Als het gazon te weinig voedingsstoffen krijgt, verliest het de concurrentiestrijd tegen mos en onkruid. Een goed gedoseerde bemesting van het gazon voorkomt juist gebreksverschijnselen. De timing is net zo belangrijk als de meststof zelf. De 10 beste tips laten je zien hoe je het goed doet.
gazon bemesten

Geen mooi gazon zonder voedingsstoffen – een pleidooi voor kunstmest

Een fluweelgroen, egaal gazontapijt gedijt niet op zichzelf. Een groot deel van de aanwezige voedingsstoffen wordt tijdens het regelmatig maaien van het gazon verbruikt en afgevoerd in de grasvangbox. Hoewel gazongrassen een dicht wortelnetwerk hebben, bevindt de hoofdwortelmassa zich in de bovenste bodemlaag. Tijdens de vegetatieperiode is daarom adequate compensatie nodig door gerichte bemesting van het gazon. Deze voedingsstoffen moeten vooral worden aangevuld:

 • Stikstof (N) voor een constante groei, weelderig groen gras en versterking van de cellen.
 • Fosfor (P) voor gezonde, sterke wortels en voor de regulering van de energiebalans
 • Kalium (K) voor het bevorderen van de weerstand, het versterken van de stofwisseling en het verbeteren van de vorstbestendigheid

Lees ook

Bovendien zijn mineralen en sporenelementen belangrijk, zodat de edele grassen van het gazon het niet afleggen tegen onkruid en mos.

Bodemanalyse zorgt voor transparantie

Als een gazon een tekort aan voedingsstoffen heeft, is dit tekort visueel herkenbaar aan een slechte groei of een bleke kleur. Een professionele bodemanalyse zal u precies vertellen wat het probleem is. Daartoe neemt u op 10-12 plaatsen op het gazon bodemmonsters van de bovenste bodemlaag. Deze worden in een emmer gemengd en 500 gram wordt naar een geschikt laboratorium gestuurd.

Na 3-4 weken ontvangt u een definitief resultaat over de bodemgesteldheid, inclusief een bemestingsadvies. Als u om de 4 à 5 jaar een bodemanalyse uitvoert, kent u de zwakke punten in de nutriëntenvoorziening. In het kader van de bemesting van het gazon vult u de tekorten biologisch of mineraal aan en vermijdt u het gevaar van overbemesting.

Kortstondige meststoffen blazen vermoeide gazons nieuw leven in

Om de groei van het gazon in het voorjaar te stimuleren, is het gebruik van calciumammoniumnitraat (KAS) een goede oplossing gebleken. Dit is een meststof die hoofdzakelijk stikstof bevat (28 %). Bij de bemesting van het gazon brengt calciumammoniumnitraat een groeistuip op gang die onkruid en mos geen kans geeft.

 • Voordelen van KAS: onmiddellijk effect, met gelijktijdige onderdrukking van mos en onkruid.
 • Nadelen van KAS: bevat noch fosfor noch kalium, groot risico op verbranding van de edele grassen.

Calciumammoniumnitraat is dus een kortetermijnmeststof die een volledige bemesting van het gazon niet kan vervangen. Bovendien is de werkzame stof schadelijk voor het milieu door de snelle uitspoeling van nitraten in het grondwater.

TIPS
Gewone onkruidverdelgers werken alleen goed over een grote bladmassa van de ongewenste planten. Hoe groter de paardenbloemen en de collega’s zijn op het ogenblik dat het herbicide wordt toegepast, hoe doeltreffender het bestrijdingssucces blijkt te zijn. Ervaren hobbytuinders bemesten het onkruidgazon daarom in de aanloop naar 2 weken met calciumammoniumnitraat om het onkruid vervolgens de vernietigende klap toe te dienen wanneer het de kop opsteekt.

Geef het gazon hooguit één keer per jaar een volledige bemesting.

Neem bij minerale gazonbemesting de weg van de minste weerstand met een volledige meststof zoals blauwe korrel. Dit zuiver chemische preparaat, dat sinds 1927 in gebruik is, wordt ook vandaag nog gebruikt in zowel commerciële als siertuinen. De meststof wordt idealiter gedoseerd op basis van de resultaten van een bodemanalyse. Voor een normaal belast gazon volstaat een enkele toepassing in het voorjaar tussen maart en april. Dit is hoe je te werk gaat:

 • Kunstmest strooien met een strooiwagen op een droog gazon
 • Overlappende distributie ten koste van alles vermijden
 • Bestrooi het gazon onmiddellijk na de bemesting grondig.

Het schadelijke effect op het milieu is voornamelijk het gevolg van de snelle uitspoeling van nitraat naar het grondwater en het drinkwater binnen 2 weken. Het nieuw ontwikkelde product Blaukorn Entec verlengt deze periode tot 8 weken, wat de nitraatverontreiniging moet verminderen en het bemestingseffect moet vergroten.

De beste langzaam vrijkomende meststoffen voor het gazon

Wie niet tevreden is met een kortetermijnbemesting van het gazon, moet zijn aandacht richten op mineraal-organische meststoffen met een langetermijneffect. Deze preparaten combineren het onmiddellijke effect met een langdurige toevoer van voedingsstoffen gedurende maximaal 120 dagen. Het voordeel is dat de grassen niet alleen omhoog schieten. Integendeel, ze ontwikkelen zich tegelijkertijd in de breedte, wat resulteert in een fluweelachtig groen tapijt.

