De wortels van het gazon zijn blij met meer lucht. Daarom is het beluchten van het gazon – ook wel bekend als beluchten – essentieel voor een weelderig groen.

Het gazon is belucht
Op zware gronden wordt het gazon in het voorjaar belucht en geschuurd. [Foto: NinaMalyna/ Shutterstock.com]

Inhoud

 • Waarom het gazon beluchten?
 • Het gazon beluchten of verticuteren?
 • Het gazon beluchten: procedure en mogelijkheden
 • Wanneer het gazon beluchten: Lente, zomer of herfst?
 • Het gazon beluchten: voordelen
 • Gazons beluchten: Nadelen

Naast bemesten, verticuteren en schuren omvat intensieve gazonverzorging ook het beluchten van het gazon. Qua timing komt beluchting na het verticuteren en vóór het schuren.

Waarom het gazon beluchten?

Elke plant wil luchtige en goed gedraineerde grond. In een moestuin wordt daarom altijd vermeden om onnodig in of rond te stappen. Bij gazons ligt dat anders. Het dient als speelplaats, als pad naar bedden en fruitbomen en – voorzien van tuinmeubilair – als plek om te zitten of te liggen. Na verloop van tijd leidt deze constante spanning tot verdichting, zelfs in oorspronkelijk goed gestructureerde bodems. Vooral gronden met een hoog slib- en kleigehalte en minder zand lopen het risico te worden verdicht. Voor de bodem betekent verdichting dat de holle ruimten tussen bodemdeeltjes, plantenwortels en wormkanalen steeds verder worden samengedrukt en dat er steeds minder lucht in die holle ruimten kan doordringen. Ook verliest de bodem zijn drainagecapaciteit door verdichting. Water kan minder goed wegstromen en hoopt zich op in de bovenste bodemlagen. In slecht gedraineerde grond voelen mos, korstmossen en bepaalde onkruiden zich erg thuis, terwijl zelfs de beste grassen er niet goed tegen kunnen. Om het lucht- en watertransport in de bovenste bodemlagen te verbeteren, wordt de bodem belucht.

Wateroverlast door verdichting van het gazon
Water kan niet meer weg door verdichting [Foto: Dr. Suryakant Sadu/ Shutterstock.com]

Gazon beluchten of verticuteren?

Het beluchten van het gazon is geen alternatief voor verticuteren. Verticuteren dient ter bestrijding van mos en vilt en vormt de basis voor verdere onderhoudsmaatregelen. Als mos en vilt verhinderen dat lucht en water het bodemoppervlak bereiken, helpt dat de grond niet, ook al is die goed belucht. Er bestaan echter apparaten waarmee verticuteren en beluchten kunnen worden gecombineerd. Lees meer over mos in het gazon in dit artikel.

Beluchting van het gazon: procedure en mogelijkheden

Bij het beluchten van gazons gaat het erom de bodemlaag dicht bij het oppervlak te doorboren, waardoor het lucht- en watertransport wordt verbeterd en de wortelgroei wordt gestimuleerd. Dit wordt hoofdzakelijk bereikt door de bodem te doorboren. Afhankelijk van de grondsoort en de oppervlakte van het gazon zijn verschillende apparaten meer of minder geschikt. Op kleinere oppervlakten kan prikken met een graafvork al een positief effect hebben. Bij langzaam uittrekken wordt de grond meestal een beetje opgetild en daardoor iets losgemaakt en belucht. Speciale “lepels”, metalen cilinders die lijken op een graafvork, hebben meer tanden naast elkaar en werken dus doeltreffender. Ook rollende gazonbeluchters doorboren de grond met tanden, maar hoeven niet altijd te worden doorboord en uitgetrokken. Ze zijn meer geschikt voor zachte, zandigere gronden.

Het gazon beluchten met schoenen
Met gazonbeluchtingsschoenen kan het gazon met weinig moeite worden belucht. [Foto: Gennady Kudelya/ Shutterstock.com]

De zogenaamde “holle lepels” of holle vorken werken op precies dezelfde manier als de lepels, maar steken kleine grondcilinders uit de grond en laten buisjes achter in de grond. De grondcilinders worden vervolgens gemengd met zand (zie Gazon schuren) en eenvoudig met een hark over het gazon verspreid. Ons Plantura Premium Gazonzand is bijvoorbeeld uitstekend geschikt om te schuren. Dit zorgt voor een betere beluchting en waterdoorlaatbaarheid van de bodem. Dit voorkomt wateroverlast in de bovenste bodemlagen en verhoogt de veerkracht van het gazon.

