Blauwe korrel meststof is een van de meest gebruikte NPK-meststoffen in particuliere tuinen. Het voorziet in een goede basisvoorziening voor alle planten en is zowel in vloeibare als in vaste vorm verkrijgbaar.
blauwe korrel meststof

Winnaar van de blauwe korrel meststof test* 2022

1. COMPO EXPERT blauwe korrel Classic
COMPO EXPERT Blaukorn Classic
Eigenschappen: Blauwkorrelige meststof met nitrificatieremmer DMPP, NPK-verhouding: 12-8-16, chloride-arm, met ijzer en magnesium.

Bekijk de dagprijs

Perfecte meststof voor groene planten: Als u een goede meststof wilt, is de COMPO EXPERT Blaukorn Classic met een vulhoeveelheid van 25 kg precies wat u nodig hebt. Deze meststof wordt door deskundigen bijzonder aanbevolen omdat zij een optimale samenstelling heeft en snel in de bodem wordt opgenomen.

De voornaamste kenmerken van deze blauwe graanmeststof zijn de fosfaatrijke en kaliumrijke samenstelling. Beide componenten zijn bijzonder belangrijk voor een voedingsrijke bodem.

Ook moet worden vermeld dat deze meststof een laag chloridegehalte heeft en tegelijkertijd een nitrificatieremmer bevat. Dit garandeert een hoge compatibiliteit en een optimaal rendement op het gebied van de voedingsstoffenvoorziening.

Vooral groene teelten moeten baat hebben bij deze vorm van bemesting en daarom geeft de blauwe korrelmeststof vooral magnesium en ijzer aan de bodem. Bovendien is er een basisvoorziening met borium en zink, wat bijzonder nuttig is voor de groei van groene planten.

Door de granulaatverwerking kan een nauwkeurige verdeling over de bodem plaatsvinden. De meststof is ook gemakkelijk in te werken en is snel klaar voor gebruik.

Volgens de fabrikant breken de korrels snel af, waardoor COMPO EXPERT Blaukorn Classic in de bodem kan wegzakken. De exacte toediening van de meststof en de dosering ervan worden door de fabrikant op de verpakking aangegeven.

Dit resulteert in een optimale toevoer van voedingsstoffen. Het product kan niet alleen voor tuinplanten worden gebruikt, maar ook voor potplanten.

Bovendien kan het product optimaal over het gazon worden verdeeld. De residuvrije oplossing van het product is perfect als het gaat om kinderen of dieren in het gezin.

Vooral wanneer gazons bemest zijn, is het mogelijk snel over het terrein te lopen. Er zij op gewezen dat de meststof kan worden gemengd met andere vormen van meststof voor nog betere resultaten.

Voordelen:

 • gemakkelijk aan te brengen
 • lost op zonder resten achter te laten
 • zinkt snel in de grond
 • een perfecte toevoer van voedingsstoffen

Nadelen:

 • moeilijke dosering met de strooier

2. COMPO blauwkorrels NovaTec
COMPO blauwkorrels NovaTec
Eigenschappen: Vloeibare meststof voor blauwe graankorrels met nitrificatieremmer, NPK-verhouding: 8-8-6, chloride-arm, met ijzer.

Bekijk de dagprijs

Vloeibare en snel toepasbare blauwe meststof: De COMPO Blaukorn NovaTec heeft een bijzonder kenmerk in vergelijking met andere producten in dit segment. De blauwe korrelmeststof wordt niet in korrelvorm geleverd, maar als vloeibaar alternatief. Dit betekent dat de blauwe meststof optimaal kan worden gedoseerd en een goed alternatief is voor het gebruik van korrels.

Het product kan eenvoudigweg aan het irrigatiewater worden toegevoegd en kan voor talrijke planten worden gebruikt. Ideale universele meststof die ook chloridegevoelige planten optimaal kan voeden.

De milieubewuste samenstelling is bijzonder opmerkelijk. Want met deze meststof kunnen alle planten gemakkelijk worden gevoed, zonder dat er residu’s achterblijven.

Terwijl de korrelmeststof eerst moet worden opgelost en verdeeld, kan de vloeibare variant snel voor een gelijkmatige verdeling in de bodem zorgen. Nauwkeurige toepassingsaanbevelingen kunnen door de fabrikant op de achterzijde van het product worden gevonden.

Bij het aanbrengen van de meststof moeten de bladeren van de plant worden ontzien. Zorg er daarom voor dat de wortels van de planten nat zijn.

De blauwe meststof is zacht voor het grondwater en dus niet schadelijk, hetgeen de fabrikant garandeert met zijn Nova-Tec actief principe. Nadat de meststof via het irrigatiewater is toegediend, zijn alle planten perfect beschermd met een goede toevoer van voedingsstoffen.