In de volgende tabel staan enkele uitstekende mineraal-biologische meststoffen met langzame afgifte die op de markt steeds goede beoordelingen van klanten krijgen:

Gazonmeststof voor lange termijn Wolf LE 100 Premium Floranid langdurige gazonmeststof Cuxin DCM Special Profi Groen Substral Langzaam vrijkomende Gazonmeststof
meststofsoort organisch-mineraal organisch-mineraal organisch-mineraal organisch-mineraal organisch-mineraal
NPK samenstelling 29+5+7 22+5+11 12+4+6 7+5+5 22+5+5
Duur van het effect 120 dagen 180 dagen 100 dagen 100 dagen 100 dagen
Dosering 50 g/m² 50 g/m² 40 g/m² 70 g/m² 20 g/m²
Prijs 39 euro voor 5 kg 28 euro voor 5 kg 36 Euro voor 20 kg 25 Euro voor 30 kg 31 euro voor 5 kg

Bemestingsdata in een oogopslag – wanneer gazon bemesten zin heeft

Er is geen wondermiddel voor het ideale bevruchtingsschema. Er zijn veeleer verschillende factoren die het ritme van de bemesting van het gazon met mineraal-organische preparaten bepalen. Deze omvatten het gazontype, de bodemgesteldheid, het weer en de locatie. De volgende richtlijnen (€7,00 bij Amazon*) zijn van toepassing:

 • Tijdstip voor siergazons met normale slijtage: in het voorjaar (maart/april) en in de zomer (juli/augustus).
 • Timing voor extreem belaste sport- en speelgazons: in maart, mei, augustus en oktober
 • Tijdstip voor schaduwzoden: in maart/april, in juni/juli en in september/oktober

Wanneer de bemesting van het gazon precies moet plaatsvinden, wordt met name bepaald door de samenstelling van de gekozen meststof. De exacte NPK-dosering staat op elke verpakking vermeld: N voor stikstof, P voor fosfor en K voor kalium.

Bemest uw gazon op natuurlijke wijze in harmonie met de natuur – zo werkt het

Als u uw gazon op natuurlijke wijze wilt bemesten, komt een meststof met uitsluitend biologisch samengestelde ingrediënten in beeld. Deze zijn van zuiver plantaardige of dierlijke oorsprong en worden eerst door micro-organismen afgebroken voordat ze beschikbaar komen voor het gazon. Dit zorgt niet alleen voor de aanvoer van voedingsstoffen, maar verbetert ook de bodem op lange termijn.

Gazons op natuurlijke wijze bemesten met compost, mest, plantenslib, hoornmeel of paardenmest. Wanneer u het gazon biologisch bemest, hangt af van de specifieke omstandigheden ter plaatse. U moet het altijd correct doen, volgens het volgende schema:

 • In het voorjaar en de zomer: 30 liter compost per vierkante meter plus 30 gram hoornmeel.
 • Breng in september of oktober smeerwortelmest met kalium aan om de winterhardheid te versterken.
 • Een andere mogelijkheid is om in maart, mei, augustus en oktober organische mest in de handel te brengen.

Verticuteren verhoogt de opneembaarheid van meststoffen

Ongeacht of u minerale, mineraal-biologische of organische meststoffen gebruikt, kunt u het effect van de bemesting van uw gazon vergroten met de volgende onderhoudsmaatregel:

 • Voordat u het gazon in maart en september bemest, verticuteert u het gras.
 • Strooi de meststof vervolgens uit met een strooiwagen, met de hand of met een drukspuit.
 • Grondig besproeien is verplicht, ook als u natuurlijk bemest.

Gelijktijdig zaaien en bemesten van het gazon – efficiënte herbeplanting

Als gazon zaaien en natuurlijke bemesting hand in hand gaan, geeft u uw groene visitekaartje een uitstekende start. De beste tijd om een nieuw gazon in te zaaien is in september of oktober. De grond is nog warm van de zon, zodat de graswortels zich goed kunnen vestigen voor de winter.

Een organische startmeststof kan tegelijk met het gazonzaad worden toegediend, aangezien er dan geen risico is dat de tere zaadjes verbranden. De Neudorff Azet Gazonstartermeststof bijvoorbeeld heeft een zuiver biologische samenstelling, zodat de micro-organismen die erin zitten, zorgen voor een krachtige wortelgroei.

Bemest in de herfst met het oog op de winter – kalium doet de truc

In september begint het gazon aan zijn laatste groeispurt voor de winter. Om hem goed voor te bereiden op het koude seizoen, gebruiken ervaren amateurtuiniers een speciale meststof voor de herfst. In plaats van de edele grassen te voeden met stikstof, wordt een gazonmeststof op basis van kalium gebruikt. Eigenaars van een biologisch gazon kiezen voor een biologische NPK-meststof met een samenstelling van 7+3+10. Dit is de juiste manier:

 • Verticuteer het gazon eenmaal in de lengte in september of oktober.
 • Breng organische herfstmeststof aan met een strooier en water.
 • U kunt ook op natuurlijke wijze bemesten met zelfgemaakte smeerwortelmest of zuivere houtas.

Het bijzondere effect van kalium op de winterhardheid is gebaseerd op het feit dat deze voedingsstof specifiek de celwanden in het plantenweefsel versterkt. Dankzij deze voorzichtige bemesting van het gazon kunnen de gazongrassen de zware temperatuurschommelingen van de winter met zijn afwisselende vorst en dooi veel beter doorstaan.

Tips & Tricks
Ben je niet in de stemming voor het vermoeiende scarificeren? Krijg dan wat hulp in de vorm van micro-organismen die gazonvilt en mos opeten. De nieuwe micro gazon meststof van Cuxin bevat veel bodemorganismen die mos en vilt omzetten in waardevolle humus gedurende een periode van maximaal 100 dagen.

Vergelijkbare berichten