Nematoden fungeren als nuttige insecten tegen vele plantenplagen. Maar wat zijn nematoden en hoe gebruik je ze correct?

Nematoden onder de microscoop
Nematoden kunnen op vele manieren worden gebruikt als nuttige organismen [Foto: D. Kucharski K. Kucharska/ Shutterstock.com]

Nematoden bieden de mogelijkheid een groot aantal plagen biologisch te bestrijden. Bij het gebruik van nematoden moet u echter altijd in gedachten houden dat het levende organismen zijn. Wij tonen u tegen welke plagen u nematoden kunt gebruiken en hoe u correct te werk gaat. In dit artikel vindt u alle informatie die u nodig hebt voor een succesvolle toepassing van aaltjes.

Inhoud

 • Nematoden: Profiel, Uiterlijk & Co.
 • Nematoden als nuttige organismen
 • Toepassing van nematoden: Tijdschema, procedure en duur van de actie
  • Nematoden tegen varenrouwmuggen
  • Nematoden tegen snuitkevers
  • Nematoden tegen engerlingen
  • Nematoden tegen mieren
  • Nematoden tegen slakken
  • Nematoden tegen andere plagen

Nematoden: Profiel, Uiterlijk & Co.

Nematoden, ook bekend als aalwormen, zijn transparant tot wit van kleur en niet met het blote oog te zien. Tot op heden zijn er meer dan 20.000 verschillende soorten bekend. Nematoden hebben zeer verschillende kenmerken, afhankelijk van de soort. De kleine aaltjes voeden zich soortspecifiek met bijvoorbeeld planten, bacteriën, algen, schimmels, roofdieren of dode dieren. Vele leven ook parasitair, bijvoorbeeld spoelwormen, trichinella en zweepwormen, die alle ook tot de nematoden behoren.

De aaltjes (Nematoda) die relevant zijn voor de teelt van gewassen zijn kleine aaltjes, minder dan een millimeter groot. Afhankelijk van de specialisatie van hun voeding kunnen ze schadelijk of gunstig zijn voor de plant. Sommige soorten kunnen als plaag groenten en andere planten aantasten. Als u problemen heeft met aaltjes, zal ons artikel over aaltjes als ongedierte u zeker helpen.

Nematode onder de microscoop
De meeste nematoden zijn microscopisch klein [Foto: F.Neidl/ Shutterstock.com]

Nematoden als nuttige organismen

Wat maakt sommige nematoden tot effectieve nuttige insecten? Nematoden kunnen zich actief verplaatsen en verspreiden in de bodem. Dit vermogen geeft de nematoden een grotere kans om prooien in de tuin tegen te komen. Door hun geringe grootte kunnen de nematoden via lichaamsopeningen het binnenste van het ongedierte binnendringen en het zo doden. Ze gebruiken dan de plaaglichamen om zich voort te planten. Nematoden hebben veel kleinere bondgenoten bij de bestrijding van ongedierte: het zijn speciale bacteriën die in symbiose leven met de nematoden. Wanneer een nematode en een geschikt prooidier elkaar ontmoeten, injecteert de nematode de bacterie in het slachtoffer. Deze verteren dan de plaag van binnenuit – de nematode kan dan de prooi als voedsel gebruiken en zich voortplanten. De nematoden verlaten dan de gedode plaag en gaan op zoek naar een nieuwe gastheer. Op die manier kunnen de aaltjes onder goede omstandigheden maandenlang in de grond blijven.

Een ander voordeel is dat het gebruik van nematoden geen negatieve neveneffecten heeft op uw planten of het milieu. Overigens zijn het in bijna alle gevallen de plaaglarven en niet de volwassen plaagdieren die door de nematoden worden bestreden.

