Maak van het zaaien van uw gazon een succes met ons deskundig tuinadvies! Om een mooi gazon te krijgen, moet u de grond goed voorbereiden om onkruid te vermijden. De beste tijden om gras te zaaien zijn de lente en de herfst.
gras zaaien

Opdat een gazon zijn rol als groen visitekaartje van de tuinier perfect kan vervullen, moet het professioneel worden ingezaaid. Hier krijgt u het nodige gereedschap voor een perfecte herinzaaiing van uw gazon. Op die manier wordt het gazon een groene leefruimte met een hoge benijdenswaardigheidsfactor.

Voordat u met de aanleg van uw gazons begint, moet u het gebruik van de gazons bepalen.
Elk gebruik heeft zijn eigen specifieke grasmat. U moet bijvoorbeeld niet hetzelfde graszaad gebruiken voor schaduwrijke gazons als voor speelplaatsen. Bepaal het gebruik van het gazon.

Een goede voorbereiding van de grond is een eerste vereiste. Voor een correcte aanleg van de gazons moet de grond goed gedraineerd zijn, d.w.z. dat er geen water mag worden vastgehouden (zoals bij kleigrond bijvoorbeeld).

Wanneer is de beste tijd om het gazon opnieuw in te zaaien?

Twee keer per jaar is er gelegenheid om gazonzaad te zaaien. Om ervoor te zorgen dat de lichtkiemers na een zo kort mogelijke kiemperiode uitgroeien tot een dicht tapijt, moet u het gazonzaad in deze periode uitstrooien:

 • Als de bodemtemperatuur in de lente permanent boven de 10 graden komt.
 • De beste tijd om voor het eerst te zaaien is van begin mei tot begin juni.
 • De tweede geschikte tijd om het gazon opnieuw in te zaaien is in de herfst, van half september tot begin oktober

Lees ook

 • Wanneer het gazon niet ontkiemt – oorzaken en remedies
 • Wanneer moet het gazon gemaaid worden? – Tips voor het perfecte moment
 • Vakkundig erwten zaaien – alle tips over timing en methode

Tijdens de zinderende zomerhitte kunt u beter geen gazon inzaaien. Hoge temperaturen in combinatie met droge grond maken het leven moeilijk voor tere zaailingen.
het gazon zaaien
U kunt het gazon ook in de vroege herfst zaaien, in september-oktober: de grond is nog warm, onkruid zal er niet mee concurreren, de zomerdroogte is voorbij, en de vorst zal pas over 5 of 6 weken komen. Het gazon zal vóór de winter worden aangelegd om het land sneller te kunnen bezetten.

De belangrijkste gazontypes in een oogopslag

Het inzaaien van een nieuw gazon is ongetwijfeld een van de meest veeleisende taken in de tuin. Om ervoor te zorgen dat de inspanning met succes wordt bekroond, speelt de keuze van het best mogelijke gazonzaad een belangrijke rol. In het volgende overzicht worden de belangrijkste gazontypes gepresenteerd als hulpmiddel bij de besluitvorming:

Turf soorten voor inzaai Engels gazon Gazon in de schaduw Gebruik graszoden Sport en spel gras Droog gras goedkoop gras
Ideaal aantal scheuten/m² 100.000 90.000 80.000 60,000 50.000 20.000 (minimum)
Tolerantie van de schaduw Hoog zeer hoog medium/laag medium/laag laag medium/laag
Duurzaamheid Duurzaam hard-dragend zeer slijtvast zeer slijtvast bewandelbaar bewandelbaar
wietachtig zeer laag laag laag laag medium hoog
Watervraag zeer hoog hoog medium medium laag zeer hoog
bemesting 4 x per jaar 3-4 x per jaar 2-3 x per jaar 2-3 x per jaar 0-1 x per jaar 3-4 x per jaar

Het weer

Temperatuur en neerslag zijn uw beste bondgenoten voor het succes van uw gazonzaai. Een milde warmte en regelmatig natuurlijk water dat de grond vochtig houdt, zullen uw graszaad snel doen groeien.