Voordelen:

 • gemakkelijk aan te brengen
 • goede toevoer van voedingsstoffen
 • laag in chloride
 • universele meststof
 • vloeibare vorm van toepassing
 • tast het grondwater niet aan

Nadelen:

 • De fles kan lekken

Blauwe korrelmeststof kopen – de belangrijkste ingrediënten voor een gezonde plantengroei

Blauwe korrelmeststof heeft een aantal voordelen die u al bij de aankoop kunt zien. Zo bevat blauw graan weinig chloride, waardoor de bodem niet extra verzwakt. Ten tweede kan de meststof worden gekocht als strooimeststof of als vloeibare meststof.

Het grit is gemakkelijk aan te brengen op grotere oppervlakken, vooral als het gaat om gazons. De vloeibare meststof daarentegen is gemakkelijker toe te passen op potplanten.

Vloeibare blauwe meststoffen worden altijd met het irrigatiewater gegeven en moeten daarom ook optimaal worden gedoseerd. Het strooimateriaal kan met de hand, met een handstrooier of met een strooiwagentje worden verspreid.

Het voordeel van blauwe korrelmeststof is dat deze meestal snel door de bodem kan worden opgenomen. In vaste vorm wordt het sneller afgebroken en is het dus gemakkelijk te verspreiden.

Blauwkorrelige meststof – Hoe het de tuin kan helpen

Blauwkorrelige meststof is een minerale meststof die als universeel product in de tuin kan worden gebruikt.

In 1927 kwam de eerste blauwe meststof, toen Nitrophoska geheten, op de markt. In zijn ontwikkeling had de meststof reeds vele namen, waaronder volledige meststof of NPK-meststof.

Intussen kennen de meeste boeren en tuinders het onder de naam blauwe meststof. Het kan worden gebruikt in de tuin voor alle planten of in de landbouw als voeding voor groenteplanten.

Blauw graanmeststoffen kunnen sterk verschillen qua samenstelling. De verhouding tussen de ingrediënten wordt meestal op de verpakking vermeld. Dit betekent dat een meststof met de aanduiding 15 + 5 + 20 de samenstelling 15 % stikstof, 5 % fosfaat, 20 % kalium heeft. Sommige meststoffen voor blauwe korrels bevatten andere ingrediënten zoals magnesium en sulfaat.

Als u wilt dat uw planten goed worden gevoed, moet u op deze etiketten letten en zorgvuldiger lezen welke ingrediënten de blauwe meststof bevat en hoe deze is samengesteld. Blauw graanmeststoffen bevatten een hoog stikstofgehalte, waarvan de samenstelling varieert naar gelang van het product.

Sommige fabrikanten voegen niet alleen stikstof in nitraatvorm aan de blauwe korrel toe, maar als alternatief of als aanvulling ook ammonium.

Opmerking: Ammonium is een bestanddeel dat door bacteriën in de bodem zeer snel wordt omgezet in nitraat. Het hoopt zich echter beter op in de bodem en komt niet zo snel in het grondwater terecht.

Bodemanalyse is altijd nuttig

Als u blauwe korrels, NPK-meststoffen of andere meststoffen in de tuin wilt gebruiken, moet u een grondmonster laten analyseren voordat u het voor het eerst gebruikt. Dit kan in een laboratorium worden gedaan. De analyse is belangrijk om overbemesting van de bodem te voorkomen.

Vooral met minerale meststoffen is overbemesting van de tuingrond zeer snel mogelijk en leidt in het ergste geval tot ernstige en blijvende schade aan het milieu, het grondwater en de planten.Uit statistieken blijkt regelmatig dat de bodem in Duitse particuliere tuinen vaak goed voorzien is van kalium en fosfor. In dat geval leiden de extra nutriënten in blauwe korrelmeststoffen snel tot oververzadiging van de bodem.

Als de tuin voldoende fosfor en kalium krijgt en de planten desondanks een verminderde groei, een zwakke bloei of een slechte oogst vertonen, is stikstof waarschijnlijk de voedingsstof die tot het gewenste succes leidt. In deze gevallen moeten stikstofmeststoffen gericht worden gebruikt om de nutriëntenvoorziening weer in evenwicht te brengen. Een bodemanalyse moet om de 2-3 jaar worden herhaald om het effect van regelmatige bemesting in de tuin te controleren.

Organische meststoffen houden een aanzienlijk kleiner risico van oververzadiging van de bodem in, ook al hebben zij een samenstelling die vergelijkbaar is met die van de blauwe korrelmeststof. Ze werken veel langzamer en de bestanddelen worden door de natuurlijke processen in de bodem afgebroken voordat ze zich daar kunnen ophopen en schade kunnen aanrichten.

