wanneer een heg te knippen

De heg naar de buurman schreeuwt om een nieuw kapsel. Ik heb net een nieuwe accu heggenschaar besteld bij Heckenschere.de. Maar is het toegestaan om de heg in de zomer te knippen? Wanneer is het toegestaan om Gesneden haag? Is er een specifieke periode waarin Gesneden haag verboden is? Op deze en andere vragen zal ik in dit artikel nader ingaan.

De Grote Gids: Wanneer kunt u uw heg knippen?

Kort en krachtig: U mag uw heg het hele jaar door knippen, maar er zijn beperkingen van 01 maart tot 30 september!

Zoek uit wat deze beperkingen zijn, op wie ze van toepassing zijn en waarom ze bestaan.

Wat zijn de rechtsgronden?

Ja, je hebt het goed gehoord! Er is een wettelijke basis die ons vertelt wanneer we onze heggen mogen knippen en wanneer niet. De federale wet op het natuurbehoud bepaalt dat het verboden is “hagen en levende hekken …” enz. “van 1 maart tot 30 september” te kappen, te planten of te verwijderen. Verder staat er: “… zachte vormgeving en onderhoudssneden … zijn toegestaan”. (§39 lid 5 zin 1 nr. 2 BNatSchG).

Federale Natuurbeschermingswet
Screenshot: dejure.org

Particuliere tuinbezitters, commerciële hoveniers en tuinarchitecten en gemeentepersoneel moeten zich aan deze wet houden.

Naast deze federale wet mogen de deelstaten deze termijn voor hun deelstaat bij wetsbesluit verlengen (§39 lid 5 zin 3 BNatSchG). Daarom moet u bij uw gemeente informeren of er in uw deelstaat/woonplaats verdere beperkingen zijn.

Wat betekent dit voor u als tuineigenaar?

Het betekent dat u uw heg van 1 oktober tot 28 februari zonder problemen kunt knippen en als u wilt kunt u de heg zelfs rooien of “op stok zetten”, d.w.z. net boven de grond knippen.

In het voorjaar en de zomer (van 1 maart tot 30 september) zijn dergelijke maatregelen echter bij wet verboden. U mag uw haag in vorm houden en onderhouden met kleine snoeiwerkzaamheden, maar dieper snoeien in de oudere bomen is niet toegestaan.

Deze beperkingen gelden niet alleen voor heggen, maar ook voor bomen, struiken, heggen, struiken, riet en rietvelden in de natuur en in de eigen tuin.

3. waarom is er dit verbod?

wanneer haag knippen

Natuurlijk heeft het “heggenknipverbod” ook een geldige reden. Het dient om vogels te beschermen. In het voorjaar en de zomer zoeken vogels geschikte nestplaatsen in heggen, bomen en struiken om hun nesten te bouwen en hun jongen groot te brengen.

In principe zou u dus attent moeten zijn en vóór elke snoeibeurt nagaan of er een actieve nestplaats in uw heg is en eventueel uw heggenschaar enkele weken uitstellen.

Wat kan er gebeuren als u uw heg knipt tijdens de verboden periode?

Aangezien de federale natuurbeschermingswet een wet is, moet u ook voorbereid zijn op consequenties als u zich niet aan deze beperking houdt. Als u tussen maart en september grote snoei- en ruimingswerkzaamheden aan uw heg verricht, kan u een boete van maximaal 10 000 euro worden opgelegd.

Zijn er uitzonderingen?

Ja! Als de verkeersveiligheid wordt belemmerd door heggen, bomen of struiken, zijn de voorschriften van §39 BNatSchG niet meer van toepassing. Een goed voorbeeld is wanneer een boom of een grote heg na een storm op de weg dreigt om te vallen, dan is de verkeersveiligheid niet langer gegarandeerd en kan de boom of heg in zijn geheel worden teruggesnoeid. Het kan echter nodig zijn vooraf toestemming te vragen.

Conclusie – Wanneer mag je een heg knippen?

Kortom, u kunt uw De heg het hele jaar door snoeien en daardoor onderhouden en in vorm houden. Grote snoei- en ruimingswerkzaamheden zijn verboden tijdens het broedseizoen (1 maart tot 30 september) en alleen toegestaan in de herfst of de winter. Bovendien moet u op staatsniveau nagaan of er verdere beperkingen zijn. Als u zich niet aan de wettelijke voorschriften houdt, kunt u een boete tot 10.000 euro verwachten.


Gereedschap in de test

Ik heb al verschillende hulpmiddelen in detail getest en gepresenteerd voor mijn Hulpmiddelen-ABC. Bekijk nu de populairste rapporten:


Vergelijkbare berichten