Steeds meer plantenliefhebbers zijn op zoek naar veganistische meststoffen. Wij onthullen waarom niet elke meststof veganistisch is en welke voordelen diervrije meststoffen met zich meebrengen.

Veganistische mestkorrels worden met de hand gestrooid
Waarom is niet alle mest veganistisch? En wat zijn de voordelen van veganistische mest? Wij beantwoorden deze vragen in dit artikel [Foto: SIM ONE/ Shutterstock.com]

Veganistische voeding is momenteel een grote trend. Het belooft meer gezondheid en draagt tegelijkertijd bij aan natuur- en klimaatbescherming. Veel veganisten gaan nog verder en doen het zonder alle dierlijke producten, zoals leer of dons. Dierenwelzijn en duurzaamheid kunnen ook in de tuin in praktijk worden gebracht: Veganistische meststoffen beloven opbrengsten en vereisen helemaal geen dieren. Wij vertellen u waarom niet alle meststoffen veganistisch zijn, waarom het de moeite waard is veganistische meststoffen te kopen en welke voordelen ze met zich meebrengen.

Inhoud

 • Waarom is niet alle mest veganistisch?
 • Is veganistische meststof nuttig?
 • Voordelen van veganistische meststof

Waarom is niet alle mest veganistisch?

Meststoffen bevatten de drie primaire nutriënten stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Deze kunnen echter uit de meest uiteenlopende bronnen komen. In de klassieke landbouw is de belangrijkste bron van voedingsstoffen van dierlijke oorsprong. De voedingsstoffen zijn afkomstig van dierlijke uitwerpselen, d.w.z. urine en faeces, of van andere “afvalproducten” van dieren. Op de velden wordt bijvoorbeeld mest of drijfmest gebruikt. En hobbytuinders gebruiken ook graag meststoffen van dierlijke oorsprong, zoals hoornmeel. Al deze meststoffen zijn dus niet veganistisch, omdat ze bestaan uit ingrediënten die afkomstig zijn van dieren.

De volgende dierlijke producten kunnen voorkomen in niet-veganistische meststoffen:

 • Ureum
 • Uitwerpselen
 • Bones
 • Slachthuisafval
 • Hoorn
 • Haar
 • Veren

Er is echter een alternatief: stikstof, fosfor en kalium zitten ook in zuiver plantaardige meststoffen.

Koe in een weide
Veel meststoffen bestaan uit dierlijke ingrediënten, zoals koeienmest. [Foto: Ilona Yefymets/ Shutterstock.com]

Is veganistische meststof nuttig?

Veganistische meststoffen worden steeds populairder. Dat komt omdat dierenwelzijn en duurzaamheid voor velen steeds belangrijker worden. Maar moet mest ook veganistisch zijn? Heeft het wel zin? Om deze vraag te beantwoorden is het de moeite waard nog eens te kijken naar de ingrediënten van veganistische meststoffen.

Deze kunnen in principe in twee categorieën worden verdeeld: Kunstmatig en organisch. Synthetische chemische of minerale meststoffen beloven hoge opbrengsten, maar zijn allesbehalve milieuvriendelijk. De productie ervan vergt grote hoeveelheden hulpbronnen, produceert veel CO2 wordt uitgestoten en de natuur wordt overgeëxploiteerd omdat bijvoorbeeld fosfor of kalium slechts in eindige hoeveelheden als mineralen beschikbaar zijn. Bovendien spoelen kunstmeststoffen gemakkelijk uit en komen veel meststoffen niet op de plant terecht, maar in het grondwater of in beken en rivieren.

Meer informatie over kunstmest vindt u in ons speciale artikel over dit onderwerp.

Biologische meststoffen zijn duurzamer en milieuvriendelijker. De stoffen in het organische materiaal moeten echter eerst door micro-organismen ter beschikking van de planten worden gesteld. Organische meststoffen hebben daarom een langzamer effect dan kunstmest. Anderzijds is het risico van uitloging niet zo groot. De voedingsstoffen komen echt waar ze moeten komen: In de fabriek. Een probleem met zuiver organische meststoffen is dat sommige belangrijke plantenvoedingsstoffen, met name fosfor, niet in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. Daarom vormen veel meststoffen een combinatie van voornamelijk organische ingrediënten met een kleine minerale component. Op die manier wordt de voeding van de plant rondom gewaarborgd en wordt tegelijkertijd de natuur zo goed mogelijk beschermd.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Als u nog meer wilt weten over organische bemesting in de tuin, kunt u hier verder lezen.

Organische meststof of meststof met een langdurig organisch effect kan uit zeer uiteenlopende ingrediënten bestaan: Bijvoorbeeld uit stikstofhoudende leguminosen, uit gistingsresiduen van de biogasinstallatie, uit compost, uit groenbemesters, algen, plantenextracten of uit afvalstoffen van de levensmiddelen- en diervoederindustrie. Als uit industriële bijproducten veganistische meststoffen worden geproduceerd, hoeven daarvoor geen nieuwe hulpbronnen te worden verbruikt, maar wordt het afval gerecycleerd en hergebruikt.

