De rups van de eikenprocessierups kan huiduitslag, ademhalingsproblemen en huidirritatie veroorzaken. Wij leggen uit hoe u dit kunt voorkomen.

Eikenprocessierups zittend op tak
De lange brandharen van de rupsen zijn de oorzaak van onze allergische reactie… [Foto: Natalia van D/ Shutterstock.com]

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea L.) is niet alleen een plaag van eiken, maar wordt ook beschouwd als een hygiëneplaag. De reden hiervoor is de sterke allergische reactie die de haren op het lichaam van de rups kunnen opwekken. Dit treft niet alleen mensen, maar ook honden, andere huisdieren en wilde dieren.

Inhoud

 • Het vermijden van uitslag veroorzaakt door de eikenprocessierups
  • Eikenprocessierups: uitslag en andere symptomen
  • Vermijd huidirritatie en ademhalingsproblemen door het EPS
  • Eikenprocessierups gevaarlijk voor honden en andere huisdieren?

Het vermijden van uitslag door de eikenprocessierups

Hieronder vindt u mogelijke symptomen van contact met de eikenprocessierups en tips om ze te vermijden. Daarna zal de nadruk liggen op het risico voor onze viervoeters. Als u meer wilt weten over de bestrijding van de eikenprocessierups, vindt u dat hier.

Eikenprocessierups: uitslag en andere symptomen

Als de brandharen van de rupsen op onbeschermde delen van de huid terechtkomen, blijven ze steken en kunnen ze een overgevoeligheidsreactie van het immuunsysteem opwekken, omdat ze het brandgif thaumetopoeïne bevatten. Dit heet rupsdermatitis of erucisme. Jeuk, huidontsteking, vlekken of netelroos zijn mogelijke symptomen. Dergelijke huidreacties moeten worden behandeld, aangezien zij tot twee weken kunnen aanhouden indien zij niet worden behandeld. Als brandharen in de luchtwegen terechtkomen, raken deze geïrriteerd, en bij eerdere blootstelling kan dit zelfs leiden tot ademnood. Ze veroorzaken ook roodheid, irritatie en zwelling in de ogen. Naast al deze symptomen zijn ook “algemene symptomen” mogelijk: duizeligheid, koorts en vermoeidheid kunnen bijvoorbeeld voorkomen. Alleen in geïsoleerde gevallen kan een allergische schok optreden.

Eikenprocessierups uitslag op de hand
Netelroos is een teken van een allergische reactie op de brandharen. [Foto: Juergen Faelchle/ Shutterstock.com]

Voorkom huidirritatie en ademhalingsmoeilijkheden door het EPS

De rupsen van de eikenprocessierups vormen niet alleen vanaf het derde larvenstadium tot aan hun verpopping een gevaar voor de gezondheid en de hygiëne. Op hun lichaam en in hun nesten zitten brandharen met weerhaken die ernstige irritatie van de huid en de luchtwegen kunnen veroorzaken. Zelfs jaren oude webben kunnen dit effect nog veroorzaken. En omdat de haren erg licht zijn en met de wind meevliegen, hopen ze zich ook op in het nabijgelegen kreupelhout, waar mensen en dieren ermee in aanraking kunnen komen. Om allergische reacties in verband met de eikenprocessierups te voorkomen, moet u de volgende aanbevelingen voor maatregelen in acht nemen.

Hoe kunnen allergische reacties door de eikenprocessierups worden voorkomen?

 • Lees dit artikel over de bestrijding en verwijdering van de eikenprocessierups om goed geïnformeerd te zijn over het voorkomen en de ontwikkeling van de mot.
 • Tot de risicogroep voor contact met de brandharen behoren bijvoorbeeld bosbouwers, wegenbouwers en boomverzorgers, landschapsonderhoudsbedrijven en ongediertebestrijders. Deze moeten vooral hun ogen open houden als ze in de buurt van eikenbomen zijn.
 • Aantastingen kunnen ook voorkomen op individuele bomen in woonwijken zoals parken, sportterreinen en speelplaatsen, op voetpaden of schoolpleinen, die dan veel voorbijgangers in gevaar kunnen brengen.
 • Als u een nest ontdekt, meld dit dan aan de verantwoordelijke dienst voor openbare orde of groenvoorziening, zodat uw medeburgers kunnen worden gewaarschuwd of bestrijdingsmaatregelen kunnen worden genomen.
 • Als het nest zich op uw privéterrein bevindt, moet u de omgeving ervan vermijden of een ongediertebestrijdingsbedrijf inschakelen.
 • Vermijd indien mogelijk bevolkte nesten van eikenprocessierupsen en probeer niet zelf rupsen en webben te verwijderen.
 • Het kappen of verbranden van aangetaste planten zal de brandharen met de wind verspreiden, wat moet worden vermeden.
 • Als u in de buurt van bevolkte nesten moet zijn, draag dan lange kleding en handschoenen zodat zoveel mogelijk huid bedekt is.
 • Raak de rupsen en webben niet aan.
 • Was uw kleding op 60 °C en douche uzelf grondig als u in de onmiddellijke nabijheid van een nest bent geweest.
Eikenprocessierups zittend in nest onder tak
Als u een nest rupsen tegenkomt, benader dan niet… [Foto: Von Natalia van D/ Shutterstock.com]

Eikenprocessierups gevaarlijk voor honden en andere huisdieren?

Nu moeten alle huisdiereigenaren luisteren! De brandharen van de eikenprocessierups zijn ook gevaarlijk voor honden en andere huisdieren. Hoewel de huid van de dieren grotendeels wordt beschermd door de vacht, worden de rupsen van de eikenprocessierups uit nieuwsgierigheid besnuffeld of opgegeten of zwerven de dieren tijdens wandelingen door besmet onderhout. Dit kan leiden tot ernstige ontstekingen in het neus- en mondgebied van de viervoeters. Als uw dier overeenkomstige symptomen vertoont en in de buurt van eikenbomen is geweest, kunt u uw vermoedens aan de dierenarts kenbaar maken om de juiste behandeling te bevorderen. U moet ook zorgvuldig onderzoeken of er misschien een levend nest is waar uw viervoeter schade heeft opgelopen. U moet het dan zo mogelijk melden om verdere schade aan andere wandelaars, huisdieren, loslopende katten en ook wilde dieren te voorkomen.

Hoe u de eikenprocessierups in geval van nood kunt bestrijden, vindt u hier.

Eikenprocessierupsen zitten op de wortels
De rupsen verblijven niet alleen in de top van de boom, maar ook op de grond waar honden ze kunnen bereiken. [Foto: Smeerjewegproducties/ Shutterstock.com]

Vergelijkbare berichten