Door de grote soortenrijkdom van nematoden kunnen bijvoorbeeld veel verschillende plagen worden aangepakt:

 • Schimmelmuggen
 • Foul Mouth Weevil
 • Meikeverlarven
 • Mieren
 • Slakken
 • Kersen fruitvliegen
 • Buxusboorder
 • Mollenkrekels
 • Trips
 • Weideslakken

Toepassing van nematoden: Tijdschema, procedure en duur van de actie

Voor een succesvolle toepassing van nematoden moet met een aantal punten rekening worden gehouden:

 • Voordat u nematoden kunt gebruiken, is het belangrijk dat u uitzoekt om welke plaag het gaat. Alleen bepaalde nematoden kunnen worden ingezet tegen verschillende plagen.
 • Wanneer de juiste tijd van het jaar is om een behandeling met nematoden toe te passen, hangt af van de plaag en het weer. Als het te koud of te droog is, zijn de nematoden niet actief. Aangezien gewoonlijk alleen de larven van de plaag in de bodem kunnen worden bestreden, moet het tijdstip zo worden gekozen dat de plaag zich in het larvenstadium bevindt. Wij geven u hieronder de optimale tijden om de meest voorkomende plagen te bestrijden.
 • De bodemtemperatuur moet goed zijn voor de respectieve aaltjessoorten. Als de temperatuur te laag is, stoppen de aaltjes volledig met hun activiteit. De meeste soorten kunnen worden gebruikt bij een bodemtemperatuur tussen 12 en 28 °C.
 • Nematoden zijn gevoelig voor UV licht. Daarom moet u vermijden de nematoden overdag toe te passen. De avond of vroege ochtend is beter geschikt.

Waar kan ik nematoden kopen? U kunt verschillende nematoden kopen op internet in gespecialiseerde winkels of via bestelkaarten van het tuincentrum. In onze Plantura online shop kunt u ook drie verschillende soorten nematoden bestellen die effectief zijn tegen de meest voorkomende plagen. U ontvangt de nematoden dan als duurzame permanente larven in een poeder dat als draagstof dient direct in uw brievenbus.
Om deze slapende toestand te behouden, is het belangrijk dat u de nematoden in de koelkast bewaart tot u ze gebruikt. Hoe lang u de nematoden kunt bewaren, vindt u op de verpakking van het product. Onze Plantura nematoden kunnen tot 6 weken bewaard worden tot gebruik.

Wat is de juiste procedure voor de toepassing van nematoden? Meng het poeder met de nematoden met water. De exacte mengverhouding staat op de productverpakking. U moet het te behandelen gebied goed bevochtigen met water voordat u de nematoden aanbrengt. De suspensie kan nu met een gieter gelijkmatig over het te behandelen gebied worden verspreid. De grootte van dit gebied is ook te vinden op de verpakking van het product. Na de toepassing moet u het behandelde gebied opnieuw besproeien met water om de nematoden in de grond te spoelen. Terwijl de aaltjes hun werk doen, moet u ervoor zorgen dat de grond altijd vochtig is. Wateroverlast moet echter tot elke prijs worden vermeden.

Vrouw besproeit bed met gieter
De nematoden worden op het te behandelen gebied aangebracht met de gieter [Foto: DUSAN ZIDAR/ Shutterstock.com]

Tip: Voor plagen met een meerjarige ontwikkelingscyclus, zoals tuinbladkevers of veenmollen, raden wij aan de nematoden meerdere jaren na elkaar toe te passen.

Hoe zit het met de werkingsduur van nematoden? De eerste dode larven zijn al na enkele dagen in de grond te vinden. De geïntroduceerde aaltjes kunnen onder zeer goede omstandigheden enkele maanden in de bodem blijven, maar hun aantal neemt gestaag af. Optimale plaagbestrijding vindt alleen plaats in de eerste vier weken na toepassing.

Tip: Als bijvoorbeeld larven van de dikbekkever (Otiorhynchus) met succes zijn aangevallen en gedood door nematoden, worden ze roodbruin. Zo kunt u controleren of de toepassing heeft gewerkt.

Samenvatting: Hoe nematoden correct toepassen

 • Het tijdstip van de behandeling hangt af van de plaag en is te vinden in de bijsluiter.
 • De bodemtemperatuur moet permanent tussen 12 en 28 °C liggen.
 • Breng de nematoden ’s morgens of ’s avonds aan.
 • Meng het gekochte poeder samen met de nematoden met water.
 • Breng de aaltjes met de gieter aan op de bevochtigde grond en geef ze vervolgens water.
 • Houd de grond ten minste twee weken vochtig om de aaltjes te stimuleren.
Close-up van een varenrouwmug
Schimmelmuggen kunnen bijzonder schadelijk zijn voor potplanten [Foto: Tomasz Klejdysz/ Shutterstock.com]

