Een overbemest gazon heeft vele gezichten. We leggen uit hoe je de symptomen van overbevruchting kunt herkennen en wat je eraan kunt doen.

Gazon met gele vlekken
Een te royaal gebruik van minerale gazonmeststoffen kan schade aan het gazon veroorzaken [Foto: SingjaiStock/ Shutterstock.com]

Als u uw eigen gazon of dat van uw buren eens goed bekijkt, zal het u snel opvallen: in bijna elk gazon zit wel ergens een kale plek, een verkleuring of een andere oneffenheid. Soms is de reden gewoon dat niet het juiste gazonzaadmengsel is gekozen. Een andere reden voor dergelijke gazonschade kan het overmatig gebruik van minerale gazonmeststoffen zijn. In dit artikel leggen we uit hoe u overbemesting kunt herkennen en wat u er preventief of acuut aan kunt doen. Als u ook op zoek bent naar algemene informatie over het onderwerp bemesting van gazons, vindt u die in ons overzichtsartikel.

Inhoud

 • Hoe herken ik overbemesting in een gazon?
 • Hoe ontstaan schroeiplekken in het gazon?
 • Wat kan worden gedaan tegen overbemesting van gazons?
 • Gazons goed bemesten: Tips voor een correcte toepassing

Als voor de bemesting van het gazon een zuiver minerale meststof wordt gebruikt, kan gemakkelijk overbemesting optreden. Lichte en zware overbemesting zijn te herkennen aan verschillende kenmerken, die wij u kort willen voorleggen. Wij geven u dan tips om uw gehavende gazon te redden.

Hoe herken ik overbemesting in het gazon?

Hoe overbemesting eruit ziet, hangt af van hoe dramatisch de overbemesting is geweest. In mildere gevallen vertonen de gazonplanten symptomen van een voedingsoverschot. De belangrijkste hebben wij hier in een tabel samengevat.

Voedingsstoffen Overtollig syndroom
Stikstof (N) – Overmatige mastiekgroei; broze, gekrulde of dik gezwollen bladeren
– Gevoeligheid voor vorstschade
– Donkergroene kleur
– Gevoeligheid voor schimmelziekten
– Wortelsterfte
– Veroorzaakt calcium- en magnesiumtekort: groeivertraging, afsterven van bladpunten, verminderde wortelgroei, vergeling
Fosfaat (P) – Geen/nauwelijks symptomen op de plant
– “Fixatie” in de bodem, bij zeer zware overbemesting ook uitspoeling naar het grondwater en vervuiling van natuurlijke wateren
Kalium (K) – Veroorzaakt calciumtekort: groeivertraging, afsterven van bladpunten
Magnesium (M) – Veroorzaakt calciumtekort: groeivertraging, afsterven van bladpunten

Lichte overbemesting is niet te dramatisch en hoeft niet behandeld te worden. U moet in de toekomst echter oppassen dat u niet te veel van het teveel aan voedingsstoffen verspreidt. Of u kunt een hoofdzakelijk organische gazonmeststof gebruiken, zoals onze Plantura Organische Gazonmeststof. Dit maakt overbemesting bijna onmogelijk door de langzame omzetting van de voedingsstoffen.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Wanneer gazons zwaar overbemest zijn, worden ze eerst geel, dan bruin en uiteindelijk sterven ze over een groot gebied af. De leek kan dan spreken van “verbranding”, maar in feite is het de hoge concentratie mestzouten in de bodem die problemen veroorzaakt voor de wortels van het gazon.

Hoe worden de brandwonden in het gazon veroorzaakt?

De “brandwonden” worden veroorzaakt door wat bekend staat als exosmose. Om deze term beter te begrijpen moet men zich een beetje verdiepen in de nutriëntenopname van planten. Planten nemen actief veel van de benodigde voedingsionen op via speciale kanalen in de wortelhaarcellen. Dit verhoogt de concentratie van ionen in deze cellen. Omdat water zich altijd verplaatst van lage ionenconcentraties naar hogere ionenconcentraties, trekken de cellen gevuld met voedingsionen water aan en absorberen het. Zo brengt het water de concentraties in de wortelhaarcel en de bodem weer in evenwicht. Men zegt dat het water de “osmotische gradiënt” volgt. Planten creëren dus actief een soort zuigkracht om water op te nemen.

Bij ernstige overbemesting wordt dit effect omgekeerd, vandaar de term “exosmose”: als er plotseling veel voedingsionen buiten de wortel zijn, is de concentratie van deeltjes daar hoger. De osmotische gradiënt loopt dan andersom en de plantenwortel kan niet zoveel ionen opnemen dat er een hogere concentratie in zijn wortels is. Daardoor trekt het water uit de plant en kan deze zijn vitale functies niet langer handhaven. Overigens brengt strooizout op deze manier ook schade toe aan planten.

