Benzinegrasmaaiers hebben regelmatig onderhoud nodig om schade aan de motor te voorkomen. Dit omvat vooral het verversen van de oude motorolie. In onze gids beantwoorden we alle belangrijke vragen over de juiste olie en leggen we uit hoe je de olie moet verversen.

Inhoudsopgave

Waarom is het belangrijk om de olie in een grasmaaier te verversen?

De olie in een verbrandingsmotor zorgt voor smering en helpt de motor te koelen, zodat deze niet te snel slijt. Aangezien benzinegrasmaaiers meestal geen oliefilter hebben die de fijne metaalslijpsel eruit filtert, neemt het smeervermogen mettertijd af. Dit kan schade aan de motor veroorzaken en de levensduur verkorten.

Door regelmatig olie te verversen voorkomt u dit en zorgt u voor een optimale smering en een langere levensduur van uw grasmaaier. Mits u de juiste olie gebruikt en u zich houdt aan de data waarop de olie moet worden ververst.

Lees meer “

Wanneer en hoe vaak moet de olie worden ververst?

Het tijdstip en de frequentie van de olieverversing hangt af van verschillende factoren, maar vooral van de bedrijfsduur. Te lang staan kan echter ook leiden tot aantasting van de olie in de maaier. De volgende intervallen worden aanbevolen voor het verversen van de grasmaaierolie:

Levensduur / duur of gebruiksfrequentie Tijd / interval
Standtijd van één of meer jaren Voor het eerste gebruik
Normaal gebruik eenmaal per jaar in het voorjaar vóór de eerste maaibeurt van het gazon
Frequent, zwaar gebruik na elke 25 uur
Nieuwe benzine grasmaaier Eerste olieverversing na vijf tot zes bedrijfsuren

Ook interessant: Lente grasmaaier controle

Lees meer “

Welke benzinemaaiers moeten worden vervangen?

Olie-inlaat op een benzine grasmaaier
Viertakt grasmaaiers hebben een aparte olie-inlaat © mijn tuinexpert

Olieverversing is gewoonlijk alleen vereist voor grasmaaiers met viertaktmotoren. Zij zijn verreweg de meest voorkomende. Bij tweetaktmotoren daarentegen wordt de olie samen met de benzine gevuld en verbrandt deze mee. Tweetaktmotoren hebben daarom niet noodzakelijkerwijs een aparte olietank en een olieverversing wordt overbodig. Alleen speciale tweetaktolie moet van tijd tot tijd worden bijgevuld. Bovendien zijn tweetaktmotoren nu nog maar zelden op de markt vanwege de bescherming van het milieu.

Lees meer “

Wat is het verschil tussen 2-takt en 4-takt olie?

4-takt olie verbrandt niet, zoals de olie in een tweetakt grasmaaier. Een viertakt daarentegen heeft in principe ook een olietank. Hier begint de circulatie van de olie, die in de verschillende delen van de motor wordt geperst en de smering uitvoert. Aangezien de olie niet in de benzineleiding circuleert, mist zij eigenschappen die een schone verbranding van benzine mogelijk maken.

Bovendien komt 4-taktolie in de buurt van conventionele voertuigoliën, wat niet het geval is bij 2-taktolie. Beide oliën kunnen derhalve alleen worden gebruikt in de daarvoor bestemde motor. Bovendien hebben viertaktmotoroliën een zogenaamde SAE-classificatie, die is onderverdeeld in klassen van de respectieve viscositeit.

Meer informatie “

Wat betekenen SAE-classificatie en viscositeit voor grasmaaierolie?

SAE is de afkorting voor “Society of Automotive Engineers” en staat voor de Association of Automotive Engineers. Deze vereniging stelt normen vast, waaronder viscositeitsklassen voor motoroliën. De viscositeit is de mate van viscositeit van de olie en wordt aangegeven als een getal voor een “W”. Hogere cijfers betekenen dikkere olie en lagere cijfers betekenen een meer vloeibare consistentie.

De SAE-waarde omvat naast de viscositeit altijd een temperatuurbereik. Dit geeft aan hoe koud of warm de omgeving kan zijn om de olie zijn optimale smerende werking te laten behouden. Hier is het vooral een kwestie van zeer lage en zeer hoge temperaturen die de viscositeit beïnvloeden, waardoor deze dienovereenkomstig dik of dun wordt om ideale stromingseigenschappen te garanderen.

Meer informatie “

Welke olie heb ik nodig voor een 4-takt grasmaaier?

Grasmaaiers worden meestal gebruikt tussen de lente en de herfst. Aangezien in Midden-Europa in deze periode noch zeer koude dagen noch zomerse woestijntemperaturen te verwachten zijn, bent u op de goede weg met een zgn. Enkelvoudige olie “SAE 30 W altijd gelijk. U kunt er uw gazon mee maaien vanaf een buitentemperatuur van vijf graden Celsius.

Als u daarentegen uw grasmaaier in het vroege voorjaar wilt gebruiken wanneer de temperaturen nog onder nul zijn, raden wij u aan “SAE 10W-30″ Motorolie. Hij is ontworpen voor temperaturen tussen -18 en +38 graden Celsius, wat betekent dat u profiteert van een betere start van de grasmaaier in koude omstandigheden. Het olieverbruik neemt echter toe vanaf een temperatuur van 27 graden Celsius.

