Biologische meststoffen beloven een kiemende tuin met een goed geweten. Wij nemen de voor- en nadelen van organische meststoffen onder de loep.

Mestkorrels worden gegooid
Organische meststoffen worden beschouwd als een ecologisch alternatief voor minerale meststoffen. [Foto: SIM ONE/ Shutterstock.com]

Biologische meststoffen verspreiden vaak een onaangename geur, maar staan toch op ieders lippen. De onheilspellende bruine mengsels lijken een zegen voor de vruchtbaarheid van de tuin en de gezondheid van de natuur. In dit artikel geven wij u een definitie van organische meststoffen en informeren wij u over de werking van deze meststoffen en de voor- en nadelen ervan, met details over hun eigenschappen. Vervolgens presenteren we enkele soorten organische meststoffen en leggen we uit hoe je zelf organische meststoffen kunt maken.

Inhoud

 • Definitie: Wat is organische mest?
 • Organische meststoffen: winning en productie
 • Effect en nutriëntengehalte van organische meststof
  • Bevochtiging
  • Mineralisatie
 • Organische meststof: voor- en nadelen
  • Voordelen van organische meststoffen
  • Nadelen van organische meststoffen
 • Organische meststof vs. minerale meststof
 • Organisch-minerale meststof
 • Koop organische mest: Voorbeelden
  • Biologische gazonmeststof
  • Organische langzaam vrijkomende meststof
  • Volledige organische meststof
  • Organische vloeibare meststof
  • Organische fosfor meststof
 • Organische meststof in de landbouw
 • Zelf organische mest maken
  • Organische meststof uit stro
  • Mest van stalmest

Definitie: Wat is organische mest?

Organische meststoffen zijn meststoffen die voedingsstoffen in organisch gebonden vorm bevatten. De erin verwerkte grondstoffen kunnen van dierlijke of plantaardige oorsprong zijn. In tegenstelling tot minerale meststoffen zijn de plantenvoedingsstoffen niet aanwezig als zout dat snel oplost in het bodemwater, maar zijn ze verpakt in gegroeide structuren. Opdat planten ze kunnen gebruiken, moeten deze structuren eerst worden afgebroken. Bodemorganismen nemen deze taak over en mineraliseren de bestanddelen van de meststof. Dit betekent dat zij deze afbreken in hun afzonderlijke moleculaire en atomaire delen. Ook de plantenvoedingsstoffen in de meststof, die eerder “ingebouwd” waren, komen op deze manier vrij. Net als het zout van een minerale meststof komen ze in de bodemoplossing terecht en kunnen ze door de planten weer worden opgenomen om nieuwe organische structuren te vormen.

Kruiwagen met mest in de tuin
Mest is ook een organische meststof, hoewel er minder geurige vormen van mest zijn dan deze [Foto: filippo giuliani/ Shutterstock.com]

Tip: Afhankelijk van de omstandigheden in de bodem vindt naast mineralisatie nog een ander proces plaats: bevochtiging. Hierbij wordt humus gevormd. Omdat dit ook weer gemineraliseerd kan worden als het bodemleven zeer actief is, werken de processen van mineralisatie en humificatie elkaar voortdurend tegen. Bij ongewijzigde omstandigheden ontstaat een evenwicht dat het humusgehalte van uw bodem bepaalt.

Samenvatting: Wat is organische mest?

 • De nutriënten in organische meststoffen zijn gebonden in organische structuren
 • Om de voedingsstoffen bruikbaar te maken, moeten deze structuren eerst worden afgebroken door micro-organismen
 • Na afbraak kunnen de aanwezige voedingsstoffen door de planten worden opgenomen zoals die van minerale meststoffen.

Organische meststoffen: winning en productie

Grondstoffen voor organische meststoffen kunnen verschillende plantaardige of dierlijke stoffen zijn. In de regel zijn het scala aan aanwezige voedingsstoffen en de concentratie ervan bepalend voor de keuze. In principe hebben alle planten dezelfde 14 essentiële voedingsstoffen nodig. Omgekeerd moet elke plantaardige meststof ook al deze voedingsstoffen bevatten. Dieren hebben deze elementen – en nog een paar meer – ook nodig, of nemen ze tenminste op met hun voedsel. Daarom zijn hun bestanddelen en afval ook geschikt voor gebruik als meststof. Welke grondstoffen daadwerkelijk worden gebruikt, is uiteindelijk vaak een kwestie van concentratie: als een grondstof een gewenst voedingselement slechts in kleine hoeveelheden bevat, is hij natuurlijk minder geschikt voor bemesting – als bemesting alleen als toevoer van voedingsstoffen wordt gedefinieerd – dan wanneer hij een grote hoeveelheid bevat.

