Een natuurlijke tuin biedt een habitat voor vele dieren en planten en zorgt zo voor biodiversiteit. Mensen profiteren ook van rijke oogsten.

Kleurrijke wilde bloemenweide met diverse planten
Wilde bloemenweiden zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar vormen ook een habitat voor vele nuttige insecten, zoals hommels, vlinders en zweefvliegen.

In een natuurlijke tuin leven mens en dier in harmonie. Het biedt een verse oogst voor mensen en voedsel en onderdak voor vele dieren. Hoewel het gepland en beplant is, ziet het eruit alsof het natuurlijk gegroeid is. Inheemse planten groeien er bij voorkeur. Deze leven lang en hebben weinig verzorging nodig.

Inhoud

 • Wat is een natuurlijke tuin?
 • Een natuurlijke tuin plannen: zo doe je dat
 • Het ontwerpen van een natuurlijke tuin: Ideeën en tips voor beginners
  • Inheemse planten voor de natuurtuin
  • Het creëren van natte en droge biotopen in de natuurtuin
  • Nestkasten en schuilplaatsen voor nuttige insecten in de natuurtuin
  • Composthoop in de natuurtuin
  • Een vijver aanleggen in de natuurtuin
  • Meer ideeën voor het ontwerp van een natuurtuin

Wat is een natuurtuin?

Voor een echte natuurlijke tuin zijn drie criteria bijzonder belangrijk: Ten eerste wordt de toepassing van synthetische chemische bestrijdingsmiddelen in een natuurlijke tuin volledig vermeden. Deze zijn niet alleen dodelijk voor ongedierte, maar hebben vaak ook fatale gevolgen voor nuttige insecten zoals bijen. Het vermijden van deze producten beschermt de soortenrijkdom en vermindert, doordat nuttige tuindieren worden ontzien, ook het risico van plagen. Vogels eten rupsen, egels en padden eten slakken en lieveheersbeestjes houden bladluizen weg. Naast synthetische chemische bestrijdingsmiddelen worden in natuurlijke tuinen ook minerale meststoffen zoveel mogelijk vermeden. In tegenstelling tot organische meststoffen hebben deze het grote nadeel dat zij de natuurlijke nutriëntencyclus omzeilen en zo de bodem in een chemisch onevenwicht kunnen brengen. Bovendien beïnvloedt het uitsluitende gebruik van minerale meststoffen de humusvorming, zodat vaak een verslechtering van de bodemeigenschappen optreedt. Om de natuurlijke capaciteiten van de bodem te behouden of zelfs te verbeteren, is de natuurlijke tuin dus aangewezen op organische meststoffen. Ten slotte wordt het gebruik van turf in de natuurlijke tuin vermeden: Vooral de hoge CO2-Het gebruik van veengronden is niet verenigbaar met een duurzame en natuurlijke tuin. Bovendien kan turf de natuurlijke grond in de tuin uitdrogen, omdat het veel water opneemt, maar heel weinig teruggeeft aan de omgeving. Als u daarentegen kiest voor natuurlijke en duurzame producten voor gewasbescherming, bemesting en potgrond en chemische stoffen vermijdt, verbetert u op lange termijn de bodem en de biodiversiteit in uw tuin en kunt u gezondere en dus robuustere planten kweken.

Deze drie criteria zijn bijzonder belangrijk voor de natuurlijke tuin:

 • Volledig afzien van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen
 • Afzien van meststoffen van dezelfde soort
 • Afzien van de toepassing van turf
Natuurlijke tuin met bloeiende bloemen en tuingereedschap
In de natuurlijke tuin wordt afgezien van chemische gewasbescherming, minerale mest en turf. [Foto: Alexander Raths/ Shutterstock.com]

Een natuurlijke tuin plannen: hoe gaat u te werk?

Bij het plannen van een natuurlijke tuin kunt u het beste inspiratie opdoen in de natuurlijke vegetatie. Net als een natuurlijke omgeving kan een natuurlijke tuin veel verschillende elementen bevatten en veel verschillende doelen dienen: Terwijl sommige natuurtuiniers vooral de nadruk leggen op natuurlijke biotopen en schuilplaatsen voor nuttige insecten, willen anderen in hun natuurtuin ook groentebedden aanleggen. Ook een tuinvijver of zuivere sierperken kunnen in de natuurlijke tuin worden geïntegreerd. Maar niet iedereen heeft de ruimte om alles te realiseren. Het is dus belangrijk om uit de mogelijke elementen de juiste te kiezen voor uw eigen tuin en uw eigen behoeften – laat uw creativiteit hier de vrije loop: in tegenstelling tot andere tuinvormen zijn er voor natuurtuinen geen strikte specificaties en kan bijna elke wens in het tuinontwerp worden verwerkt. Als een kleine beslissingshulp voor het ontwerp van een natuurlijke tuin hebben wij hier de meest voorkomende onderdelen van een natuurlijke tuin opgesomd.

