Meststoffen voor rozen bevatten hoofdzakelijk stikstof en fosfor en zijn dus ideaal samengesteld voor de verzorging van rozen. Deze voedingsstoffen zorgen voor een sterk groen blad en een schitterende bloei. Rozenmeststoffen zijn verkrijgbaar in minerale en organische varianten en hebben een korte- en langetermijnwerking.
Rozenmeststof

Winnaar van de rozenbemesting test* 2022

1e Oscorna rozen Meststof
Oscorna rozen Meststof
Eigenschappen: organische meststof voor rozen, zeer effectief, hoge opbrengst, NPK-verhouding: 6-9-0,5

Bekijk de dagprijs

Snelwerkend en biologisch: Oscorna Rose Fertilizer is een biologische meststof die bestaat uit 100 % natuurlijke ingrediënten. Een optimale bevoorrading van de planten is dus gegarandeerd. De meststof is bedoeld om direct in het voorjaar te worden gebruikt.

Volgens de reviews is het product gemakkelijk in de grond te werken. De nutriëntenverhouding is afgestemd op een gezonde plantengroei. Indien het product op de juiste wijze wordt bewaard, kan het vele jaren worden gebruikt.

Klanten verklaren dat ze tevreden zijn over de Oscorna Rose meststof, de toepassing en de opbrengst, en dat er geen problemen zijn geweest met het gebruik. Sommigen beweren echter dat een echt effect pas na enige tijd kan worden waargenomen.

De lange periode tot het effect optreedt, is echter normaal bij organische meststoffen. Nadelen zijn niet bekend bij klanten en gebruikers.

Voordelen:

 • goede toevoer van voedingsstoffen
 • gemakkelijke toepassing
 • lange houdbaarheid
 • 100% organisch
 • hoog rendement

Nadelen:

 • geen

2 Compo BIO Langdurige Rozenmeststof
Compo BIO Langdurige Rozenmeststof
Eigenschappen: organische meststof voor rozen met langdurige werking, bevordert humusvorming, verhoogde waterretentie, werkzaam tot 5 maanden, NPK-verhouding: 6-3-5

Bekijk de dagprijs

Langwerkend en biologisch: Compo BIO Rose Slow Release Fertilizer is een hoogwaardige meststof voor rozen die één keer per jaar kan worden bemest. De organische meststof bestaat voor 50 % uit schapenwol en biedt volgens de fabrikant een langdurige doeltreffendheid van maximaal 5 maanden.

De schapenwol activeert namelijk het bodemleven en zorgt ook voor een bevordering van de humusvorming. Dankzij de korrelvorm is het kinderspel om de meststof in de bodem te brengen.

Omdat de schapenwol water opslaat en de meststof slechts langzaam vrijkomt, bevestigen de kopers de belofte van de fabrikant: Het is voldoende om één keer per jaar te bemesten. De klanten lieten zich positief uit over de toepassing, de goede resultaten en het effect op lange termijn van Compo BIO Rosen Langzeit-Dünger.

Het duurt even voor het effect aanslaat. Op sommige plaatsen wordt dit als een nadeel ervaren – maar dit is volkomen normaal voor organische meststoffen. In zeldzame gevallen bleef het effect achter bij de verwachtingen of kwam de opbrengst niet overeen met de beschrijving van het product.

Voordelen:

 • Relatief snel effect
 • Langdurige bemesting
 • Bevordert humusvorming
 • Verhoogt het vasthouden van water

Nadelen:

 • zelden weinig of geen effect

Meststof voor rozen kopen – Deze voedingsstoffen heeft de koningin van de tuin nodig

Voor veel tuiniers zijn prachtige rozen een bron van trots in het bloembed. Om ervoor te zorgen dat rozen krachtig groeien, de winter goed doorkomen en in de zomer prachtig bloeien, moeten ze de juiste voedingsstoffen krijgen. Meststoffen voor rozen bevatten een hoog gehalte aan stikstof en fosfor, zodat de rozen goed gevoed zijn.