Blauw graan als vloeibare meststof

De meeste meststoffen met blauwe korrels worden aangeboden als korrels die gewoon in de tuin worden verspreid. Intussen is het product echter ook beschikbaar als vloeibare meststof en kan het dus bijzonder nauwkeurig worden gedoseerd. Vloeibare blauwkorrelmeststoffen zijn nuttig voor de bemesting van bijvoorbeeld kuip- of potplanten.

Daartoe wordt de vloeibare meststof met blauwe korrels met water verdund en vervolgens met het gietwater verdeeld. De mengverhouding varieert naar gelang van de concentratie van de ingrediënten en moet derhalve worden bereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Door de vloeibare vorm kan de plant de blauwe korrelmeststof direct met het water opnemen. Het is raadzaam de juiste concentratie enigszins te benaderen. Dit zal een teveel aan zout in de bodem verminderen.

Als deze concentratie te hoog is, kan omgekeerde osmose optreden, waardoor de plant uitdroogt. Indien een dergelijke reactie optreedt, kan alleen een goede bewatering van de plant helpen om het nitraat uit de grond te spoelen.

Vaak gestelde vragen

Voor welke planten is blauw graan geschikt?

Blauwe meststof kan worden gebruikt als een universele meststof. Het is geschikt voor gazononderhoud, kuipplanten en potplanten. Sommige soorten meststoffen kunnen ook worden gebruikt voor de verzorging van groenteplanten. Als u de meststof voor uw balkonplanten wilt gebruiken, kunt u ze die al geven wanneer u ze plant.

Is blauw graanmest giftig?

Blauw graanmest bevat nitraat, wat vaak tot de veronderstelling leidt dat blauw graanmest giftig is. Hoewel het nitraat zelf niet giftig is, wordt het in het lichaam omgezet in nitriet, dat bij hoge concentraties onder meer cyanose kan veroorzaken. Blauwe korrels kunnen vergiftiging veroorzaken bij baby’s, kleine kinderen en ook bij huisdieren, als zij grote hoeveelheden inslikken.

Bevat blauw graan uranium?

Blauwe korrelmeststoffen worden regelmatig bekritiseerd omdat zij minieme hoeveelheden uranium kunnen bevatten. Hoewel het zware metaal in veel producten daadwerkelijk kan worden opgespoord, veroorzaken meststoffen met blauwe korrels geen blootstelling aan straling. Het fosfor in de blauwkorrelmeststof is verantwoordelijk voor het uraniumgehalte. Het element zit ook in veel andere meststoffen en schoonmaakmiddelen, zoals vaatwasmachinetabs. Zelfs in mineraalwater of leidingwater kunnen laboratoria kleine hoeveelheden uranium opsporen dankzij zeer gevoelige meetinstrumenten. Er is momenteel geen gewaarborgde grenswaarde voor het uraniumgehalte van meststoffen met blauwe korrels. Niettemin beveelt de Commissie voor bodembescherming alle fabrikanten aan het uraniumgehalte van 50 mg/kg fosfaatgehalte niet te overschrijden.

Wat is blauw graan?

Blaukorn is een minerale volledige meststof en is sinds 1927 op de markt. De samenstelling kan variëren naargelang van de fabrikant; aanbevolen blauwkorrelmeststoffen zoals Blaukorn Novatec hebben een verlaagd fosfaatgehalte om de tuingrond niet te overbelasten.

Hoe lang duurt het voor de blauwe korrel oplost?

Blauwe korrelmeststof is verkrijgbaar in vloeibare vorm en als korrels. De korrels zijn betrekkelijk vast en lossen slechts langzaam op bij contact met water. De meststof wordt over een periode van 1-3 dagen gelijkmatig op de bodem gebracht.

Wanneer moet blauwe korrel worden aangebracht?

Blauwe korrelmeststoffen kunnen van maart tot september worden gebruikt. Ze zijn geschikt als eerste bemesting in het voorjaar, maar vervangen niet de najaarsbemesting van het gazon in het najaar.

Hoe vaak moet u bemesten met blauwe korrel?

Hoe vaak u de planten in uw tuin met blauwe korrel moet bemesten, hangt af van het soort plant, de standplaats, de bodemgesteldheid en de conditie van de grond. Om overbemesting te voorkomen, moet spaarzaam worden omgesprongen met blauwe korrelmeststoffen. Een regelmatige bodemanalyse beschermt de bodem ook tegen oververzadiging met voedingsstoffen.

