bemesting van het gazon
 • Mos in het gazon: Succesvol verwijderen en controleren
  • 1. mos in het gazon: Verticuteren en beluchten
  • 2. kalk tegen mos in het gazon
  • 3. mos in het gazon: Juiste bemesting
  • 4. bemesten met compost
  • 5. zand zware bodems regelmatig tegen mos
  • 6. mos in het gazon: Correct maaien
  • 7. mosverdelger tegen mos in het gazon

Mos in het gazon: De oorzaken

Mossen verspreiden zich altijd wanneer grassen in rust zijn (d.w.z. van de herfst tot de lente) of verzwakt zijn. Slechte groeiomstandigheden voor gazons, zoals schaduw, verdichting, tekort aan voedingsstoffen of gebrek aan bodemdoorlaatbaarheid geven mossen een voorsprong in hun groei. Mos is op zich geen binnendringende vijand, maar het symptoom van een verwaarloosd gazon. Het bevorderen van de groei van het gazon en de ideale bodemgesteldheid daarvoor is dus de beste manier om mos te voorkomen en te bestrijden.

Mosachtig gazon
Niemand wil een bemost gazon in de tuin [Foto: P. Qvist/ Shutterstock.com]

De meest voorkomende oorzaken van mos:

 • Perioden met veel neerslag
 • Wateroverlast
 • Gebrek aan voedingsstoffen in de bodem
 • Zure bodems (pH-waarde lager dan 5)
 • Verdichte bodems
 • Schaduwrijke sites

In zeer weinig gevallen is het slechts één van deze factoren die de ontwikkeling van mos bevordert. Vaak werken verschillende van de bovengenoemde oorzaken samen om omstandigheden te creëren die ongunstig zijn voor grassen en gunstig voor mossen.

Mos in het gazon: Preventie en vermijding

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het gemakkelijker preventieve maatregelen tegen mos te nemen dan een ernstige aantasting te bestrijden.

Selectie van gazonzaad

Het feit dat mossen vaak worden aangetroffen op schaduwrijke, verdichte of zeer kleiachtige plaatsen is vaak te danken aan de concurrentiekracht die de meeste grassen onder deze omstandigheden ontberen. Ze voelen zich daar niet op hun gemak en zijn verzwakt. Des te sneller ontstaan er gaten in de grasmat, die het mos dan opvult. Grassoorten die speciaal zijn aangepast aan schaduwrijke of natte weiden hebben een grotere concurrentiekracht en zorgen ervoor dat mos zich minder snel of helemaal niet vestigt. Gebruik daarom bij de aanleg van een gazon zaadmengsels die speciaal geschikt zijn voor schaduwgazons, zoals onze Plantura Shade Lawn. Bijvoorbeeld, de bluegrass (Poa supina) groeit prachtig en concurrerend, zelfs op schaduwrijke plaatsen.

Plantura Schaduwgazon
Plantura Schaduwgazon

Premium gazonzaad voor nieuwe aanplant:
Schaduwbestendig & sterke kieming,
optimaal voor schaduwrijke tuinen,
beschermt tegen mos & onkruid

Koop hier!

Zelfs bij zeer zware bodems is het de moeite waard om te zoeken naar grassen die daaraan zijn aangepast. Voor elk nieuw gazon moet de grond ook goed worden voorbereid, bijvoorbeeld met drainage bij zware grond. Dit helpt zowel mos- als onkruidaantasting te voorkomen.

De juiste verzorging en bemesting van het gazon

Als het gazon goed wordt verzorgd en bemest, kan overmatige verspreiding van mos worden voorkomen. Hiertoe behoort ook regelmatig maaien, want als het gras hoog is, droogt het bodemoppervlak minder snel uit en dat werkt mos in de hand. Ook het regelmatig bemesten van het gazon, bijvoorbeeld met onze Plantura biologische gazonmest, maakt deel uit van goed onderhoud. Het versterkt de grassen en voorkomt een vlekkerige grasmat.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Mos in het gazon: Succesvol verwijderen en controleren

Als het gazon al een zachte mosdons heeft, zijn er verschillende manieren om dit te verwijderen:

1. mos in het gazon: Verticuteren en beluchten

De belangrijkste mechanische maatregel tegen mos is het verticuteren van het gazon. Hierbij wordt de grond enkele centimeters diep gekrabd om het mos en het bodemvilt te verwijderen. De graswortels lijden slechts minimale schade. Na het verticuteren wordt het mos uit het gras verwijderd en, in geval van zware mosaantasting, een tweede keer geverticuteerd. Na het verticuteren tegelijkertijd opnieuw inzaaien en bemesten. Gebruik bij het herzaaien zaden die speciaal aan de plaats zijn aangepast om een nieuwe mosaantasting te voorkomen.