Het kaliumgehalte zorgt er ook voor dat de rozen steviger groeien, sterke scheuten ontwikkelen en voor de winter een zekere vorsthardheid bereiken. De behoefte aan stikstof en fosfor is echter aanzienlijk groter, vooral in de warme maanden, zodat klassieke NPK-meststoffen niet bijzonder geschikt zijn voor rozen.

Wanneer moeten rozen worden bemest?

Rozen zijn veeleisend en moeten daarom tweemaal per jaar worden bemest. Begin begin maart, wanneer de rozen uit hun winterslaap ontwaken en nieuwe scheuten vormen.

Bij de bemesting van rozen in het voorjaar bevelen veel deskundigen organische rozenmest aan. Dit heeft een langzame en gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen en voedt ook de micro-organismen in de bodem.

Vervolgens worden de rozen in juni, na de grote bloeiperiode, een tweede keer bemest, zodat de planten opnieuw van voedingsstoffen worden voorzien. Bemesting in de herfst wordt niet aanbevolen.

Organische meststof voor rozen

Biologische rozenmeststoffen bestaan uit plantaardige en/of dierlijke bestanddelen en zijn meestal ook goedgekeurd voor biologische landbouw. Zij hebben een evenwichtige nutriëntenverhouding en worden als bijzonder milieuvriendelijk beschouwd.

Biologische meststoffen voor rozen bevatten vaak de volgende ingrediënten: mest, hoornmeel, beendermeel, melasse, vinasse, kruiden, schapenwol. Deze ingrediënten zijn van nature veel compatibeler en minder schadelijk voor het milieu dan minerale ingrediënten.

Bovendien verbeteren organische meststoffen van rozen de bodemkwaliteit. Omdat de voedingsstoffen pas bruikbaar worden door de afbraak van bacteriën en schimmels, dienen zij als voedsel voor de micro-organismen in de bodem en bevorderen zo hun aantal en diversiteit.

In de meeste gevallen is het effect van organische meststoffen voor rozen niet onmiddellijk zichtbaar, maar laat het enige tijd op zich wachten. Dit is echter geen speciale eigenschap van de rozenmeststof, maar in het algemeen het geval bij organische meststoffen. Bij regelmatige bemesting en verzorging is dit echter geen nadeel.

Alleen in het geval van een acuut tekort aan voedingsstoffen zijn organische meststoffen voor rozen niet altijd de beste keuze. In deze gevallen moeten tuinders minerale meststoffen voor rozen gebruiken.

Minerale rozenmeststoffen

Minerale meststoffen voor rozen werken veel sneller dan organische meststoffen voor rozen en kunnen snel worden gebruikt voor een uitgebreide verzorging van rozen in geval van een reeds zichtbaar tekort aan voedingsstoffen. De snelle werking kan leiden tot een groeispurt, die vaak al kort na het toedienen van de meststof zichtbaar wordt.

Naast de speciale minerale meststoffen voor rozen gebruiken veel hoveniers ook blauw korrel of andere minerale volledige meststoffen voor de bemesting van rozen. Met het oog op een snelle nutriëntenopname is een dergelijke bemesting over het algemeen mogelijk. Ze zijn echter minder geschikt voor de permanente voedingsstoffenvoorziening van rozen.

Tuinders moeten bijzonder voorzichtig zijn bij het gebruik van minerale meststoffen voor rozen. De hoge concentratie en de snelle beschikbaarheid van de ingrediënten kunnen snel leiden tot overbemesting en dus tot schade aan de planten.

Organisch-minerale meststoffen voor rozen

Deze meststoffen voor rozen bevatten zowel minerale als organische bestanddelen en combineren dus de voordelen van beide varianten. Ze zijn niet geschikt voor biologische landbouw, maar de organische bestanddelen verbeteren de bodemkwaliteit en hebben een langdurig effect van enkele weken.

De minerale component in deze rozenmeststof heeft bovendien een onmiddellijk effect vanaf het begin, waardoor een solide basis wordt gelegd voor de toevoer van voedingsstoffen, vooral in het voorjaar. Ook bij organisch-minerale meststoffen voor rozen moeten de doseringsvoorschriften van de fabrikant worden gevolgd, hoewel het risico van overbemesting aanzienlijk kleiner is dan bij zuiver minerale producten.

