Kinderen die in de tuin spelen zijn vaak luidruchtig. Als buren zich daaraan ergeren, kan dat snel tot problemen leiden. Maar welke stille tijden gelden eigenlijk voor kinderlawaai en hoeveel lawaai moeten buren dulden? In onze gids beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Inhoudsopgave

Voor de meeste mensen zijn luidruchtige kinderen in de tuin van de buren geen probleem. Maar als de kinderen van de buren de hele dag op hoog volume spelen, ravotten en muziek maken, kan dit zelfs de meest geduldige buurman te veel worden. De vraag is dan hoeveel lawaai moet worden getolereerd en wat de wet hierover zegt.

Wat zegt de wet over overlast door kinderlawaai?

De wetgever is in dit opzicht de laatste jaren steeds “kindvriendelijker” geworden. In de wet wordt kinderlawaai nu bijvoorbeeld gedefinieerd als lawaai dat wordt veroorzaakt door de natuurlijke drang van kinderen om te spelen en te bewegen. Het gaat hier om leeftijdsgebonden gedrag en houdt in dat meer kinderlawaai ontstaat en moet worden getolereerd naarmate de kinderen jonger zijn.

Lees meer “

Tot welke kinderleeftijd moet lawaai worden getolereerd?

Vanaf 14 jaar kan worden aangenomen dat de ontwikkeling van het kind zover gevorderd is dat een aanpassing van het sociale gedrag kan plaatsvinden. Dit betekent dat jongeren vanaf 14 jaar kunnen worden aangemoedigd zich bedachtzaam te gedragen. Dit omvat ook een vermindering van het geluidsniveau indien het geluid een “normaal niveau” overschrijdt of indien eventuele stille tijden niet in acht worden genomen.

Wat onder “normaal niveau” wordt verstaan, hangt af van de situatie en moet per geval worden bekeken. Als uw tuin bijvoorbeeld in de onmiddellijke nabijheid van een voetbalveld ligt, wordt geschreeuw als normaal beschouwd. Maar 14-jarigen die luid voetballen op straat voor je huis hoef je niet te tolereren. Jongeren ontmoeten elkaar ook graag ’s avonds in speeltuinen. De toegang tot deze speelplaatsen voor kinderen ouder dan 14 jaar is in het algemeen verboden en u hoeft geen geluidsoverlast te accepteren.

Meer informatie “

Hoeveel babygehuil wordt er getolereerd uit de tuin van de buren?

Baby huilt in de tuin
Babygehuil kan niet worden voorkomen en moet door de buren worden getolereerd

Lawaai van baby’s tot de vroege peuterleeftijd moet in principe op elk moment van de dag en de nacht worden getolereerd. De wetgever ziet dit als een natuurlijke behoefte van baby’s die op geen enkel moment verboden kan worden. Vooral in het geval van huilende baby’s kan er veel geluidsoverlast zijn, zelfs vanuit gesloten kamers in de eigen tuin, wat aanvaardbaar is.

De situatie kan anders zijn als de ouders van de baby geen enkele actie ondernemen om hem te kalmeren. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als ouders hun baby in de kinderwagen laten huilen voor “slaaptraining” op het terras terwijl zij zelf afwezig zijn om het volume van het huilen te vermijden.

Lees meer “

Wanneer gelden stille periodes voor kinderlawaai?

In sommige gemeenten en vooral door middel van huisregels in huurwoningen worden stille uren voorgeschreven. Deze duren meestal van 12.00 uur of 13.00 uur tot 14.00 of 15.00 uur, ’s avonds van 22.00 uur tot 6.00 of 7.00 uur ’s ochtends. Op zon- en feestdagen gelden de klok rond stille uren.

Andere stille uren of “avondklokken” kunnen worden ingesteld door verhuurders of vastgoedbeheerders in verband met het gebruik van de tuin. Als bijvoorbeeld het gebruik van de tuin na 20.00 uur door de verhuurder wordt verboden, kan het latere lawaai van kinderen worden aangepakt, ongeacht het type en de leeftijd van de kinderen. Hier liggen de gebruiksregels en de huisregels achter je. De ouders van de “luidruchtige” kinderen zouden dienovereenkomstig door de verhuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit geldt ook voor kinderlawaai dat vanuit het woongedeelte in de tuin doordringt. Ook hier hangt het ervan af of het “normaal” of heel vermijdbaar kinderlawaai is.