Tip: Zelfs een meststof op basis van grondstoffen met een laag nutriëntengehalte kan een “goede meststof” zijn. Een dergelijke meststof draagt namelijk bij tot de vorming van humus en dus tot de verbetering van de bodemeigenschappen. Deze zijn even belangrijk voor de groei van planten en beïnvloeden in belangrijke mate hoe effectief voedingsstoffen en ook water door planten kunnen worden opgeslagen en gebruikt. Aangezien organische meststoffen de planten bemesten door toevoeging van voedingsstoffen en ook de bodem door toevoeging van organisch materiaal, worden zij planten- en bodemmeststoffen genoemd.

Etensresten op een tafel
Dit organisch afval kan worden hergebruikt als compost en dus als organische meststof [Foto: KaliAntye/ Shutterstock.com]

Grondstoffen voor organische meststoffen leveren op grotere schaal:

 • Dierlijke productie via uitwerpselen, botten, bloed en hoornproducten
 • De levensmiddelenindustrie via ongebruikte bijproducten zoals schelpen, residuen van de gisting van alcohol en van vele andere gebieden.
 • De afvalindustrie door recycling van biologisch huishoudelijk afval en groenafval
 • In het geval van de landbouw wordt in sommige gevallen het afvalwaterbeheer door middel van zuiveringsslib

Bij de productie van meststoffen worden verschillende grondstoffen van verschillende oorsprong vermalen en gedroogd en, afhankelijk van de oorsprong, gemengd. Er wordt altijd gestreefd naar uniforme samenstellingen en voedingsstoffen. Mestkorrels worden vervolgens in hun vorm geperst met een bindmiddel van natuurlijke oorsprong. Voor de productie van vloeibare meststoffen worden ze zeer zorgvuldig vermalen en vervolgens opgelost in water. Dit wordt uiteindelijk gezeefd om de vloeibare meststof te verkrijgen.

Samenvatting: Winning en productie van organische meststoffen

 • Organische meststoffen kunnen worden geproduceerd op basis van dierlijke of plantaardige grondstoffen.
 • De voor plantenmeststoffen gekozen grondstoffen bevatten hoge concentraties organisch gebonden voedingselementen

Effect en nutriëntengehalte van organische meststof

In het algemeen werkt een organische meststof zowel als een plantenmeststof – d.w.z. door het inbrengen van voedingsstoffen – als een bodemmeststof – door het verbeteren van de bodemeigenschappen. Hoe hoger het stikstofgehalte en hoe lager het gehalte aan moeilijk afbreekbare stoffen, hoe groter de bemestende werking voor de planten. Moeilijk afbreekbare stoffen zijn bijvoorbeeld alle houtachtige plantendelen en ook die welke vetten of looistoffen bevatten.

Hoge humusproductie Humus reproductiemedium Humus reproductie laag
Meststof met laag stikstofgehalte
(“Bodemmeststof”)
Kunstmest met een hoog stikstofgehalte (“plantenmest”)
Houtige materialen, rijstvliezen, kokosnootschalen Bladeren van loofbomen, schorscompost Vloeibare mest en drijfmest
Bastkaf, naalden van naaldbomen, zaagsel, stro Groenbemesting Kippenmest, biogasslurry
Compost van voedselarm materiaal zoals hierboven vermeld Compost van gemengd materiaal, mengsels van stikstofarm en stikstofrijk materiaal Compost van voedselrijk materiaal zoals tuingroenteresten, grasmaaisel en keukenafval.
Voedingsstoffeninput laag Nutriënt input medium Nutriënteninput hoog

Het effect van de organische meststof hangt dus af van de samenstelling ervan. Ook andere factoren zijn van grote invloed op het effect van een meststof, bijvoorbeeld de bodemtemperatuur en -vochtigheid en de pH-waarde. Wij willen de substappen van de twee processen hier alleen in opsommingstekens uitleggen. Meer volledige informatie over humusbeheer vindt u in ons speciale artikel.