Vloeibare meststoffen voor rozen

De meeste vloeibare meststoffen voor rozen zijn als concentraat verkrijgbaar en worden gewoon met water verdund en vervolgens op het bed of in de plantenpotten aangebracht. Omdat de voedingsstoffen reeds in het water zijn opgelost, dringen zij snel in de bodem door.

Een ander voordeel van vloeibare meststoffen voor rozen is dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn. Veel verpakkingen hebben een doseerhulpje in het deksel, zodat u bij de bemesting niet veel fout kunt doen. Een bijzonder gelijkmatige verspreiding van de rozenmeststof is ook gegarandeerd, omdat in water opgeloste rozenmeststoffen bijzonder gemakkelijk te verspreiden zijn.

Vaste meststof voor rozen

Vooral bij het verpotten of het planten in het bloembed zijn gegranuleerde rozenmeststoffen voordelig. De door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid kan direct voor het planten aan het plantgat worden toegevoegd en zorgt ervoor dat de rozen gedurende de eerste weken gelijkmatig worden gevoed.

Vaste meststoffen voor rozen kunnen ook zeer selectief worden gebruikt in bestaande aanplantingen. Vooral als de rozen in wisselende conditie zijn, kan een gegranuleerde rozenmeststof worden gebruikt om beter aan de behoeften van de afzonderlijke planten te voldoen. Sommige rozenmeststoffen in korrelvorm kunnen ook in water worden opgelost en met het gietwater worden toegevoegd.

Langzaam vrijkomende meststof voor rozen

Organische meststoffen voor rozen hebben van nature een langdurig effect, omdat de bestanddelen ervan gedurende langere tijd in de bodem actief blijven. Omdat de voedingsstoffen pas door de plant kunnen worden gebruikt nadat zij door micro-organismen in de bodem zijn afgebroken, duurt het effect van organische rozenmeststoffen veel langer.

Langzaam vrijkomende meststoffen voor rozen zijn echter ook verkrijgbaar als minerale varianten. Een speciale samenstelling van korte- en langetermijnwerkstoffen zorgt ervoor dat de eerste bemesting snel op gang komt en wordt gevolgd door een levering van alle belangrijke voedingsstoffen gedurende verscheidene weken. Langetermijnmeststoffen voor rozen zijn tot 6 weken werkzaam, zodat ze niet voortdurend opnieuw moeten worden gedoseerd, zelfs niet kort voor en tijdens de bloei.

Wat is de samenstelling van meststoffen voor rozen?

Zoals reeds gezegd, verschilt de samenstelling van organische en minerale rozenmeststoffen aanzienlijk. De ingrediënten vormen echter allemaal de basis voor de toevoer van belangrijke voedingsstoffen. Net als bij NPK-meststoffen worden de respectieve verhoudingen van nutriënten in rozenmeststoffen vaak in de productbeschrijving vermeld.

De afkorting NPK staat voor de mineralen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). De cijfers erachter geven de concentratie van het desbetreffende mineraal in het product aan.

Een meststof voor rozen met NPK 6-9-0,5 bevat bijvoorbeeld 6 % stikstof, 9 % fosfor en 0,5 % kalium. Bovendien bevatten veel meststoffen voor rozen extra voedingsstoffen zoals ijzer en magnesium.

Veel tuiniers vragen zich af of ze de rozenmest ook voor andere planten kunnen gebruiken. In principe is dit mogelijk als de behoeften van de planten vergelijkbaar zijn met die van rozen of met de voedingsstoffen in de rozenmeststof. Dit is het geval voor alle planten van de rozenfamilie.

Ook bloeiende sierheesters, vaste planten, kuipplanten en houtige gewassen profiteren van het hoge stikstof- en fosforgehalte. De volgende planten kunnen ook worden bemest met meststoffen voor rozen:

 • Rozenbottel
 • Lila
 • Laburnum
 • Sierappel
 • Forsythia
 • Sierkweepeer

Sommige klimplanten kunnen ook met rozenmeststoffen worden verzorgd. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze minder nutriënten nodig hebben, ook al is de samenstelling van de meststof in principe geschikt. Zo kunnen bijvoorbeeld clematissen worden bemest met rozenmeststof als het concentraat meer wordt verdund of de hoeveelheid korrels wordt verminderd.