Op particulier terrein moet u echter ook op rustige tijden kinderlawaai van baby’s en kleine kinderen dulden. Als uw buren met een baby net als u de avond op het terras willen doorbrengen, moet u accepteren dat de baby regelmatig huilt omdat hij honger heeft of verschoond moet worden.

Lees meer “

Hoeveel kinderlawaai is aanvaardbaar bij het gebruik van het zwembad en de trampoline?

Lawaai van kinderen in het zwembad of op de trampoline
Vooral in de zomer kan het luidruchtig zijn in het zwembad of op de trampoline.

Zolang er geen officiële stille tijden zijn voorgeschreven, moet je het lawaai van kinderen die op de trampoline springen of in het water spelen verdragen. Als u vreest dat de geplande locatie voor het framezwembad of de trampoline meer lawaai voor u zal betekenen, moet u er in een vroeg stadium met uw buren over praten en vragen om een installatieplaats die verder van uw eigendom verwijderd is.

Lees meer “

Wanneer moet het geluid van kinderen als “boven normaal” worden beschouwd?

Normaal is bijvoorbeeld babygehuil, driftbuien van peuters, kindergehuil, luid gelach, gekrijs en luid geschreeuw tijdens het spelen en rennen op lawaaiige materialen. In principe kan alles worden beschouwd als “normaal” kindergeluid, dat ontstaat in het kader van aan de leeftijd aangepaste behoeften en gedragingen, alsmede uit spel, dat moet worden toegeschreven aan de vrije ontwikkeling.

Als het echter gaat om lawaai in de tuin dat vermijdbaar is en niets te maken heeft met vrije ontwikkeling, wordt het al snel “overschrijding van het normale niveau”. Dit omvat bijvoorbeeld bonzen op metalen hekpalen, lawaai maken door met voorwerpen op stenen te slaan of langdurig, non-stop gebruik van luide fluitjes. In deze gevallen kunt u uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen dergelijk en vermijdbaar lawaai van kinderen.

Lees meer “

Is er een wettelijke limiet voor het geluid van kinderen op speelplaatsen?

De wetgever formuleert in § 22, lid 1a, van de federale wet op de immissiecontrole duidelijk dat het geluid van kinderen, bijvoorbeeld bij het spelen op speelplaatsen, in kinderdagverblijven en soortgelijke inrichtingen zoals balspeelplaatsen, in de regel geen schadelijke gevolgen voor het milieu heeft. Daarom is er geen maximaal geluidsniveau dat door geluidsmeting als richtwaarde kan worden gebruikt en op grond waarvan het geluid van kinderen zou kunnen worden beperkt of verboden.

Meer informatie “

Wat te doen als het lawaai van kinderen blijvend hinderlijk is?

Wetten en uitspraken over kinderlawaai in de tuin
In de regel kan het lawaai van kinderen in de tuin niet worden vermeden – probeer daarom oplossingen te vinden met de buren.

De wet biedt weinig mogelijkheden om je juridisch te verdedigen tegen kinderlawaai in de tuin. Maar zelfs als u dat doet, moet u altijd eerst met uw buurman praten, want per slot van rekening is goed nabuurschap goud waard. In de meeste gevallen zien de buren dat ook zo en zoeken ze naar oplossingen in uw belang. Je zou ze kunnen steunen met suggesties.

Sommige mensen hechten waarde aan hun rust en kunnen financieel bijdragen aan geluidsbeperkende maatregelen. U kunt ook een spade gebruiken en hoge, dichte planten planten die het geluid naar de buurman filteren. Dit is vooral raadzaam als het lawaai van de kinderen afkomstig is van een kinderdagverblijf of een openbare speelplaats, omdat u er verder niets aan kunt doen.

Als de buren onverzettelijk blijven en het lawaai van de kinderen in de tuin voor u ondraaglijk blijft, kunnen huurders een klacht indienen bij de verhuurder of het vastgoedbeheer. Als tuineigenaar is de enige optie om naar een advocaat te gaan, die in elk afzonderlijk geval zal nagaan of u uw recht op stilte juridisch kunt afdwingen.

Meer informatie “

Vergelijkbare berichten