Esdoornsterfte neemt toe en bedreigt het voortbestaan van essen. We leggen de ziekte uit en laten zien wat er aan gedaan kan worden.

Es met beginnende scheutsterfte in een weide met blauwe lucht
Scheutsterfte kan in heel Europa worden waargenomen [Foto: Bildagentur Zoonar GmbH/ Shutterstock.com]

Sinds het jaar 2000 is as (Fraxinus), kan scheutsterfte worden waargenomen. In het begin was er enige onduidelijkheid over de oorzaak van scheutsterfte bij essen. Nu is het zeker dat het wordt veroorzaakt door een schimmel die niet alleen in Duitsland maar in heel Europa de essenpopulaties bedreigt.

Inhoud

 • Afsterving van assen: incidentie en oorzaken
 • Essen scheut dieback: Biologie van de ziekteverwekker
 • Essen scheutsterfte: symptomen van schade
 • Essen scheut dieback: Wat kan helpen?
 • Essen scheut dieback: Verwar niet

Afsterving van assen: incidentie en oorzaken

Valse witte stengelkanker (Hymenoscyphus fraxineus) is de naam van de schadelijke schimmel die asdoorns veroorzaakt. Een synoniem voor deze schadelijke schimmel is ook Hymenoscyphus pseudoalbidus. De secundaire vruchtvorm van de schimmel heet Chalara fraxinea.

Deze schimmel veroorzaakt ernstige scheutsterfte bij essen en komt voor bij alle leeftijdsklassen van bomen. De schimmel dringt de scheuten van essenbomen binnen via de bladlittekens of dode zijtakken. Normaal gesproken leidt aspergesterfte tot de dood van jongere bomen, maar nu worden ook oudere bomen aangetast. De ziekte kan zelfs worden waargenomen op eenjarige zaailingen en planten uit de kwekerij.

Vermoed wordt dat deze schimmel in Europa is geïntroduceerd door besmette planten uit Noordoost-Azië. Deze veronderstelling komt voort uit het feit dat de schimmel in 2012 is waargenomen op Mantsjoerijnse es (Fraxinus manchurica) en de snavelas (Fraxinus rynchophylla) in Japan en China. Daar is het een onschadelijke schimmel die geen ziekteverschijnselen veroorzaakt op essenbladeren.

In Polen is al in 1992 asuitval opgetreden en in 1996 zijn ook in Litouwen gevallen geconstateerd. Van daaruit verspreidde de ziekte zich snel over Europa. In 2005 is in Oostenrijk voor het eerst aspergedood geconstateerd. In 2015 werden al 29 Europese landen getroffen, van Noorwegen, Ierland en Kroatië tot Rusland.

Fraxinus excelsior met zaad
De gewone es is bijzonder gevoelig voor scheutsterfte [Foto: Martin Fowler/ Shutterstock.com]

Vooral de Europese of gewone es (Fraxinus excelsior) en de smalbladige es (Fraxinus angustifolia) zijn zeer gevoelig voor aspergesterfte. De bladeren van de bloeiende es (Fraxinus ornus) worden ook aangevallen, maar er is nog geen schietsterfte waargenomen. De Pennsylvanische as (Fraxinus pennsylvanica), maar uiteindelijk wordt ook zij getroffen door scheutsterfte.

Essen scheut dieback: Biologie van de ziekteverwekker

Hymenoscyphus fraxineus behoort tot de buisvormige schimmels, die ook Ascomycota kan worden opgeroepen. Vooral in de zomer is deze schimmel vaak in de grond te vinden. Daar vormen zich 2 tot 7 mm grote, komvormige, witte vruchtlichamen op het rottende gebladerte van het voorgaande jaar. Meer bepaald vormen deze cupules zich op de bladstelen van de es; vruchtlichamen zijn zelden te vinden op de houtige delen. De sporen vormen zich in deze vruchtlichamen, die vervolgens vrijkomen en door de wind in de lucht worden verspreid.

