Mulchen van gazons: Procedure en professionele instructies

Mulchen is een echt alternatief voor grasmaaien. We laten zien hoe je het gazon kunt mulchen en nemen de voor- en nadelen onder de loep.

Mulchmaaier op gazon
Het mulchen van het gazon is een interessante optie, vooral voor ecologisch ingestelde tuiniers. [Foto: Tretyakov Viktor/ Shutterstock.com]

Het mulchen van het gazon is een interessante optie, vooral voor ecologisch ingestelde tuiniers, omdat het de natuurlijke nutriëntencyclus sluit. Toch zijn er ook redenen om niet te mulchen en te maaien.

Inhoud

 • Mulchen van het gazon: Verschil met het maaien van het gazon
 • Mulchen van gazons: Hoe vaak en vanaf wanneer?
 • Mulchen van gazons: Ook met een normale grasmaaier?
 • Mulchen van gazons: zijn de bodem en de locatie geschikt?
 • Mulchen van gazons: Voordelen en nadelen
  • Mulchen van gazons: Moet ik niet meer bemesten?
  • Wat zijn de voordelen van mulchen?
  • Wat zijn de nadelen van mulchen?

Mulchen van het gazon: Verschil met het maaien van het gazon

Bij het mulchen van het gazon wordt het gemaaide gras niet opgevangen in een opvangbak, maar door de speciale mulchmaaier versnipperd en direct over het gazon verdeeld. De voedingsstoffen in het maaisel worden zo ter plekke afgebroken (gemineraliseerd) door bodemorganismen en komen vervolgens weer beschikbaar voor de bodem en het gazon. Deze nutriëntencyclus is het grootste verschil met grasmaaien, waarbij het gemaaide gras wordt opgevangen in de opvangmand. In de meeste tuinen waar het gazon wordt “gemaaid”, wordt het maaisel naar de openbare composteerplaats gebracht. Op die manier verdwijnen bij elke maaibeurt waardevolle voedingsstoffen uit de tuin en gaan ze voorgoed verloren voor het gazon. Bijgevolg moet het gemaaide gazon worden voorzien van nieuwe voedingsstoffen in de vorm van meststoffen. Een gemaaid gazon daarentegen hoeft veel minder vaak te worden bemest.

Mulchen van gazons: Hoe vaak en vanaf wanneer?

In het algemeen moet de mulch relatief klein worden gehakt en ook slechts in kleine hoeveelheden op het gazon blijven liggen. Het gemaaide gras moet door het gemaaide gazon op het bodemoppervlak kunnen vallen, waar het het snelst door bodemorganismen kan worden afgebroken. Als te veel en te lange grassprieten als mulch over het gazon worden verspreid, blijven ze als een laag op het oppervlak van het gazon liggen, waardoor het licht wordt ontnomen en slecht gaat rotten. De grassen verstikken dan onder de mulch. Daarom kunt u het gazon het beste eenmaal per week mulchen en de mulchmaaier zo instellen dat slechts twee tot drie cm grasmaaisel zich als mulch ophoopt.

Afhankelijk van de tijd van het jaar en de groeiomstandigheden van het gazon, is het soms beter om elke vijf dagen te mulchen (bijvoorbeeld in mei) en soms pas na tien dagen (waarschijnlijker in het midden van de zomer). Het is ook ideaal om het gazon in te korten tot vier à vijf cm met een mulchmaaier wanneer het zes à zeven cm lang is. Voor het mulchen moet het gazon altijd droog zijn, dus zorg ervoor dat er gedurende ongeveer 24 uur na het mulchen geen regen valt.

Mulchmaaier die maaisel verspreidt
Mulch moet relatief klein worden gehakt en alleen in kleine hoeveelheden op het gazon worden achtergelaten. [Foto: zsolt_uveges/ Shutterstock.com]

Mulchen van gazons: Zelfs met een normale grasmaaier?

Zogenaamde mulchmaaiers, die worden gebruikt voor het mulchen van gazons, zijn aangepaste kooimaaiers. Ze maaien niet alleen het gras, ze versnipperen het ook. Dit komt omdat de fijngehakte grasresten beter en sneller kunnen worden afgebroken. Een gewone grasmaaier kan het gras niet klein genoeg hakken en is daarom niet geschikt om te mulchen. Voor wie geen mulchmaaier durft te kopen omdat hij bang is dat het gazon snel te lang wordt, zijn gecombineerde mulchmaaiers geschikt. Waarschijnlijk juist voor dergelijke gevallen ontwikkeld, kunnen deze apparaten zowel normaal maaien als mulchen – ideaal als het gazon tijdens de vakantie te hoog is gegroeid.

