Als u gereedschap of elektrische apparatuur hebt gekocht, is het u misschien opgevallen dat de verpakking of handleiding een Klas of de Bescherming wordt afgedrukt. Ze zijn niet hetzelfde. Zodat u weet wat de Beschermingsklassen en Beschermingsgraden en kan het juiste product kopen voor het beoogde gebruik, heb ik beide van dichterbij bekeken.

Wat is elektrische apparatuur?

Voordat ik dieper inga op de verschillen tussen beschermingsklassen en beschermingsklassen, verduidelijk ik eerst wat telt als elektrische apparatuur. Hoewel er een duidelijke definitie is in de DGUV-voorschriften (Duitse sociale ongevallenverzekering), die zijn uitgegeven door de werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen in Duitsland, maar zoals de meeste officiële voorschriften, is dit moeilijk te begrijpen.

Componenten, schakelelementen en apparaten worden in beginsel als elektrische apparatuur beschouwd als zij deel uitmaken van elektrische systemen. In de elektrotechniek wordt de apparatuur geïdentificeerd door codeletters. Daar wil ik nu echter niet verder op ingaan. In plaats daarvan zal ik je een paar voorbeelden geven van wat bij de elektrische apparatuur hoort:

 • Schakelaar
 • Stroomtransformator
 • Sensoren
 • Rookmelder
 • Touchscreens
 • Condensatoren
 • Lampen en andere verlichting
 • Huishoudelijke apparaten
 • Batterijen en zonne- en brandstofcellen
 • Lader
 • Engines
 • Kantoorbenodigdheden
 • Sockets

Je kunt al aan de weinige voorbeelden zien dat bijna alles wat op enigerlei wijze met elektriciteit te maken heeft in het dagelijks leven of in het beroepsleven tot de elektrische apparatuur behoort en daarom de indeling in beschermingsklasse of beschermingsklasse vereist.

De verschillen tussen beschermingsklasse en beschermingsklasse

De beschermingsklassen classificeren de geschiktheid van elektrische apparatuur voor bepaalde omgevingsomstandigheden. De beschermingsklassen daarentegen kenmerken de elektrische apparatuur met betrekking tot de bescherming tegen elektrische schokken.

1. De beschermingsklassen – bescherming tegen elektrische schokken

De beschermingsklassen zijn gebaseerd op de DIN- en EN-norm DIN EN 61140 (VDE 0140-1). De DIN-norm is een vrijwillige norm en daarom een aanbeveling. De EN-norm daarentegen is een Europese norm. Dit zijn regels die bindend zijn overeengekomen door drie Europese commissies, namelijk:

 • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
 • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC)
 • Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI)

DIN EN 61140 (VDE 0140-1) is een Europese norm die in Duitsland ongewijzigd is aangenomen. Het regelt de bescherming tegen elektrische schokken voor mens of vee en legt er beschermende maatregelen tegen vast. Een elektrische schok kan immers levensbedreigend zijn. Het definieert verschillende termen, zoals elektrische schokken, elektrische apparatuur, circuit, isolatie, aardingsgeleider en gevarenzone. Het kan ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van assemblageregels en productnormen. We beperken ons hier echter tot de beschermingsklassen, die zijn verdeeld van 0 tot III.

