Giftige klimop: gevaarlijk voor mens & dier?

De klimopplant is te vinden in veel kantoren en huizen: Daarom rijst telkens weer de vraag of klimop giftig is voor mens of dier.

Klimop in een pot
De klimop is een populaire maar ook giftige kamerplant [Foto: Aphichart/ Shutterstock.com]

Klimop noten (Epipremnum) behoren tot de populairste kamerplanten van allemaal. Maar deze groenblijvende kamerplant heeft er veel werk aan. Dus laten we beginnen met te zeggen: geniet van de aanblik van uw klimop – maar dat is alles. Wij vertellen u of klimop giftig is voor mens en dier, hoe u vergiftiging kunt herkennen en wat u in zo’n geval moet doen.

Inhoud

 • Is de klimop giftig?
  • Is klimop giftig voor mensen?
  • Is klimop giftig voor katten, honden en dergelijke?
 • Behandelingsmaatregelen bij vergiftiging door de klimopplant

Is klimop giftig?

In het algemeen bevatten alle planten van de aronskelkfamilie (Araceae), waartoe ook klimop behoort, giftige stoffen. Alle delen van de klimopplant bevatten naaldvormige calciumoxalaatkristallen die een irriterende werking hebben.

Is klimop giftig voor mensen?

Klimop is giftig voor mensen. Vooral na het eten van grote hoeveelheden plantendelen kan een vergiftiging van verschillende ernst optreden, afhankelijk van de getroffen persoon. Om deze reden is klimop vooral gevaarlijk voor kinderen, omdat hun lage lichaamsgewicht al na kleine hoeveelheden consumptie in een ongunstige verhouding staat tot de hoeveelheid gif die zij binnenkrijgen. Consumeer daarom nooit delen van de klimop en draag handschoenen bij het verpotten of knippen. Plaats de klimop buiten het bereik van kinderen en huisdieren of doe het helemaal zonder de plant. Afgevallen bladeren moeten zo snel mogelijk worden verwijderd.

Klimopblad met waterdruppel
De waterdruppels die bij een overmaat aan water worden gevormd, kunnen ook toxines bevatten [Foto: Jose Prieto Arenas/ Shutterstock.com]

Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen kan onopzettelijke consumptie of contact nog steeds voorkomen. Door de aciculaire structuur van de calciumoxalaatkristallen kan het aanraken ervan huidirritatie of blaarvorming veroorzaken. Na consumptie veroorzaakt de structuur van het calciumoxalaat ook irritatie in het lichaam en dus allerlei symptomen. Maar hoe kun je vergiftiging door klimop herkennen?

Symptomen van klimopvergiftiging na orale inname bij mensen:

 • Zwelling en verbranding van de slijmvliezen in de mond en keelstreek
 • Misselijkheid
 • Maagkrampen
 • Diarree
 • Braken
 • Hartkloppingen
 • Hoofdpijn

Overmatig water geven kan ervoor zorgen dat de klimop via de bladeren water afgeeft: Het druppelt. Deze druppels kunnen ook giftige stoffen bevatten. Probeer daarom overtollig water te vermijden en zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet in contact komen met de druppels.

Handschoenen voor het werken met klimop
Draag handschoenen bij het werken met klimop. [Foto: Aphichart/ Shutterstock.com]

Is klimop giftig voor katten, honden en co.

Als u zowel een klimopplant als een kat bezit, moet u bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen – of het best zonder de plant doen, want klimop is giftig voor katten. De nieuwsgierige dieren knabbelen graag aan groene planten en kunnen zo per ongeluk het gif binnenkrijgen. Klimop is ook giftig voor honden en vele andere huisdieren. De tekenen van klimopvergiftiging bij uw huisdier kunnen de volgende zijn.

Symptomen van vergiftiging door klimop bij dieren:

 • Diarree
 • Braken
 • Bevend
 • Verlammingsverschijnselen
 • Verhoogde speekselvorming

Als u klimopvergiftiging bij uw huisdier vermoedt, geef het dan voldoende water te drinken en raadpleeg onmiddellijk een dierenarts. In het ergste geval kan klimopvergiftiging bij huisdieren zelfs tot de dood leiden.

Kat naast klimop
Vooral nieuwsgierige katten moeten uit de buurt van de klimopplant worden gehouden. [Foto: Foto2rich/ Shutterstock.com]

Behandelingsmaatregelen bij vergiftiging door de klimopplant

Als u of anderen per ongeluk klimop hebben gegeten, moet u de volgende stappen nemen.

Behandelingsmaatregelen bij vergiftiging door klimop:

 • Drink voldoende vloeistoffen
 • Forceer het braken niet
 • Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon water uitspoelen.
 • Bij huidcontact het getroffen gebied onder koud stromend water houden.
 • Bij kortademigheid en snelle hartslag onmiddellijk een ambulance bellen.
 • Bij kinderen en baby’s onmiddellijk medische hulp inroepen als vergiftiging wordt vermoed.
 • Vertel de dokter dat het klimopvergiftiging is

TipOok klimop (Hedera helix) is een giftige plant. Wees daarom duidelijk tegenover de arts over welke plantensoort het gaat.

Ivy op een plank
Het is het beste om de klimop op een hoge plank te plaatsen [Foto: KrongPhoto/ Shutterstock.com]

U kunt snel hulp krijgen door een antigifcentrum te bellen – een overzicht van alle antigifcentra vindt u hier. Zij zullen u vertellen wat u moet doen als u vergiftiging vermoedt. Bij kinderen en baby’s moet u echter onmiddellijk een arts raadplegen, want vergiftiging door klimop kan snel zeer gevaarlijk worden.

Als u thuis liever op veilig speelt, adviseren wij u niet-giftige kamerplanten te gebruiken. Wij hebben onze top 10 in een artikel voor u samengesteld.