De beste manier om duurzaam te tuinieren is composteren. In een compost wordt keuken- en tuinafval omgezet in waardevolle natuurlijke meststof die groenten, fruit en sierplanten voorziet van de belangrijkste voedingsstoffen. In onze gids leert u hoe u een tuincompost correct aanlegt en onderhoudt.

Goed composteren in 7 stappen

  1. Plaats de compost optimaal in de tuin
  2. Gebruik alleen het juiste organische afval
  3. Versnipper het materiaal voordat u het composteert
  4. Meng het afval
  5. Zorg voor optimale bevochtiging
  6. Gebruik additieven bewust
  7. Draai de compost regelmatig om

1. plaats de compost optimaal in de tuin

De keuze van de juiste locatie is cruciaal voor een compost. Hij moet in gedeeltelijke schaduw staan, bijvoorbeeld onder een loofboom. Direct zonlicht moet absoluut worden vermeden, anders droogt het materiaal te snel uit.

Een zekere mate van regenbescherming is ook noodzakelijk om te voorkomen dat men bij langdurige regen doorweekt raakt. De composteerbak moet ook direct op de grond worden geplaatst, zodat wormen en andere dieren toegang hebben.

2. alleen het juiste organische afval gebruiken

Gebruik voor uw compost alleen plantaardig keuken- en tuinafval dat niet verontreinigd is met schadelijke stoffen. Dit omvat groente- en fruitafval uit de keuken, eierschalen en koffie- en theefilters. Zuidvruchten kunnen ook worden gecomposteerd, maar alleen in kleine hoeveelheden. Uit de tuin zijn vooral grasmaaisel, bladeren, kleine takken en andere plantenstekken geschikt.

3. het materiaal versnipperen alvorens het te composteren

Om de compostering te versnellen moet vooral tuinafval vooraf grof worden versnipperd. Struikgewas kan bijzonder goed worden versnipperd met een hakselaar. Voor het composteren kunt u het beste een walshakselaar gebruiken, omdat deze het versnipperde materiaal vermaalt. Hierdoor kunnen micro-organismen gemakkelijker in het maaisel dringen.

Bladeren moeten ook vooraf een beetje versnipperd worden. Als u een bladzuiger hebt, gebeurt dit meestal al bij het opzuigen van de bladeren. Anders kunt u het beste een grasmaaier gebruiken.

Grove bestanddelen in de compost zijn belangrijk zodat de massa niet te veel verdicht en er kleine luchtkamertjes ontstaan. Alleen met voldoende zuurstof kunnen de aerobe micro-organismen het afval optimaal metaboliseren. Bij een te hoge verdichting of een gebrek aan zuurstof kan de compost gaan gisten of rotten en onaangename geuren produceren.

4. meng het afval

Zorg voor zo divers mogelijk afval. Te eentonig compostmateriaal kan een eenzijdig effect hebben op de voedingsstoffenvoorziening. Twee chemische elementen zijn essentieel voor compostering: koolstof (C) en stikstof (N). De optimale koolstof/stikstofverhouding is 20:1.

Grasmaaisel levert bijvoorbeeld veel stikstof, terwijl maaisel en bladeren veel koolstof aan de compost bijdragen. Als u veel houtachtig materiaal (rijk aan koolstof) wilt composteren, moet u een overeenkomstige hoeveelheid stikstofrijk afval toevoegen (zoals maaisel of fruit- en groenteresten). Het beste is om het materiaal gemengd of in lagen aan de tuincompost toe te voegen.

Voorbeelden van de verhouding koolstof/stikstof

Bioafval Carbon onderdelen Stikstof onderdelen
Grasmaaien 10 – 15 1
Dierlijke uitwerpselen 10 – 15 1
Keukenafval 12 – 25 1
Bladeren 30 – 60 1
Graan stro 50 – 150 1
Zaagsel 250 – 500 1

5. zorgen voor een optimale bevochtiging

Uw compost mag niet te vochtig of te droog zijn. Een te vochtige compost heeft de neiging te gaan rotten; is hij te droog, dan zijn de organismen niet actief. Controleer daarom regelmatig of de binnenkant van de compost een licht vochtgehalte heeft. De micro-organismen geven de voorkeur aan een licht vochtig milieu van ongeveer 35 % water.

Tijdens langere droge perioden moet de composthoop worden bevochtigd met regenwater. In geval van hevige regen is het echter raadzaam het te bedekken met speciaal compostvlies of doorschijnende matten.

6. additieven bewust gebruiken

Als u alles correct heeft gedaan, zijn additieven normaal gesproken niet nodig. U kunt echter geschikte additieven gebruiken om het composteringsproces te versnellen. Meng er bijvoorbeeld bestaande compost of aarde doorheen of gebruik extracten van wilde kruiden.

In de winkel zijn ook speciale snelcomposteerders of compostversnellers verkrijgbaar als het rottingsproces niet vanzelf op gang komt. U kunt ook compostwormen kopen in winkels.

7. keer de compost regelmatig

De composthoop moet één of twee keer per jaar worden gekeerd. Dit betekent dat de massa wordt losgemaakt door het materiaal met behulp van een spade of hooivork op te graven en zo te beluchten. Dit wordt aanbevolen in de lente en midzomer.

Vergelijkbare berichten