Barbecueën is een van de favoriete vrijetijdsbestedingen in de zomer. Maar wat mag er eigenlijk in de tuin of op het balkon thuis en waar moet je op letten om problemen met buren of autoriteiten te voorkomen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat.

Inhoudsopgave

Barbecueën op privéterrein

Er is geen wet die barbecueën op het balkon of in de eigen tuin principieel verbiedt. Toch kunnen er bepaalde beperkingen of zelfs verbodsbepalingen in het huurcontract staan en mag er geen overlast voor de buren zijn door rook, geur of lawaai.

Barbecueën in de tuin van het eigen huis

Eigenlijk moet je ervan uitgaan dat je in je eigen tuin wilt barbecueën wanneer en hoe je wilt. Als geen enkele buur officieel klaagt, moet het geen probleem zijn. Maar sommige federale staten zien dat anders. Zo heeft het Oberlandesgericht Beieren bepaald dat barbecueën in de eigen tuin alleen is toegestaan aan de uiterste rand van de tuin (Ref.: BayObLG 2 ZBR 6/99). Tussen het huis en de barbecue moet een afstand van 25 meter worden aangehouden. Als uw tuin echter maar tien meter lang is, zal het moeilijk zijn om aan de verordening te voldoen.

In hetzelfde arrest stelt het Oberlandesgericht Bayern dat barbecuen met houtskool, ook in de eigen tuin, uit consideratie met de buren tot vijf keer per jaar moet worden beperkt. Andere Duitse rechtbanken hebben deze bepaling ook overgenomen, maar nemen doorgaans een ruimhartiger standpunt in met een maximum van tien houtskoolbarbecues per jaar. Er is echter geen rechtsgrondslag die barbecuen op deze manier rechtstreeks voorschrijft. U kunt alleen juridische gevolgen verwachten als een buurman overlast meldt.

Barbecueën op het balkon van een huurwoning

Barbecueën op het balkon kan door de verhuurder worden verboden. Dit moet worden vermeld in de huurovereenkomst of in de geldende huisregels, die door de huurder via de huurovereenkomst moeten worden erkend en aanvaard. Een mondeling verbod is ongeldig.

Indien het verbod later in de huurovereenkomst of de huisregels moet worden vermeld, wordt dit beschouwd als een wijziging van de overeenkomst of een bijlage bij de overeenkomst (huisregels) en is de instemming van de huurder vereist. Als de huurder niet akkoord gaat, kan de huur door beide partijen worden beëindigd op de eerstvolgende mogelijke datum.

Barbecue op het balkon van een flatgebouw

Hoewel geen enkele verhuurder een eigenaar van een condominium kan verbieden om op zijn of haar eigen balkon te barbecueën, kan de vereniging van eigenaren van een condominiumcomplex dat wel, door elke vorm van open vuur op balkons en andere delen van het complex te verbieden. Dit vereist een meerderheidsbesluit, d.w.z. de instemming van de meerderheid van de eigenaars. Vervolgens wordt het opgenomen in de huisregels en elke condominium eigenaar moet zich daaraan houden. Bij overtreding van de huisregels kunnen ernstige gevolgen volgen, variërend van waarschuwingen tot “verwijdering” van de eigenaar bij herhaalde overtredingen.

De situatie is anders bij barbecueën op gas of elektrische barbecues. Een algemeen barbecueverbod binnen het eigendomsgebied kan niet worden opgelegd.

Barbecuen in de tuin van een flatgebouw is per deelstaat verschillend geregeld. Zo heeft het Beierse Hooggerechtshof bepaald dat in dit geval maximaal vijf keer per jaar mag worden gebarbecued – zelfs met houtskool, zolang dit niet leidt tot een verhoogd gevaar of overlast voor de buren.

Barbecue in de tuin
Houd bij het barbecueën voldoende afstand tot de buren en vermijd zoveel mogelijk sterke rook en geuren.

Tijden voor barbecueën

Er zijn geen wettelijke tijdsvoorschriften die een periode voor barbecuen vastleggen. Er moet echter rekening worden gehouden met de rusttijden. In sommige federale staten gelden ook middagtijden. Anders zijn het vooral de nachtelijke rusttijden, die meestal rond 22.00 uur beginnen en om 6.00 uur eindigen, en de regelingen voor zon- en feestdagen.

