Gazons moeten in het voorjaar en de zomer worden bemest. Wij leggen uit hoe en wanneer u in de zomer moet bemesten.

Groen gras
Ook als het warm en zonnig is, kan bemesting van het gazon nuttig zijn [Foto: Anest/ Shutterstock.com]

In de warme zomermaanden groeit het gazon op volle toeren bij voldoende vocht. Daarom is het bemesten van uw gazon in de zomer bijzonder nuttig als u een dik, gezond gazon wilt. Met onze tips krijgt uw gazon ook in het warme seizoen de best mogelijke voeding.

TipGazonbemesting in de zomer en het voorjaar is gericht op een goede stikstofvoorziening van de grassen, want stikstof zorgt voor voldoende groeikracht en vertakking zodat het gazon dichtgroeit. Bovendien is de vorming van groen bladgroen optimaal mogelijk, zodat het gazon een gezonde kleur heeft. Bij de laatste gazonbemesting in de herfst of nazomer wordt daarentegen minder nadruk gelegd op stikstof en meer op kalium. Dit is belangrijk voor de vorstbestendigheid van de grassen.

Inhoud

 • Waarom moet u uw gazon in de zomer bemesten?
 • Wanneer moet u het gazon in de zomer bemesten?
 • Bemestingsschema voor verschillende bodemtypes
  • Bemesting van gazons op lichte zandgronden
  • Gazons op vruchtbare, leemachtige of slibrijke grond bemesten
  • Gazons op zware kleigronden bemesten
 • De juiste gazonmeststof voor de zomer

Waarom moet u uw gazon in de zomer bemesten?

Vaak wordt aangenomen dat gazons alleen in het voor- en najaar moeten worden bemest. Maar eigenlijk is het eerder andersom: voedselrijke bodems kunnen zonder bemesting aan het begin en einde van het jaar indien nodig, maar het is belangrijker om het gazon in de zomer te bemesten. Dan is de vegetatieve groei het sterkst door warmte en goede verlichting en wordt een navenant grote hoeveelheid voedingsstoffen omgezet. Veelvuldig snoeien, dat dient om een dicht litteken te vormen, verwijdert echter ook grote hoeveelheden voedingsstoffen – deze moeten worden aangevuld. Omgekeerd betekent dit dat als u de mulchmaaier regelmatig kunt gebruiken omdat uw grond biologisch actief is en het maaisel snel omzet, u minder hoeft te bemesten.

Expert tip: Een late najaarsgazonbemesting in oktober is alleen geschikt voor zwaar belaste gazons zoals sportvelden voor voetbal of polo en fijne Engelse siergazons. Voor normale en ook luxueuze gazons van de huistuin wordt aanbevolen de laatste bemesting uit te voeren in augustus of september.

Zonder voldoende stikstof zou een gazon langzaam en licht groeien. [Foto: Thawatchai Kt/ Shutterstock.com]

Wanneer moet u het gazon in de zomer bemesten?

Als het midden in de zomer erg warm en droog is, stopt het gazon ook met groeien. In dit geval is het zinvol de hete fase voorlopig te laten passeren. Juli, als gemiddeld de warmste en droogste maand, wordt om die reden vaak niet bemest. Bemesting moet vooral niet plaatsvinden bij veel zon en droogte. Enerzijds wordt de snelheid van de actie verminderd in droge omstandigheden. Anderzijds kan de snelle verdamping van irrigatiewater na bemesting leiden tot schadelijke voedingsstofconcentraties op de gazonwortels – dit geldt echter alleen voor snel oplossende, minerale meststoffen. Voor elke bemesting in de zomer geldt: het weer moet zo vochtig mogelijk zijn en de hoeveelheid zonlicht moet gering zijn. De koelere avonduren zijn het meest geschikt en de bemesting moet worden gevolgd door een grondige besproeiing.

Graven in de grond met een schop
Het tijdstip van bemesting hangt ook af van de aanwezige grondsoort [Foto: Microgen/ Shutterstock.com]

Tip: Kampt u in de zomer vaak met droogte omdat uw grond nauwelijks water opslaat en uw grassen daaronder lijden? Dan is het belangrijk om elk jaar in de herfst een kaliumrijke grasmeststof te gebruiken. Dit verhoogt de droogtetolerantie van de grassen. Bovendien kan droog graszaad worden gebruikt bij het aanleggen van een nieuw gazon. Mengsels zoals onze Plantura Dry Turf zijn samengesteld uit speciale grassen die beter bestand zijn tegen droge periodes.

Plantura Droog gras
Plantura Droog grasland

Premium gazonzaad voor nieuwe aanleg:
Bijzonder robuust tegen hitte; droogte, voor regio’s met droge zomers, waterbesparend.

Koop hier!

Bemestingsplan voor verschillende bodemtypes

Wanneer welke hoeveelheid gazonmest moet worden toegediend, hangt ook af van de aanwezige grondsoort.

Bemesting van gazons op lichte zandgronden

Bemest lichte grond één keer voor de bloei en nog minstens één keer in het begin van de zomer. Af en toe mulchen en organische bemesting kunnen een lichte zandgrond op lange termijn verbeteren – mits deze vochtig genoeg wordt gehouden. Verdeel bijvoorbeeld onze Plantura Organische Gazonmeststof in 3 doses van elk 40 g/m² om een totaal van 120 g korrels per m² te bereiken. Vanaf augustus moet, vanwege de doorgaans slechte kaliumvoorziening van zandgronden, een op kalium gerichte najaarsgazonmeststof worden gebruikt, zoals onze Plantura Organische Najaarsgazonmeststof.