Typische elementen van een natuurlijke tuin:

 • Biotopen
 • Bloemenweiden
 • Tuinvijvers
 • Groentebedden met vruchtwisseling
 • Composthoop
 • Natuurlijke zetels
 • Fruitstruiken
 • Droge stenen muren
 • Schuilplaatsen voor nuttige insecten
 • Wilde heggen

Tip: De Duitse Natuur en Biodiversiteit Unie (NABU) heeft veel basistips voor het plannen en ontwerpen van een natuurtuin. Een kleurrijke en diverse dieren- en vooral plantenwereld overheerst. Tuininterventie is niet overbodig, dus hier volgen enkele praktische tips om zelf een natuurtuin aan te leggen.

Het ontwerpen van een natuurlijke tuin: Ideeën en tips voor beginners

Het ontwerpen van een natuurlijke tuin klinkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar stelt vooral beginners voor grote uitdagingen: Door de bijna oneindige verscheidenheid aan ontwerpmogelijkheden en de vele verschillende elementen is het vaak moeilijk om het overzicht te bewaren en de eerste beslissingen te nemen. Om het gemakkelijker te maken om te beginnen, hebben we een aantal ideeën en tips verzameld voor een natuurlijke tuin voor beginners, variërend van de keuze van de juiste planten tot het ontwerp van schuilplaatsen voor nuttige insecten en de aanleg van een tuinvijver.

Inheemse planten voor de natuurtuin

Per definitie hebben noch milieugiffen, noch kunstmest of turf toegang tot de natuurlijke tuin. De natuurlijke tuinier plant regionale soorten en combineert ze tot een natuurlijke plantengemeenschap. Dit vereist veel geduld – en een plan. In plaats van een onderhoudsrijk gazon is een bijna natuurlijke weide met inheemse bloemen een goed idee, die dient als bijen- en vlinderweide. Inheemse bloemen- en bessenstruiken kunnen worden gebruikt als afrastering, die ook voedsel bieden aan vogels. Natuurlijk mag een huisboom niet ontbreken in een natuurlijke tuin. Robuuste, inheemse houtgewassen en wilde vruchten zoals linde (Tilia), eik (Quercus), kastanje (Castanea), Speierling (Sorbus domestica) of de tros kers (Prunus padus). De rotspeer (Amelanchier) of de rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum) zijn ook mooie sierstruiken. Een voordeel van inheemse planten: Omdat veel planten bijzonder robuust zijn en zich goed hebben aangepast aan de omstandigheden in ons land, is het resultaat vaak een onderhoudsarme natuurlijke tuin die aanzienlijk minder aandacht vraagt dan een traditioneel ontworpen tuin.

Veldsalie bloeiend in violet
Weidesalie is geschikt als inheemse plant voor de natuurlijke tuin. [Foto: NH/ Shutterstock.com]

Andere planten voor de natuurlijke tuin:

 • Bloedkraanvogel (Geranium sanguineum)
 • Monnikskap (Aconitum)
 • Grootbloemige koningskaars (Verbascum densiflorum)
 • Duizendblad (Aquilegia vulgaris)
 • Bellflower (Campanula)
 • Kruipende bugel (Ajuga reptans)
 • Slangenkruid (Echium vulgare)
 • Zalmwilg (Salix caprea)
 • Zwarte vlier (Sambucus nigra)
 • Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
 • Wilde aardbei (Alchemilla glaucescens)
 • Weidesalie (Salvia pratensis)
 • Wilde Rozen (Roze)
Plantura Nuttige insectenmagneet
Plantura Nuttige insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Het creëren van natte en droge biotopen in de natuurtuin

Natte en droge biotopen zijn typisch voor de natuurtuin. Stenen palen, droge stenen muren of dood hout vormen namelijk de habitat voor dieren in de tuin. Zo kan een oude boomstam als stapel dood hout een thuis worden voor insecten, schimmels en korstmossen. Losse stapels bladeren en kreupelhout zijn daarentegen aantrekkelijk als schuilplaats voor egels, maar ook voor talrijke soorten insecten. Een droge stenen muur is bijzonder decoratief. En omdat deze muren zonder mortel zijn gebouwd, creëren ze kleine nissen waar trage wormen, hagedissen, hommels, padden, wilde bijen of wezels een schuilplaats kunnen vinden. Een bijzonder eenvoudige manier om een droge biotoop in de natuurtuin te creëren is door te zorgen voor open zandgebieden: Veel soorten wilde bijen gebruiken zonnige zandheuvels of onbegroeide plekken in de bedding om hun verblijfplaats te bouwen. Als er voldoende ruimte in de tuin is, mag een moerasbiotoop niet ontbreken. Tuinvijvers zijn niet alleen populair bij mensen, maar vormen ook een geschikte habitat voor talrijke soorten wilde dieren. Een beekje trekt ook veel wilde dieren en nuttige insecten aan en is perfect om uw natuurtuin aantrekkelijk te maken.

