U wilt uw gazon bekalken of u hebt gemerkt dat uw buren dat doen. Hier volgt een nuttige gids voor de juiste toepassing van kalk, en de juiste manier om mos en klaver aan te pakken bij de verzorging van uw gazon.

Niet elke groenstrook heeft kalk nodig, in sommige gevallen kan dit onnodige schade aan het gazon veroorzaken. Het is ook belangrijk op te merken dat er niet slechts één soort kalk is.
Gazon kalken

Laat u uitgebreid adviseren door een gespecialiseerde dealer

De verkeerde soort kalk kan schade toebrengen aan uw gazon. Ook als u niet weet of u uw tuin moet bekalken of bemesten, mag u niet vergeten dat elk van deze middelen andere ontbrekende voedingsstoffen in uw tuin kan aanvullen.

Het mag niet op hetzelfde moment worden gebruikt. Met voldoende tijd tussen bemesting en kalkbemesting kunt u zich in het voorjaar al verheugen op een prachtige groene ruimte. Zelfs als uw tuin geen tekorten vertoont en niet te zuur is, kunt u schade voorkomen met een minimaal gebruik van kalk.

Dit wordt onderhoudskalk genoemd, die niet vaker dan om de twee tot drie jaar hoeft te worden aangebracht.

Wat voor soort gazonkalk is er beschikbaar?

De meest gebruikte kalksoort is calciumcarbonaat. Deze kalk wordt ook wel koolzure kalk genoemd en is geschikt voor elke bodem.

Calciumcarbonaat kan in elke speciaalzaak worden gekocht. Deze kalk is ook geschikt voor bodems waarop kruiden groeien. Wanneer u kalk gebruikt met calciumcarbonaat, gebruikt u een zachte soort voor uw groenvoorziening.

Calciumcarbonaat wordt verkregen uit fijngemalen kalksteen, dat een natuurlijk product is. Dit product is met minder dan een euro per kilo niet duur. Door calcium toe te dienen, zal uw groenvoorziening beter bestand zijn tegen onkruid.

Een andere vorm van gazonkalk is ongebluste kalk. Dit is echter niet voor elke bodem geschikt, omdat ongebluste kalk een bijtende werking heeft en daardoor gevoelige planten vernietigt.

Ongebluste kalk is ook corrosief voor de huid van mens en dier. Het kan ook levende organismen in de bodem vernietigen. Daarom mag ongebluste kalk niet in tuinen worden gebruikt.

Ook moet worden opgemerkt dat sommige planten in de buurt van de te bekalken grond schade kunnen oplopen omdat zij niet tegen de veranderende pH-waarde kunnen.

Bekalken van het gazon, het beste in het voorjaar

Over het algemeen wordt aanbevolen kalk toe te dienen in het voorjaar, tussen februari en maart, direct na het verticuteren, omdat het groene oppervlak dan uitstekend geschikt is om het tijdens de verzorging van het gazon in het voorjaar op te nemen.

Na het verticuteren en het verwijderen van mos en klaver kan de kalk beter in de grond doordringen. Deze volgorde moet worden aangehouden, omdat anders de kalk samen met het verticuteren kan worden verwijderd.

U kunt ook van de gelegenheid gebruik maken om het gazon in de winter te bekalken. U moet wachten tot de sneeuw gesmolten is en dan de kalk aanbrengen. Veel mensen denken echter ten onrechte dat kalkbemesting in de winter de mosgroei afremt.

Het is ook een goed idee om uw gazon in de herfst te bekalken na het beluchten van het gazon. Bij het beluchten wordt de grond losgemaakt met lepels of grondspijkers. Hierdoor kan de kalk gemakkelijker in de grond dringen.

Bij het kalken moet u op het volgende letten

Welk seizoen u ook gekozen hebt, zorg ervoor dat het gazon vers gemaaid is. Pas na het verticuteren mag het gazon bij rustig weer worden bekalkt.

U kunt een strooier gebruiken om de kalk gelijkmatig te verdelen. Als u niet over een kalkstrooier beschikt, kunt u er een lenen bij een tuincentrum voor een paar uur of dagen.

Als u de kalk liever met de hand strooit, draag dan handschoenen om brandwonden aan de huid te voorkomen. Zorg er bij het verdelen met je handen wel voor dat je de limoen echt gelijkmatig verdeelt, anders kan de limoen aan elkaar gaan plakken.

Dit kan ertoe leiden dat er op de ene plaats te veel kalk is en op de andere helemaal geen.

Het strooien van tuinkalk in de zomer is niet aan te bevelen. De combinatie van kalk en zonlicht kan het vrijkomen van voedingsstoffen belemmeren.

Als uw gazon echter in de zomer dringend met kalk moet worden behandeld, moet u ervoor zorgen dat de lucht bewolkt is en er geen extreme hitte is.

Je bent klaar met kalken. En dan?

Na het kalken moet de kalk nog een beetje met een hark in de grond worden gewerkt, omdat de kalk dan het beste kan inwerken. De kalk heeft ook de neiging aan elkaar te kleven en te korsten als het nat wordt, wat kan leiden tot ongelijke verdeling.

Het zou ideaal zijn als het in de dagen na het kalken regent, zodat u het gazon niet zelf regelmatig water hoeft te geven.

Als er dan nog steeds geen regen valt, kunt u een pop-up sproeier installeren. Deze wordt in het gazon geïnstalleerd en komt omhoog wanneer hij in werking wordt gesteld. Na het besproeien wordt de pop-up sproeier weer in de grond neergelaten, zodat er bij het maaien geen obstakels kunnen ontstaan.