Het gazon mulchen: Is de bodem en de locatie geschikt?

Op de meeste plaatsen is mulchen een super manier om het gazon en de bodem ten goede te komen en een natuurlijke voedingscyclus te creëren. Er zijn echter plaatsen en bodemomstandigheden waar mulchen minder goed werkt. Daartoe behoren tuinen met zeer zware, ondoordringbare grond, alsook schaduwrijke plaatsen en plaatsen met zeer veel neerslag. In deze omstandigheden rot de mulch minder goed door het gebrek aan zon en bevordert in het ergste geval zelfs de vorming van gazonvilt en mos. Vooral bij een combinatie van schaduw, regenachtig weer en slechte grond is mulchen niet aan te raden. Als u de voedingsstoffen van uw maaisel toch wilt gebruiken, is het de moeite waard om het te composteren en later te gebruiken als meststof voor bloemen en groenten.

Zelfs in regio’s met matige regenval kunnen er perioden van extreme regenval zijn. Vergeet niet dat deze natte omstandigheden minder geschikt zijn om te mulchen. Ga liever mulchen met slechts twee in plaats van drie cm gemaaid gras, schakel uw combitoestel op de maaifunctie of leen de gewone grasmaaier van uw buurman.

Grasmaaier rood Grasmaaien
Een goed onderhouden gazon wil regelmatig gemaaid worden [Foto: Michal Moravec/ Shutterstock.com]

Tussen haakjes: Op zeer zandige bodems, die in ons land vrij zeldzaam zijn, werkt mulchen ook minder goed vanwege de geringe biologische activiteit in de bodem.

Welke bodems en locaties zijn niet goed voor mulchen?

 • Zware, zeer lemige, slecht beluchte bodems
 • Schaduwrijke locaties
 • Regio’s met zeer veel neerslag, vooral in combinatie met zware grond of schaduwrijke gazons
 • Zeer zandige bodems
 • Alle andere gebruikelijke bodem- en terreinomstandigheden met regelmatige regenval zijn uitstekend geschikt voor mulchen.

Mulchen van gazons: Voordelen en nadelen

Wat wordt bedoeld met mulchen van het gazon en hoe het verschilt van het maaien van het gazon is al uitgelegd. Nu rijst de vraag welke voordelen het mulchen van gazons heeft of dat er ook nadelen zijn voor het gazon. Laten we beginnen met een bekende mythe over gazonbemesting.

Mulchen van het gazon: Moet ik niet meer bemesten?

Wanneer een gazon wordt gemulcht, krijgt het veel van de voedingsstoffen terug die het verloor toen het werd gemaaid. Maar een deel van de stikstof in de mulch gaat ook verloren via de bodemorganismen die het mulchwerk doen. Die willen immers ook iets eten. Daarom moet u ook van tijd tot tijd het gemulchte gazon bemesten. Minder dan gemaaide gazons, natuurlijk, maar nog steeds met regelmatige tussenpozen. Let op de tekenen van verschillende tekorten aan voedingsstoffen, bijvoorbeeld de verspreiding van onkruid in het gazon.

Wat zijn de voordelen van mulchen?

 • Vanuit ecologisch oogpunt biedt mulchen een groot voordeel: de natuurlijke nutriëntencyclus wordt gesloten. Gemulchte gazons en grond doen het beter dan gemaaide gazons onder normale bodem- en terreinomstandigheden.
 • Het gazon wordt beter gevoed en krijgt daardoor een mooie groene kleur.
 • Het bodemleven wordt bevorderd en de bodemstructuur wordt op lange termijn verbeterd.
 • In de zomer helpt mulchen het gazon om beter bestand te zijn tegen droogte.
 • Voor wie het weggooien van grasmaaisel tijdrovend is, kan mulchen werk en tijd besparen, omdat het groene maaisel gewoon kan blijven liggen.
Composthoop met maaisel
Maaisel bevat veel voedingsstoffen [Foto: Jozef Klopacka/ Shutterstock.com]

Wat zijn de nadelen van mulchen?

 • In zeer natte omstandigheden, op zeer schaduwrijke of zeer zanderige en droge plaatsen kan mulchen een uitdaging zijn.
 • Een groot nadeel van mulchen is de tijd die het kost. Vooral in natte en zachte seizoenen zoals het late voorjaar groeit het gazon erg snel en moet u de mulchmaaier minstens één keer per week starten. Voor grotere gebieden kan dit behoorlijk lastig zijn.
Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Het gazon maaien of het gazon mulchen? Wij presenteren de voor- en nadelen van beide methoden.