 • Beschermingsklasse 0: Apparaten van beschermingsklasse 0 zijn niet langer goedgekeurd in Duitsland en Oostenrijk omdat ze alleen basisisolatie hebben die niet voldoende bescherming biedt tegen elektrische schokken. Deze beschermingsklasse vind je dus niet meer op legaal verkochte producten en er is geen symbool voor.
 • Beschermingsklasse 1: Ter bescherming tegen elektrische schokken is een beschermende geleider beschikbaar, die aanraakbare en geleidende delen van apparaten rechtvaardigt, zodat er geen stroom in menselijke of dierlijke lichamen kan stromen. Dit geldt met name voor metalen onderdelen. Het symbool voor beschermingsklasse 1 is een cirkel waarin een verticale lijn op drie horizontalen staat. Apparaten gemarkeerd met beschermingsklasse 1 zijn bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines en strijkijzers.
 • Beschermingsklasse 2: Apparatuur met beschermingsklasse 2 heeft geen verbinding met een beschermende geleider, maar is in plaats daarvan dubbel geïsoleerd of voorzien van versterkte isolatie. Het symbool voor de Beschermingsklasse 2 is een klein vierkantje dat in een groot vierkant ligt. Beschermingsklasse 2 wordt bijvoorbeeld gebruikt om elektrisch gereedschap en elektrische apparaten aan te wijzen voor persoonlijke verzorging.
 • Beschermingsklasse 3: Als elektrische apparatuur wordt gebruikt met beschermende extra laagspanning (PELV) of veiligheids extra laagspanning (SELV), behoort deze tot beschermingsklasse 3. De twee soorten extra-laagspanning zijn laagspanningsbereiken. 50 volt wisselspanning en 120 volt gelijkstroom worden niet overschreden. Aangezien echter alleen spanningen onder 25 volt (wisselspanning) of 60 volt (gelijkspanning) als onschadelijk worden beschouwd voor mens en dier, moeten dergelijke onderdelen nog steeds twee keer worden geïsoleerd of versterkt en mogen ze alleen op bepaalde stroombronnen worden aangesloten. Denk hierbij aan batterijen, zonnecellen, dynamo’s en veiligheidstransformatoren. Een aansluiting op een beschermende geleider is echter niet vereist. Het symbool voor beschermingsklasse 3 is een diamant met drie interne verticale lijnen. Apparaten binnen beschermingsklasse 3 worden bijvoorbeeld gebruikt in vochtige ruimtes. Het omvat ook speelgoed en een aantal medische apparatuur.

2. Beschermingsklassen – veiligheid in gebruik

Terwijl de beschermingsklassen maatregelen voor bescherming tegen elektrische schokken definiëren, geven de beschermingsklassen de veiligheid aan bij het gebruik van elektrische apparatuur in een bepaalde omgeving. Een armatuur voor vochtige ruimtes behoort bijvoorbeeld tot een andere beschermingsklasse dan een pure woonkamerlamp.

De beschermingsklassen bepalen met name de mate waarin een elektrisch apparaat wordt beschermd tegen het binnendringen van vocht of vreemde voorwerpen en welke mechanische belasting het kan weerstaan. Dit is belangrijk zodat schade aan de apparaten en hun functionaliteit en het gevaar voor mens of dier kan worden uitgesloten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beschermingsklassen:

 • IP-classificaties
 • IK-beveiligingsklassen

2.1 IP-beschermingsklassen

De beschermingsklassen worden gedefinieerd met IP-codes. IP is de afkorting voor International Protection of Ingress Protection. De structuur van een IP-code wordt uitgevoerd volgens een vast schema, namelijk IP + twee cijfers + mogelijk twee letters. De volgende cijfers of letters geven de reikwijdte van de bescherming als volgt weer:

 • Positie 1: Bescherming tegen contact en binnendringen van vreemde voorwerpen, cijfers tussen 0 en 6
 • Positie 2: Bescherming tegen vocht door druppelwater, sproeiwater, druppelwater, waterstralen en onderdompeling, cijfers tussen 0 en 9
 • Positie 3: Bescherming tegen contact met gevaarlijke delen met de rug van de hand, vingers, gereedschap of draad, letters A tot en met D
 • Positie 4: Nadere toelichting, punten H tot en met W

In veel gevallen zijn de posities 3 en 4 niet inbegrepen. Een X in het eerste of tweede cijfer geeft aan dat deze waarde niet relevant is voor het product.

Over het algemeen zijn de volgende soorten bescherming belangrijk bij de aanschaf van elektrische apparatuur of gereedschap:

 • Ip-20: geen vreemde voorwerpen groter dan 12 millimeter kunnen doordringen; er is geen bescherming tegen water.
 • Ip-44: Er kunnen geen vreemde voorwerpen groter dan 1 millimeter binnenkomen, d.w.z. er is geen volledige bescherming tegen stof. Het apparaat is van alle kanten beschermd tegen opspattend water.
 • Ip-54: Er is contact- en stofbescherming zoveel mogelijk en bescherming tegen opspattend water van alle kanten.
 • Ip-55: Er is contact- en stofbescherming zoveel mogelijk, evenals bescherming tegen waterstralen uit één richting.
 • Ip-64: Er is volledige stofbescherming en bescherming tegen opspattend water van alle kanten.
 • Ip-65: Er is volledige stofbescherming en bescherming tegen waterstralen van alle kanten.
 • Ip 67: Er is volledige bescherming tegen stof en contact en bescherming tegen vocht tijdens kortdurende onderdompeling in water.
 • Ip-68: De bescherming tegen stof en contact is compleet. Het apparaat is waterdicht, zelfs wanneer het permanent wordt ondergedompeld.

