Als u bij het tuinieren in de herfst op een paar dingen let, kunt u dieren voedsel en winterverblijf bieden en zowel de bodem als de planten in uw tuin verzorgen. Hier vindt u alle taken voor de natuurlijke tuin in de herfst.

Roodborstje in herfstbladeren
Ook in de natuurtuin komt de herfst nu langzaam op gang [Foto: Menno Schaefer/ Shutterstock.com]

De herfst vormt altijd een grote uitdaging voor tuinbezitters, omdat er plotseling veel werk moet worden verzet om de tuin voor te bereiden op de winter. Wie natuurgericht tuinieren een warm hart toedraagt, kan het in de herfst wat rustiger aan doen: In plaats van bladeren, oud hout en verdroogde bloesems te verwijderen, kunnen deze in de tuin blijven, omdat ze vaak nog nuttig kunnen worden gebruikt. In ons artikel vertellen wij u welke tuinwerkzaamheden in de natuurlijke tuin in de herfst moeten worden uitgevoerd en welke werkzaamheden in tegenstelling tot conventioneel tuinieren achterwege blijven.

Inhoud

  • Natuurtuin in de herfst: bladeren laten liggen
  • Maak winterverblijven voor dieren
  • Maak een Benjes haag
  • Laat gevallen fruit liggen als voedsel voor dieren
  • Zaadstengels en gedroogde vaste planten laten staan
  • Groenbemesters zaaien
  • Aanplant van inheemse houtachtige planten en vaste planten

Natuurtuin in de herfst: laat de bladeren liggen

De kleurrijke bladeren maken menig tuinier in de herfst gek als ze op gazons en perken vallen en moeizaam moeten worden opgeharkt. In een natuurlijke tuin kunt u zich dit werk besparen zonder een slecht geweten te hebben: Bladeren vervullen een belangrijke taak als natuurlijke winterbescherming voor flora en fauna. Vooral dieren, waaronder egels, insecten en padden, gebruiken hoopjes bladeren als plek om te overwinteren. Bovendien dienen herfstbladeren als voedsel voor vele grotere en kleinere bodemorganismen, die de bladeren versnipperen en weer samenvoegen tot waardevolle humus, zodat de bladeren dienen als natuurlijke meststof voor de bodem. Let op: Gazons mogen in de winter niet bedekt zijn met een dikke laag bladeren, omdat de grassen in de winter nog af en toe fotosynthese toepassen.

Tip: Loof met veel looizuren of een hoog koolstofgehalte, bijvoorbeeld van diverse naaldboomsoorten, eiken, paardenkastanjes, walnoten, beuken en populieren, rot zeer langzaam en vormt in de loop der jaren vaak een dikke laag ruwe humus op de bodem. Als u een dergelijke stijging van het bodemniveau wilt vermijden, kunt u het half verrotte materiaal in het voorjaar gemakkelijk verwijderen. Bladeren van berken, iepen en haagbeuken rotten veel sneller en kunnen vaak blijven liggen.

Wie niet helemaal wil afzien van netheid in de tuin en bijvoorbeeld verharde delen of looppaden bladvrij wil maken, moet altijd een hark of bezem gebruiken, en eventueel bladblazers. Bladzuigers horen niet thuis in een natuurlijke tuin, want niet alleen storen ze tuindieren met hun luide geluiden, maar ze zuigen ook tal van micro-organismen en insecten op. De opgeharkte bladeren kunnen dan elders in de tuin worden opgestapeld als schuilplaats voor dieren of worden gebruikt als vorstbescherming voor houtige planten. Andere nuttige toepassingen van herfstbladeren in een natuurlijke tuin zijn het mulchen van bedden of composteren. Bij deze laatste moet echter worden opgemerkt dat het rotten van de bladeren vaak zeer lang duurt. Om te voorkomen dat de bladeren de compostering van uw andere organische afval belemmeren, moet u daarom een aparte composthoop voor bladeren aanleggen en het rottingsproces ondersteunen door zo nodig stikstof toe te voegen.

Tip: Ziek afgevallen blad, bijvoorbeeld van bomen met schurft, schurftziekte of roosterroest, moet indien mogelijk niet worden gecomposteerd, maar uit de tuin worden verwijderd. Als het besmette loof in de tuin blijft, kunnen ziekteverwekkers daarin overleven, neemt de infectiedruk in het volgende jaar aanzienlijk toe en komt de oogst in gevaar of wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk.

Pad in herfstbladeren
Voor padden zijn hoopjes bladeren een ideaal winterverblijf [Foto: Taras Valerievich/ Shutterstock.com]

Het creëren van winterverblijven voor dieren

Wanneer de temperaturen en de eerste bladeren vallen, gaan talrijke dieren op zoek naar een geschikt winterverblijf. Wie niet de luxe heeft om naar warmere oorden te trekken, zoekt vaak een toevluchtsoord in de tuin. Daarom is het des te belangrijker dat de natuurlijke tuin voldoende schuilplaatsen biedt in de winter. In een natuurlijke tuin mogen dood hout en bladeren in de herfst dan ook nooit worden opgeruimd, omdat ze een goede schuilplaats vormen voor egels en insecten. Als u de egel in de herfst wilt ondersteunen, kunt u ook een egelhuis op een geschikte plek plaatsen als winterverblijf, en u kunt ook insecten helpen door een insectenhotel te bouwen.

