De werking van een hogedrukreiniger is eenvoudig. Het hart van het toestel is een hogedrukpomp, die via de wateraansluiting wordt gevoed en het binnenkomende water onder druk zet met behulp van een zuiger. Vervolgens wordt het via een uitlaatklep naar de hogedrukslang en de spuitlans geleid. De waterdruk die door de hogedrukpomp wordt gegenereerd, daalt op weg naar de sproeikop. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen een maximumdruk – de druk die de pomp technisch in staat is te genereren – en een werkdruk.
Hoe werkt een hogedrukreiniger

Functionaliteit

Een hogedrukreiniger is een werktuig dat waterdruk en, indien nodig, chemische reinigingsmiddelen gebruikt om organische verontreiniging (b.v. mos en algen), metaaloxidatie (b.v. ijzeroxide [“roest”], minerale afzettingen (b.v. kalk), verflagen en andere vastzittende afzettingen te verwijderen. Het hart en dus het belangrijkste onderdeel van een hogedrukreiniger is de zuigerpomp, die gewoonlijk is gemaakt van messing of hogedrukaluminium. Vers water wordt aangevoerd via een wateraansluiting en het binnenkomende water wordt onder druk gezet door middel van een zuiger. Via een uitlaatklep komt het water via de hogedrukslang in de aansluiting in het spuitpistool terecht, vanwaar het door het bedienen van de trekker via de spuitlans wordt uitgeworpen. Op de weg van de pomp naar de spuitlans neemt de waterdruk natuurlijk af. Daarom wordt altijd een onderscheid gemaakt tussen de maximumdruk en de werkdruk van een hogedrukreiniger. Afhankelijk van de kwaliteit en de prestaties van de pomp kunnen verschillen tot 40 bar optreden.

Structuur van een hogedrukreiniger

hogedrukreiniger structuur
a) De wateraansluiting bestaat meestal uit een koppeling die kan worden aangesloten op een gewone tuinslangaansluiting. b) Afhankelijk van de uitvoering van het apparaat kan de waterdruk traploos worden ingesteld tussen ca. 20 bar en de maximumdruk … c) … en worden afgelezen via een in het apparaat geïntegreerde manometer. d) De elektronische elementen bevinden zich onder een waterdichte afdekking, die echter zo nodig kan worden verwijderd.

Reinigingsprestaties: waterdruk en watervolume

Voor een efficiënte reiniging is niet alleen de werkdruk van een hogedrukreiniger doorslaggevend, maar ook het debiet (liters per uur), dat uiteindelijk resulteert in de wascapaciteit (liters per minuut). Om het vuil goed los te kunnen maken en de gespoelde deeltjes te kunnen verwijderen, moet de spoelcapaciteit ten minste 6,00 liter per minuut bedragen, d.w.z. dat de hogedrukreiniger 6,00 liter water per minuut moet lozen. Als er minder water wordt geloosd, kan het vuil meestal nog wel goed worden verwijderd, maar is het waterdebiet te laag om de ruimte daarna grondig schoon te maken. In dergelijke gevallen is het vaak nodig het gehele gereinigde gebied opnieuw te bewerken met een waterslang. Een waterdebiet van 10,00 liter per minuut of meer wordt als ideaal beschouwd.

Gebruik van reinigingsmiddelen

Bij bijna elke hogedrukreiniger kan via een geïntegreerde tank of extern een reinigingsmiddel aan het water worden toegevoegd, dat als actieve schuimreiniger wordt gebruikt, bijv. in de voertuigverzorging om olie- en vethoudende substanties en hardnekkige afzettingen en korsten (bijv. remstof) te verwijderen. Voor huis en tuin worden andere middelen gebruikt, zoals gevelreinigers of speciale additieven met een blekende werking, die pigmenten en afbraakproducten van planten oplossen en tevens de hergroei van algen voorkomen. De reinigingsmiddelen worden gewoonlijk door de fabrikant in sterk geconcentreerde vorm geleverd, zodat zij vóór gebruik altijd moeten worden verdund. Overdosering schaadt het milieu en leidt niet tot een beter reinigingsresultaat. In principe moeten reinigingsmiddelen voor huis en tuin alleen in zeer hardnekkige gevallen worden gebruikt, omdat de meeste vervuiling wordt opgelost door de kracht van water alleen.

Spuitkoppen en lansen van hogedrukreinigers

hogedrukreiniger spuitkoppen
Hogedrukreinigers kunnen worden bediend met verschillende mondstukopzetstukken of spuitlansen. Het standaardrepertoire van elke hogedrukreiniger omvat een combinatie- of vario-sproeier en een rotorsproeier (“vuilfrees”). Het assortiment accessoires van de fabrikant omvat echter vaak andere compatibele mondstukopzetstukken voor speciale toepassingen. Meestal heeft de gebruiker de beschikking over zogenaamde terras- of oppervlaktereinigers, waarmee grote oppervlakken snel kunnen worden gereinigd. Bovendien worden voor bijna elk toestel speciale autowasborstels met zachte borstelharen voor een zachte reiniging van het autokoetswerk aangeboden.

Rotor mondstuk

De rotorsproeier is een puntstraalsproeier die in een cirkelbeweging beweegt en gebruik maakt van een zogenaamd beiteleffect om zware vervuiling of afzettingen op grote oppervlakken efficiënt te verwijderen.

Combinatie mondstuk

De combi-nozzle kan worden gebruikt om zowel een puntstraal als een platte straal te produceren. De puntstraal concentreert de waterdruk op een zeer klein gebied, waardoor hij uiterst scherp en krachtig is. Door eenvoudigweg de sproeikop te draaien, kan hij worden uitgespreid tot een vlakke en dus zachtere straal.

Waterverbruik

Een hogedrukreiniger is ook uiterst efficiënt in termen van waterverbruik. Een eenheid met een werkdruk van ongeveer 100 bar verbruikt bijvoorbeeld slechts ongeveer 400 liter water per uur. Zonder de juiste druk (gewoonlijk is de druk in het elektriciteitsnet 3 – 6 bar) loopt er in dezelfde tijd acht keer zoveel water door een gewone tuinslang.

Dit moet u overwegen voordat u een hogedrukreiniger koopt:

  • Hoe groot is de te reinigen oppervlakte en welke materialen moeten in de eerste plaats worden gereinigd?
  • Wat voor soort vervuiling is het en wat is de intensiteit ervan?
  • Hoe vaak zal de hogedrukreiniger worden gebruikt?

Vergelijkbare berichten