Kleine gele vlekken in het gazon
Scherp afgetekende plekken worden veroorzaakt door mestzout dat op bepaalde plekken te royaal is opgebracht [Foto: mykhailo pavlenko/ Shutterstock.com]

Tip: Ook gemorste benzine of benzinemengsel, lijmolie van een kettingzaag, pesticiden of schoonmaakmiddelen die per ongeluk op het gazon terecht zijn gekomen, leiden in voldoende hoeveelheden tot kale plekken. Daarom mag apparatuur alleen op verharde terreinen worden getankt en horen schoonmaakmiddelen dus niet in de tuin thuis. In onze Plantura Shop vindt u milieuvriendelijke alternatieven voor schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Wat kunt u doen tegen overbemesting van gazons?

Het is al gebeurd: Bij het vullen van de kunstmeststrooier is de zak met minerale gazonmest gekanteld en is de inhoud over een halve vierkante meter gazon verspreid. Nu moet je snel en grondig handelen:

 • Verwijder zoveel mogelijk meststof uit het gazon met gehandschoende handen.
 • Gebruik een hark om zoveel mogelijk mestkorrels uit de grasmat te harken.
 • Geef het getroffen gebied lang en grondig water – dit zal de verhoogde voedingsstofconcentratie verdunnen

Als u uw hele gazon in een veel te hoge concentratie hebt bemest, helpt ook alleen een grondige besproeiing. Overigens is dit zelfs een basisregel bij het bemesten van gazons: U kunt het beste alleen kunstmest strooien als er binnen een dag regen wordt voorspeld. Is dit niet het geval, dan moet de meststof in de grond worden gebracht en door besproeiing worden verdund.

Als er nu echter sprake is van overbemesting of misschien heeft een hond ongemerkt een gat in het gazon geplast met zijn urine, dan is het enige wat gedaan kan worden het gazon op dit punt herstellen. De snel kiemende zaden van Lolium perenne en Festuca rubra zoals in onze Plantura Gazonreparatie beschermen nu de kale plek tegen de opkomst van ongewenst onkruid.

Plantura Gazonreparatie
Plantura Gazonreparatie

Premium gazonzaad voor reparatie:
Dicht gaten in het gazon snel & betrouwbaar, met extra bemesting & kiemsubstraat voor een gazon zonder gaten.

Koop hier!

Natuurlijk is het beter om directe voorzorgsmaatregelen te nemen, die wij hier duidelijk willen aanbevelen. Hier zijn enkele tips om overbemesting te voorkomen:

 1. Het is het beste om organische of hoofdzakelijk organische meststoffen te gebruiken. Deze worden langzaam omgezet, zelfs als ze te royaal worden verdeeld, kan ernstige overbemesting niet optreden.
 2. Onze Plantura Biologische Gazonmeststof en Biologische Herfst Gazonmeststof beschermen u tegen overbemesting.
 3. Gebruik minerale meststoffen altijd (en indien überhaupt) strikt volgens de doseeraanbevelingen.
 4. Laat mestzakken altijd achter op verharde terreinen en vul daar emmers of meststrooiers.
 5. Controleer vóór gebruik altijd de werking en de instelling van de kunstmeststrooier.
 6. Water geven na de bemesting of bemesten als er regen wordt voorspeld.

Het gazon goed bemesten: Tips voor een correcte toepassing

Als u onze Plantura Organische Gazonmeststof gebruikt om overbemesting te voorkomen, gaat u als volgt te werk:

 • 2 à 3 keer per jaar bemesten
 • Maai uw gazon vrij kort
 • Strooi 40 tot 60 g/m² van onze Plantura Organische Gazonmeststof met de hand of volg onze aanbevolen instellingen voor meststrooiers.
 • Voor het geval je geen weegschaal bij de hand hebt: Een waterglas met een volume van 0,2 L komt overeen met 130 g van onze meststof. Zo bevat een gevulde emmer van 1 liter 650 g van onze meststof.
 • Onze hoofdzakelijk organische meststoffen veroorzaken geen overbemesting, maar door te strooien worden de voedingsstoffen sneller opgenomen.
Plantura Organische Gazonmeststof
Met voornamelijk organische langzaam vrijkomende meststoffen is het risico van overbemesting uiterst gering.

Tip: Uw gazon is eigenlijk geel en uitgedroogd in de zomer? Dit hoeft natuurlijk geen verband te houden met overbemesting. Als uw grond licht en zanderig is en uw gazon in de volle zon ligt, kunt u overwegen een speciaal droog gazon aan te leggen. Perfect hiervoor is onze gecertificeerde Plantura Dry Lawn, die bestaat uit droogtetolerante grassen. Wij kunnen u ook tips geven over hoe u niet alleen vorstschade maar ook droogteschade kunt beperken met behulp van een kaliumrijke najaarsgazonmeststof zoals onze Plantura Organische Najaarsgazonmeststof.

Hoe u uw gazon in de juiste mate kunt bemesten en zo overbemesting kunt voorkomen, vindt u hier in ons overzichtsartikel.

En in een ander speciaal artikel hebben we algemene informatie over gazonmeststoffen voor u verzameld.

Floragard Gazonzand
Na het verticuteren en voor het egaliseren van oneffenheden, lbelucht het gazon en verbetert de waterdoorlaatbaarheid, eVerhoogt de veerkracht.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Gazonzand

Vergelijkbare berichten