Hortensia’s hebben veel voedingsstoffen nodig. Hier leest u of en waarom hortensiameststoffen echt nodig zijn en wat de verschillen zijn.

Hortensia's
De verschillende hortensiasoorten lijken sterk op elkaar wat betreft hun behoeften aan voedingsstoffen en standplaats. [Foto: soo007/ Shutterstock.com]

Het geslacht Hortensia omvat 70 tot 80 soorten, waarvan verschillende zeer populair zijn in onze tuinen. Hoewel ze bijna iedereen bekoren met hun karakteristieke bloeiwijzen, zijn sommige soorten echte diva’s als het gaat om hun standplaats, hortensiaverzorging en voeding.

Inhoud

 • Waarom hebben hortensia’s een speciale meststof nodig?
 • Waaruit bestaat hortensia-mest?
 • Hortensia meststof vergelijking
  • Minerale Hortensia-meststof
  • Blauwe Hortensia Meststof
  • Biologische hortensia-meststof
  • Biologische hortensia-meststof
  • Maak je eigen hortensia meststof: Bemest hortensia’s met koffiedik en co.

Hortensia’s laten zich niet altijd en overal van hun mooiste kant zien. Wij leggen uit waarom hortensia’s baat hebben bij een speciale meststof, waar deze uit bestaat en hoe organische, minerale, blauwgekleurde en organische hortensiameststoffen van elkaar verschillen.

Waarom hebben hortensia’s een speciale meststof nodig?

De voedingsbehoeften van hortensia’s zijn over het algemeen zeer hoog. Van de drie belangrijkste nutriënten zijn stikstof (N) en kalium (K) in grotere hoeveelheden nodig, terwijl fosfor minder nodig is. Bovendien is de behoefte aan ijzer bij veel soorten verhoogd. Sommige hortensiasoorten – zoals de fluweelhortensia (Hydrangea sargentiana) en de klimhortensia (Hortensia petiolaris) – reageren snel op suboptimale verzorging en voedingstoevoer met bloemuitval of vorstschade.

Naast de juiste voeding zijn de eigenschappen van de grond of potgrond cruciaal voor een succesvolle verzorging van hortensia’s. Hun hoge waterbehoefte vereist bijvoorbeeld een humusrijke bodem die veel water kan opslaan. Tegelijkertijd moet wateroverlast worden vermeden, omdat de planten daar ook onder lijden. Bijna alle hortensiasoorten hebben ook een vrij lage pH van de grond nodig. Dit beïnvloedt niet alleen de kleur van de bloemen van de hortensia (Hydrangea macrophylla), maar vooral de opnamecapaciteit van alle hortensia’s. Een ongeschikte pH-waarde van de bodem kan dus leiden tot ondervoeding. Aangezien de bodemeigenschappen worden beïnvloed door het type bemesting, is de keuze van een specifieke hortensiameststof een praktische manier om gezonde en goed bloeiende planten te bevorderen.

Fluwelen Hortensia
De fluweelhortensia behoort tot de veeleisende hortensiasoorten [Foto: haraldmuc/ Shutterstock.com]

Waaruit bestaat hortensia-mest?

Hortensia-meststoffen kunnen mineraal, organisch of organo-mineraal zijn. Terwijl minerale meststoffen alleen de ruwe nutriënten bevat als snel oplosbare mestzouten, zijn de nutriënten in organische meststoffen gebonden in natuurlijke structuren die alleen vrijkomen door biologische en chemische processen van het bodemleven. Organische bemesting onderhoudt en voedt het bodemleven en kan zo de bodemeigenschappen verbeteren. Organisch-minerale hortensia-meststoffen combineren beide soorten meststoffen en hebben daardoor zowel een hoog effectief gehalte als een natuurlijk effect op lange termijn, met behoud van de bodemkwaliteit.

Tip: Omdat hortensia’s van zure plaatsen houden, bevatten sommige speciale meststoffen zelfs stoffen die de grond verzuren. De “aluin” is een groep zwavelzuurverbindingen bestaande uit metaalionen, sulfaat en water. Wanneer aluin in bodemwater wordt opgelost, daalt de pH-waarde door het vrijkomen van protonen (H+-ionen). Dit effect leidt ook tot de blauwe bloesem van de boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) – maar alleen voor een korte tijd. Het creëren van een permanent zuur milieu rond de hortensia heeft een duurzamer effect. Als de pH van de grond niet sterk zuur is, toont de boerenhortensia haar bloemen in klassiek roze of wit.

Vergelijking hortensia-meststoffen

Het type bemesting heeft een sterke invloed op de vitaliteit van uw hortensia’s. Het zijn echter niet alleen de voedingsstoffen die bepalend zijn, zoals u hieronder zult leren.

Hand met hortensia
Verschillende soorten bemesting hebben verschillende effecten op de hortensia [Foto: Sunset.KIM/ Shutterstock.com]

Minerale Hortensia-meststof

Minerale hortensia-meststoffen in zowel vloeibare als vaste vorm bieden een nauwkeurig gedefinieerde selectie voedingsstoffen. Naast stikstof, fosfor en kalium bevatten ze soms een selectie sporenelementen. Het is mogelijk om uw hortensia’s van een dergelijke meststof te voorzien, maar regelmatig gebruik leidt onder meer tot de volgende negatieve effecten:

 • De reserves aan spoorvoedingsstoffen in de grond of het potsubstraat kunnen uitgeput raken, met moeilijk herkenbare deficiëntieverschijnselen aan de plant tot gevolg.
 • De hoge nutriëntenconcentratie bevordert de afbraak van humus, maar er wordt geen nieuw materiaal ingebracht om humus op te bouwen. Hierdoor neemt het humusgehalte van de bemeste grond af en daarmee ook de kwaliteit ervan.
 • Bij onjuiste toepassing kunnen minerale meststoffen ook schade veroorzaken: Gevoeligheid voor vorst en bloemuitval zijn mogelijk.