Nestkasten en schuilplaatsen voor nuttige insecten in de natuurtuin

Schuilplaatsen en winterverblijven voor vogels, insecten en vleermuizen zijn belangrijk. Nestkasten zijn zowel een broedplaats als een nest voor jonge vogels. Vaak worden ze ook gebruikt als slaapplaats. Als u in uw tuin een onderkomen creëert voor wespen en andere insecten, kunt u ongedierte zoals vliegen, rupsen en bladluizen helpen bestrijden. Een “insectenhotel” creëert een thuis voor miljoenpoten, verschillende kevers of regenwormen. Deze bestaat uit een frame gevuld met verschillende natuurlijke materialen, zoals stro, dennenappels, houten schijven of holle takken.

Instructies voor het bouwen van een nestkast voor wilde bijen vindt u bijvoorbeeld hier in ons artikel.

Houten bijenhotel
Een schuilplaats zoals de hier getoonde bijennestplaats is een typisch element van de natuurlijke tuin [Foto: Andrea Geiss/ shutterstock.com]

Composthoop in de natuurtuin

Vergane organische materialen worden in de natuur weer planten, als in een eeuwige cyclus. Het is zinvol dit principe in de tuin toe te passen en niets te verspillen. Maar één ding mag niet uit het oog worden verloren: compost ontstaat niet vanzelf. Micro-organismen en bodemdieren zijn betrokken bij de vorming ervan, en zij hebben absoluut lucht nodig. De compost mag dus in geen geval gaan gisten. Een goede luchtcirculatie is daarom een basisvoorwaarde voor gezonde compost.

Naast keukenafval, maaisel of bladeren horen ook afgeknipte takken van struiken of bomen op de compost thuis. De composthoop mag ook niet uitdrogen, anders trekken de micro-organismen zich terug in de onderste lagen en werken ze niet aan de afbraak van het afval. Als er te veel vocht is, gaat het afval rotten.

Tip: Het beste is om de composthoop in de winter met rust te laten en hem in het voorjaar niet opnieuw in te richten. De reden: er leven veel insecten, rupsen, wormen en larven. Als de composthoop eenmaal tot humus is verrot, dient hij als voedselrijke meststof in de tuin en zorgt hij voor een geweldige oogst in de moestuin.

Een vijver aanleggen in de natuurlijke tuin

Wie een natuurlijke tuin wil aanleggen, denkt al gauw aan een vijver. In feite is een vijver een verrijking voor elke natuurlijke tuin, omdat hij de soortenrijkdom nog vergroot. Naast talrijke vijverplanten die zich zowel in het water als aan de rand thuis voelen, profiteren vooral insecten, maar ook padden, kikkers en salamanders van het koele water. Om ervoor te zorgen dat zij zich op hun gemak voelen, moeten echter verschillende regels in acht worden genomen: De vijver in de natuurlijke tuin mag vooral geen vissen bevatten. Vooral de populaire goudvissen en kois maken het insecten in de tuinvijver moeilijk door eieren en larven op te eten. In het ergste geval kunnen ze het natuurlijke ecosysteem ernstig verstoren, en daarom is het beter om ze achterwege te laten. Toch is de natuurlijke tuinvijver niet saai: als u hem met verschillende dieptes aanlegt, kan een ongelooflijke verscheidenheid aan planten en dieren de tuinvijver als hun thuis gebruiken. Diepere zones, die minstens 1,20 meter diep moeten zijn, dienen ook als vorstvrije overwinteringszone voor talrijke diersoorten.

Hier leest u waar u nog meer op moet letten bij de aanleg van een tuinvijver en welke vijverplanten bijzonder geschikt zijn.

Kikker bij vijver in natuurtuin
Kikkers behoren tot de dieren die beschutting zoeken in de tuinvijver [Foto: Phillip Wittke/ Shutterstock.com]

Meer ideeën voor het ontwerp van een natuurtuin

Een wilde heesterhaag is het hele jaar door een visueel hoogtepunt. Hij bloeit in het voorjaar, draagt vruchten in de zomer en kleurt fel in de herfst. De vruchten, zoals rozenbottel of vlierbes, dienen als snack voor mensen en vogels. Bovendien is een wilde heesterhaag gemakkelijk te onderhouden en vormt hij een belangrijke habitat voor nuttige insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Een bloemenweide geeft kleur aan de tuin en is totaal onderhoudsarm. Hij gedijt goed op zeer arme grond, heeft geen meststoffen nodig, slechts weinig water en slechts één keer per jaar snoeien. Er groeien 50 tot 60 verschillende plantensoorten en elk jaar kunnen nieuwe kleuren of planten worden toegevoegd. Het creëert een habitat voor meer dan 1000 soorten insecten – waaronder bijen en vlinders.

Plantura Vlinderbijeenkomst
Plantura Vlinderbijeenkomst

Een- en meerjarige soorten voor vlinders.
hun rupsen, gemakkelijker te verzorgen
Bloeiende droom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Brandnetels groeien in een wilde hoek en bieden voedsel voor vlinders. Dit gebied is belangrijk voor het ecologisch evenwicht en ontwikkelt zich vanzelf. Daar is geen regelmatig onderhoud nodig. Het kan een verborgen hoekje zijn achter het verhoogde bed of naast de composthoop.

Meer vlinder- en bij-vriendelijke planten vindt u hier. En in dit artikel kun je meer te weten komen over vlinderhuizen.

Vergelijkbare berichten