Dit betekent niet dat barbecues tijdens deze tijden niet zijn toegestaan. Als de barbecue echter lawaai veroorzaakt, kan de politie in het ergste geval eisen dat de barbecue wordt stopgezet als de buren vinden dat hun rust ’s nachts of op zondag wordt verstoord.

Rook- en stankoverlast

De belangrijkste redenen voor geschillen met buren zijn voornamelijk te wijten aan rook en geuren van barbecues. Geurhinder heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven. Hier regelt de overheidswet op de immissiecontrole (LImschG) mogelijke verboden en boetes, waarvan de hoogte afhangt van de ernst van de rook- en geurhinder. Afhankelijk van de deelstaat zijn boetes tot 1.500 euro mogelijk bij lage waarden en geringe burenoverlast. Bij ernstige rook- en stankoverlast kan tot 15.000 euro worden opgelegd.

Verschillen tussen houtskool-, gas- en elektrische barbecues

Als barbecueën wordt verboden door de vereniging van eigenaren, het vastgoedbeheer of een verhuurder, gebeurt dat meestal vooral vanwege het potentiële brandgevaar, dat groot is bij open vuur. Dit geldt ook voor barbecuen met houtskool of briketten. Daarnaast is er de rook- en stankoverlast, die ook het grootst is bij barbecueën op houtskool. Daarom wordt een verbod meestal alleen opgelegd voor houtskoolbarbecues.

Gas- en elektrische barbecues zijn dan nog steeds toegestaan. Let daarom op huisregels en huurovereenkomsten op welk type barbecue een eventueel barbecueverbod betrekking heeft. Als algemeen barbecuen wordt genoemd, wordt daarmee elke vorm van barbecueën bedoeld.

Grill, barbecue en wok in de tuin
De voorschriften gelden niet alleen voor barbecues en grills, maar ook voor wokken en andere vormen van koken in de tuin.

Tips om problemen met de buren te vermijden

  • Houd u aan de wettelijke stille tijden of vraag uw buurman vóór de volgende barbecue vriendelijk of een beetje lawaai en geur bij wijze van uitzondering mag
  • Zorg voor zo weinig mogelijk rook en geur die naar de buren zou kunnen drijven – gas- en elektrische barbecues en barbecues met afsluitbare muts bieden uitkomst
  • Gedraag je altijd bedachtzaam en attent tegenover anderen.
  • Overdrijf niet met de barbecue, want ook al heeft de buurman vandaag niet geklaagd, hij kan toch overlast hebben gevoeld.
  • Informeer bij uw stad of gemeente voordat u thuis gaat barbecueën of zij regels hebben en zo ja, welke.
  • Verbrand geen andere materialen om de verspreiding van mogelijke gifstoffen en bijbehorende zware boetes te voorkomen
  • Barbecueën op openbare plaatsen met barbecuevergunning, houd ze vrij van zwerfvuil

Bij klachten van buren: Neem ze serieus en zoek op een rustige toon een gesprek om samen een oplossing te vinden voor het “barbecueprobleem” – tolerantie is hier het toverwoord, dat aan beide kanten nodig is, maar helaas niet altijd in praktijk wordt gebracht. Toch is een persoonlijk gesprek om het conflict op te lossen altijd beter dan eventuele boetes of zelfs een rechtszaak.

Barbecueën op openbare plaatsen

Als u een reis naar een meer plant en aan de oever wilt barbecueën, moet u op eventuele borden letten. Op openbare plaatsen verbiedt of beperkt de stad vaak het barbecueën, meestal voor een beperkte tijd. Dit blijkt uit een passende bewegwijzering in het gebied. Als het verbodsbord ontbreekt, is barbecueën toegestaan als er geen andere factoren zijn die het barbecueën kunnen verbieden.

Hierbij spelen bijvoorbeeld ook de overlast voor andere bezoekers en de nabijheid van het bos een rol, evenals uw gedrag als dit een gezondheidsrisico voor u of anderen oplevert. Een (opzettelijke) milieuvervuiling door de barbecue is ook voldoende reden om u te verbieden te barbecueën waar dat eigenlijk wel is toegestaan. Dit zijn individuele beslissingen die meestal door de openbare orde worden genomen.

Barbecueën in het bos

Barbecueën en elke andere vorm van vuur in bossen en natuurgebieden is in heel Duitsland verboden. Het maakt niet uit of het om particuliere grond of om gemeentelijk eigendom gaat. Overtreders riskeren boetes tussen 55 euro en 100.000 euro, afhankelijk van de deelstaat.

Vergelijkbare berichten