De gekoppelde producten worden verkocht via de betreffende winkel.

Zandfilterpompen verschillen niet alleen in hun debiet, maar ook in hun manier van water opzuigen. In de regel wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfaanzuigende en niet-zelfaanzuigende zwembadpompen.

Sluit het zandfiltersysteem aan met zandfilterpomp Zelfaanzuigen

I) Zelfaanzuigende zandfilterpomp

Voordelen van een zelfaanzuigende zwembadpomp

Het typische kenmerk van een zelfaanzuigende zandfilterpomp is dat deze gedurende een beperkte periode gassen kan transporteren en zo zelfstandig een vacuüm kan opbouwen dat voldoende is voor afzuiging. Dus zij na watervulling via de dekselopening in het filterhuis, zelfstandig zuigen. Dit resulteert in het voordeel dat dergelijke pompen zowel kunnen worden gebruikt als bediend boven en onder het waterniveau En daar hebben we het over.

Een ander voordeel is dat Stofzuiger aangesloten En daar hebben we het over.

Voorbeelden van zelfaanzuigende zandfilterpomp zijn:

Nadeel van een zelfaanzuigende zwembadpomp

Het nadeel van dergelijke pompen is dat ze meer energie verbruiken dan “normaal-priming” pompen.

Hoe zelfaanzuigende pompen werken

Het basisprincipe van zelfaanzuigende zandfilterpomp of verdringerpomp wordt eenvoudig uitgelegd. Bij tuinpompen is het vaak zo dat een roterend element een volumeverandering veroorzaakt binnen een gesloten systeem. Door de periodiek terugkerende volumeverandering in het systeem wordt het water aangezogen en getransporteerd.

II) Niet-zelfaanzuigende zandfilterpomp

Wat is een niet-zelfaanzuigende pomp?

Een normaal-aanzuigende of niet-zelfaanzuigende zandfilterpomp kan geen lucht transporteren en moet zich onder de bovenrand van het waterniveau bevindenomdat het het water zelf niet kan “ophalen” en eventuele hoogteverschillen aan de zuigzijde niet kan compenseren. Het water moet naar de pomp stromen.

De Voordeel van de niet-zelfaanzuigende pomptechnologie ligt in de laag stroomverbruik in relatie tot de wateropbrengst en in de zeer compact ontwerp.

In het geval van niet-zelfaanzuigende pompen is het het is noodzakelijk dat er altijd voldoende water is voordat het in de zandfilterpomp wordt gevoerd. Is dit niet het geval, dan breekt de stroom af en wordt de Pomp loopt droog.

Meer informatie: pool-magazin.comVergelijkbare berichten