Voorbeelden waarbij de IP-beschermingsklasse belangrijk is:

2.2 IK-beschermingsklassen

De IK-beveiligingsklassen worden ook wel IK-codes, IK-markering of IK-slagvastheidsniveau genoemd. Ze geven aan hoe resistent een behuizing isen klappen en schokken zijn. In het bijzonder worden de IK-beveiligingsklassen toegepast op behuizingen van elektrische apparaten, stekkers en schakelaars en computertoetsenborden. Om apparaten de IK-beschermingsklasse te laten behalen, is een test volgens de normen EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75) of IEC 60068-2-75 noodzakelijk.

De volgende IK-codes worden toegepast:

 • Ik00: Er is geen bescherming tegen slagen of schokken
 • IK01 naar IK 05: De behuizing is bestand tegen schokken met een impactenergie tussen 0,14 en 0,70 joule. Dit komt overeen met lichte slagen met de hand of met de vuist.
 • Ik06: De behuizing is bestand tegen een impactenergie tussen 1 en 2 joule. Hij moet het slaan met een lichte hamer van een afstand van 20 centimeter overleven.
 • Ik07: Een impactenergie tussen 2 en 5 joule kan worden verdragen. Dat is net zoveel als het slaan met een hamer van 500 gram vanaf 40 centimeter afstand.
 • Ik08: De behuizing is bestand tegen 5 tot 10 joule en is dus bestand tegen klappen van een afstand van 30 centimeter met bijvoorbeeld een hamer van 1,7 kilogram.
 • Ik09: Nu is de behuizing al zeer robuust, omdat de impactenergie tussen de 10 en 20 joule kan zijn, zodat hij zelfs slagen met een hamer van 5 kilogram vanaf een afstand van 20 meter kan weerstaan.
 • IK10: Deze stevige, duurzame behuizing moet bestand zijn tegen 20 tot 50 joule. Hoewel het niet onverwoestbaar is, kan het gewelddadige trappen, slagen met een honkbalknuppel en projectielen weerstaan.
 • IK11: Vanaf 50 joule is een behuizing zo stabiel dat deze niet vervormt, zelfs niet in het geval van een lichaam van 10 kilogram op een afstand van 50 centimeter.
 • IK12 naar IK20: Sommige fabrikanten passen IK-codes toe tussen IK12 en IK20. Dit zijn echter hun eigen referenties, waarbij behuizingen bestand zijn tegen een impactenergie van tussen de 62,5 en 250 joule.

Voor een betere classificatie: 1 joule komt ongeveer overeen met de kracht die je gebruikt om een reep chocolade op te tillen. De kracht is daardoor laag, zodat zelfs lichtgewicht kunststof behuizingen voldoende resistent zijn. Vanaf IK06 moeten er al stabielere materialen worden gebruikt. Opmerking: Hoe hoger de IK-beschermingsklasse, hoe beter de technologie is beschermd tegen schokken en schokken in een behuizing.

3. Wie bepaalt de beschermingsklassen en beschermingsklassen?

De bepaling van de Beschermingsklassen en Beschermingsgraden wordt uitgevoerd door de non-profit VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH in Offenbach, die onafhankelijk is van de industrie en behoort tot de VDE Association of Electrical, Electronic and Information Technologies e.V. (www.vde.com). Medewerkers passen binnen een omgevingssituatie in een testlaboratorium verschillende testmethoden toe om de veiligheid van producten te bepalen. Bepalen Beschermingsgraden en Beschermingsklassen Er zijn diverse testfaciliteiten beschikbaar, bijvoorbeeld een stofkamer, een duiktoestel, een drukvat voor duikdieptes tot 100 meter waterdiepte en een hogedrukwatertestfaciliteit.

Producten die uitgebreid door het instituut zijn getest, kunnen bijvoorbeeld het VDE-keurmerk voor elektrotechnische producten, het VDE GS-merkteken voor technische arbeidsmiddelen, het VDE-kabelmerk voor kabels en draden of een van de andere keurmerken dragen. Bovendien ontvangt de fabrikant een gedetailleerd testrapport.

Voor consumenten biedt het instituut onder meer energieadvies, veiligheidstips voor thuis en advies over het professioneel afvoeren van elektronisch afval. U kunt hier ook melden of u een elektrische schok heeft gekregen van een bepaald apparaat, of het tijdens het gebruik in brand is gevlogen of als het binnen is gestoofd. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat gevaarlijke apparaten uit de circulatie worden genomen.

Vergelijkbare berichten