Inheemse struiken en bomen bieden vogels schuilplaatsen en dienen ook als voedselbron. Bovendien kunt u tijdens het tuinieren in de herfst nieuwe nestkastjes ophangen – hoewel deze in de winter niet worden gebruikt om te broeden, maken veel vogels er dankbaar gebruik van als bescherming tegen het weer. En u kunt ook vogels in de tuin ondersteunen met een vogelvoederhuisje. De herfst is het hoogseizoen voor het voeren van wilde vogels. Met ons Plantura strooivoer, bijvoorbeeld, kunt u tal van tuinvogels een voedzame en energierijke boost geven tijdens de koude helft van het jaar.

Plantura strooivoer voor wilde vogels
Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Als u nog geen composthoop hebt, moet u er in de herfst snel een aanleggen: compost dient niet alleen als natuurlijke meststof in de natuurlijke tuin – omdat de composthoop in de winter ook aangenaam warm blijft, wordt hij door padden vaak gebruikt als schuilplaats. In de herfst kunnen ook droge stenen muren of steenhopen worden gebouwd, die door trage wormen, padden en diverse insecten worden gebruikt om te overwinteren.

Hoewel de herfst en de winter vaak worden gebruikt om oude en dode bomen te kappen, moeten deze in een natuurlijke tuin zo mogelijk blijven staan, omdat talrijke dieren zoals de vleermuis graag overwinteren in boomholten en holle bomen in het bijzonder. In plaats van de winter is het daarom beter om maart te gebruiken om oude bomen te vellen, aangezien de meeste dieren hun winterslaap al hebben beëindigd. Belangrijk: Vanaf 30 maart is het kappen en zwaar snoeien van bomen en struiken weer verboden vanwege het broeden van vogels.

Tip: Een goed alternatief voor het kappen van oude en rotte bomen is radicaal snoeien. Alle delen van de boom die dreigen te breken worden teruggesnoeid zodat er geen valgevaar meer is, maar de resterende stam blijft in de tuin staan. Beplant met klimrozen of klimop zijn zulke boomstammen niet alleen een geweldige blikvanger, maar dienen ze de komende jaren ook als ideale schuilplaats voor tuindieren.

Egel in herfstbladeren
Bladeren en kreupelhout dienen egels als schuilplaats in de winter [Foto: Coatesy/ Shutterstock.com]

Maak een Benjes haag

Bij tuinieren in de herfst hopen veel takken en twijgen zich op door snoeiwerk. En vaak weet je niet waar je ze moet laten: stapels rijshout hebben een grote meerwaarde voor de fauna in de tuin, maar ze zien er snel rommelig uit, vooral in kleinere tuinen, en zijn daarom niet bij alle tuiniers populair. Een goed alternatief voor de natuurtuin is daarom de aanleg van een zogenaamde Benjes- of doodhouthaag. Hierbij worden delen hout losjes op elkaar gestapeld en met houten palen bevestigd om een decoratief scherm te creëren. Maar de Benjes-haag is niet alleen visueel aantrekkelijk – als u de haag in de herfst in de natuurtuin plant, zult u al snel merken dat veel tuinbewoners de haag kiezen als plek om zich terug te trekken. Egels, relmuizen en kleine reptielen gebruiken de Benjeshaag graag als overwinteringsplaats, maar ook padden en talrijke insectensoorten vinden er een geschikte schuilplaats. In het voorjaar wordt de Benjeshaag al snel een kinderkamer, als roodborstjes, winterkoninkjes en co. door het dode hout een nestgelegenheid vinden. Maar dit tuinelement dient niet alleen als habitat, het creëert zelf ook nieuw leven: Terwijl het hout langzaam wegrot, hopen nieuwe plantenzaden zich op in de haag en beginnen te ontkiemen, zodat na enkele jaren uit de losse stapel dood hout een levende, gezonde wilde haag groeit.

Deadwood haag
Benjes hagen zijn een verrijking voor elke tuin [Foto: mmuenzl/ Shutterstock.com]

Laat gevallen fruit liggen als voedsel voor dieren

Fruitbomen zitten in de herfst vaak zo vol dat het bijna onmogelijk is om ze te oogsten. Het resultaat: grote aantallen appels, peren en pruimen liggen als afgevallen fruit onder de bomen. Veel tuiniers zijn nu geneigd de vruchten gewoon op te harken en weg te gooien. Maar het fruit kan nog steeds goed gebruikt worden: Gevallen fruit met slechts kleine kneuzingen kan worden verwerkt tot marmelade of jam. De overgebleven gevallen vruchten kunnen gewoon op hun plaats blijven liggen en worden door allerlei tuindieren dankbaar aanvaard als voedselbron. Vooral veel vogelsoorten zijn blij met vers fruit als voedselbron in de herfst en winter, maar ook veel nuttige insecten zijn dankbaar voor de extra portie voedsel. Als u bang bent dat wespen worden aangetrokken door het gevallen fruit en u zouden kunnen steken, kunt u het gevallen fruit ook verzamelen en in een meer afgelegen hoek van de tuin leggen. Zo kunnen de dieren toch profiteren van de gevallen vruchten zonder de mensen in de weg te zitten.