Nematoden tegen varenrouwmuggen

De volwassen varenrouwmuggen (Sciaridae) beschadigen planten niet echt. De larven van de varenrouwmuggen leven echter in de grond en voeden zich onder andere met jonge wortels. Zo kunnen de larven de planten beschadigen. Vooral kamerplanten worden vaak aangevallen door varenrouwmuggen. Wij hebben in ons artikel nuttige tips over het bestrijden van schimmelmuggen voor u verzameld.
De nematodensoorten Steinernema feltiae (SF nematoden) heeft bewezen effectief te zijn tegen varenrouwmuggen. Steinernema feltiae kan het hele jaar door op kamerplanten worden gebruikt en buiten vanaf 12 °C bodemtemperatuur. Onze Plantura SF nematoden worden op deze pagina nader toegelicht.

Plantura SF Nematoden
Plantura SF Nematoden

Nematoden van de soort Steinernema feltiae
voor de biologische en doeltreffende bestrijding van varenrouwmuggen, fruitmotten en mieren.

Koop hier!

In geval van een zware aantasting of als u op veilig wilt spelen, adviseren wij het gecombineerde gebruik met een biologisch middel op basis van neemolie. Met onze Plantura Organic Fungus Gnat Repellent Neem kunt u zich op een natuurlijke manier ontdoen van schimmelmuggen.

Nematoden tegen snuitkevers

Dikbekkevers, of beter gezegd hun larven in de bodem, kunnen ook worden bestreden met nematoden. Dus die rododendron (Rhododendron), klimop (Hedera helix), hortensia’s (Hortensia) en andere planten worden gespaard van de gevreesde laurierkers, kunnen HB-aaltjes worden gebruikt. De nematodensoorten Heterorhabditis bacteriophora kan worden toegepast vanaf een bodemtemperatuur van 12 °C en wordt gebruikt voor de betrouwbare en biologische bestrijding van de zwarte taxuskever. Wij adviseren een toepassing van onze Plantura HB-nematoden tussen april en mei of anders tussen augustus en september. Meer informatie over de bestrijding van de grote larve met nematoden vindt u in ons speciale artikel.

Grote snuitkever en blad met voedingssporen
Het voeden van de baai is typisch voor een aantasting door de grote bladsprietkever [Foto: Tomasz Klejdysz/ Shutterstock.com]

Nematoden tegen engerlingen

Meikevers zijn de larven van bladhaantjes zoals junikevers (Amphimallon solstitiale), meikever (Melolontha melolontha) of rozenkever (Cetoniinae). Ze kunnen schade toebrengen aan gazons als ze zich massaal vermeerderen. De volledige en permanente bestrijding van engerlingen kan soms jaren duren bij de hardnekkige larven – vooral bij de meikever. De reden hiervoor is gelegen in de vele larvale stadia van de engerlingen, die niet allemaal gevoelig zijn voor de effecten van sprays.
Een biologische bestrijding is het gebruik van HB-aaltjes tegen meikever-, junikever- en rozenkeverlarven. Aangezien alleen de eerste twee jonge ontwikkelingsstadia van de engerlingen effectief worden bestreden, is het tijdstip van bestrijding zeer belangrijk, evenals de juiste aaltjessoort: Heterorhabditis bacteriophora kan tussen juli en september worden gebruikt tegen engerlingen van junikevers, tuinbladhaantjes en vliegende kevers.

Plantura HB Nematoden
Plantura HB Nematoden

Nematoden van de soort Heterorhabditis bacteriophora
voor de biologische en doeltreffende bestrijding van zwarte engerlingen & witte engerlingen

Koop hier!

Nematoden tegen mieren

Mieren zijn niet echt ongedierte en maken deel uit van een gezonde tuin. Maar als ze uit de hand lopen op terrassen of paden, kan controle noodzakelijk worden. In dit geval kunt u, net als bij varenrouwmuggen, onze Plantura SF aaltjes van de soort Steinernema feltiae gebruik. De nematoden verstoren de mieren zodat ze samen met hun broedsel de behandelde zone verlaten.