Verticuteren van het gazon tegen mos
Het optimale seizoen voor verticuteren is de lente [Foto: mykhailo pavlenko/ Shutterstock.com]

2. kalk tegen mos in het gazon

Zure grond alleen veroorzaakt geen mosaantasting. Vaak is de lage pH-waarde het gevolg van een waterondoorlatende bodem. In ieder geval zijn grassen slechter bestand tegen zure omstandigheden dan mos, dat zich dus ongestoord kan verspreiden onder zure omstandigheden. Voordat u kalk toepast als middel tegen mos, moet u beslist de pH-waarde van uw grond testen. Als het onder de 5 is, kun je kalken. Na bekalking moet de pH-waarde op zijn best 6 – 6,5, maximaal 7 zijn. Als de pH-waarde van uw grond drastisch verandert door bekalking, bijvoorbeeld als de pH-waarde is gestegen van 4 naar 6,5, kan de mosaantasting voor korte tijd volledig verdwijnen. Mos reageert zeer gevoelig op veranderingen in de pH-waarde.

Voorzichtig: Het verdwijnen van het mos mag u er echter in geen geval toe verleiden om bij een volgende mosaantasting meteen weer te bekalken. Dit kan ertoe leiden dat de pH-waarde op een gegeven moment te hoog wordt voor de grassen. Vóór elke bekalking moet dus eerst de pH-waarde worden getest.

3. mos in het gazon: Juiste bemesting

Gazons houden van voedselrijke grond – mos daarentegen doet het goed op magere grond. Om de gazongrassen te versterken worden ze regelmatig voorzien van voedingsstoffen in de vorm van meststoffen. Aangezien mosaantasting vooral in het koude seizoen en aan het eind van de winter wordt bevorderd, kan dit het best worden voorkomen met een kaliumrijke herfstmeststof.

Gazon met gazonmest
Voor een perfect groen gazon is bemesten onvermijdelijk [Foto: photowind/ Shutterstock.com]

4. bemesten met compost

Op zware en natte gronden kan bemesting met compost de bodemstructuur helpen verbeteren. Compost kan ofwel met een hark of enkele weken na het schuren in het gazon worden gewerkt, gemengd met zand. Ook een bemesting met compost tijdens het herinzaaien wordt sterk aanbevolen. Een tot vijf liter fijne compost per vierkante meter wordt met een hark in het bestaande gazon gewerkt. De compost bedekt vervolgens het bodemoppervlak of het ingezaaide gazonzaad met maximaal één cm. Idealiter regent het kort nadat de compost is toegevoegd.

5. zand zware bodems regelmatig tegen mos

Om de lucht- en waterdoorlaatbaarheid van de bodem te verbeteren en zo ideale groeiomstandigheden voor grassen te creëren, worden zware gronden een of twee keer per jaar geschuurd. Gazon schuren is dus een typische methode om de oorzaken van mos te bestrijden. Voor licht zandige bodems, strooi 3 l zand/m2. Voor zeer kleiachtige bodems 5 l/m2. De korrelgrootte van het zand moet tussen 0,06 en 2 mm liggen.

Floragard Gazonzand
Na het verticuteren en voor het egaliseren van oneffenheden, lbelucht het gazon en verbetert de waterdoorlaatbaarheid, eVerhoogt de veerkracht.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Gazonzand

6. mos in het gazon: Correct maaien

Zelfs als het hinderlijk is, geldt de volgende regel: frequent maaien met weinig massaverlies wordt door het gazon beter verdragen en behoudt zijn concurrentiekracht tegen mos en onkruid. Hoe vaker het gazon wordt gemaaid, hoe dichter de grasmat en hoe moeilijker het is voor mos om zich tussen de grassen te vestigen. Om het gazon sterk te maken tegen mos is het effectief gebleken om telkens slechts een derde tot maximaal de helft van de gazonlengte te maaien. Nutsgazons die op een lengte van vier en een half tot zes cm gemaaid moeten worden, worden dus op een lengte van zeven en een half tot maximaal elf cm gemaaid.

Tussen haakjes: Siergazons worden vaker en korter gemaaid, schaduwgazons minder diep.

7. mosverdelger tegen mos in het gazon

Als het mechanisch verwijderen van het mos met de verticuteermachine niet lukt, kan in noodgevallen een zogenaamde mosdoder worden gebruikt. Vergeleken met onkruidverdelgers is ijzer-II-sulfaat een relatief milieuvriendelijke werkzame stof die het mos doet afsterven. Vóór de behandeling wordt het gazon gemaaid tot een diepte van vier cm. Door ijzer-II-sulfaat sterft het mos binnen ongeveer twee weken af. Vervolgens wordt het gazon geverticuteerd en geharkt om het dode mos te verwijderen. Na het verticuteren wordt het gazon meestal opnieuw ingezaaid om kale plekken in het gazon te dichten. Het is beter een paar weken te wachten na het gebruik van mosbestrijdingsmiddelen, omdat deze middelen een kiemremmend effect kunnen hebben.

Mos verwijderen met een hark
Hark het dode mos uit het gazon… [Foto: Syndy1/ Shutterstock.com]

Een belangrijke onderhoudsstap voor gazons is goed water geven. In dit artikel leest u wanneer en hoe u gazons goed moet besproeien.

Vergelijkbare berichten