Bevochtiging

 1. Mechanische vermaling en vermenging met de bodem door grotere bodemorganismen zoals regenwormen.
 2. Vertraagde afbraak van het organische materiaal
 3. Accumulatie van meer en minder verteerde delen van materiaal
 4. Vrijkomen van ingrediënten van aangetaste structuren in kleine mate
 5. Chemische reacties (oxidaties) en splitsing door enzymen van bodemorganismen transformeren grondstoffen zodat ze samen kunnen komen tot nieuwe structuren
 6. Daarbij worden donkerbruine tot zwarte organische verbindingen gevormd die humusstoffen worden genoemd.
 7. De som van de humusstoffen vormt de bodemhumus.
Grond met worm in de tuin
Regenwormen en duizenden en duizenden andere bodembewoners zijn betrokken bij het afbreken en omzetten van de meststof [Foto: photographyfirm/ Shutterstock.com]

Mineralisatie

 1. Mechanische vermaling en vermenging met de minerale bodem door grotere bodemorganismen zoals regenwormen.
 2. Afbraak door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels
 3. Daarbij worden de organische verbindingen door enzymen van de micro-organismen afgebroken tot hun moleculaire basisbouwstenen. Vrijkomen en verdere omzetting van stikstof, fosfaat, zwavel, kalium, calcium, magnesium en andere plantenvoedingsstoffen, die vervolgens door de planten kunnen worden opgenomen.
 4. Micro-organismen gebruiken de aldus vrijgekomen bouwstenen om hun eigen lichaamsstructuren op te bouwen, stikstof wordt gebruikt als energiebron. Na het einde van hun levensduur vallen ze ook ten prooi aan de processen van ontbinding en transformatie.

Samenvatting: Hoe werkt organische mest?

 • Organische meststoffen zijn altijd zowel planten- als bodemmeststoffen
 • Plantenmeststoffen zorgen voor een grotere toevoer van voedingsstoffen, bodemmeststoffen verbeteren de bodemeigenschappen.
 • Hoe meer nutriënten en hoe minder moeilijk afbreekbaar materiaal een organische meststof bevat, hoe groter de kans dat het een plantenmeststof is en plantenvoedingsstoffen levert door mineralisatie.
 • Hoe minder nutriënten en hoe slechter afbreekbaar materiaal een organische meststof bevat, hoe groter de kans dat deze meststof een bodemmeststof is en door bevochtiging het humusgehalte van de bodem verhoogt.
 • Of bevochtiging of mineralisatie optreedt, hangt af van verschillende factoren. In beide gevallen spelen bodemorganismen een belangrijke rol

Organische meststof: voor- en nadelen

Net als minerale meststoffen hebben organische meststoffen hun goede en slechte kanten. Wij hebben deze voor- en nadelen voor u samengevat in kernpunten.

Voordelen van organische meststoffen

 • Aanvulling van alle belangrijke plantenvoedingsstoffen
 • Verbetering van de bodemeigenschappen (vermogen om voedingsstoffen vast te houden, watercapaciteit, bewortelbaarheid, bodemstructuur, bevordering van bodemorganismen) door bevordering van humusvorming
 • Door de langzame omzetting geen of slechts een zeer gering risico van overbemesting of uitspoeling; bijgevolg zeer veilige en gemakkelijke toepassing
Graswortels in de grond
Een humusrijke bodem biedt minder weerstand tegen binnendringende wortels. Talrijke sterke wortels bevorderen de stabiliteit en de water- en voedingstoevoer naar de plant. [Foto: Lubava/ Shutterstock.com]
 • Natuurlijk langetermijneffect, omzetting afhankelijk van temperatuur en vochtigheid voorkomt grotendeels afgifte wanneer er geen plantengroei is
 • De productie is minder energie-intensief en dus ecologisch verantwoord, omdat hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt in plaats van fossiele voorraden.
 • Kan ook worden gebruikt als vloeibare meststof
 • Ook veganistisch verkrijgbaar, d.w.z. dierproefvrij