Aarde met regenwormen vastgehouden door handen
Veganistische, organische meststoffen bevorderen een gezond bodemleven [Foto: Mama Belle and the kids/ Shutterstock.com]

In het algemeen is de nutriëntenconcentratie in veganistische en vooral organische meststoffen lager dan in conventionele meststoffen. Daarom is meestal een grotere hoeveelheid veganistische meststof nodig. Dit kan echter net zo effectief zijn als bemesting met dierlijke ingrediënten – het hangt meer af van de samenstelling van de voedingsstoffen en de hoeveelheden ervan. Biologische veganistische meststoffen geven hun voedingsstoffen langzaam en voorzichtig af aan de planten. Onze veganistische organische meststoffen hebben dus een langdurig effect van drie maanden. Tijdens deze periode kunt u rustig achterover leunen en hoeft u niet opnieuw te bemesten. Anderzijds zijn veganistische meststoffen vaak iets duurder dan hun dierlijke alternatieven.

Voordelen van veganistische meststof

Het grootste voordeel van veganistische meststoffen ligt voor de hand: er worden geen dierlijke producten gebruikt, die worden bekritiseerd omdat ze een grote hoeveelheid broeikasgassen uitstoten en zo aanzienlijk bijdragen tot de klimaatverandering. Bovendien verbruikt het houden van dieren veel meer natuurlijke hulpbronnen dan het kweken van planten, bijvoorbeeld grond of water. Veganistische meststoffen, die geen dierlijke ingrediënten bevatten, beschermen dus het milieu en hebben een lagere CO2-voetafdruk. Veel tuiniers worden ook afgeschrikt door het feit dat veel dierlijke producten besmet kunnen zijn met medicijnresten of ziektekiemen. Vooral bij het verbouwen van eigen voedsel, bijvoorbeeld in de moestuin, heeft veganistische mest dus een duidelijk voordeel: de kiembelasting is aanzienlijk lager en er zijn geen resten van antibiotica of andere medicijnen.

Veganistische meststoffen met ingrediënten uit de biologische landbouw hebben ook het voordeel dat bij de productie ervan geen synthetische chemische meststoffen en geen gevaarlijke pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt. Ze hebben helemaal geen chemicaliën nodig. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook directe gevolgen voor de tuinier: In tegenstelling tot veel minerale alternatieven zijn veganistische meststoffen met een organische langetermijnwerking absoluut onschadelijk voor mens en dier. Dit voorkomt vervelende wachttijden na de bemesting, bijvoorbeeld doordat het gazon niet mag worden betreden of de groenten niet mogen worden geoogst.

Veganistische meststoffen bieden extra voordelen: ze zorgen voor de aanvoer van alle belangrijke plantenvoedingsstoffen. De organische bestanddelen verbeteren de vruchtbaarheid van de bodem, ondersteunen het bodemleven, verbeteren de structuur van de bodem en verhogen de water- en warmteopslagcapaciteit van de bodem. Door de langzame omzetting is er geen of slechts een zeer gering risico van overbemesting of uitspoeling. Last but not least geven veganistische meststoffen met organische langetermijnwerking hun voedingsstoffen pas af aan de plant wanneer deze ze echt nodig heeft. De omzetting van de voedingsstoffen is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Dit voorkomt grotendeels dat er planten vrijkomen wanneer er geen groei is.

Veganistische organische meststoffen van Plantura
Alle Plantura organische meststoffen zijn 100% veganistisch en daarom ideaal voor alle dierenliefhebbers en milieuactivisten.

Vooral bij de toepassing kan de veganistische meststof extra voordelen bieden: Meststoffen van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld guano of hoornschaafsel, hebben vaak een penetrante geur die veel tuiniers vervelend vinden. Dit is niet het geval met veganistische meststoffen – de geur is meestal veel discreter en wordt na de bevruchting niet als onaangenaam of indringend ervaren. Tegelijkertijd zijn veel veganistische meststoffen vrijwel stofvrij – een groot voordeel, vooral als u in droge zomers wilt bemesten.

Veganistische meststoffen, die voornamelijk bestaan uit afvalproducten van de voeder- of voedselindustrie, hebben een extra pluspunt op het gebied van duurzaamheid: Hier worden hulpbronnen gespaard en materialen gerecycled die anders bij het afval zouden zijn beland. In sommige gevallen zitten ze vol waardevolle voedingsstoffen die in de tuin goed gebruikt kunnen worden.

Voordelen van organische veganistische meststoffen met biologisch langetermijneffect in één oogopslag:

 • Afzien van alle ingrediënten die afkomstig zijn van dieren
 • Lagere CO2-druk in vergelijking met dierlijke en minerale meststoffen
 • Lagere kiembelasting
 • Vrij van antibiotica en medicijnresten
 • Biologische meststoffen zijn vrij van chemische bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.
 • Milieuvriendelijk en onschadelijk voor mens en dier, omdat ze volledig vrij zijn van chemicaliën
 • Verbetering van de bodemvruchtbaarheid en ondersteuning van een actief en gezond bodemleven
 • Werk voorzichtig en op lange termijn precies wanneer de plant voedingsstoffen nodig heeft
 • Geen opdringerige geur en bijna stofvrij
 • Als afvalproducten worden gebruikt, worden hulpbronnen bespaard.
Plantura Organische Tomatenmeststof
Plantura Organische Tomatenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Onze Plantura organische meststoffen combineren al deze voordelen. Ze zijn allemaal 100% veganistisch, goedgekeurd in de biologische landbouw, vrij van onnodige chemicaliën, voornamelijk biologisch met een laag mineraalgehalte en bestaan voornamelijk uit plantaardige stoffen uit recyclageprocessen van voedsel- en voederproductie.

Het is ook mogelijk om zelf veganistische meststof te produceren. Hiervoor kan bijvoorbeeld keukenafval worden gebruikt. Alles over het gebruik en de voordelen van koffiedik als meststof vindt u in ons speciale artikel over dit onderwerp.

Vergelijkbare berichten