Slakken kunnen op verschillende manieren worden bestreden. Het houden van loopvogels wordt steeds populairder, omdat ze als uiterst betrouwbaar worden beschouwd in de strijd tegen slakken. In onze gids komt u alles te weten over de aanschaf en het houden van deze eendensoort.

Inhoudsopgave

Aankoop van loopeenden – dit is waar u op moet letten

Bij de aankoop van loopeenden (Anas platyrhynchos domesticus), kunnen in totaal twee varianten worden onderscheiden. Naast de klassieke aankoop is het nu ook mogelijk om de slakkenjagers voor een bepaalde periode te huren.

Lopende eenden kopen

In het algemeen moet u geen kuikens kopen die minder dan 8 weken oud zijn. Dit komt doordat het geslacht van de dieren pas met toenemende leeftijd betrouwbaar kan worden bepaald. Om inteelt te voorkomen, is het ook raadzaam geen broedparen te kiezen. Daarom kunt u zich het beste uitgebreid informeren over de exacte herkomst en de vroegere leefomstandigheden van de gewenste dieren. De ideale tijd om loopeenden te kopen is de herfst.

Attentie: Verplichting tot registratie van pluimvee
Voor lopende eenden, evenals voor alle andere soorten pluimvee, bestaat er een verplichting tot registratie bij het bevoegde veterinaire bureau en het verzekeringsfonds voor dierziekten. Nadere informatie is te vinden in de verordening inzake de pluimveeplaag (GeflPestSchV).

Lopende eenden huren

Omdat loopeenden een langdurige verantwoordelijkheid met zich meebrengen, met een levensduur van gemiddeld 12 jaar, kiezen steeds meer tuineigenaren ervoor de dieren voor een bepaalde periode te huren.

Op het eerste gezicht biedt deze optie talrijke voordelen. Aangezien de slakkenpopulatie al na enkele dagen aanzienlijk afneemt, is een kortere periode van herberging meestal voldoende. Deze korte periode maakt het mogelijk af te zien van bepaalde huisvestingsvoorwaarden. Een grote vijver is bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs nodig als de slakken slechts enkele dagen worden gehuisvest. Een stal en bepaalde badinrichtingen zijn echter in ieder geval vereist.

Omdat loopeenden de verhuizing naar een onbekend gebied als een schok ervaren, moet u deze huuroptie altijd kritisch in twijfel trekken. Dierenwelzijnsactivisten raden het huren van dieren af met het oog op een aan de soort aangepaste houderij. Bovendien zullen de slakken zonder loopeenden na een bepaalde tijd terugkeren naar uw tuin.

Waarop moet worden gelet bij het houden van loopeenden?

Drinkende loopeend
Er moet voldoende ruimte zijn voor het houden van lopende eenden

Flesseneenden worden beschouwd als vrij gemakkelijk te verzorgen. Als u al vertrouwd bent met het houden van kippen of ganzen, zal het huisvesten van loopeenden u gemakkelijk afgaan. Zelfs het samen houden van eenden en kippen is denkbaar, zij het alleen onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in de vogelpestverordening.

Maar als u tot nu toe geen ervaring hebt kunnen opdoen met het houden van dieren, kan het huisvesten van loopeenden een uitdaging zijn. In ieder geval moet u de volgende punten in overweging nemen wanneer u ze bewaart:

Accommodatie

Ter bescherming tegen weersinvloeden en roofdieren hebben loopeenden absoluut een schuilplaats nodig die ’s nachts goed kan worden afgesloten. Een oppervlakte van een paar vierkante meter is voldoende voor het hok. Voor elk eendenpaar moet een oppervlakte van 1 à 2 m² worden berekend. Als u bijvoorbeeld slechts één paar eenden huisvest, kan een afgedankt hondenhok dienovereenkomstig worden omgebouwd.

De hoogte van de deuropening dient zodanig te worden gekozen dat de dieren erin en eruit kunnen zonder te bukken. Verwijderbare wanden zijn bijzonder praktisch voor het schoonmaken. De vloer dient te worden opgevuld met zacht strooisel zoals stro, zaagsel, hooi of droog maaisel.

Milieu

Om eendenlopen echt comfortabel te laten voelen, moet u eerst de volgende algemene voorwaarden scheppen:

Sociale omgeving: Krakeenden zijn kuddedieren en mogen nooit alleen worden gehouden. Daarom is het raadzaam om ten minste twee dieren te huisvesten. Twee eenden kunnen een gebied van 1.000 m² vrij van slakken houden.

Terwijl mannengroepen meestal goed met elkaar overweg kunnen, kunnen vrouwengroepen problematisch zijn. In grotere groepen is het in het algemeen aan te bevelen meer vrouwtjes dan mannetjes te hebben, omdat die tijdens de paartijd minder last hebben.

Benodigde ruimte: Nestelende eenden hebben veel ruimte nodig. Per dier moet u een oppervlakte van ongeveer 150 m² ter beschikking stellen. per dier. Het gebied dat u ter beschikking van uw dieren wilt stellen, dient veilig te worden omheind met een hek. Een hoogte van ongeveer 80 centimeter wordt voldoende geacht. Het is belangrijk dat u een dichte omheining kiest waar de loopeenden hun kop niet doorheen kunnen steken. Het hek moet ook tot op de grond reiken, zodat de eenden ook hier niet verstrikt kunnen raken. Dit hek beschermt de eenden niet alleen tegen roofdieren zoals honden of marters, maar ook tegen het oppeuzelen van groenten.