Afhankelijk van de regio in Frankrijk waar u woont, verkiest u de herfst boven de lente. In Zuid-Frankrijk, waar de temperaturen langer mild zijn en de winter minder koud, is het zaaien van gazon en gras in het najaar ideaal. Ze zullen de wintertemperaturen minder vrezen dan de zomerdroogte…

Bereid de grond vakkundig voor – zo wordt de ruwe ondergrond geprepareerd.

Om ervoor te zorgen dat het gazonzaad na het zaaien daadwerkelijk ontkiemt en groeit, moet de grond zorgvuldig worden voorbereid. Zodra het tijdstip is gekozen om het gazon opnieuw in te zaaien, behandelt u de grond als volgt:

 • Ten minste 14 dagen voor het zaaien spit u de grond 1-2 spades diep om.
 • Verwijder al het onkruid, wortels, stenen en puin.
 • Strooi compost en hoornmeel uit en werk het met een hark in de bovenste grondlaag.
 • Strooi een laag zand op leemachtige kleigrond en hark het aan.
 • Rol de grond en geef herhaaldelijk water met een fijne waterstraal

Nu moet het gebied rusten tot het gazonzaad wordt gezaaid, zodat de grond kan bezinken. Bij erg droog weer is het raadzaam de grond in de volgende 2-3 weken herhaaldelijk te besproeien. Indien mogelijk, mag het gebied gedurende die tijd niet worden betreden of platgewalst om geen onnodige bodemverdichting te veroorzaken.

TIPS
Een gebied met veel onkruid moet niet worden bewerkt voordat een gazon wordt ingezaaid, omdat deze machine het onkruid extra in de grond verspreidt. Bodemvoorbereiding door middel van infiltratiesleuven is in dit geval voordelig. Dit houdt in dat de grond in etappes in voren wordt omgespit en door een zeef wordt gegooid. De laatste gegraven groef wordt gevuld met de gereinigde grond. De laatste geul wordt gevuld met de schone grond uit de eerste voor.

Dit is de fijne ondergrond die gazonzaden willen

Na een passende rustperiode maakt u de fijne onderlaag op de dag van het zaaien. Deze stap tussen de grove grondbewerking en het uitstrooien van het gazonzaad is zowel in het voorjaar als in het najaar aan te bevelen, van half september tot begin oktober. Een zo fijn mogelijk verkruimelde grond verkort de kiemperiode aanzienlijk. Dit is hoe je het correct doet:

 • Schraap het oppervlak van de grond met een hark en wied grondig.
 • Bewerk de grond met een hark, zodat er een fijn kruimelig oppervlak ontstaat.
 • Als er nog grotere kluiten zijn, rol en hark de grond dan opnieuw.
 • Loop niet meer over het oppervlak totdat het zaaien is voltooid

Wees pas tevreden met het oppervlak als het perfect vlak en kruimelig is, zoals zandkoek. U zult later voor deze zorg worden beloond met een korte kiemperiode en een onevenredig hoge kiemkracht van de gazonzaden.

Perfect gazonzaad zaaien – zo doe je dat

Wanneer de perfect voorbereide zone zich voor u uitspreidt, hebt u het moeilijkste deel van het herinzaaien van het gazon op een voorbeeldige manier onder de knie. Idealiter hebt u voor de volgende stap een strooiwagen of handstrooier tot uw beschikking om het gazonzaad gelijkmatig te verdelen. Dit is hoe je te werk gaat:

 • Meng het gazonzaad goed met de hand en giet het in de strooier.
 • Strooi het gazonzaad in de lengte en de breedte over de grond uit.
 • Gebruik de hark om de lichte zaailingen in de grond te werken tot een diepte van maximaal 1 centimeter.
 • Rol het zaaibed uit in een dambordpatroon voor een optimaal bodemcontact.
 • Besproei het gazonzaad ten slotte met een fijne straal.

In de komende 3 weken zullen de onderhoudswerkzaamheden er vooral op gericht zijn het zaad voldoende water te geven. Besproei het gazon 4-5 keer per dag gedurende 10 minuten per keer. De grond mag niet dichtslibben. Ga alleen voor deze maatregel het gebied in, zodat de zaailingen in alle rust kunnen groeien en bloeien.