Gazons op vruchtbare, leemachtige of slibrijke grond bemesten

Een vruchtbare bodem is tevreden met 1 tot 2 bemestingen in de zomer, gespreid tussen maart en juli. Door het grasmaaisel aan de oppervlakte te laten, worden voldoende voedingsstoffen teruggegeven. U kunt bijvoorbeeld onze Plantura Organische Gazonmeststof gebruiken verdeeld over 2 toepassingen van 50 g/m², dus in totaal 100 g korrels per m². Uiterlijk in september moet een najaarsgazonmeststof worden toegevoegd om te zorgen voor voldoende kalium.

Testen van de kwaliteit van de bodem
Als uw gazon op vruchtbare grond groeit, kunt u besparen op meststoffen [Foto: sharon kingston/ Shutterstock.com]

Gazons op zware kleigronden bemesten

Kleigronden hebben geen voorjaarsbemesting nodig en vaak ook geen najaarsbemesting van het gazon als ze in de zomer voldoende worden gevoed. Twee toepassingen van 60 g van onze Plantura Organische Gazonmeststof per m² tussen mei en juli zijn voldoende, zodat u minstens 120 g organische meststof per jaar verspreidt. Kleigronden zijn vaak beter voorzien van kalium dan andere gronden. Controleer daarom het kaliumgehalte voordat u een gazonmeststof voor het najaar kiest.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Tip: Kleigronden slaan voedingsstoffen effectief op, maar kunnen slechts door enkele micro-organismen worden bevolkt vanwege het lage luchtgehalte in de bovengrond. Mest besparen door te mulchen is dus minder een optie – niet verteerde “gazonvilt” zou zich te snel ontwikkelen en de groei belemmeren. Met organische bemesting kan de activiteit van het bodemleven worden gehandhaafd of verbeterd, zodat het gazon ook beter groeit.

Gebroken gazon met gazonvilt
Op zware kleigronden ontstaat gemakkelijk gazonvilt – organische bemesting kan dit voorkomen. [Foto: mykhailo pavlenko/ Shutterstock.com]

Opmerking: De vermelde doseringen zijn voorbeelden die betrekking hebben op onze Plantura organische meststoffen. Als u een andere gazonmeststof gebruikt, kunnen andere doseeradviezen gelden vanwege een andere samenstelling van de voedingsstoffen.

De juiste gazonmeststof voor de zomer

Er is keuze uit zuivere minerale meststoffen, organische minerale meststoffen en organische meststoffen voor het gazon in de zomer.

Zuivere minerale meststoffen hebben veel nadelen voor de gebruiker. Enerzijds vereist de toepassing een grote nauwkeurigheid, moeten de bemestingsdata zoveel mogelijk in acht worden genomen en leidt een verkeerde bemesting al snel tot schade aan het gazon. Anderzijds leidt het uitsluitende gebruik van minerale meststoffen aantoonbaar tot een verlies van humus en bodemkwaliteit. Aangezien geen van beide wenselijk is voor uw gazon, raden wij u aan minerale meststoffen links te laten liggen. Dit geldt vooral in de zomer, wanneer de hitte de snelste schade toebrengt aan het gazon als de voedingsstoffen niet naar behoren worden afgegeven.

Gazon met schade
Minerale meststoffen veroorzaken soms schade aan het gazon, vooral in de zomer [Foto: SingjaiStock/ Shutterstock.com]

Door hun trage en weersafhankelijke omzetting hebben organische en organisch-minerale gazonmeststoffen het voordeel dat het tijdvenster voor toepassing langer is en de mogelijke toepassingsdosering zeer hoog. Natuurlijk is het zinvol zich te houden aan de bovengenoemde termijnen en doseringen. Maar als u een afspraak niet kunt nakomen, zal een ander tijdstip niet meteen leiden tot overbemesting van het gazon of tot verlies door uitspoeling.

Naast deze voordelen bieden organische meststoffen nog veel meer: de inbreng van organisch structuurmateriaal voedt het bodemleven en bevordert de bodemkwaliteit. Hierdoor kan uw gazon in losse grond groeien en wordt het matten van de grasmat effectief voorkomen door nuttige bodemorganismen. Dit betekent dat verticuteren niet langer absoluut noodzakelijk is.

Plantura Gazonmeststof en Herfst Gazonmeststof
Organische meststoffen kunnen het humusgehalte van de bodem – en dus de vruchtbaarheid – verhogen.

Omdat we overtuigd zijn van de voordelen van voornamelijk organische meststoffen, hebben we onze Plantura Organische Gazonmeststof en Plantura Organische Herfst Gazonmeststof ontwikkeld. Deze bestaan uit zuiver natuurlijke grondstoffen en worden volledig dierproefvrij geproduceerd. Dit maakt ze perfect geschikt voor gebruik door gazoneigenaren.

Samenvatting: Welke gazonmeststof is geschikt voor de zomer?

 • In de zomer moet het gazon worden bemest met stikstof. Het eerste getal – N staat voor stikstof – moet daarom het hoogste zijn in de voedingsspecificatie N-P-K op de verpakking.
 • Minerale gazonmest in de zomer is mogelijk en vaak goedkoop, maar heeft veel nadelen voor de gebruiker en het milieu.
 • Voornamelijk organische gazonmest voor de zomer is gebruiksvriendelijk en zorgt op lange termijn voor een veerkrachtiger en onderhoudsvriendelijker gazon.
Plantura Organische Gazonmeststof Verspreid
Een stikstofhoudende, hoofdzakelijk organische gazonmeststof is geschikt voor de zomer.

Zonder vocht kunnen de voedingsstoffen uit de meststof niet vrijkomen of worden opgenomen. Hoe u water kunt besparen bij het besproeien van het gazon in de zomer, leest u in ons artikel.

Vergelijkbare berichten