Alternatieve producten

Blauwkorrelmeststoffen worden beschouwd als de universele oplossing voor de toevoer van voedingsstoffen in de tuin en voor planten in potten. Ook al lijkt de samenstelling voor veel planten goed geschikt, toch moet men, indien nodig, zijn toevlucht nemen tot een alternatief voor blauwkorrelmeststof. Dit geldt vooral voor gronden die reeds rijk zijn aan fosfor en kalium, maar ook voor tuiniers die gevoelige planten de ideale samenstelling van voedingsstoffen willen geven.

Meststoffen die bijzonder nuttig zijn in de tuin zijn onder meer:

 • NPK-meststoffen: Net als blauw graan bevatten NPK-meststoffen hoofdzakelijk stikstof, fosfor en kalium. De concentratie van de drie ingrediënten is sterk afhankelijk van het product. NPK-meststoffen die universeel kunnen worden gebruikt, bevatten alle ingrediënten in ongeveer gelijke verhoudingen.
 • IJzermeststof: IJzer zit zelden in NPK-meststoffen, hoewel het mineraal essentieel is voor de krachtige groei van groene planten. Planten die bijzonder veel baat hebben bij ijzerbemesting zijn onder meer hortensia’s, petunia’s en rododendrons.
 • Stikstofbemesting: In de meeste particuliere tuinen kan een gebrek aan plantengroei meestal worden teruggevoerd op een stikstoftekort. Dit kan worden verholpen met een blauwe korrelmeststof, maar dan bestaat vaak het gevaar dat de grond oververzadigd raakt met fosfor en kalium. Stikstofmeststoffen zijn bijzonder geschikt voor een gerichte bemesting met de ontbrekende voedingsstof.
 • Gazonmeststof: Veel tuiniers gebruiken blauwe korrelmeststof voor gazononderhoud omdat ze overtuigd zijn van de snelle werking. Er bestaat echter een risico van schade door overbemesting. Speciale gazonmeststoffen zijn daarom meestal beter geschikt voor gazononderhoud. Sommige producten zijn verrijkt met extra ingrediënten en dienen tegelijkertijd om onkruid te doden of mos te bestrijden. In de herfst stelt het gazon bijzondere eisen aan de voedingsstoffenvoorziening, zodat hier een herfstgazonmeststof moet worden gebruikt.
 • Meststof voor rozen: Voor de voeding van rozen moet de meststof verhoudingsgewijs meer kalium en daarnaast ijzer en magnesium bevatten. De meeste blauwkorrelmeststoffen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor rozen omdat ze geen ideale nutriëntenverhouding hebben.
 • Organische meststoffen: De langzame en gelijkmatige werking spreekt voor het gebruik van organische meststoffen. Zij bevatten natuurlijke ingrediënten en zijn derhalve zeer geschikt voor de bemesting van groentegewassen met een hoge opbrengst, zoals tomaten. Omdat organische meststoffen niet alleen de planten van voedingsstoffen voorzien, maar ook de micro-organismen in de bodem, dragen zij ook bij tot bodemverbetering.

Wordt niet meer geproduceerd

Dehner blauwkorrel

Eigenschappen: Blauwe graanmeststof, NPK-verhouding: 15-6-12, chloride-arm, met ijzer.

Blauwe meststof zonder chloride-component: De Dehner Blaukorn is zonder chloride en wordt geleverd in een zak van 15 kg. Optimaal in de grotere verpakkingen om een groter gebied in de tuin snel perfect te bevoorraden.

De blauwkorrelmeststof is speciaal gemaakt voor sier- en groenteplanten en kan dus zonder schadelijke residuen worden gebruikt. Volgens de fabrikant bevat het product geen chloride en is het dus perfect om de bodem met voedingsstoffen te verrijken.

Met een grove korrelgrootte kan de Dehner Blue Grain Fertilizer snel worden verdeeld en handig worden geportioneerd. Gemakkelijk in de grond te verwerken, lost daar op zonder resten achter te laten. Hierdoor is de meststof ook perfect voor gebruik binnenshuis.

Een precieze aanduiding van de dosering en de verschillende bemestingsmogelijkheden voor groente- en siergewassen vindt u op de achterkant van het product. Het bevat 12 % in water oplosbaar fosfaat en 15 % stikstof.

Alleen de optimale verdeling is van bijzonder belang. Zodra de meststof op de bladeren blijft zitten, kan het verbranden. Daarom moet men bijzonder voorzichtig zijn bij het toedienen van de meststof. Dit is echter bijzonder eenvoudig en kan ook door beginnende tuiniers optimaal worden begrepen.

Voordelen:

 • die fosfor bevatten
 • laag in chloride
 • gemakkelijk aan te brengen
 • lost op zonder resten achter te laten
 • verlaagd fosfaatgehalte

Nadelen:

 • soms defecte verpakking

Vergelijkbare berichten