Aangezien loopeenden ook graag groenten eten, moeten zij vooral bij jonge planten uit de buurt worden gehouden. Bij grotere planten kan het de moeite waard zijn om voorzichtig te proberen of en op welke groenten de eenden zullen eten. Als u wilt dat uw eenden zelfs op geoogste bedden actief naar slakken zoeken, is een mobiel hek praktisch.

Watervoorziening: Als watervogels hebben loopeenden veel water nodig. Daarom moet u altijd zorgen voor een grote vijver om te spetteren en te zwemmen. Een kleine tuinvijver is niet geschikt, want die zou al snel alleen maar op een moeras lijken.

Om verontreiniging van het water te voorkomen is het raadzaam uw eenden alleen een pad met grind naar de vijver aan te bieden. Andere ingangen moeten worden omheind of dicht beplant. Verschillende kuipen met water zorgen voor voldoende drinkmogelijkheden en verder badplezier. Deze worden soms ook verkozen voor het schoonmaken. Containers van zink zijn bijzonder praktisch. Het water moet regelmatig worden ververst.

Lopende eenden zwemmen op de tuinvijver
Hoe meer eenden u houdt, hoe groter de tuinvijver moet zijn.

Voeding

Tijdens de zomermaanden hebben loopeenden slechts een kleine hoeveelheid extra voedsel nodig, omdat ze voldoende voedsel in de tuin vinden. In de wintermaanden zijn de dieren echter afhankelijk van regelmatige voeding. De volgende voedingsmiddelen zijn geschikt voor loopeenden:

 • Pluimveevoeder
 • Ongezouten voedselafval
 • Gedroogde rijst
 • Aardappelstukjes
 • Gedrenkt brood

Granen die schelpkalk bevatten zijn het meest geschikt. De inname van kalk is namelijk onmisbaar voor de schaalvorming van de eieren. Als de eenden te weinig kalk krijgen, wordt de schaal dunner. In het ergste geval worden de schelpen helemaal niet gevormd. Gemalen of geweekte graankorrels zijn geschikt als stevige basis voor het voeren in de winter. Het is ook raadzaam om tijdens de koude wintermaanden groenvoer te geven zoals sla, brandnetels of wortelkruid. U kunt hier af en toe wat voederkalk aan toevoegen.

Voorzichtig met slakkengif
Bij het houden van lopende eenden moeten u en, indien mogelijk, uw buren afzien van het gebruik van slakkenkorrels. Het eten van slakken die het gif hebben ingenomen kan de dood voor de eenden betekenen.

Kun je eendeneieren eten?

In het verleden werden loopeenden vooral gehouden vanwege hun grote capaciteit om eieren te leggen. Met gemiddeld 250 eieren per jaar legt de Indische wilde eend meer eieren dan sommige kippenrassen. Ze zijn ook groter en zwaarder dan kippeneieren en hebben een wat aardse smaak.

Aangezien eendeneieren echter vaker besmet zijn met salmonella, is het gebruik ervan als legkip in de loop der decennia sterk afgenomen. Eendeneieren zijn echter zeer geschikt voor consumptie, zelfs als ze niet rauw zijn. Om het risico van salmonella uit te sluiten, wordt aanbevolen de eendeneieren vooraf ten minste 8 tot 10 minuten te koken.

Heeft het zin om eenden te blijven rennen tegen slakken in de tuin?

Fleseenden houden voor slakkenbestrijding
Ook al zijn flesseneenden uitstekende slakkenjagers, de aanschaf ervan moet goed overwogen worden

Zelfs professionele hobbytuinders zijn het er tot nu toe niet over eens of het zinvol is loopeenden te gebruiken om slakken te bestrijden. Enerzijds concentreren de dieren zich vooral op het eten van slakken, anderzijds vallen loopeenden ook graag onder meer groentebedden aan. Door reeds in de herfst slakkeneieren te vernietigen, dragen loopeenden echter bij tot een lagere populatie in het volgende jaar.

Bovendien moet u er altijd rekening mee houden dat de voorwaarden om ze te houden nogal veeleisend zijn. De dagelijkse inspanning om de dieren te verzorgen is ook vrij tijdrovend in vergelijking met andere bestrijdingsmaatregelen. Bovendien eten loopeenden andere natuurlijke vijanden van de slakken, wat een grote uitdaging kan zijn wanneer ze voor een beperkte periode worden gehuisvest.

Voordelen van loopeenden

 • Vermindering van de slakkenpopulatie
 • Beperking van de schade door slakken in de moestuin
 • Natuurlijke bemesting van de tuin door eendenkeutels
 • In de herfst eten de loopvogels verse slakkeneieren, waardoor de slakkenpopulatie in het volgende jaar aanzienlijk afneemt.
 • Vrouwtjes leggen tot 250 eieren per jaar

Nadelen van wilde eenden

 • De verzorging van de dieren vergt veel werk.
 • Scheppen van vuil door rennende eenden
 • Eendenkwaak kan problemen met buren veroorzaken
 • Extra kosten door het plaatsen van de omheining
 • Het hek kan een obstakel zijn
 • Er is een grote vijver nodig

Boek tip

Vergelijkbare berichten