Een irrigatiesysteem met een besproeiingspomp bespaart u het rondrennen met de tuinslang. Terwijl de besproeiingspomp voor u aan het werk is, kunt u zich ontspannen in de tuin.

Als u overweegt uw gazon te bemesten, doe dat dan niet tegelijkertijd. Wacht ten minste drie tot vier weken na het kalken. Als u te vroeg bemest, kunnen de effecten van kalk en kunstmest elkaar opheffen.

Het maakt niet uit in welke volgorde u bekalkt of bemest, het is alleen belangrijk dat u voldoende tussenruimte laat, zodat de groene zone de kans krijgt voldoende voedingsstoffen op te nemen.

Kalk om de PH-waarde van het gazon in balans te houden

Kalk houdt het gazon in balans. Een te zure bodem zal verhinderen dat het gazon goed groeit. Als uw gazon mos of klaver heeft, wijst dit op een te zure bodem, althans als er mos is. De PH-waarde moet tussen 6 en 7 liggen.

U kunt de PH-waarde van het gazon vooraf laten controleren met een test van de bouwmarkt, zodat u vervolgens de juiste gazonverzorging kunt kiezen. Als het PH-niveau te laag is, kunt u het gazon altijd bekalken.

Er zij echter op gewezen dat de grond alkalisch wordt vanaf een PH-waarde van 8. Kalk hier niet, want de kalk werkt in deze situatie als een meststof voor mos en onkruid. Terwijl u de grond kalkvrij maakt, moet u er tegelijkertijd aan denken dat kalkbemesting de grond slechts tijdelijk weer in evenwicht brengt. Daarom moet u een bodemanalyse laten uitvoeren, zodat u uw gazon op de lange termijn goed kunt verzorgen.

Fouten in gazononderhoud

De meest voorkomende fouten bij gazononderhoud zijn het voortdurend verticuteren van het gazon, omdat dit telkens de fijne wortels van het gras beschadigt.

Het is beter om uw gazon vaker te maaien en niet te kort, anders kunnen de graswortels in de zomer verbranden. Water geven mag niet in de volle zon gebeuren, want ook hier kunnen de pas gemaaide sprieten niet tegen verbranding worden beschermd.

Ook moet het gazon niet slechts kortstondig worden besproeid, omdat de grassprieten dan niet goed kunnen inweken.

Kalk om uw tuin te ontdoen van mos

Mos wordt veroorzaakt door een te zure bodem. Maar schaduwrijke plaatsen onder bomen of te weinig zonnige dagen bevorderen ook de groei van mos.

Op schaduwrijke plaatsen is het gras blijvend verzwakt. Ook wateroverlast of aanhoudende vochtigheid bevorderen de groei. Als er mos in de tuin zit, wordt over het algemeen aangeraden om het gazon te bekalken.

Als u uw tuin permanent van mos wilt ontdoen, moet u beslist de juiste dosering in acht nemen.

Als de pH-waarde te laag wordt door een teveel aan kalk, kan dit ook de groei van de grassen belemmeren. Zandige, losse grond heeft meestal minder kalk nodig, omdat deze ondergrond de kalk beter kan verwerken.

Een zware leemondergrond daarentegen moet meer worden bekalkt, omdat de opname van voedingsstoffen hier moeilijker is. Als u, naast mos, merkt dat uw grassen langzaam geel worden, kan dit een teken zijn van magnesiumtekort.

Laat u in het gespecialiseerde centrum uitvoerig voorlichten, want er zijn ook kalkmengsels die magnesium bevatten.

Kalk werkt ook op klaver

Als u klaver in uw tuin ontdekt, moet u handelen. Klaver is zeer hardnekkig en moeilijk te verwijderen, omdat het zich zeer snel verspreidt en zo het lichtbehoeftige gras kan verdringen.

De zogenaamde witte klaver komt het meest voor in onze streek en moet worden verhinderd te bloeien, anders verspreidt hij zijn zaden zeer snel. Klaver is vaak zo klein dat de grasmaaier er niet bij kan. Klaver zorgt voor zijn eigen meststof.

Klaver in de tuin kan worden voorkomen door het gazon goed te onderhouden. Bemesting, regelmatig maaien en water geven tijdens droge perioden beschermen het gazon tegen onkruid. Als de klaver er echter al is, is het belangrijk de klavernesten uit te snijden.

In dit geval moet worden overwogen de nu kale plekken opnieuw in te zaaien. Bij het verticuteren kunnen ook de wortels van de klaver worden doorgesneden. De juiste tijd om te zaaien is de herfst, aangezien de klaver in deze tijd van het jaar niet zo sterk groeit. Herinzaai in het voorjaar is echter ook mogelijk, maar alleen als er geen grondvorst meer is, dus niet vóór februari of maart beginnen.

Om klaver te voorkomen is een goede verzorging van het gazon van groot belang. Ook hier is een bodemanalyse aan te bevelen om het gazon zo goed mogelijk voor te bereiden op de zomer en het van de juiste voedingsstoffen te voorzien.

Kalk is zeer effectief tegen witte klaver en witte klaverzuring.

Gehoornde klaver daarentegen groeit nog beter met kalk. Als er dan klaver verschijnt, vraag dan naar de soort om juist te kunnen handelen.

Volg de instructies voor het correct verwijderen van elk type klaver consequent op, anders kan de klaver zich explosief verspreiden.

U moet zich ook altijd bewust zijn van het langetermijneffect van kalk in de bodem!

Vergelijkbare berichten