Als bijen goede leefomstandigheden vinden in tuinen, geldt dat ook voor veel andere soorten. Lees hier meer over de voordelen van bijen in de tuin.

Een bijenkorf in de groene tuin
Zelfs een enkele bijenkorf is een waardevolle aanwinst voor de eigen tuin. [Foto: Indre Pau/ Shutterstock.com]

In een ecosysteem zijn vele factoren als cascades met elkaar verbonden. De verandering van een enkel radertje in het systeem kan een golf van onvoorspelbare reacties veroorzaken. We leven in een nauwelijks te bevatten, complexe wereld die razendsnel verandert. Insecten sterven, maar we weten nog veel te weinig over waar de insectensterfte naartoe gaat en wat we eraan kunnen doen. Het is dus goed om de best onderzochte insecten als gids te hebben: De honingbij. Als we het helpen, helpen we anderen en uiteindelijk onszelf. De beste plaats om te beginnen is bij de bijen in onze eigen tuin. Hieronder hebben we samengevat wat bijen eigenlijk doen en hoe we ze in de tuin kunnen ondersteunen – een grote zorg voor ons als Plantura-team.

Inhoud

  • Bestuivingsprestaties en biodiversiteit
  • Bijenproducten
  • Natuurbeleving en bijenbescherming

De “bij”, zoals imkers het superorganisme uit de familie van de vliesvleugeligen liefkozend noemen, levert onschatbare diensten aan mensen en ecosystemen. Stuk voor stuk redenen om uw eigen tuin of balkon bijvriendelijk te beplanten, als u zelf geen bijen kunt houden. Het Plantura bijenweidezaadmengsel is bijvoorbeeld ideaal voor dit doel. We laten zien waarom de bij zo belangrijk is.

Bestuiving en biodiversiteit

Voor de tuinier is dit een van de belangrijkste argumenten: Bijen zijn bestuivende insecten voor een groot deel van de inheemse flora en gewassen. Het zijn ook “bloeiende insecten”, wat betekent dat ze tijdens een uitstapje zoveel mogelijk naar bloemen van dezelfde plantensoort vliegen. Dit maakt ze tot een betrouwbare bestuiver, want om vruchten te vormen moet de bloem in contact komen met stuifmeel van dezelfde soort. Veel andere bestuivende insecten daarentegen bezoeken bijpassende bloemen puur toevallig – of soms niet. In boomgaarden en moestuinen is de hulp van bijen dan ook onmisbaar. Volgens een studie uit Engeland nemen ze minstens een derde van de totale bestuiving voor hun rekening. Maar wat de oogst echt goed maakt, is het evenwichtige samenspel tussen de verschillende soorten. Alleen al in Duitsland zijn er ongeveer 600 soorten bijen. Wilde bijen, hommels, vliegen en kevers, bijvoorbeeld, nemen bij lagere temperaturen de reizen over en hebben andere bestuivingstechnieken die elkaar goed aanvullen.

Bij zit op madeliefje
Inheemse flora is afhankelijk van bestuiving door bijen [Foto: Jack Hong/ Shutterstock.com]

Dus als je geen extra werk wilt, maar “gewoon” een betere bestuiving, hoef je geen imker te worden. Zoals zo vaak in de natuur helpen een hoog niveau van biodiversiteit en de juiste mix de complexe processen in het ecosysteem zichzelf te reguleren zonder verdere menselijke interventie. En toch zijn al onze inspanningen nodig om deze biodiversiteit in stand te houden. Zaadmengsels zoals Plantura Bee Pasture bevatten een breed scala aan bij-vriendelijke bloemen- en kruidensoorten die optimaal voedsel bieden voor de bijen in uw tuin. Tips voor een bij-vriendelijke tuin lees je hier.

Plantura Bijenweide
Plantura Bijenweide

Meer dan 20 eenjarige en vaste soorten voor
Bijen, hommels & co, weinig onderhoud
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

De bij draagt overigens niet alleen bij aan de biodiversiteit door bestuiving, maar vormt met zijn grote biomassa ook een belangrijk onderdeel van de voedselketen voor insectenetende dieren. Ter oriëntatie: een paartje meesjes heeft ongeveer 20.000 insecten nodig om hun broedsel groot te brengen. Een bijenkoningin produceert 2.000 bijen per dag. Als de bijen sterven, sterven ook de mensen – een formule die de laatste tijd in de media veel aandacht krijgt. Er zijn echter ook nieuwe wetenschappelijke onderzoeksresultaten die voor dit verband spreken. Het belang van bijen voor de voeding van de mensheid wordt duidelijk met het volgende cijfer: volgens een Amerikaanse studie zouden alleen al door het ontbreken van hun bestuivingsdienst jaarlijks 1,41 miljoen mensen meer kunnen sterven door ondervoeding en honger.