Nadelen van organische meststoffen

 • Voedingsstoffenconcentratie lager dan in minerale meststoffen
 • In sommige producten is het kaliumgehalte te laag; in dat geval moet het worden aangevuld met mineralen.
 • Trage omzetting maakt slechts in beperkte mate en slechts met enkele producten (bv. diermeel en organische vloeibare meststoffen met een snellere omzetting) bemesting op korte termijn of op tijd mogelijk.
 • De weersafhankelijke afgifte verloopt verschillend: in het voorjaar kunnen koude bodems dus een tekort aan voedingsstoffen vertonen, in het najaar is uitspoeling, vooral van stikstof, mogelijk door een nog warme en regenachtige bodem.
 • Prijzen vaak iets hoger dan die van minerale meststoffen

Tip: Wat is de betekenis van het verbeteren van de bodemeigenschappen en het opbouwen van humus voor u als gebruiker nu? Een humusrijke bodem biedt optimale groeiomstandigheden voor de meeste tuinplanten. Hij hoeft minder vaak water te krijgen omdat hij veel water kan opslaan. Door de elasticiteit van de humuskruimels blijft het altijd los en kunnen de wortels diep doordringen. De bodem kan ook veel voedingsstoffen opslaan en de aanvoer is altijd gelijkmatig. En dit zijn nog maar een paar van de voordelen van een humusrijke tuingrond. Hier vindt u ons speciale artikel over humus met meer informatie.

Organische meststof vs. minerale meststof

De directe vergelijking tussen organische en minerale meststoffen maakt de verschillen nog duidelijker.

Meststof eigendom Organische meststof Minerale meststof
Effectieve snelheid Langzaam tot gemiddeld Snel
Afgifte van voedingsstoffen Langzaam stromend Geconcentreerd
Voedingsstoffengehalte Laag tot hoog Gemiddeld tot hoog
Bevordering van het bodemleven Ja Geen
Bevordering van humusvorming Sterk Weinig tot geen
Behoud/verbetering van de bodemstructuur Ja Geen
Beveiliging van toepassingen Hoog Laag
Uitlooggevaar Laag Hoog
Beïnvloeding van de pH-waarde Geen Afhankelijk van de gebruikte meststof
Vrijgave afhankelijk van weersomstandigheden Ja Geen
Prijs Hoger Onder

Tip: Minerale meststoffen kunnen de pH-waarde van de bodem beïnvloeden. Zo verlaagt ammoniumstikstof de pH, terwijl nitraatstikstof deze juist verhoogt. Volledige meststoffen en andere mengsels zijn zo samengesteld dat er geen significante verandering in pH optreedt. Alleen bij bemesting met enkelvoudige voedingsstoffen bestaat het risico dat dit gebeurt.

Grond met plant wordt bewaard
Met organische mest worden uw planten duurzamer gevoed [Foto: lovelyday12/ Shutterstock.com]

Samenvatting: Organische vs. minerale meststof

 • Organische meststoffen hebben een langzamere werking en afgifte dan minerale meststoffen.
 • Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en de humusvorming, waardoor de bodemstructuur verbetert.

Organisch-minerale meststof

Organisch-minerale meststoffen zijn meststoffen die componenten van beide soorten meststoffen bevatten. Zij vormen dus een compromis, dat ook tot uiting komt in hun eigenschappen: Hun werkingssnelheid en de nutriëntenconcentratie die zij bevatten, kunnen vrij hoog zijn. Zij bevorderen het bodemleven, maar dragen aanzienlijk minder bij tot de humusvorming dan zuiver organische meststoffen. Aangezien zij minerale bestanddelen bevatten, kunnen uitloging en overbemesting optreden. Het gehalte aan minerale voedingsstoffen is echter lager, zodat de schade beperkt blijft. De prijs van organisch-minerale meststoffen kan gemiddeld tot zeer hoog zijn en hangt vaak af van de fabrikant en het toepassingsgebied.

Samenvatting: Organisch-minerale meststof

 • Organisch-minerale meststoffen bevatten zowel organische als minerale ingrediënten
 • De combinatie van tegengestelde eigenschappen resulteert in een meststof met enkele voordelen en weinig nadelen op het gebied van humusvorming, snelheid en werkingsduur of risico van uitspoeling.
Organische meststof wordt op de plant gestrooid
Van een organisch-minerale meststof is meestal te zien dat hij een organisch gehalte heeft door zijn grijsbruine kleur. [Foto: Singkham/ Shutterstock.com]

Koop organische mest: Voorbeelden

Biologische meststoffen hebben hun weg gevonden naar alle gebieden en worden steeds populairder. Wij geven u hier enkele voorbeelden van organische meststoffen in de belangrijkste toepassingsgebieden.