Voor bijzonder lage en hoge buitentemperaturen tussen -30 en +40 graden Celsius is de Synthetische olie “SAE 5W-30 een goede keuze. Speciaal voor frequent gebruik bij temperaturen onder nul voorkomt het startproblemen van de motor. Bovendien is het olieverbruik merkbaar lager dan bij andere SAE-classificaties. Deze olie is bijzonder populair voor gazontractoren die in de winter worden omgebouwd voor het duwen van sneeuw.

Lees meer “

Kan auto-olie ook worden gebruikt voor grasmaaiers?

Als u nog motorolie voor uw auto heeft, is deze ook geschikt voor uw grasmaaier. Motorvoertuigenolie is echter meestal zogenaamde multigrade olie. Dit is nodig om voertuigen het hele jaar door optimaal te laten smeren bij de verschillende temperaturen tussen lente en winter. Dit heeft zijn prijs. Uw grasmaaier heeft alleen de goedkopere monograde olie nodig als hij alleen tijdens het tuinseizoen wordt gebruikt. Het omgekeerde is dus niet waar: u mag nooit monograde olie die overblijft na het verversen van de olie in uw grasmaaier gebruiken voor uw voertuig.

Meer informatie “

Wat is de juiste manier om de olie in een grasmaaier te verversen?

Nieuwe olie in een grasmaaier doen
Nadat de oude olie volledig is afgetapt, kan nieuwe motorolie worden toegevoegd bovenaan © mijn tuinexpert

U kunt de olie in uw benzine grasmaaier zelf vervangen en geld besparen op een vakman. Daar heb je geen speciale vaardigheden of handigheid voor nodig. De volgende stap-voor-stap instructies laten zien hoe u dat doet en waar u op moet letten:

 1. De benzinemaaier eerst Een paar minuten opwarmen of ververs de olie direct na het grasmaaien.
 2. Verander dan de Zet de grasmaaier uit en maak de bougiestekker los.
 3. De Til het toestel lichtjes opom bij de olieaftapplug te komen. Deze bevindt zich meestal boven de schoepen op de motor.
 4. De Plaats de opvangbak eronder voordat u hem vastschroeft en draai de aftapplug langzaam los door hem tegen de klok in te draaien.
 5. Kantel de grasmaaier niet, anders kunnen benzine en olie gaan lekken en zich vermengen. Dit kan leiden tot latere startproblemen.
 6. Als de olie volledig is uitgelopen Draai de aftapplug met de klok mee weer handvast aan..
 7. Plaats de maaier op een recht oppervlak en vul geschikte olie bij via de olie-inlaat. Meer gedetailleerde informatie over de olie en de vereiste hoeveelheid vindt u ook in de gebruiksaanwijzing. De meeste benzinemaaiers hebben ongeveer 0,6 liter nodig voor het wisselen.
 8. Tussen de Controleer het oliepeil met behulp van een peilstok. Het moet onder het maximale vulniveau liggen, dat herkenbaar is aan een controlelijn op de peilstok.
 9. Zodra de oliehoeveelheid is bereikt, vervangt u de bougiedop en Ontdoe het apparaat van alle weggelopen olie..
 10. Den Een benzinegrasmaaier starten en laat het twee tot drie minuten draaien in stand-by.
 11. Schakel vervolgens het apparaat weer uit en zet de Controleer het oliepeil opnieuw..
 12. Afhankelijk van het oliepeil Vul indien nodig olie bij of afvoer.
 13. Controleer tenslotte de aftapplug op lekkage.

Onze expert tip:
In de handel zijn speciale servicesets verkrijgbaar waarmee de gebruikte olie snel en schoon kan worden afgezogen. Dat scheelt de wat onhandige weg via de olieaftapplug.

Lees meer “

Wat te doen als er te veel olie in de grasmaaier zit?

Als u te veel olie in uw grasmaaier hebt gegoten, is dat net zo schadelijk voor de motor als te weinig. Het kan leiden tot oververhitting en slechte mechanische smering. Het teveel moet altijd weer worden afgevoerd. Open daarvoor de olieaftapplug weer.

Meer informatie “

Hoe verwijder je oude olie van de grasmaaier?

De oude olie wordt op dezelfde manier afgevoerd als na een olieverversing bij een auto: bij het gevaarlijk afval. Aangezien u er meestal niet direct bij kunt, kunt u de gebruikte olie inleveren waar u de nieuwe olie heeft gekocht. Handelaren zijn verplicht om normale “huishoudelijke hoeveelheden” gebruikte olie te accepteren en deze vervolgens op de juiste wijze te verwijderen in overeenstemming met de milieuwetgeving. Vaak accepteren garages ook afgewerkte olie. Het is belangrijk dat u de gebruikte olie van uw grasmaaier in geen geval bij het huisvuil of het riool gooit. Dit kan leiden tot zware boetes tot enkele tienduizenden euro’s.

Meer informatie “

Vergelijkbare berichten