Houdbaarheid van rozenmest

Meststoffen voor rozen moeten op een droge, koele en lichtdichte plaats worden bewaard, zodat de ingrediënten niet kunnen ontbinden. Met name vocht kan de houdbaarheid van meststoffen voor rozen verminderen.

Indien op de juiste wijze opgeslagen, kunnen rozenmeststoffen vele jaren worden bewaard zonder hun eigenschappen te verliezen. Schadelijke bestanddelen ontstaan gewoonlijk niet bij te lange opslag. In dergelijke gevallen kan de rozenmest echter aan doeltreffendheid of opbrengst inboeten.

Is rozenmest giftig voor huisdieren en kinderen?

Informatie hierover vindt u altijd bij de fabrikant. Er zijn rozenmeststoffen die niet giftig zijn en die ook zonder zorgen voor huisdieren kunnen worden gebruikt.

Dit geldt met name voor organische meststoffen voor rozen waarvan de ingrediënten van natuurlijke oorsprong zijn. Kijk bij het kopen altijd naar het etiket of de beschrijving.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, moet kunstmest altijd goed afgesloten worden opgeslagen op een plaats in huis of tuinhuisje die niet toegankelijk is voor huisdieren en kinderen.

Alternatieve producten

Er zijn alternatieve producten voor rozenmest als u geen speciale meststof voor rozen wilt kopen en liever producten gebruikt die u misschien al hebt.

 • Paardenmest: Veel tuiniers vertrouwen hierop, omdat paardenmest natuurlijke bestanddelen bevat die vooral rozen graag opnemen. Het is bijzonder gemakkelijk te gebruiken in de tuin.
 • Hoornkrullen: Dit is ook een natuurlijke of organische meststof. Hoornspaanders worden verwerkt in vele organische meststofvarianten, maar kunnen ook rechtstreeks als meststof worden gebruikt.

Wordt niet meer geproduceerd

Rozen Meststof David Austin “Rose Food

Eigenschappen: Organisch-minerale rozenmeststof met langdurige werking, emmer van 2,25 kg, opbrengst 37 rozenplanten per jaar, NPK-verhouding: 9,5-7,5-10

Hoogproductief en snelwerkend: De David Austin rozenmeststof “Rose Food” is een hoogwaardige meststof voor rozen. Het bestaat uit mineralen en organische meststoffen en kan dus zorgen voor de juiste toevoer van voedingsstoffen.

De rozenmest wordt geleverd in een handige emmer die het gemakkelijk maakt om de meststoffen van de ene rozenplant naar de andere te vervoeren. Sommige tuiniers gebruiken ook met succes de rozenmest David Austin “Rose Food” voor het kweken van rozen in pot. Het effect op lange termijn houdt tot 5 maanden aan, volgens de kopers, waardoor het gemakkelijker wordt om voor een blijvende toevoer van voedingsstoffen te zorgen.

Zelfs op plaatsen die minder optimaal zijn voor rozen, zorgt deze langzaam vrijkomende rozenmeststof voor een zichtbaar betere bloei. Het verrijkt de bodem voldoende met voedingsstoffen, zodat de planten zichzelf voldoende kunnen voeden.

De David Austin rozenmeststof “Rose Food” heeft zelfs zijn werking bewezen op rozen die aan kwalen lijden. Volgens reviews zijn de mestkorrels gemakkelijk over het oppervlak van de grond te verspreiden en in te werken.

Klanten die deze meststof gebruiken, zijn positief over het resultaat na de bemesting. Sommige gebruikers gebruiken het product ook voor potplanten en zijn verbaasd over de resultaten. Veel kopers zijn echter vooral onder de indruk van het feit dat de korrels gemakkelijk te verspreiden zijn. Klanten hebben geen nadelen of negatieve ervaringen gemeld.

Voordelen:

 • hoge effectiviteit
 • gemakkelijk aan te brengen, dankzij de granulaatstructuur
 • goede toevoer van voedingsstoffen
 • Bevat veel sporenelementen
 • Langdurige meststof, tot 5 maanden houdbaarv

Nadelen:

 • geen

Vergelijkbare berichten