In een appelboomgaard hangen slechts twee appels aan de boom
De oogst in deze appelboomgaard is slecht. Gebrek aan bestuiving door gebrek aan insecten is een van de belangrijkste redenen hiervoor. [Foto: Alex Kent/ Shutterstock.com]

Bijenproducten

Voor degenen die niet alleen de opbrengst van hun moestuin willen verhogen, maar ook het hele scala aan bijenproducten willen gebruiken, is de promotie van bijen nog interessanter, mogelijk komt zelfs een eigen hobby bijenhouden in beeld. Want bijen hebben niet alleen honing te bieden: Stuifmeel, propolis, koninginnengelei en was zijn de belangrijkste grondstoffen, die op hun beurt kunnen worden geraffineerd tot talrijke verschillende producten en gebruikt als geneesmiddelen in de apitherapie. Zo kunt u als tuinliefhebber de individuele smaak en geur van uw eigen tuin vastleggen in uw honingpot. Met een beetje ervaring en marketingvaardigheden financiert de hobby zichzelf of blijft er zelfs wat zakgeld over. Bovendien vormen hobbyimkers 95 procent van de imkers en dragen zij dus het leeuwendeel bij aan het onderhoud van bijenvolken. Het gemiddelde aantal kolonies per imker ligt net onder de zeven. Dit betekent dat ziekten en winterverliezen niet in één keer honderden volken van een imker met volle kracht treffen, maar gemakkelijker kunnen worden gecompenseerd.

Natuurbeleving en bijenbescherming

Te midden van alle bezorgdheid over de toestand van de wereld in het algemeen en die van insecten in het bijzonder, is er één ding dat we niet mogen vergeten: Een dag in de bijenstal kan heerlijk ontspannend werken. Hectiek kun je beter thuis laten als je niet gestoken wilt worden. Maar dan wordt u beloond met een ervaring voor al uw zintuigen. De smaak van warme honing, het zachte gezoem van een vredige kolonie, de geur van was en het observeren van de mysterieuze processen in de bijenkorf: wie al ervaring met bijen heeft kunnen opdoen, zal gemakkelijk verslaafd raken en zich uit pure liefde voor deze fascinerende dieren onder de imkers willen begeven. En dat is een goede zaak, want de bijen hebben mensen nodig: sinds de introductie van de varroamijt uit India in de jaren tachtig zijn de Europese honingbijen volledig afhankelijk van de zorg van imkers. Bijna geen enkele kolonie zou een winter overleven zonder varroabehandeling. De wereldwijd door de mens verspreide bijenziekten, het gebruik van pesticiden en de klimaatverandering zijn verdere verergerende factoren. Nog meer redenen om actief te worden voor de insecten.

Een imker houdt honingraten in zijn hand. Bijen vliegen om hem heen
Een imker inspecteert de voortgang van zijn kolonie bij het bouwen van honingraat [Foto: santypan/ Shutterstock.com]

Als u zonder veel moeite bijen wilt houden, omdat tijdens het houden de bescherming en observatie van de honingbij op de voorgrond moeten staan, zijn arbeidsintensieve werkwijzen een goede keuze. Ingrepen in de bijenkolonie worden tot een minimum beperkt, sommigen doen het zelfs zonder honingoogst. Als u de liefde van uw kinderen voor de natuur wilt opwekken met natuurbeleving, zijn bijenkasten met etalages een goede keuze. Deze zijn bijzonder fascinerend voor kinderen en stellen hen in staat het complexe leven van bijen van dichtbij mee te maken.

TipAls u iets voor de bijen wilt doen, maar de kosten van extensieve landbouwmethoden u er toch van weerhouden om bijen te houden, is er nog een andere oplossing: Steeds vaker verhuren imkers hun bijen als “leenbijen”. De imker stelt zijn bijen beschikbaar voor een vast jaarlijks bedrag. Hij verzorgt de bijen en voedt ze, betrekt de huurder zo nodig bij het werk in de bijenstal – ideaal voor proefsessies – en geeft hem ook een paar potten van de honingoogst.

Als u meer wilt weten over hoe u zelf hobby-imker kunt worden, hebben we hier onze beste tips voor u klaar.

Vergelijkbare berichten