Waarom u het liever zonder turfrijke potgrond moet doen en waarom juist turfvrije grond een echt voordeel is, leest u hier.

Ontbinding van turf
Turfwinning brengt ernstige schade toe aan ecosystemen en vervuilt het klimaat [Foto: Maksim Safaniuk/ Shutterstock.com]

Commercieel verkrijgbare potgrond heeft niets te maken met de natuurlijke grond van onze tuinen en groentebedden. De gekochte grond, vooral als het de goedkope supermarktgrond is, bestaat meestal uit turf. Een deel van de turf wordt nog steeds in Duitsland gewonnen, maar steeds meer producenten importeren de beperkte grondstof uit de Balkanlanden. De winning van goedkope potgrond vernietigt onherstelbaar gevoelige ecosystemen en vormt tegelijkertijd een zware belasting voor het klimaat.

Veenvrije grond voor klimaatbescherming

Turf voor de bodemproductie wordt uitsluitend verkregen uit hoogveen. Er leven veel gespecialiseerde dier- en plantensoorten die zich hebben aangepast aan de extreme leefomstandigheden in het zure en voedselarme moeras. Veel soorten die daar leven staan al op de rode lijst van bedreigde soorten, de hoogveengrondkever is net als andere dieren zelfs al met uitsterven bedreigd. De winning van turf draagt bij tot de verdere inkrimping van het leefgebied van bedreigde dieren en planten. Een ander even groot probleem is de uitstoot van CO2 bij de afbraak van veenmossen. De veengebieden in de wereld slaan evenveel klimaatschadelijke CO2 zoals de rest van de vegetatie op aarde. Door turf te winnen worden delen van de opgeslagen CO2 in de atmosfeer en zo de klimaatverandering versnellen. In Duitsland probeert men tenminste de cultuurgronden te renaturaliseren, d.w.z. in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar de meeste turf komt tegenwoordig al uit andere landen waar de milieuvoorschriften veel soepeler zijn. En in het algemeen is het onmogelijk om een veengebied na het steken van turf volledig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Overigens zullen de turfvoorraden in de wereld naar verwachting slechts ongeveer 50 jaar meegaan, dus een heroverweging van de potgrondproductie is hoe dan ook essentieel.

Moor
Veengebieden zijn een habitat voor vele planten en dieren [Foto: ajven8/ Shutterstock.com]

Veenvrije grond – een echt voordeel

Iedereen die milieubewust tuiniert, zal al gemerkt hebben dat het aanbod van turfvrije bodems op de markt van jaar tot jaar toeneemt. Er zijn dus geen excuses meer om geen veenvrije grond te gebruiken. Veenvrije potgrond is geschikt voor alle gewassen, zowel voor fruit, groenten als sierplanten. Er is zelfs turfvrije grond voor zuurminnende hortensia’s. In de meeste gevallen wordt het veen in deze bodems vervangen door compost, houtvezels, kokosvezels, klei of perliet. Deze veenvrije grond gedraagt zich heel vergelijkbaar met veengrond. Vaak is het enige nadeel dat ze vaker water moeten krijgen. Dit nadeel wordt echter gecompenseerd door een opvallend voordeel. De meeste tuiniers kennen het probleem van turf als het is uitgedroogd. Als het uitdroogt, wordt turf waterafstotend en kan het geen water meer opslaan. De turfvrije alternatieven hebben dit probleem niet en gedragen zich in dit opzicht veel beter! Hoewel de alternatieven meestal duurder zijn dan turfgrond, kunt u met een gerust geweten turfvrije grond gebruiken.

Bewezen bodems zonder veen

Nu wij hebben verduidelijkt waarom turfvrije grond moet worden gebruikt en welke voor- en nadelen deze heeft, rijst de vraag welke alternatieven reeds op de markt beschikbaar zijn. Geperste briketten van kokospulp zijn bijzonder geschikt voor thuisgebruik of zelfs voor op het balkon. Aangezien ze worden geperst en in droge toestand worden verkocht, zijn ze zeer gemakkelijk te vervoeren en is de opslag ervan ongecompliceerd. Om ze te gebruiken heb je alleen een emmer en water nodig, waarin het kokosgruis opzwelt tot gebruiksklare aarde. Als je de grond liever in de gebruikelijke zakken hebt, is dat ook geen probleem.

Plantura Biologische Kruidenmix; Zaaigrond
Plantura Biologische Kruidenmix; Zaaigrond

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Zowel voor aromatische kruiden als voor
succesvol zaaien, stekken
vermeerdering & voor het verspenen

Koop hier!

Vergelijkbare berichten