Mierenstraat op een huismuur
Mieren kunnen erg vervelend zijn op het terras of op paden [Foto: Yashkin Ilya/ Shutterstock.com]

Mieren kunnen vervelend zijn, vooral binnenshuis. Wij raden u aan een biologisch product te gebruiken om mieren in huis te bestrijden. Een bijzonder veilig product voor mens en dier is bijvoorbeeld ons Plantura mierenbestrijdingsmiddel InsectoSec®, dat zuivere diatomeeënaarde als actief bestanddeel gebruikt.

Nematoden tegen slakken

Zoals elke hobbytuinier weet, kunnen slakken aanzienlijke schade aanrichten in de tuin. U kunt ook nematoden gebruiken om slakken te bestrijden. Het bijzondere voordeel: slakken vermenigvuldigen zich bijzonder sterk bij vochtig weer. De aaltjes hebben ook vochtige omstandigheden nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Voor een doeltreffende bestrijding van slakken moet u de nematodensoorten Phasmarhabditis hermaphrodita kan worden gebruikt. De optimale bodemtemperatuur ligt tussen 12 en 25 °C. Een ander voordeel is dat de onschadelijke wijngaard- en huisjesslakken gespaard blijven.

Draadwormen tegen ander ongedierte

De nematode Steinernema feltiae is niet alleen effectief tegen varenrouwmuggen en mieren, maar ook tegen de larven van de kersenfruitvlieg. Het effect is echter lang niet zo goed als bij de varenrouwmug. De larven van de kersenfruitvlieg kunnen alleen worden bestreden op het moment dat de larven van de aangetaste kers in de grond trekken. Daarom moeten de nematoden zodanig op de bodem worden aangebracht dat zij gedurende die tijd actief in de bodem aanwezig zijn. Een goed moment hiervoor is begin juni.

Om nematoden tegen de buxusboorder te kunnen gebruiken, moeten de nematoden in een specifiek bevochtigingsmiddel worden verwerkt. Dit is de enige manier waarop zij in direct contact kunnen komen met de larven van de buxusboorder.
De nematodensoorten Steinernema carpocapsae is geschikt voor de bestrijding van de buxusboorder. Exacte instructies voor de juiste toepassing vindt u op de productverpakking. Het optimale tijdstip voor behandeling is twee weken nadat je de eerste volwassen dieren hebt ontdekt. Wij raden aan een keverval te gebruiken om dit tijdstip te bepalen.
Voor een effectieve en milieuvriendelijke bestrijding van de buxusboorder kunnen wij u ook een middel aanbieden op basis van de eveneens levende Bacillus thuringiensis wordt aanbevolen. Een vergelijkbaar middel is bijvoorbeeld onze Plantura Zünslerfrei XenTari®.

Mollenkrekel in een bed
Nematoden kunnen ook worden gebruikt tegen veenmollen [Foto: Soru Epotok/ Shutterstock.com]

Te grote aantallen veenmollen (Gryllotalpidae) kunnen zeer hinderlijk worden in de moestuin. De nematodensoorten Steinernema carpocapsae kan gebruikt worden tegen veenmollen. In dit geval worden de volwassen dieren aangevallen en gedood. De optimale tijd voor de bestrijding is tussen maart en juli bij een bodemtemperatuur van 12 °C.

Weideslakken kunnen een probleem zijn, vooral in gazons. Biologische bestrijding is mogelijk met onze Plantura SC aaltjes tegen weideslakken. De larven van de weideslang worden gedood door de nematodensoort Steinernema carpocapsae wordt gedood. De optimale bestrijdingsdatum is ongeveer twee weken na de vluchtpiek van de weideslakken, tussen september en oktober.

Plantura SC nematoden
Plantura SC Nematoden

Nematoden van de soort Steinernema carpocapsae
voor de biologische en doeltreffende bestrijding van veenmollen, weideslakken & gravende rupsen.

Koop hier!

Nematoden kunnen ook worden ingezet tegen trips (Thysanoptera). De bloemdrips (Frankliniella occidentalis) is een van de meest voorkomende soorten en is vooral een probleem in kassen of in woonruimtes. Steinernema feltiae valt de pop van de trips aan en doodt hem. De controle kan dus het hele jaar door plaatsvinden.

Naast aaltjes is er nog een hele reeks andere dierlijke helpers die je kunnen helpen om ongedierte in de tuin op afstand te houden. In ons overzichtsartikel presenteren we andere nuttige insecten in de tuin.

Vergelijkbare berichten