Wanneer deze sporen op essenbladeren terechtkomen, ontkiemen de sporen en infecteren zo de volgende es. De schimmel groeit dan vanuit de bladeren naar de scheuten en takken, waardoor de schors en het hout afsterven. In principe dringt de schimmel binnen via de bladlittekens of via de dode zijtakken, maar als de symptomen (schorsnecrose, verkleuring) ook aan de basis van de stam optreden, is de schimmel waarschijnlijk via de onaangetaste schors binnengedrongen. Men vermoedt zelfs dat de schimmel ook de wortels kan infecteren.

Essen scheutsterfte: symptomen van schade

De meest opvallende symptomen van essen scheutsterfte zijn natuurlijk de afstervende scheuten, twijgen en takken. De ziekte veroorzaakt echter een ongewoon breed scala aan symptomen die te zien zijn op de schors, het hout, de scheuten en de bladeren van onze essen. Normaal beginnen de bladeren eerst te verwelken en bruin te worden, terwijl de jonge, groene scheuten slechts geleidelijk verwelken, dan kaneelbruin worden en uiteindelijk afsterven. Bomen van alle leeftijden kunnen worden aangetast.

Aangetaste bladeren Aftakas van asperges
De symptomen van aspergesterfte komen ook voor op de bladeren [Foto: IanRedding/ Shutterstock.com]

Als u de essen van dichtbij bekijkt, moet u necrosen kunnen zien op de schors (dode schorsdelen) van aangetaste bomen. Deze zijn langwerpig, afgebakend, soms verzonken en worden bruin. Deze necrosen hebben vaak een tongvorm en breiden zich uit. Vaak is er ook een dode zijtak in het midden van de necrose. Dit komt omdat de bomen de necrose proberen te bedekken en zo de verspreiding beperken.

Bij oudere essen vallen de schaarse kronen natuurlijk het meest op, veroorzaakt door het vroegtijdig afvallen van het blad en het afsterven van de scheuten. De kronen sterven meer en meer af van buiten naar binnen. De bladeren worden bruin tot zwart, drogen uit en blijven lang aan de boom.

Es met een schaarse kroon
Bij oudere essen vallen de schaarse kronen het meest op [Foto: jelloyd/ Shutterstock.com]

Omdat oudere bomen een grote stamdiameter hebben, duurt het langer voordat de necrose de hele stam bedekt. Daardoor hebben de essen meer tijd om nieuwe bladeren te laten groeien en ontstaan er plukjes blad. Besmetting met essenscheutsterfte maakt de bomen ook verzwakt en vatbaar voor aanvallen door andere schadelijke stoffen, zoals secundaire schorsschimmels of houtrotziekteverwekkers.

Jonge bomen sterven daarom gemakkelijk omdat de schorsnecrose snel de hele stam bedekt. Als de leidende scheut besmet is, proberen de jonge essen opnieuw uit te lopen – maar deze scheuten sterven meestal het volgende jaar. Dit opnieuw uitlopen resulteert in de vorming van zogenaamde twijningen, de scheuten delen zich meer, zodat één scheut van een takvork twee scheuten worden.

Scheuten van een es
De scheuten van jonge besmette bomen verdelen zich steeds meer [Foto: Rattasak Pinkaew/ Shutterstock.com]

Ook het hout van essen vertoont symptomen onder de necrosen: er ontstaan diffuse grijsbruine verkleuringen die niet het verloop van de jaarringen volgen. De verkleuring strekt zich in de lengte uit tot ver buiten het gebied van de necrose, zelfs in doorsnede is de verkleuring van het hout zichtbaar.

Essen scheutsterfte veroorzaakt de volgende symptomen:

 • Afsterven van de boom
 • Afsterven van scheuten, takken, twijgen
 • Grijsbruine verkleuring van het hout
 • Vroegtijdig afvallen van de bladeren
 • Schors necrose
 • Dunne boomkronen met pluizig gebladerte
 • Verdorde
Schorsnecrose op de stam
Schorsnecrose kan snel de hele stam bedekken. [Foto: PJ photography/ Shutterstock.com]

Essen scheut dieback: Wat kan helpen?