Tip: In tegenstelling tot gevallen fruit moeten zogenaamde fruitmummies, d.w.z. fruit dat door ziekte aan de boom is blijven hangen, altijd worden verwijderd. Deze bevatten vaak sporen van ziekteverwekkers die de boom het volgende jaar opnieuw kunnen infecteren – verwijdering is dus essentieel om de boom gezond te houden.

Gevallen fruit voor vogels
Laat zaadstengels en vaste planten in de herfst staan – het wild zal blij zijn. [Foto: M Rose/ Shutterstock.com]

Laat zaadhoofden en verdorde vaste planten staan

Lange tijd werd het terugsnoeien van verdorde vaste planten en het verwijderen van de zaadstengels beschouwd als een van de taken in de herfst. In de natuurlijke tuin moet je jezelf dit werk besparen: In feite kunnen de resten van vaste planten en bloemen nog heel nuttig zijn. De voedzame zaden zijn een prachtige bron van voedsel voor talrijke vogelsoorten, en de holle stengels en overblijvende bladeren vormen een ideaal winterverblijf voor insecten. Bovendien heeft het niet snoeien ook voordelen voor de plant, omdat de verdorde stengels en bladeren vaak al de pas ontstane scheutknoppen beschermen en als natuurlijke winterbescherming dienen. Slechts in één geval moet je in de herfst in de natuurtuin naar de schaar grijpen: Als een plant dood of ziek is, moeten alle aangetaste plantendelen worden verwijderd, zodat de ziekte niet op andere planten wordt overgedragen.

Tip: Als u volgend jaar vaste planten of groenten wilt vermeerderen, moet u deze tijd gebruiken om de zaadkoppen zorgvuldig te verzamelen. Gedroogd en bewaard op een donkere, droge plaats zijn ze perfect om volgend jaar te zaaien.

Zaaien van groenbemesters

Wanneer de herfst en de winter in de natuurlijke tuin aanbreken, worden de bedden vaak kaal. Helaas liggen met name groentebedden in de herfst en winter vaak braak. In de herfst en winter kunnen de bedden in de natuurlijke tuin echter niet alleen mooi, maar vooral ook nuttig worden beplant. Zogenaamde groenbemesters in de winter hebben verschillende voordelen: Enerzijds beschermen de planten de tuingrond tegen erosie en bieden ze in veel gevallen schuilplaatsen voor tuindieren. Anderzijds dienen groenbemesters vooral als natuurlijke bodemverbetering, omdat veel van deze planten stikstof aan de bodem bijdragen en ervoor zorgen dat de bodem door hun wortels goed wordt losgemaakt. Bovendien wordt de bodem bedekt en deze thermische isolatie komt vooral het bodemleven ten goede. Geschikte planten voor groenbemesting in de herfst zijn bijvoorbeeld winterwikke (Vicia villosa) of rode klaver (Trifolium pratense).

Groenbemesting met rode klaver
Rode klaver is een goede groenbemester voor de herfst [Foto: Yuliya Papkova/ Shutterstock.com]

Aanplant van inheemse houtachtige planten en vaste planten

De herfst is de ideale tijd om heesters en vaste planten te planten en zo uw tuin opnieuw in te richten. Dit geldt ook voor de natuurlijke tuin: De herfst is een uitstekende tijd om nieuwe heesters, struiken, vaste planten en hagen te planten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de nieuwe tuinbewoners inheems zijn in Duitsland. Exotische planten, zoals ze tegenwoordig vaak in tuinwinkels te vinden zijn, hebben helaas soms het nadeel dat ze steriel gekweekt zijn en dus stuifmeel noch nectar klaar hebben, of dat ze door hun vreemde bloemontwerp niet door inheemse dieren gebruikt kunnen worden. Daarom is het des te belangrijker om uw eigen tuin te voorzien van een even mooi als nuttig plantenassortiment: Inheemse struiken bieden vaak een goede schuilplaats voor vogels en dragen in de herfst en winter vaak vruchten, die een waardevolle voedselbron vormen – en bovendien de wintertuin verrijken met hun heldere kleuren. Insectvriendelijke vaste planten en bijenvriendelijke heesters zijn een verrijking voor elke tuin, niet alleen vanwege hun bloemenpracht, maar ook vanwege hun ecologische meerwaarde, want ze leveren voedsel voor de meest uiteenlopende dieren.

Elke natuurgerichte tuin is een verrijking voor het milieu. Meer informatie over de verzorging en het ontwerp van een natuurlijke tuin vindt u in ons speciale artikel.

Vergelijkbare berichten