Plantura Gazonzand
Plantura Gazonzand

Kwartszand van hoge kwaliteit met fijne korrelgrootte,
belucht zware bodems & egaliseert oneffenheden,
voor weelderig groen gazon zonder onkruid & mos

Koop hier!

Er zijn ook holle vorken met een opvangbak. In dit geval kunnen de uitgegraven grondpennen bijvoorbeeld in het groentebed worden geplaatst en de grondbuizen volledig met zand worden gevuld. Dit wordt vooral aanbevolen op gronden met zeer fijne, kleiachtige grond en weinig zand. Een manier om kleine oppervlakten met weinig moeite te beluchten is het gebruik van gazonbeluchtingsschoenen. Dit zijn meestal sandalen met spijkers op de zolen. Door over het gazon te lopen, boren de nagels zich in de grond. Deze spijkerschoenen beluchten minder diep, maar de gaten zitten dichter bij elkaar, waardoor het beluchtingssucces meestal groter is. Voor grotere oppervlakten zijn er elektrische beluchters met beluchtingsrollen, vaak machines die verticuteren en beluchten combineren.

Gazonbeluchtingsapparatuur: beluchtingsrol en co.

 • Voor handmatige beluchting op kleinere oppervlakken: Graafvork, lepels, holle vork of holle lepel (met of zonder opvangmand), rollende gazonbeluchter
 • Voor beluchting met de voeten: gazonbeluchtingsschoenen
 • Voor grotere gebieden: Elektrische beluchters met beluchtingsrol, vaak gecombineerd met verticuteerapparatuur.
Gazons beluchten met een hooivork
Voor het beluchten kan ook een hooivork of holle vork worden gebruikt. [Foto: Paul Maguire/ Shutterstock.com]

Wanneer het gazon beluchten: Lente, zomer of herfst?

Na het maaien en verticuteren moet het gazon worden belucht. Verticuteren opent het bodemoppervlak en verwijdert mos en korstmossen. Na het verticuteren worden het ontwortelde mos en onkruid verwijderd en kan de lucht al tot het bodemoppervlak doordringen. Dit zijn ideale omstandigheden voor beluchting. Daarom zijn er nu veel apparaten die tegelijkertijd kunnen verticuteren en beluchten. Zowel verticuteren als beluchten belast echter de bodem en het gras. Daarom zijn bijvoorbeeld droge en warme perioden, die al belastend zijn voor het gazon, minder geschikt om te verticuteren en te beluchten. Koude en vochtige periodes geven ook geen optimaal resultaat. Afhankelijk van de weersomstandigheden is een datum eind mei, begin juni na enkele dagen tot een week droogte ideaal. Als u een tweede keer wilt verticuteren en/of beluchten, kunt u dit doen in een droge week in september als het niet meer zo warm is. Afhankelijk van de grondsoort kan ook vaker worden belucht.

Mos uit het gazon harken
Hark het oude mos goed uit het gazon [Foto: philmillster/ Shutterstock.com]

Belucht het gazon: Wanneer?

 • Na het verticuteren en het verwijderen van alle resten van het verticuteren.
 • Niet als het warm en droog is
 • Niet als het te koud en vochtig is
 • De grond moet noodzakelijkerwijs droog zijn
 • Eind mei/begin juni is ideaal
 • Een tweede keer in september indien nodig

Het gazon beluchten: voordelen

 • Het betreden van het gazon leidt tot verdichting.
 • Verdichting betekent dat er te weinig lucht in de bovengrond komt en dat water niet gemakkelijk kan doorsijpelen.
 • Mossen, korstmossen en bepaalde onkruiden worden door deze omstandigheden bevorderd, grassen worden verzwakt.
 • Beluchting of beluchting gaat bodemverdichting tegen.

Gazons beluchten: Nadelen

In kleiachtige bodems, die gewoonlijk bijzonder gevoelig zijn voor verdichting, kan het beluchten ertoe leiden dat de porren stevig smeren en de resulterende gatwanden verdichten. Als dit gebeurt, was beluchting zinloos of zelfs contraproductief als de grond en de wortels nog slechter worden belucht door de gatverdichting. Dit gevaar kan worden beperkt door alleen te beluchten als de grond goed droog is en door na het beluchten te schuren als de grond erg kleiachtig is.

Als u kampt met mos in uw gazon, kunt u meestal niet om verticuteren heen. In ons speciale artikel leest u wanneer en hoe vaak u het gazon moet verticuteren.

Vergelijkbare berichten