Zoals bij veldproeven herhaaldelijk is vastgesteld, heeft de gelijktijdige verstrekking van gazonzaad en startmeststoffen een negatief effect op de kiemperiode of heeft deze helemaal geen effect. Dit geldt zowel voor nieuw gazon zaaien in het voorjaar als in het najaar van half september tot begin oktober. Beperk u daarom tot regelmatig sproeien gedurende de eerste weken.

Hoeveel gazonzaad te verdelen per vierkante meter?

De optimale zaaidosering is afhankelijk van het gekozen gazontype. De exacte informatie kunt u lezen op de verpakking van het gazonzaad. Indien deze informatie niet meer beschikbaar is, wordt een hoeveelheid van 20 tot 25 gram gazonzaad per vierkante meter geschikt geacht. De volgende tabel is bedoeld om u te helpen de benodigde hoeveelheid gazonzaad om te rekenen in kilogrammen:

Turfoppervlakte in m² Kg zaad bij een dosering van 20 g/m2 Kg zaad bij een dosering van 25 g/m2
50 vierkante meter 1.00 kg 1,25 kg
100 vierkante meter 2.00 kg 2,50 kg
150 vierkante meter 3.00 kg 3.75 kg
200 vierkante meter 4.00 kg 5.00 kg
500 vierkante meter 10.00 kg 12.50 kg
750 vierkante meter 15.00 kg 18,75 kg
1.000 vierkante meter 20.00 kg 25.00 kg
2.000 vierkante meter 40.00 kg 50,00 kg

Wanneer wordt het gazon voor het eerst gemaaid na het zaaien?

Verschillende factoren bepalen het verdere verloop van de groei na een gazonherzaaiing. De kiemperiode hangt af van de kwaliteit van het gazonzaad en van de weersomstandigheden. Het tijdstip voor de eerste maaironde wordt dus niet bepaald in dagen en weken, maar in de groeihoogte van de messen. Wanneer de grassen een hoogte van 8-10 centimeter hebben bereikt, maait u uw nieuwe gazon voor de eerste keer.

Wanneer moet ik voor het eerst bemesten na het inzaaien van het nieuwe gazon?

Als u uw nieuwe gazon na het zaaien voor de eerste keer hebt gemaaid, is dit het ideale moment voor de eerste bemesting. Een bodemanalyse zal de werkelijke behoefte aan voedingsstoffen aan het licht brengen. U dient aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

 • Behandel een nieuw gazon in het voorjaar met een stikstof- en fosfaatrijke meststof.
 • Breng een kaliumrijke voorbereiding aan na nieuw gazon zaaien in de herfst
 • Geef de voorkeur aan organische of organisch-minerale meststoffen

Het is belangrijk op te merken dat u na de bemesting het gazon herhaaldelijk moet besproeien tot het product volledig door het gras is opgenomen. Tot dan mag het gazon niet betreden of gemaaid worden.

TIPS
Als lichtkiemers zijn gazonzaden hulpeloos overgeleverd aan pikkende vogels, omdat een beschermende laag aarde moet worden weggelaten. Ervaren hobbytuinders bestrooien het gazonzaad daarom met het zaaimiddel vermiculiet. De fijne silicaatplaten laten voldoende licht door, slaan regenwater op en beschermen de fijne zaden tegen hongerige snavels.

Aanleg van uw gazon

De aanleg van een nieuw gazon vereist verschillende stappen die moeten worden gevolgd voor een perfect resultaat.

Kies het juiste mengsel

De keuze van het gras moet niet licht worden opgevat. Het hangt helemaal af van het gebruik dat u van uw gazon gaat maken: is het een gebied dat perfect schoon moet worden gehouden, zoals een Engels gazon? Is het een ondergrond waarop uw kinderen zullen spelen (voetbal en andere balspelen)?

Raadpleeg de verpakking van het zaad, waarop de verhoudingen Ray-gras (voor een winterhard gazon dat bestand is tegen vertrapping) en Zwenkgras (voor een mooi, onberispelijk maar delicaat gazon) staan aangegeven.