Een groot gevaar bij de verspreiding van essen scheutsterfte zijn aangetaste kwekerijplanten. Let er daarom bij de aankoop op dat de boomplanten gezond zijn en geen dode scheuten hebben.

Helaas is er momenteel geen ervaring met curatieve maatregelen tegen scheutsterfte van essen. Aangezien de infectie afkomstig is van het afgevallen loof, moet men proberen de infectiedruk te verminderen met de volgende maatregelen:

 • Verbrand bladeren, begraaf ze of bewaar ze ver weg van essen.
 • Bladresten in de grond werken of met grond bedekken

In de bosbouw is het momenteel over het algemeen niet raadzaam om nieuwe essen te planten, maar in de getroffen gebieden zijn individuele essen waargenomen die resistent of in ieder geval tolerant zijn voor de dieback van de esdoorn. Daarom zijn er projecten om resistente essen te vinden en zaadboomgaarden aan te leggen – zodat we over naar schatting 20 jaar over de eerste zaden van essen met een hogere ziektetolerantie kunnen beschikken. Alle hoop ligt in deze weerstandskweek.

Dergelijk onderzoek naar resistente essen wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door het Federale Centrum voor Bosonderzoek en de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Toegepaste Levenswetenschappen in Wenen. Daartoe werd het project “Ash in Need” opgestart om individuen van essen met een hogere ziekteresistentie te vinden en samen te brengen in zaadplantages. In dergelijke aanplantingen worden de resistente essen geplant, zodat daaruit zaden kunnen worden verkregen. Als u meer wilt weten over dit project, kunt u hier meer informatie vinden.

Essen scheut dieback: Verwar niet

Er zijn altijd symptomen op planten die erg op elkaar lijken, maar door verschillende dingen worden veroorzaakt.

Vruchtdragende es
De bloei van de vrouwelijke es kan doen denken aan het afsterven van de es. [Foto: Ole Schoener/ Shutterstock.com]

Wanneer vrouwelijke essen beginnen te bloeien, wat niet elk jaar gebeurt, kan de aanblik doen denken aan de dood van de essen. En zelfs als essen veel vruchten dragen, kan de kroon dunner worden. Er treedt echter geen necrose van de schors op en alleen de vrouwelijke essen worden aangetast.

De overblijvende kanker (Nectria galligena) veroorzaakt open wonden op essen en vervorming van de stam. Aan de randen van de kankerwonden zijn rode vruchtlichamen te zien, die ongeveer zo groot zijn als een speldenknop.

Boomkanker op een boom
De overblijvende boomkanker veroorzaakt open wonden op de boom [Foto:/ Shutterstock.com]

Wanneer de es is aangetast door bacteriële kanker (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi pv. fraxini) wordt aangetast, verschijnen er eerst zwellingen op de twijgen en de stam, die vervolgens in de lengte openbarsten. Uit deze wonden groeien dan onregelmatige donkere groeisels.

Late voorjaarsvorst kan ook verwelkende bladeren en dode scheuten veroorzaken, maar de schorsnecrose en verkleuringen in het hout zijn afwezig.

Daarnaast zijn abiotische oorzaken zoals droogte of schade door strooizout mogelijk, die zich vaak manifesteren als kroondunning, maar de schorsnecrose en houtverkleuring ontbreken.

Mogelijke verwarring met essenscheut:

 • Kroondunning bij bloeiende vrouwelijke essen; zware vruchtvorming
 • Meerjarige boomkanker (Nectria galligena)
 • Bacteriële kanker van es (Pseudomonas syringae savastanoi pv. fraxini)
 • Verdorde en dode bladeren en scheuten door late vorst
 • Abiotische oorzaken (droogte, zoutschade)

Vergelijkbare berichten