Hoe onschuldig de kleine zwammen ook zijn, ze verstoren vaak het algemene aanzien van een goed onderhouden gazon. Terwijl sommige schimmels op het eerste gezicht te herkennen zijn, zijn andere alleen te herkennen aan bruine, kale plekken op het oppervlak. Ontdek wat u kunt doen om uw gazon zijn weelderige groen terug te geven in onze gids.

Inhoudsopgave

Wat is de oorzaak van schimmels in het gazon?

Het gebeurt vaak dat schimmels (Schimmels) plotseling uit de grond schieten ’s nachts. Dit kan vooral vanaf de late zomer worden waargenomen. Voor hun opkomst en verspreiding moeten echter bepaalde voorwaarden aanwezig zijn.

Een beslissende basis voor de ontwikkeling van schimmels is vocht. Dit is terug te voeren op de volgende factoren:

  • Wateroverlast (bv. door te intensieve besproeiing)
  • na zware regenbuien
  • in de schaduw van struiken en bomen
  • Zwaar gematteerde gazons
  • Warm en vochtig weer

Als er kale, bruine plekken op het gazon verschijnen, kan dit te wijten zijn aan zogenaamde stressschimmels zoals Pythium. Deze verschijnen vaak in de zomer als er hoge temperaturen heersen. Een gebrek aan stikstof en kalium en een te hoge pH-waarde bevorderen de ontwikkeling van stressschimmels.

Kleine schimmelsporen bereiken het gazon vaak met de wind. Als de omstandigheden gunstig zijn, verspreiden de schimmels zich als de bliksem. Als de bodem daarentegen doorlatend en rijk aan voedingsstoffen is, is vermenigvuldiging onwaarschijnlijk.

Bovendien kan het gebeuren dat u zelf de verspreiding van schimmels bevordert. Dit gebeurt wanneer schimmelsporen aan je schoenen blijven kleven terwijl je over het gazon loopt. Als er schimmelsporen op de messen van uw grasmaaier zitten, kan ook na het maaien een schimmelaantasting worden verwacht.

Onze expert tip:
Schimmelsporen kunnen ook worden aangetroffen in dood hout, dat via de compost of een plantensubstraat op het gazon terecht kan komen. Bovendien zijn stronken van afgezaagde boomstronken in de directe omgeving van het gazon een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van schimmels.

Attentie: Schimmelaantasting kan ook op graszoden voorkomen. Dit is meestal het gevolg van een hoog aandeel organisch materiaal in het zodensubstraat.

Schimmels in het gazon verwijderen – zo doe je dat

Schimmel in het mos
Vochtige, met mos bedekte grond is een broedplaats voor schimmels, die tegen de herfst vaker in de tuin verschijnen.

Eerst en vooral vormen de zichtbare vruchtlichamen van schimmels op gazons een visueel probleem voor trotse tuinbezitters. Zodra het gazon volledig droog is, gaat dit meestal vanzelf.

Als u niet tot dan wilt wachten, is het alternatief de onmiddellijke verwijdering van schimmelsporen actief aan te pakken. Daarbij moet u absoluut oppassen dat u geen sporen verspreidt. Anders kunnen de schimmels zich blijven vermenigvuldigen. De bekendste methode is waarschijnlijk het plukken van individuele paddenstoelen, inclusief de steel, direct boven de grond. Er zijn echter andere methoden die kunnen worden gebruikt om op lange termijn van schimmels in het gazon af te komen:

1. uitprikken

Hoewel gutsen lelijke gaten in het gazon achterlaat en veel werk vergt, is deze methode effectief. Het aangetaste gebied wordt bewerkt met een spade zodat het uitgebreide wortelstelsel volledig kan worden verwijderd. In sommige gevallen kan het nodig zijn de grond tot een diepte van 20 cm af te graven. Daarna moet het gazon echter opnieuw worden ingezaaid.

2. het gazon beluchten

Deze methode is vooral interessant bij wateroverlast. Om verdere wateroverlast te voorkomen, is het raadzaam het gazon te “beluchten” met een speciaal beluchtingsapparaat. Een beluchter heeft stekels aan de onderkant en doorboort daarmee de grond.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van zogenaamde gazonbeluchtingsschoenen. Deze zijn voorzien van spikes op de zolen die zich in het gazon boren zodra je eroverheen loopt.

Onze expert tip:
De beste tijd om te beluchten is in het voorjaar tussen maart en mei of in het najaar van september tot oktober.

3. de vloer versterken

Het is niet ongewoon dat de bodemkwaliteit een doorslaggevende rol speelt in verband met een schimmelaantasting in het gazon. Met behulp van een uitgebreide bodemanalyse kan de conditie van uw gazon betrouwbaar worden bepaald en een gerichte behandeling worden gekozen.

Dit geeft onder meer informatie over de vraag of er sprake is van een tekort aan voedingsstoffen. Een pH-waarde tussen 5,5 en 6,5 wordt als optimaal beschouwd. Als de werkelijke waarde daaronder ligt, is de grond te zuur. In dit geval wordt het strooien van kalk aanbevolen. Dit maakt de grond meer alkalisch. Pas op dat u niet te veel kalk aan de grond toevoegt, anders kunnen niet alle voedingsstoffen worden opgenomen. Terwijl zandgronden doorgaans een kleine hoeveelheid kalk nodig hebben, kunnen leemgronden een grotere hoeveelheid krijgen. Als de pH-waarde boven 6,9 ligt, kan kalk volledig achterwege blijven.

Als de bodemanalyse daarentegen wijst op een tekort aan voedingsstoffen, kan de behandeling van het gazon met een langzaam werkende meststof de oplossing zijn voor de schimmelaantasting. Meestal zijn stikstofrijke producten hiervoor het meest geschikt.

Onze expert tip:
In ieder geval moet u afzien van het bewerken van bestaande schimmels met de grasmaaier, omdat dit de verspreiding van schimmelsporen in de hand werkt. Bovendien mogen verwijderde paddenstoelen in geen geval in de composteerbak worden gegooid, maar bij het gewone huisvuil. In dat geval keren de schimmelsporen ook terug naar de tuin, wat in het ergste geval leidt tot een nieuwe schimmelplaag.

Hoe kan een schimmelaantasting in de tuin effectief worden voorkomen?

Schimmels in de tuin
Zolang ze geen overlast veroorzaken, kunnen af en toe paddenstoelen in de tuin © mijn tuindeskundige

In het algemeen is een sterk gazon minder gevoelig voor schimmels. Door uw gazon regelmatig te bemesten, zorgt u voor een gezond evenwicht van voedingsstoffen. Afhankelijk van het tekort zijn er geschikte gazonmeststoffen. U kunt schimmelaantasting ook effectief voorkomen met regelmatig gazononderhoud, bestaande uit maaien en verticuteren.

Aangezien gazonvilt ook een welkome voedingsbodem is voor schimmels, moet u het volledig uit uw gazon verwijderen. Het is ook raadzaam om de resten van gemaaid gras te verwijderen. Als u heeft besloten uw gazon te verticuteren vanwege wateroverlast, is het raadzaam om daarna zand in te werken.

Vergelijkbare berichten