Is dit een nieuw gazon of een te renoveren gazon? Als u een nieuw gazon gaat inzaaien, moet u de grond voorbereiden. Dit is noodzakelijk en zeer belangrijk voor een onberispelijk resultaat.

Bewerk de grond

 • Teken de grenzen van uw toekomstige gazon af en teken met een spade het in te zaaien gebied af;
 • Ploeg de grond tot een diepte van 20 cm met behulp van een grondfrees of een spade;
 • Verwijder stenen en onkruid met hun wortels;
 • Maak de grond los en verfijn hem

De bodem verbeteren

 • Schraap de grond door er een organisch mengsel in te verwerken: compost, potgrond, mest, humus… Lichte grond houdt het water beter vast, zware grond wordt luchtiger, zandgrond heeft meer body.
 • Laat de grond dan rusten: dit is het valse zaaien. Dit is een noodzakelijke stap die niet mag worden verwaarloosd voor een mooi resultaat zonder onkruid. Over drie weken zullen de onkruidzaden zijn uitgegroeid tot jonge scheuten. Het is aan u om ze te elimineren door te schoffelen.

Egaliseer de grond

 • Verkruimel de kluiten aarde met een klauw en breng de gewenste nivellering aan;
 • Hark met een hark met 20 tanden of een gazonbezem: hiermee kunt u de laatste stenen uit de grond verwijderen door kruiselings te werken (waarbij u het gereedschap eerst in de breedte en dan in de lengte passeert). Harken zorgt er ook voor dat de grond perfect genivelleerd wordt.
 • Bij droog weer verdicht u de grond met een gazonroller (of met voetplanken voor kleine oppervlakten), zodat de zaden zich in een voldoende stevige grond nestelen. Laat geen voetafdrukken achter op het geprepareerde gebied.

Zaai het gras!

 • Vóór het zaaien: schraap met de gazonbezem enkele millimeters van het grondoppervlak. De zaden hechten zich beter aan de grond en waaien niet weg in de wind!
 • Roer de zaden om het mengsel te homogeniseren;
 • Zaai de zaden gelijkmatig door ze uit te strooien of met een zaaimachine. Maak twee kruisgangen, tel 30 tot 40g/m² (de precieze dosering staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing);
 • Schraap met de tanden van de hark het grondoppervlak enkele millimeters af om het graszaad in te graven.

Of leg graszoden op een rol

Er is een alternatief voor het zaaien van uw gazon, een snelle en eenvoudige oplossing: grasrollen. Dit houdt in dat een grasmat wordt uitgerold om te worden geplant.

Water

Een overvloedige besproeiing bij goede regen maakt de operatie af. U mag deze handeling, die bepalend is voor de toekomstige schoonheid van uw gazon, niet verwaarlozen! Geef water tot de zaden zijn opgekomen.

Zorg er in de weken daarna voor dat de grond vochtig blijft door handmatig of regelmatig water te geven of door regenval.

De eerste maaibeurt

wachten op de eerste maaibeurt
Om uw nieuwe gazon voor de eerste keer te maaien, wacht u tot het gras vol is en de sprieten minstens 10 cm lang zijn. Als u te vroeg maait, riskeert u het jonge gras te verzwakken. Pas de maaihoogte van uw maaier dienovereenkomstig aan.

Gazononderhoud

Maai het hele jaar door regelmatig, behalve in de winter en tijdens droge perioden in de zomer.

Na een paar jaar kunt u een verticuteermachine gebruiken om het mos dat het gazon verstikt, te verwijderen. Het gras zal dan weer kunnen groeien en om het te helpen de “gaten te dichten” strooit u gazonmeststof. Deze meststof met langzame afgifte voorziet uw gazon gedurende 3 maanden van zijn voedingsbehoeften. Aanbevolen wordt het middel eenmaal in het voorjaar (maart tot juni) toe te passen en vervolgens een tweede maal, als u dat nodig acht, na de zomer.

Vergelijkbare berichten