Organische gazonmest

Biologische gazonmeststoffen zoals onze voornamelijk organische Plantura organische gazonmeststof hebben het voordeel dat ze door hun langzame afgifte een gelijkmatige groei mogelijk maken. In principe is de kaliumbehoefte van gazons in de zomer echter lager dan in de herfst en de winter. Herfstbemesting wordt daarom uitgevoerd met een verhoogd kaliumgehalte, dat bijvoorbeeld te vinden is in onze speciale Plantura Biologische Herfstgazonmeststof. Dit is van zuiver plantaardige oorsprong en daarom ook geschikt voor gebruikers die niet van de geur van diermeel en dierlijke uitwerpselen houden. Meer informatie over onze Plantura organische meststoffen vindt u hier.

Organische langzaam vrijkomende meststof

Organische meststoffen hebben een natuurlijk langetermijneffect. Ze zijn bijzonder gebruiksvriendelijk als ze ook snel na toepassing voedingsstoffen voor planten leveren. Hoornkrullen worden op veel plaatsen gebruikt: Zij bevatten voornamelijk stikstof en worden vaak vrij goedkoop aangeboden door verschillende fabrikanten. Aangezien deze producten echter nauwelijks andere voedingsstoffen bevatten, moeten zij aanvullend worden bemest om ondervoeding van de planten te voorkomen.

Plantura Organische Meststof
Wij bevelen onze Plantura organische langzaam vrijkomende meststof aan.

Volledige organische meststof

Om dit predikaat te mogen voeren, moet een volledige meststof ten minste de drie belangrijkste nutriënten stikstof, fosfor en kalium bevatten. Organische meststoffen bevatten gewoonlijk ook veel andere voedingsstoffen, maar slechts in kleine of zeer kleine hoeveelheden. Onze Plantura Universele Meststof is ook een primair organische volledige meststof, die zelfs diervrij en dus zeer milieuvriendelijk is. Hetzelfde geldt voor onze Plantura biologische bloemenmest, die langdurige en milieuvriendelijke voedingsstoffen levert voor balkon- en zomerbloemen en rijk bloeiende vaste plantenperken.

Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Organische vloeibare meststof

Vloeibare meststoffen hebben het voordeel dat ze bijzonder snel werken. Dit geldt ook voor organische vloeibare meststoffen, maar deze kunnen helaas niet zonder meer als bladmeststof worden gebruikt. Let daarom goed op de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Vergeleken met een organische vaste meststof is het aandeel organische stof in vloeibare meststoffen natuurlijk marginaal.

Organische fosforhoudende meststof

Wanneer men spreekt van organische fosforhoudende meststof, bedoelt men meestal de zogenaamde guano. Het hoge fosfor- en stikstofgehalte in de kalkrotsen van de Zuid-Amerikaanse kusten, die door de uitwerpselen van zeevogels waren veranderd, werd in de 19e eeuw ontdekt. Dit mengsel van uitwerpselen en kalk werd dan ook steeds meer gebruikt als stikstof- en fosforhoudende meststof in de landbouw. Pure guano-meststof bevat stikstof, fosfor en kalium in een verhouding van ongeveer 3:5:1. Aangezien deze verhouding echter niet optimaal is voor planten, wordt het meestal aangeboden in mengsels met andere organische meststoffen.

Guano zeevogels
De winning van guano verstoort altijd een bestaand ecosysteem [Foto: Sviluppo/ Shutterstock.com]

Vleermuisguano wordt op soortgelijke wijze geproduceerd als zeevogelguano. Dit wordt gedolven in grotten die bewoond worden door vleermuizen in Spanje, Italië en Amerika. Deze meststof van vleermuisguin bevat stikstof, fosfor en kalium in een verhouding van 4:8:1 en is dus eigenlijk nauwelijks geschikt om alleen planten te voeden. Bovendien is het oogsten van vleermuisguano zeer omstreden vanwege de verstoring van vleermuizen in hun verblijfplaats.