Blauwe Hortensia Meststof

Omdat de bijna lichtgevende blauwe kleur van boerenhortensia’s veel tuinbezitters opwindt, zijn ze bereid zogenaamde “blauw gekleurde” hortensiameststoffen of “hortensiameststoffen blauw” te kopen. Deze zuren de grond gedurende korte tijd aan met aluminiumsulfaat. Het is zelfs puur te koop, zodat u zelf blauwgekleurde hortensiamest kunt maken. Voorzichtigheid is echter geboden bij het gebruik ervan: Aluminium is een celgif dat plantenwortels beschadigt. Het komt alleen beschikbaar bij lage pH-waarden en kan in te hoge doses de wortelgroei sterk remmen. Lees hier meer over de blauwe kleur van hortensia’s.

Blauwe hortensia
Blauwmaker voor hortensia’s is bijna altijd aluminiumsulfaat, dat de pH van de grond verlaagt. [Foto: hasetetsu/ Shutterstock.com]

Tip: Als u meer wilt weten over de juiste manier om hortensia’s te bemesten, delen wij hier onze professionele tips met u.

Biologische hortensia-meststof

Een organische meststof voor hortensia’s bemest zowel de grond als de plant. De organismen in de wortelzone van de hortensia worden gevoed en geven de meststoffen voor de hortensia af. Bovendien wordt ingevoerd materiaal in de loop van de bevochtiging opgebouwd tot nieuwe humusmoleculen. Op die manier wordt eventueel afgebroken humus vervangen en worden de voor de hortensia zo belangrijke bodemkwaliteiten – waterhoudend vermogen, beluchting en beschikbaarheid van voedingsstoffen – bevorderd. Een probleem met organische hortensia-meststoffen is echter de trage werking. Anticiperende bemesting is noodzakelijk omdat het vrijkomen van de meststof tot een maand kan duren – afhankelijk van het weer en de daarmee gepaard gaande activiteit van micro-organismen.

Biologische hortensia-meststof

Biologische meststoffen zijn organisch-minerale meststoffen met een biologische certificering. Zoals alle organisch-minerale meststoffen combineren zij de voordelen van de twee tegenovergestelde meststoftypen, maar berusten zij voor het grootste deel op organische bestanddelen. De minerale bestanddelen dienen ter aanvulling en optimalisering van het effect en moeten ook in de biologische landbouw toelaatbaar zijn. Onze Plantura biologische hortensia-meststof draagt zo’n biologisch certificaat. Bovendien worden alleen plantaardige grondstoffen gebruikt. De productie is dus veel milieuvriendelijker en de toepassing is mogelijk voor een groter aantal gebruikers zonder een slecht geweten – omdat deze meststof niets te maken heeft met grondstoffenverslindende fabriekslandbouw. Het gehalte aan voedingsstoffen is aangepast aan de bijzondere behoeften van hortensia’s en naast de belangrijkste en sporenelementen is ook ijzer in een iets hogere dosis opgenomen om het vrij vaak voorkomende ijzertekort bij hortensia’s te voorkomen.

Meer informatie over onze dierproefvrije biologische hortensia-mest vindt u hier.

Plantura Organische Hortensia Meststof
Plantura Organische Hortensia Meststof

Effectief op lange termijn, goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur.

Koop hier!

Maak je eigen hortensia meststof: Bemest hortensia’s met koffiedik en co.

Economen kunnen ook hun eigen meststof voor hortensia’s maken. Snel effectief en rijk aan alle drie de hoofdvoedingsstoffen is bijvoorbeeld een mestdrijfmest. Extra ijzer kan worden toegevoegd met een vloeibare mest van brandnetel. De productie van deze vloeibare mest duurt enkele weken. Behalve een beetje geduld heb je niet veel meer nodig dan een grote, waterdichte bak – zoals een metselemmer. Compost is niet noodzakelijk geschikt voor hortensia’s: Hij heeft vaak een te hoge pH-waarde, wat een probleem is voor het geslacht hortensia. Hortensia kan leiden tot problemen met de opname van voedingsstoffen. Maar u kunt nog steeds uw organisch afval gebruiken voor hortensia bemesting: In een Bokashi-emmer vindt fermentatie plaats in plaats van compostering. De aanwezige melkzuurbacteriën verzuren uw organisch afval. Het resultaat kan worden verborgen onder een laag mulch rond de hortensia’s, bijvoorbeeld. Door de voorafgaande gisting verloopt de oppervlaktecompostering vervolgens zeer snel en worden voedingsstoffen aangevoerd.

Koffiedik in koffiepot van bovenaf
Koffiedik bevordert de humusvorming en draagt zo bij tot bodemverbetering rond de hortensia [Foto: Radu Gheorghita/ Shutterstock.com]

Last but not least, presenteren we een absoluut alledaagse zelfgemaakte hortensia-meststof: Koffiedrab uit de Franse pers of filter is licht zuur en levert in mindere mate voedingsstoffen. Samen met een voedselrijke meststof vormt het echter de perfecte basis voor humusvorming en dus voor de verbetering van de grond rond uw hortensia’s. Meer precieze informatie over hoe u uw eigen meststof maakt, vindt u in ons verwante speciale artikel.

Vergelijkbare berichten