Organische meststof in de landbouw

De in de landbouw gebruikte organische meststoffen zijn over het algemeen die welke onder de categorie “landbouwmeststoffen” vallen. Het gaat om producten van de veehouderij die worden geproduceerd bij de exploitatie van stallen voor mestdieren. Ook zuiveringsslib van afvalwaterbeheer kan voor sommige gewassen worden gebruikt. Stalmest, een combinatie van vloeibare en vaste uitwerpselen en strooisel zoals stro, wordt beschouwd als een bijzonder waardevolle meststof. Vloeibare mest is de door landbouwhuisdieren uitgescheiden urine, die bijna uitsluitend stikstof en kalium bevat. Drijfmest daarentegen is het mengsel van fecaliën en urine en vormt dus een soort “middenweg” tussen mest en drijfmest. Het gehalte aan voedingsstoffen kan sterk variëren, afhankelijk van de diersoort.

Trouwens…De grootste problemen van nitraatverontreiniging van het grondwater zijn het gevolg van de te intensieve veehouderij, vooral in Nedersaksen. Terwijl akkers en bouwland tijdens het koude seizoen geen bemesting nodig hebben, blijft het vee natuurlijk uitwerpselen en urine produceren. Als dit wordt verspreid zonder dat de daarin aanwezige stikstof door de planten wordt opgenomen, komt het nitraat in het grondwater terecht. Met de nieuwe meststoffenverordening, die in 2018 in werking is getreden, gelden nu verbodsperioden om het grondwater in de winter te beschermen.

Zelf organische mest maken

Als u een composthoop aanlegt met voedselrijk materiaal zoals groenteafval, grasmaaisel of strooisel van uw huisdieren, krijgt u na minstens twee jaar een krachtige meststof. De productie is echter zeer bewerkelijk en het grote volume van het eindproduct belemmert soms het gebruik ervan. Daarom vindt u hieronder twee eenvoudige recepten om zelf organische meststof te maken.

Organische meststof uit stro

De compostering van stro, in combinatie met een zeer voedselrijke meststof, verandert het moeilijk afbreekbare materiaal in een waardevol mengsel dat humus vormt en voedingsstoffen levert.

Stapel stro
Van stro kan ook een organische meststof worden gemaakt [Foto: KKanniCh/ Shutterstock.com]

Dit is hoe je slaagt in strocompostering:

 1. Strooi een laag van 20 cm stro op een composthoop of op een schaduwrijke plaats (bv. stalgebouw, schuur of garage) in een bak
 2. Bevochtig het rietje tot het volledig doordrenkt is.
 3. Bestrooi of besproei het stro met een stikstofrijke meststof. Dit kan ook alleen stikstof bevatten
 4. Leg verschillende 20 cm dikke lagen stro op elkaar, die u stuk voor stuk ook weekt en bemest.
 5. Meng de lagen voortaan eens per maand.
 6. Na enkele maanden is het stro verrot en kan er een witachtige laag ontstaan. Je kunt het nu gebruiken om de grond en planten te bemesten.

Mest van stalmest

Met een grote kuip of emmer, een fijnmazig aardappelnet, wat mest, as en regenwater kan een effectieve vloeibare meststof worden gemaakt die alle drie de hoofdvoedingsstoffen bevat.

De planten worden bemest met vloeibare meststof
De vloeibare meststof mag alleen verdund worden gebruikt [Foto: N-sky/ Shutterstock.com]
 1. Gebruik goed verrotte mest. Het moet droog en brokkelig zijn en geen onaangename geur meer hebben.
 2. Meng houtas met de mest om het kaliumgehalte van de daaropvolgende vloeibare meststof te verhogen.
 3. Vul het mengsel in het aardappelnet. Knoop dit stevig vast en hang het in de bak met regenwater. Een heel aardappelnet is genoeg voor ongeveer een vat met een inhoud van 200 liter
 4. Wacht een paar weken, af en toe roeren. Wanneer de vloeistof in het vat helder wordt, is de bereiding geslaagd.
 5. Gebruik de vloeibare meststof alleen verdund. Het afgewerkte mestmengsel moet ongeveer de kleur hebben van zwakke zwarte thee.

We hebben hier meer informatie over onze Plantura-meststoffen voor u verzameld.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Vergelijkbare berichten